• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров'я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

 1. 07.10.2013  № 17
 2. Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров'я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

  Відповідно до статті 30 Закону України від 11.09.2003( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі — Закон) та на підставі звернення об'єднання суб'єктів господарювання медичної та мікробіологічної промисловості України Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва здійснила експертизу наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.07.2005 № 360 ( z0782-05 ) (далі — Наказ), яким затверджені, зокрема, Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі — Правила), зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062, та встановила наступне.

  Наказ розроблено відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ).

  Так, виходячи зі статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", окрім випадків, передбачених цим Законом, до застосування в Україні допускаються лікарські засоби лише після їх державної реєстрації, тобто, зокрема, присвоєння реєстраційного номеру та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України.

  До Державного реєстру лікарських засобів України вноситься серед іншого назва лікарського засобу (торговельна назва, міжнародна непатентована назва).

  Отже, виходячи з положень статті 9 зазначеного Закону, міжнародна непатентована назва лікарського засобу є невід'ємною складовою поняття "назва лікарського засобу".

  Однак Міністерство охорони здоров'я України у пунктах 4.1, 4.3 Правил( z0782-05 ) запровадило положення, згідно з якими для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні заклади або науково-дослідні установи у вимозі-замовленні на лікарські засоби повинні зазначати, зокрема, торгову назву лікарського засобу, що, в свою чергу, суперечить вимогам Закону України "Про лікарські засоби".

  Викладене вище обумовлено наступним. По-перше, зазначеним Законом затверджено поняття "торговельна назва лікарського засобу", а не "торгова назва лікарського засобу". По-друге, розробником Наказу запроваджено штучні обмеження для профілактичних закладів, науково-дослідних установ на етапі оформлення замовлення на лікарські засоби з аптек та аптечних складів (баз), оскільки Правилами встановлено, що лікарські засоби повинні замовлятися виключно за їх торговельною назвою.

  Таким чином, Міністерство охорони здоров'я України позбавило профілактичні заклади та науково-дослідні установи можливості замовляти лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою.

  Разом з цим у пункті 1.9 Правил( z0782-05 ) взагалі розмежовані поняття "назва лікарського засобу" та "міжнародна непатентована назва", так як встановлено, що у рецептах на лікарські засоби зазначається назва лікарського засобу, за наявності міжнародної непатентованої назви, що також не узгоджується з нормами Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) в частині належного застосування поняття "назва лікарського засобу".

  Виходячи з інформації, викладеної у зверненні об'єднання суб'єктів господарювання медичної та мікробіологічної промисловості України, на практиці запроваджені у Правилах положення призводять до значного фінансового навантаження як на суб'єктів господарювання, так і на пацієнтів, оскільки лікарські засоби з однією і тією ж міжнародною непатентованою назвою в залежності від торговельної назви (вітчизняний або імпортний виробник) суттєво різняться між собою у вартості.

  Таким чином, Міністерством охорони здоров'я України затверджені вимоги, які не тільки не узгоджуються з Законом України "Про лікарські засоби", а також суперечать статті 19 Конституції України( 254к/96-ВР ), відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ці вимоги також не відповідають Господарському кодексу України( 436-15 ) (далі — ГКУ), який забороняє органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам приймати акти та вчиняти дії, які, зокрема, усувають конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності чи запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством (стаття 18 ГКУ), визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції (стаття 25 ГКУ).

  Крім того, згідно зі статтею 19 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству.

  Отже, Наказ( z0782-05 ) прийнято з порушенням вимог статті 5 Закону, відповідно до якої однією зі складових забезпечення здійснення державної регуляторної політики є недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

  Крім того, дія зазначених вище положень Наказу порушує такі обов'язкові принципи державної регуляторної політики, передбачені статтею 4 Закону, як:

  адекватність — відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

  ефективність — забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

  збалансованість — забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

  Керуючись частиною третьою статті 27 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"( 1160-15 ), Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва ВИРІШИЛА:

  запропонувати Міністерству охорони здоров'я України внести зміни до наказу МОЗ від 19.07.2005 № 360( z0782-05 ) "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень" з метою приведення його положень до вимог Конституції України( 254к/96-ВР ), Господарського кодексу України( 436-15 ), Закону України "Про лікарські засоби"( 123/96-ВР ) та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

  Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

  Виконання цього рішення уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення.

  У разі підготовки проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п'ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним.

  Рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, протягом десяти робочих днів з дня одержання органом виконавчої влади відповідного рішення.

  У разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або не оскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в цьому Законі строку дія регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для виконання такого рішення.

  Подання скарги щодо рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва не зупиняє дії цього рішення.

  Голова Державної служби України з питань регуляторної політики  та розвитку підприємництва

  М. Ю. Бродський

  {Текст взято з сайту Держпідприємництва України http://www.dkrp.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Экс-лидера Пакистана П.Мушаррафа судят по обвинению в госизмене

  Бывший военный правитель Пакистана Первез Мушарраф во вторник предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Его дело рассмотрит специальный суд в Исламабаде. Накануне было отклонено ...

  Глава держави підписав Закон «Про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України»

      Президент України Віктор Янукович підписав Закон №373-VII «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення граничної чисельності працівників ...

  Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Коновалова К.В., Центральна виборча комісія

  Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Коновалова К. В. До Центральної виборчої комісії 9 серпня 2012 року надійшла заява разом з іншими документами Конавалова Костянтина Вікторовича щодо реєстрації його кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 43 у порядку самовисування.

  Про внесення змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, на серпень 2013 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, що надійшли від усіх категорій споживачів, на серпень 2013 року

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa