• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Змін до Інструкції про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 12.08.2013  № 772
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2013 р. за № 1507/24039

  Про затвердження Змін до Інструкції про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України

  Відповідно до пункту 21 розділу ХІ Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 ), Кримінального кодексу України( 2341-14 ), статей 2 та 10 Закону України "Про міліцію"( 565-12 ), Указів Президента України від 18 лютого 2002 року № 143( 143/2002 ) "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" та від 08 липня 2002 року № 624( 624/2002 ) "Про вдосконалення системи інформування про стан Збройних Сил України та інших військових формувань", з метою забезпечення організації реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення і події та оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Інструкції про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України( z0055-13 ), затвердженої наказом МВС України від 22 жовтня 2012 року № 940( z0054-13 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 55/22587, що додаються.

  2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті в місячний строк організувати вивчення з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ вимог цього наказу.

  3. Головному штабу МВС України (Березан В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 12.08.2013  № 772

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2013 р. за № 1507/24039

  ЗМІНИ до Інструкції про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України( z0055-13 )

  1. У розділі І( z0055-13 ):

  у підпункті 1.6.2 пункту 1.6( z0055-13 ) слова "територіального командування ГУВВ" замінити словами "територіального командування внутрішніх військ МВС України".

  2. У розділі ІІ( z0055-13 ):

  2.1. В абзаці другому пункту 2.1 слова "статтю Кримінального кодексу України" замінити словами "пункт, частину та статтю Кримінального кодексу України( 2341-14 )";

  2.2. Пункт 2.2( z0055-13 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  "У разі виявлення факту витоку секретної інформації начальник міськрайліноргану після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє у письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ та ГУМВС, УМВС.";

  2.3. Третє речення пункту 2.4 викласти в такій редакції: "Після підписання начальником міськрайліноргану або особою, яка виконує його обов’язки (обов’язково ставляться дата і час), черговий реєструє спецповідомлення в книзі обліку вихідних телеграм і за допомогою заповнення відповідних реквізитів вкладки "Телеграма" відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС з обов’язковим дублюванням повідомлень мережею телеграфного зв’язку МВС України згідно зі схемою № 4 (ПЦ004=004) — телеграфні номери пункту телеграфного зв’язку і чергової частини Головного штабу МВС України (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку), а також у разі виникнення технічних проблем та неможливості надіслати спецповідомлення за допомогою інформаційної підсистеми "Факт" ІІПС ОВС чи на вимогу головного інспектора-чергового чергової частини ГУМВС, УМВС каналами електронної пошти надсилає до чергової частини та заінтересованих структурних підрозділів ГУМВС, УМВС.";

  2.4. У пункті 2.7( z0055-13 ) слова та абревіатуру "відомості, які вносилися до ЄРДР прокурором" виключити;

  2.5. Пункт 2.7( z0055-13 ) доповнити новими абзацами такого змісту:

  "При надходженні з органів прокуратури, органів Служби безпеки України та суду інформації стосовно працівника ОВС (колишнього працівника ОВС), який скоїв кримінальне правопорушення під час проходження служби в ОВС, пов’язаної з:

  внесенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення ним кримінального правопорушення;

 3. врученням йому повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри;
 4. оголошенням у розшук (стаття 281 КПК);
 5. застосуванням таких заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, затримання особи або застосування запобіжних заходів (пункти 3 ( 4651-17 ), 4( 4651-17 ), 8( 4651-17 ), 9 частини другої статті 131 КПК України( 4651-17 )) до працівника ОВС у випадку, якщо відомості про внесення інформації до ЄРДР про вчинення ним кримінального правопорушення раніше не надходили;

  закриттям кримінального провадження (стаття 284 КПК ( 4651-17 )) з одночасним складанням протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення оперативний черговий негайно доповідає керівнику органу, до якого надійшла така інформація. Керівник органу визначає працівника кадрового підрозділу (керівника служби, працівник якого став фігурантом кримінального провадження), який з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності негайно, готує проект спецповідомлення та забезпечує його направлення до вищої чергової частини ОВС.".

  3. У розділі ІІІ( z0055-13 ):

  3.1. Пункт 3.4( z0055-13 ) викласти в такій редакції:

  "3.4. Керівник структурного підрозділу ГУМВС, УМВС, на який покладено підготовку спецповідомлення, за погодженням з керівником органу досудового розслідування готує його проект та подає до чергової частини. Після підписання начальником ГУМВС, УМВС спецповідомлення за допомогою заповнення відповідних реквізитів вкладки "Телеграма" відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС з обов’язковим дублюванням повідомлень мережею телеграфного зв’язку МВС України згідно зі схемою № 4 (ПЦ004=004) — телеграфні номери пункту телеграфного зв`язку і чергової частини Головного штабу МВС України (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку), а також у разі виникнення технічних проблем та неможливості надіслати спецповідомлення за допомогою інформаційної підсистеми "Факт" ІІПС ОВС чи на вимогу головного інспектора-чергового чергової частини Головного штабу МВС України каналами електронної пошти надсилає до чергової частини та заінтересованих структурних підрозділів МВС України.

  У разі виявлення факту витоку секретної інформації начальник ГУМВС, УМВС після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє в письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ та МВС України.

  При з’ясуванні (встановленні) інших додаткових обставин скоєння кримінальних правопорушень та інших подій до чергової частини і заінтересованих структурних підрозділів апарату МВС України факсимільним зв’язком і каналами електронної пошти (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку) негайно надсилається довідка з детальним та об’єктивним викладенням інформації.".

  3.2. Пункт 3.6( z0055-13 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  "За порушення оперативного інформування відповідають керівники міськрайлінорганів, керівники органів досудового слідства, відповідальні по ОВС та керівники штабів міськрайлінорганів, ГУМВС та УМВС.".

  4. У розділі ІV( z0055-13 ):

  4.1. Пункт 4.2( z0055-13 ) викласти у такій редакції:

  "4.2. Черговий комендант вищого навчального закладу МВС України при отриманні повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, які визначені Переліком і пов’язані з особовим складом навчального закладу або вчинені в місцях їх дислокації, негайно доповідає про це ректору або особі, яка виконує його обов’язки, черговому МВС України, керівництву Департаменту кадрового забезпечення МВС та інформує чергового ГУМВС, УМВС за місцем дислокації. На підставі інформації, отриманої з місця події, готує проект спецповідомлення та після підпису в ректора або особи, яка виконує його обов’язки, передає його каналами електронної пошти (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку) до чергової частини ГУМВС, УМВС за місцем дислокації та копію — до Департаменту кадрового забезпечення МВС України. Якщо не вдалося отримати докладні відомості про кримінальне правопорушення та надзвичайну подію у строк, визначений Переліком, у спецповідомленні подається попередня інформація з подальшим додатковим повідомленням.

  У разі виявлення факту витоку секретної інформації керівник навчального закладу МВС України після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє в письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ та МВС України.".

  5. У розділі V( z0055-13 ):

  5.1. Назву розділу V( z0055-13 ) викласти в такій редакції:

  "V. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації у внутрішніх військах МВС України";

  5.2. Пункт 5.2( z0055-13 ) викласти в такій редакції:

  "5.2. Черговий підрозділу, оперативний черговий (черговий) військової частини, територіального командування (далі — ТрК) внутрішніх військ при отриманні повідомлення (сигналу) про кримінальне правопорушення та іншу подію негайно доповідає про це відповідно командиру (начальнику) підрозділу, військової частини, ТрК та телефоном — до чергової частини ГУВВ, ГУМВС та УМВС.".

  5.3. Пункт 5.3( z0055-13 ) викласти в такій редакції:

  "5.3. Командир підрозділу, військової частини, начальник управління ТрК або особа, яка виконує його обов’язки, у разі вчинення кримінального правопорушення чи виникнення іншої події, визначеної Переліком, на об’єкті, який охороняється, негайно каналами електронної пошти (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку) подає спецповідомлення (донесення) до чергової частини ГУМВС, УМВС за місцем дислокації та до ГУВВ та діє відповідно до законодавства.

  У разі виявлення факту витоку секретної інформації командир підрозділу, військової частини, начальник управління ТрК або особа, яка виконує його обов’язки, після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє у письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ, ГУВВ та МВС України.".

  5.4. Пункт 5.4( z0055-13 ) викласти в такій редакції:

  "5.4. Старший оперативний черговий, оперативний черговий або помічник оперативного чергового (далі — черговий) ГУВВ при отриманні повідомлення (сигналу) про кримінальне правопорушення або іншу подію вивчає зміст інформації, перевіряє своєчасність її отримання, доповідає про неї командувачу військ або особі, яка виконує його обов’язки, головному інспектору-черговому МВС України, вживає заходів щодо своєчасного подання спецповідомлення (донесення) до МВС України та здійснює контроль щодо своєчасного подання спецповідомлення (донесення) до ГУМВС, УМВС командирами підрозділів, військових частин, начальниками управлінь ТрК.";

  5.5. Пункт 5.5( z0055-13 ) викласти в такій редакції:

  "5.5. Командувач внутрішніх військ МВС України або особа, яка виконує його обов’язки, особисто розглядає повідомлення (доповідь) про кримінальне правопорушення та іншу подію, приймає рішення щодо визначення участі конкретних посадових осіб в проведенні службового розслідування (перевірки) та доповідає керівництву МВС України про вжиті заходи.

  У разі виявлення факту витоку секретної інформації командувач внутрішніх військ МВС України або особа, яка виконує його обов’язки, після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє в письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ та МВС України.".

  6. У розділі VІІ( z0055-13 ):

  6.1. У пункті 7.7( z0055-13 ):

 6. підпункт 7.7.1( z0055-13 ) викласти в такій редакції:
 7. "7.7.1. Письмове повідомлення про підозру особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, та внесення слідчим, прокурором до ЄРДР відповідних відомостей, передбачених частиною четвертою статті 278 КПК України( 4651-17 ).";

  6.2. Пункт 7.9( z0055-13 ) викласти в такій редакції:

  "7.9. Начальники штабів ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів.".

  6.3. У пункті 7.9:

 8. підпункти 7.9.1 та 7.9.2 викласти в новій редакції:
 9. "7.9.1. Особисто організовують щоденний контроль за станом оперативного інформування до вищих чергових частин.

  7.9.2. Щомісяця, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, організовують звірку повноти й достовірності оперативної інформації, що надійшла до чергової частини, про кримінальні правопорушення та інші події, визначені Переліком, з відомостями про відкриття та рух кримінальних проваджень, які надаються УІАЗ (ВІАЗ) та СІТ.

  При виявленні розбіжностей уживають заходів щодо витребування від структурних підрозділів відсутньої інформації та підготовки відповідного повідомлення, а також подання до чергової частини ГУМВС, УМВС інформації про конкретні кримінальні правопорушення та інші події, виявленої під час звірки як такої, що не надавалася, з подальшим надсиланням до вищої чергової частини.

  Організовують проведення службових розслідувань за фактами порушення порядку оперативного інформування (крім порядку інформування про факт витоку секретної інформації), копії висновків та наказів про накладення дисциплінарних стягнень на винних у 3-денний строк з дати затвердження (підписання) надсилають до вищих штабних підрозділів. У випадках, коли прийняття рішення про накладення стягнення відкладається у зв’язку з відпусткою або хворобою працівника, відповідні матеріали надсилаються після його виходу на роботу і прийняття рішення. Порядок організації проведення службових розслідувань за фактами порушення оперативного інформування про виток секретної інформації визначається відповідно до вимог чинного законодавства.".

  7. У розділі VІІІ( z0055-13 ):

  7.1. У пункті 8.1( z0055-13 ):

  перше речення підпункту 8.1.1( z0055-13 ) викласти в такій редакції: "Час і дата надходження заяви (повідомлення) до міськрайліноргану, номер реєстрації, номер кримінального провадження, час та дата внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.";

 10. підпункт 8.1.10( z0055-13 ) викласти в такій редакції:
 11. "8.1.10. Відомості про реквізити матеріального носія секретної інформації (гриф секретності, обліковий номер, номер примірника, дані про виконавця тощо), втрату або розголошення змісту якого виявлено, а також обставини витоку секретної інформації, осіб, які його допустили, та його наслідки.".

  7.2. Розділ VІІІ( z0055-13 ) доповнити новим пунктом такого змісту:

  "8.14. При внесенні відомостей до ЄРДР про зникнення дитини — прізвище, ім’я та по батькові повністю, дату народження, місце проживання, інформацію про батьків, опікунів (піклувальників) чи осіб, з якими проживала дитина, про вжиті слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцеперебування дитини, за якою статтею КК кваліфіковано подію, чи застосовувався службово-розшуковий собака, чи вилучалися засоби особистої гігієни, наявність погрози про викрадення дитини.".

  8. Додаток 1 до Інструкції( z0055-13 ) про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України викласти в новій редакції, що додається.

  Заступник начальника Головного штабу МВС України полковник міліції

  М. В. Андруньків

  Додаток 1 до Інструкції про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України (пункт 1.2)

  ПЕРЕЛІК кримінальних правопорушень, інших правопорушень, надзвичайних ситуацій та інших подій, інформація про які подається до МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління внутрішніх військ МВС України

  I. Кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події

  Структурні підрозділи ГУМВС, УМВС, ГУВВ, які готують спецповідомлення та стежать за розслідуванням кримінальних правопорушень, реагуванням на надзвичайні ситуації та інші події, а також за своєчасністю вирішення матеріалів

  Строки подання спецповідомлення до чергової частини МВС України

  Канали, якими подається інформація

  Структурні підрозділи апарату МВС України, куди надсилаються копії спецповідомлень для контролю за розслідуванням кримінальних правопорушень та стеження за своєчасним реагуванням на інші події, за винятком випадків, коли передання інформації передбачено закритими каналами зв’язку

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Масові заворушення або виникнення ситуації, що загрожує перерости в заворушення з тяжкими наслідками; активні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі або розбрату; утворення незаконних збройних формувань. Групові порушення громадського порядку, інші групові умисні дії, пов’язані з непокорою законним вимогам представників влади. Проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, страйків, інших масових заходів усупереч вимогам законодавства чи таких, що призвели до порушення нормальної роботи підприємств, транспорту, зв’язку та інших важливих функцій життєзабезпечення або створили загрозу настання таких наслідків. Надходження інформації про підготовку таких акцій чи групових неправомірних дій

  Слідчі (відділи) управління (далі -СУ(СВ)), підрозділи кримінальної міліції, управління (відділи) громадської безпеки (далі — УГБ (ВГБ)), управління (відділи) боротьби з організованою злочинністю (далі — УБОЗ (ВБОЗ)), управління (відділи) Державтоінспекції (далі — УДАІ (ВДАІ)), штаб, територіальне командування (далі — ТрК) ГУВВ або військова частина (далі — в/ч) за місцем дислокації, інші структурні підрозділи (далі — ІСП), які отримали інформацію

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення з подальшою доповіддю через кожну годину

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, Департамент громадської безпеки (далі — ДГБ), Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю (далі — ГУБОЗ), Департамент (Управління) Державтоінспекції (далі — ДДАІ, (УДАІ)), Головне управління внутрішніх військ (далі — ГУВВ), інші структурні підрозділи (далі — ІСП), які отримали інформацію

  1.1. Проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, страйків, інших масових заходів з соціально-економічними вимогами

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП, які отримали інформацію

  Протягом шести годин з моменту початку заходу

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, ДДАІ (УДАІ), ГУВВ, ІСП, які отримали інформацію

  2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, до зміни меж території чи державного кордону України, до порушення порядку, встановленого Конституцією України, до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожує громадському порядку, а також виявлення або припинення фактів розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України, Державним Гімном України, а також над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УГБ (ВГБ), УБОЗ (ВБОЗ), УДАІ (ВДАІ), штаб, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДГБ, ГУБОЗ, ДДАІ (УДАІ), ГУВВ, ІСП

  3. Отримання повідомлення про посягання на життя, насильство щодо державного чи громадського діяча, представника іноземної держави або осіб, які мають міжнародний захист, повідомлення про загрозу безпеці цих осіб, членів їхніх сімей чи готування до вчинення протиправних дій стосовно них. Втручання в діяльність державних діячів

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ(СВ), УБОЗ (ВБОЗ), УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), штаб, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подальшою доповіддю через кожну годину

  Закритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ДГБ, ДДАІ (УДАІ), ГУВВ, ІСП

  4. Напад на приміщення або посягання на майно органів державної влади, дипломатичних чи консульських установ, правоохоронних органів, судів, засобів масової інформації. Напад на об'єкти, де є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення, на інші важливі об'єкти. Готування або реальна загроза вчинення таких дій

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ(СВ), УБОЗ (ВБОЗ), УГБ (ВГБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ДГБ, ГУВВ, ІСП

  5. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, а також спроба чи загроза вчинення таких дій

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ(СВ), УБОЗ (ВБОЗ), УГБ (ВГБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подальшою доповіддю через кожну годину

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ДГБ, ГУВВ, ІСП

  6. Факт зникнення, загибелі, а також кримінальне правопорушення, що стосується:

  6.1. Депутатів, керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, політичних партій та об’єднань громадян. Суддів; працівників засобів масової інформації; релігійних діячів; заслужених діячів науки, культури і мистецтва

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), УБОЗ (ВБОЗ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ГУВВ, ІСП

  6.2. Працівників дипломатичних, консульських установ та членів їх сімей; членів офіційних, державних, громадських, релігійних і культурних делегацій; осіб, які перебувають під міжнародним захистом

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), УБОЗ (ВБОЗ), відділи міліції міграційного контролю (далі — ВММК), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ГУВВ, ІСП

  6.3. Кандидатів на виборні посади до органів державної влади та місцевого самоврядування, членів їх сімей та довірених осіб, членів виборчих комісій, іноземних спостерігачів та інших офіційних осіб, які беруть участь у контролі за виборами (референдумами)

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), УБОЗ (ВБОЗ), УГБ (ВГБ), ВММК, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ДГБ, ГУВВ, ІСП

  7. Кримінальне правопорушення, пов'язане з виборами чи референдумами або вчинене на виборчих дільницях

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УГБ (ВГБ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДГБ, ІСП

  Інформація готується одним із підрозділів залежно від характеру скоєного кримінального правопорушен-ня та компетенції структурного підрозділу щодо його розслідування

  8. Кримінальне правопорушення, учинене державним службовцем (I-VII категорій)

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв’язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ІСП

  9. Усі випадки вибухів, що сталися. Виявлення вибухового пристрою. Одержання повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності

  Підрозділи кримінальної міліції, науково-дослідний експертно-криміналістичний центр (далі — НДЕКЦ), СУ (СВ), УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр (далі — ДНДЕКЦ), ГСУ, ГУБОЗ, ІСП

  10. Самовільне залишення частини або місця служби одним чи групою військовослужбовців з вогнепальною зброєю

  ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГУВВ, ДГБ, ДДАІ (УДАІ), підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ДНДЕКЦ, ІСП

  11. Збройний або груповий напад на працівників, державних службовців правоохоронних органів (крім ОВС), військ, суду, на представників адміністрації чи працівників установ виконання покарань у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків

  УГБ (ВГБ), СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ГУВВ, ДНДЕКЦ, ІСП

  12. Втеча затриманого, взятого під варту, засудженого з-під охорони працівників правоохоронних органів (крім ОВС), установ виконання покарань чи військовослужбовців Збройних Сил України

  УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), підрозділи кримінальної міліції, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ДДАІ (УДАІ), підрозділи кримінальної міліції, ГУВВ, ІСП

  13. Кримінальні правопорушення, скоєні з використанням форменого одягу або документів, що свідчать про належність до правоохоронних органів

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), управління (відділи) внутрішньої безпеки (далі — УВБ (ВВБ)), УБОЗ (ВБОЗ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, Департамент внутрішньої безпеки (далі — ДВБ), ГУБОЗ, ДНДЕКЦ, ІСП

  14. Усі випадки затримання іноземних громадян відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України)( 4651-17 )

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, підрозділи кримінальної міліції, ІСП

 12. 14.1. Усі факти вчинення кримінальних правопорушень відносно іноземних громадян
 13. СУ (СВ), УГБ (ВГБ), підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  Протягом 6 годин з моменту його надходження

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, підрозділи кримінальної міліції, ІСП

 14. 15. Затримання груп іноземців, які перебувають на території України нелегально
 15. СУ (СВ), УГБ (ВГБ), підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  16. Усі факти смерті іноземних громадян або їх зникнення (безвісна відсутність понад 10 діб) на території України

  УГБ (ВГБ), СУ (СВ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ГСУ, ІСП

   

  17. Умисне вбивство, за винятком внесення до ЄРДР відомостей про факти природної чи раптової смерті, нещасні випадки, під час яких загинула людина, самогубства та безвісно відсутніх повнолітніх осіб

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, НДЕКЦ, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДНДЕКЦ, ГУБОЗ, ІСП

 16. 17.1. Усі факти вчинення замахів на навмисні вбивства
 17. СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, НДЕКЦ, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДНДЕКЦ, ГУБОЗ, ІСП

 18. 17.2. Внесення відомостей до ЄРДР за фактом зникнення дитини
 19. СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 6 годин з моменту відкриття кримінального провадження

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ІСП

  18. Умисне тяжке тілесне ушкодження, за винятком внесення до ЄРДР відомостей про нещасні випадки, унаслідок яких отримано тяжкі тілесні ушкодження

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, НДЕКЦ, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДНДЕКЦ, ГУБОЗ, ІСП

  19. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, учинене щодо малолітньої чи малолітнього, або якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, відділи кримінальної міліції у справах дітей (далі — УКМСД (ВКМСД)), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, УКМСД (ВКМСД), ДНДЕКЦ, ІСП

  20. Повідомлення про підозру, затримання чи оголошення в розшук осіб за торгівлю людьми, у тому числі членів злочинних угруповань, які спеціалізуються на торгівлі людьми. Попередження або припинення торгівлі людьми чи повернення людей, які були потерпілими від такого злочину

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 6 години з моменту викриття вказаних фактів

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ІСП

 20. 21. Викрадення людини або її незаконне позбавлення волі. Захоплення заручника
 21. СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Закритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ІСП

  Передається відкритими каналами зв’язку, у разі відсутності загрози життю та здоров’ю потерпілим та інших загроз, пов’язаних зі злочином

 22. 22. Викриття, знешкодження організованих злочинних груп, бандитських формувань тощо
 23. УБОЗ (ВБОЗ), підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), ІСП

  Протягом чергової доби з дня повідомлення одному з членів ОЗГ про підозру

  Відкритими каналами зв'язку

  ГУБОЗ, підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ІСП

   

  23. Розбій за обставин, які обтяжують покарання (частини друга — четверта статті 187 Кримінального кодексу України( 2341-14 ) (далі -КК України)). Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою (частина третя статті 289 КК України)

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), УДАІ (ВДАІ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ДДАІ (УДАІ), ІСП

   

 24. 24. Кримінальне правопорушення, учинене із застосуванням вогнепальної зброї
 25. Підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), СУ (СВ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ГСУ, ДНДЕКЦ, ІСП

   

  25. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури. Наруга над меморіальним комплексом або трьома й більше могилами

  УГБ (ВГБ), підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ІСП

   

 26. 26. Викрадення, зникнення чи втрата:
 27. 26.1. Грошей з банківських установ
 28. Підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), СУ (СВ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ГСУ, ІСП

   

  26.2. Творів мистецтва (картин, скульптур, ікон, виробів з дорогоцінних металів, каміння тощо), які мають художню або історичну цінність, з архівів, музеїв, культових установ, художніх і картинних галерей, виставкових залів та інших сховищ, а також приватних колекцій або під час транспортування

  Підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), СУ (СВ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ГСУ, ІСП

   

  26.3. Дорогоцінних металів у зливках, технічних виробах, дорогоцінного каміння в особливо великих розмірах

  Підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), СУ (СВ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ГСУ, ІСП

   

  26.4. Вогнепальної нарізної зброї, боєприпасів, бронетехніки, артозброєння, вибухових матеріалів

  Підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), СУ (СВ), НДЕКЦ, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ГСУ, ДНДЕКЦ, ГУВВ, ІСП

   

 29. 26.5. Радіоактивних і сильнодіючих отруйних речовин
 30. Підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), СУ (СВ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ГСУ, ГУВВ, ІСП

   

 31. 26.6. Наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів
 32. Підрозділи кримінальної міліції, відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків (далі — ВБНОН), СУ (СВ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, УБНОН, ГСУ, ДНДЕКЦ, ІСП

   

  26.7. Візової печатки, бланків: паспортів громадян, закордонних паспортів, технічних паспортів на автомобілі або посвідчень водія

  СУ (СВ), УДАІ (ВДАІ), підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДДАІ (УДАІ), підрозділи кримінальної міліції, ІСП

   

 33. 26.8.Сільськогосподар-ської продукції в особливо великих розмірах
 34. СУ (СВ), Управління (відділи) державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі -У(В)ДСБЕЗ), управління (відділи) карного розшуку (далі — У(В)КР), СУ (СВ), ІСП

  Протягом 24 годин з моменту виявлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі — ДДСБЕЗ), Департамент карного розшуку (далі — ДКР), ГСУ, ІСП

   

  27. Вилучення вогнепальної зброї (крім саморобної чи виготовленої кустарним способом, обрізів, переробленої з пристроїв для відстрілу патронів травматичної дії, газових та шумових пістолетів), боєприпасів (від 30 патронів), бронетехніки, артозброєння, мін, вибухових пристроїв та речовин (пороху від 200 г)

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УГБ (ВГБ), НДЕКЦ, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 24 годин з моменту вилучення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДГБ, ДНДЕКЦ, ГУБОЗ, ІСП

   

  28. Вилучення наркотичних засобів, зокрема: героїну, кокаїну, метадону (від 0,1 г), ЛСД (за фактом), канабісу (від 2,5 кг), канабісу смоли (від 50 г), макової соломи (від 10 кг), концентрату макової соломи (опію екстракційного) (від 250 г), синтетичних психотропних речовин: амфетаміну, метамфетаміну (від 1,5 г), наркотичних (психотропних) лікарських засобів від 100 таблеток

  СУ (СВ), ВБНОН, підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 24 годин з моменту вилучення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, УБНОН, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ДНДЕКЦ, ІСП

   

  29. Вилучення з обігу підробленої та фальшивої національної чи іноземної валюти та цінних паперів

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 24 годин з моменту вилучення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ДНДЕКЦ, ІСП

   

  30. Отруєння або спроба отруєння готової продукції, сировини, води на об'єктах життєзабезпечення населення

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), Управління (відділи) Державної служби охорони (далі — У(В)ДСО), підрозділи кримінальної міліції, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, Департамент Державної служби охорони (далі — ДДСО), підрозділи кримінальної міліції, ГУВВ, ІСП

   

  31. Забруднення (загроза забруднення) територій речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей чи довкілля. Виявлення або вилучення таких речовин чи матеріалів

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, ГУВВ, ІСП

   

  32. Надзвичайна подія (аварія, вибух, пошкодження тощо), унаслідок якої могли настати чи настали тяжкі наслідки, загинули двоє і більше осіб, отримали тілесні ушкодження або опинилися в небезпечному для життя чи здоров'я становищі троє і більше осіб; зруйновано чи пошкоджено будівлі; заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах; припинено енерго-, тепло- та водопостачання; пошкоджено нафто-, газо- та інші продуктопроводи; перервано виробничий, навчальний процеси; інші тяжкі наслідки

  УГБ (ВГБ), СУ (СВ), У(В)ДСО, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подальшою доповіддю через кожну годину

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ГСУ, ДДСО, ГУВВ, ІСП

  Розмір збитків визначається відповідно до статті 185 КК України

  33. Стихійне лихо (землетрус, повінь, сніжна лавина, ураган тощо), що призвело до людських жертв або руйнування чи підтоплення житлових будинків та виробничих будівель, припинення діяльності підприємств більш як на 1 годину, перерви руху транспорту більш як на 2 години та інших тяжких наслідків

  УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години за фактом з подальшим поданням інформації, узгодженої з підрозділами МНС

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ДДАІ (УДАІ), ГУВВ, ІСП

  Розмір збитків визначається відповідно до статті 185 КК України

 35. 34. Пожежа:
 36.  

   

   

   

   

  34.1. У будинках чи приміщеннях органів державної влади та управління від районної ланки і вище, судів, правоохоронних органів, осередків громадсько-політичних організацій, засобів масової інформації, а також у місцях, які мають відношення до виборів (референдуму)

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, ДНДЕКЦ, ІСП

  Копія спецповідом-лення подається до ГСУ в день відкриття кримінального провадження

  34.2. У будинках (квартирах), де постійно або тимчасово проживають керівники органів державної влади, місцевого самоврядування чи депутати від районної ланки та вище, громадські діячі, представники іноземних держав або особи, які мають міжнародний захист

  СУ(СВ), УГБ (ВГБ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, ДНДЕКЦ, ІСП

  Копія спецповідом-лення подається до ГСУ в день відкриття кримінального провадження

  34.3. У будинках та приміщеннях дипломатичних, консульських, торгових чи інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), НДЕКЦ, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, ДНДЕКЦ, ГУВВ, ІСП

  Копія спецповідом-лення подається до ГСУ в день відкриття кримінального провадження

  34.4. На енергетичних підприємствах, енергетичних об'єктах потужністю 110 кВт і більше, що призвела до знеструмлення 5 і більше житлових будинків, на магістральних нафто- і газопроводах, нафтобазах, радіаційних, біологічних та інших об'єктах, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), У(В)ДСО, НДЕКЦ, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, ДДСО, ДНДЕКЦ, ГУВВ, ІСП

   

  34.5. Лісові (верхові площею 25 га та більше, низові площею 50 га та більше), торф'яні пожежі, степові пожежі у заповідниках площею 25 га і більше, пожежі зернових культур на корені та у валках площею 8 га і більше, пожежі скирт, унаслідок чого знищено 200 і більше тонн грубих кормів

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, ДНДЕКЦ, ІСП

   

  34.6. У будівлях, що мають історичну цінність, пам'ятниках архітектури, культових спорудах, а також якщо згоріло 3 і більше будинків

  СУ (СВ), НДЕКЦ, УГБ(ВГБ), ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДНДЕКЦ, ДГБ, ІСП

  Копія спецповідом-лення подається до ГСУ в день відкриття кримінального провадження

  34.7. У житлових та громадських спорудах, на виробництві, у торговельних закладах, що виникла внаслідок підпалу та спричинила знищення або пошкодження особистого, колективного та державного майна

  СУ (СВ), У(В)КР, НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДКР, ДНДЕКЦ, ІСП

  Розмір збитків визначається відповідно до статті 185 КК України. Копія спецповідом-лення подається до ГСУ в день відкриття кримінального провадження

  34.8. Зі збитком на суму, яка в 10 тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УГБ (ВГБ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДГБ, ДНДЕКЦ, ІСП

  Копія спецповідом-лення подається до ГСУ в день відкриття кримінального провадження

  34.9. На побутовому ґрунті загинуло двоє і більше або постраждало п’ятеро і більше осіб; загинуло на виробництві двоє і більше або постраждало троє і більше осіб

  СУ (СВ), У(В)КР, УГБ (ВГБ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДКР, ДГБ, ДНДЕКЦ, ІСП

   

  34.10. На рухомому складі залізничного транспорту із загибеллю або травмуванням людей чи затримкою руху залізничного транспорту на 2 години і більше, у метрополітені, на цивільному водному та авіаційному транспорті

  УГБ (ВГБ), СУ (СВ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ГСУ, ДНДЕКЦ, ІСП

  Копія спецповідом-лення подається до ГСУ в день відкриття кримінального провадження

  35. Випадки виявлення в населених пунктах, на залізницях, у портах та інших людних місцях боєприпасів (бомб, мін, снарядів, інших вибухонебезпечних предметів)

  УГБ (ВГБ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ДНДЕКЦ, ІСП

   

  36. Публічне голодування, самогубство або спроба самогубства, що носять демонстративний характер

  УГБ (ВГБ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ІСП

   

 37. 37. Групове отруєння п’яти і більше осіб або радіаційне опромінення людей
 38. УГБ (ВГБ), СУ (СВ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ГСУ, ІСП

   

 39. 38. Групове інфекційне захворювання п’яти і більше осіб
 40. УГБ (ВГБ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ІСП

   

 41. 39. Епідемія
 42. УГБ (ВГБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ГУВВ, ІСП

   

  40. Епізоотія (поширення інфекційного захворювання серед тварин в окремому населеному пункті, кількох населених пунктах, районі, області, країні)

  Відділ (відділення) ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів, УГБ (ВГБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів, ДГБ, ГУВВ, ІСП

   

 43. 41. Авіаційна катастрофа
 44. СУ (СВ), УГБ (ВГБ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подальшою доповіддю через кожну годину

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, ІСП

   

  42. Аварія на повітряних суднах, плавзасобах, у пасажирських, вантажних поїздах, метрополітені, навмисна перешкода руху (самовільна зупинка, блокування тощо), пошкодження залізничних шляхів і транспортних засобів, які призвели до тяжких наслідків, завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах або спричинили перерву руху транспорту на 2 і більше години (у метрополітені — понад 15 хвилин)

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подальшою доповіддю через кожну годину

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, ДДАІ (УДАІ), ІСП

  Розмір збитків визначається відповідно до вимог статті 185 КК України

 45. 43. Дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої:
 46.  

   

   

   

   

  43.1. Загинули або постраждали депутати від районної ланки і вище, керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування від районної ланки і вище, правоохоронних органів, політичних партій та об'єднань громадян, судді, працівники засобів масової інформації, заслужені діячі науки, культури і мистецтва, інші видатні особи; працівники дипломатичних, консульських установ та члени їх сімей, члени офіційних, державних, громадських, релігійних і культурних делегацій; кандидати на виборні посади до органів державної влади та місцевого самоврядування від районної ланки і вище, члени виборчих комісій, іноземні спостерігачі та інші офіційні особи, які беруть участь у контролі за виборами (референдумами)

  УДАІ (ВДАІ), СУ (СВ), УГБ (ВГБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДДАІ (УДАІ), ГСУ, ДГБ, ГУВВ, ІСП

   

  43.2. Загинуло троє і більше осіб або госпіталізовано до медичних закладів п’ятеро і більше осіб. Інші дорожньо-транспортні пригоди, які мають значний громадський резонанс

  УДАІ (ВДАІ), СУ (СВ), УГБ (ВГБ), ІСП

  Протягом 3 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДДАІ (УДАІ), ГСУ, ДГБ, ІСП

   

  44. Повідомлення про підозру, затримання чи оголошення в розшук осіб за контрабанду, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (від 1 млн. грн.), нецільове використання бюджетних коштів у великих розмірах, одержання неправомірної вигоди службовою особою за обставин, які обтяжують покарання (частини третя — п’ята статті 368 КК України)

  У(В)ДСБЕЗ, УБОЗ (ВБОЗ), СУ (СВ), ІСП

  Протягом 24 годин з моменту вказаних фактів

  Відкритими каналами зв'язку

  ДДСБЕЗ, ГУБОЗ, ГСУ, ІСП

   

  45. Інше кримінальне правопорушення чи подія, які можуть спричинити громадський резонанс або напругу в суспільстві, недовіру до органів влади, правоохоронних органів чи призвести до інших тяжких наслідків тощо

  СУ (СВ), УГБ (ВГБ), підрозділи кримінальної міліції, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, підрозділи кримінальної міліції, ГУВВ, ІСП

  Інформація готується одним з підрозділів залежно від характеру скоєного кримінального правопорушень-ня та компетенції структурного підрозділу щодо його розслідування

  II. Кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, пов’язані з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ, навчальних закладів МВС України та об’єктами, де вони розташовані

  46. Диверсія, терористичний акт, викрадення, умисне знищення, пошкодження майна або інші дії на території розташування підрозділів чи об'єктів МВС України, ГУМВС, УМВС, внутрішніх військ, відомчих навчальних закладів, унаслідок яких загинули люди або заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах

  Підрозділи кримінальної міліції, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, УБОЗ (ВБОЗ), УГБ (ВГБ), управління (відділи) кадрового забезпечення (далі — УКЗ (ВКЗ)), УВБ (ВВБ), СУ (СВ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подальшою доповіддю через кожну годину

  Закритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУВВ, ГУБОЗ, ДГБ, Департамент кадрового забезпечення (далі — ДКЗ), ДВБ, ГСУ, ІСП

  Розмір збитків визначається відповідно до вимог статті 185 КК України

  47. Катастрофа чи аварія, пов'язана з використанням зброї, військової техніки, техногенна або природна катастрофа, пожежа чи аварія на території розташування підрозділів, об'єктів МВС України, ГУМВС, УМВС, внутрішніх військ, відомчих навчальних закладів, унаслідок якої загинули люди або заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах

  УГБ (ВГБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подальшою доповіддю через кожну годину

  Закритими каналами зв'язку

  ДГБ, ГУВВ, ДКЗ, ДВБ, ІСП

  Розмір збитків визначається відповідно до вимог статті 185 КК України

  48. Інша надзвичайна подія на території розташування підрозділів, об'єктів МВС України, ГУМВС, УМВС, внутрішніх військ, відомчих навчальних закладів, унаслідок якої загинули чи постраждали люди, пошкоджено будівлі, устаткування, сталися чи могли статися інші тяжкі наслідки

  УГБ (ВГБ), УКЗ (ВКЗ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, УВБ (ВВБ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ДКЗ, ГУВВ, ДВБ, ІСП

  49. Загибель, поранення або нанесення тілесних ушкоджень, травмування працівника ОВС, військовослужбовця внутрішніх військ, їх близьких родичів, знищення або пошкодження їхнього майна у зв’язку з виконанням працівником чи військовослужбовцем службових обов’язків, пов’язаних з безпосередньою участю в охороні громадського порядку, громадської безпеки та у боротьбі зі злочинністю

  УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), СУ (СВ), відділ (сектор) медичного забезпечення (далі — В(С)МЗ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДКЗ, ДВБ, ГСУ, Управління медичного забезпечення та реабілітації (далі — УМЗР), ГУВВ, ГУБОЗ, підрозділи кримінальної міліції та заінтересований структурний підрозділ МВС

 47. 50. Інший випадок загибелі працівника ОВС, військовослужбовця внутрішніх військ
 48. УКЗ (ВКЗ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, В(С)МЗ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДКЗ, УМЗР, ГУВВ та заінтересований структурний підрозділ МВС

  51. Зникнення працівника ОВС, військовослужбовця внутрішніх військ або працівника воєнізованої охорони з вогнепальною зброєю

  УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, НДЕКЦ, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДКЗ, ДВБ, ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУВВ, ДНДЕКЦ, ГУБОЗ та заінтересований структурний підрозділ МВС

  До ДВБ не надсилається інформація про працівника воєнізованої охорони

 49. 52. Самогубство чи замах на самогубство працівника ОВС або військовослужбовця внутрішніх військ
 50. УКЗ (ВКЗ), В(С)МЗ, ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДКЗ, УМЗР, ГУВВ та заінтересований структурний підрозділ МВС

  53. Безвісна відсутність терміном понад 3 доби працівника ОВС або військовослужбовця внутрішніх військ

  УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), СУ (СВ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДКЗ, ДВБ, СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, ГУВВ та заінтересований структурний підрозділ МВС

  54. Пригода з транспортним засобом, що призвела до загибелі працівника ОВС, військовослужбовця внутрішніх військ, а також цивільної особи (за умови, якщо транспортом керував працівник ОВС або військовослужбовець внутрішніх військ)

  УДАІ (ВДАІ), УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДДАІ (УДАІ), ДКЗ, ДВБ, ГУВВ та зацікавлений структурний підрозділ МВС

  55. Застосування зброї або необережне поводження з нею працівника ОВС, військовослужбовця внутрішніх військ, що призвело до загибелі, поранення громадянина або працівника органів внутрішніх справ (військовослужбовця внутрішніх військ)

  УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Закритими каналами зв'язку

  ДКЗ, ДВБ, ГУВВ та заінтересований структурний підрозділ МВС

  56. Надходження з правоохоронних органів та суду інформації стосовно працівника ОВС (колишнього працівника ОВС), який скоїв кримінальне правопорушення під час проходження служби в ОВС пов’язаної з: внесенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення ним кримінального правопорушення; врученням йому повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри; оголошенням у розшук (стаття 281 КПК України( 4651-17 )); застосуванням таких заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, затримання особи або застосування запобіжних заходів (пункти 3( 4651-17 ), 4( 4651-17 ), 8( 4651-17 ), 9 частини другої статті 131 КПК України( 4651-17 )) до працівника ОВС у випадку, якщо відомості про внесення інформації до ЄРДР про вчинення ним кримінального правопорушення раніше не надходили; закриттям кримінального провадження (стаття 284 КПК України ( 4651-17 )) з одночасним складанням протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення

  УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом доби

  Відкритими каналами зв'язку

  ДКЗ, ДВБ, ГУВВ та заінтересований структурний підрозділ МВС

 51. 57. Вчинення корупційного правопорушення:
 52. 57.1. Складання адміністративного протоколу стосовно працівника ОВС (військовослужбовця внутрішніх військ) за вчинення корупційного правопорушення (незалежно від суб'єкта, що прийняв таке рішення)

  УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом доби після направлення матеріалів для розгляду в суді

  Відкритими каналами зв'язку

  ДКЗ, ДВБ, ГУВВ та заінтересований структурний підрозділ МВС

  57.2. Набрання законної сили рішенням суду про притягнення працівника ОВС (військовослужбовця внутрішніх військ) до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або закриття щодо нього провадження у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного порушення

  УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом доби з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДКЗ, ДВБ, ГУВВ та заінтересований структурний підрозділ МВС

  58. Звернення народних депутатів України про порушення їхніх законних прав працівниками ОВС або військовослужбовцями внутрішніх військ

  УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДКЗ, ДВБ, ГУВВ, Департамент забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування та заінтересований структурний підрозділ МВС

 53. 59. Викрадення, втрата або умисне знищення:
 54. 59.1. Табельної зброї, боєприпасів, вибухових речовин
 55. Підрозділ, який має безпосереднє відношення до вказаної події, УКЗ (ВКЗ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, підрозділи кримінальної міліції, НДЕКЦ, УВБ (ВВБ), управління (відділи) матеріального забезпечення (далі — У(В)МЗ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Закритими каналами зв'язку

  Структурний підрозділ, який має безпосереднє відношення до вказаної події, ДКЗ, ГУВВ, підрозділи кримінальної міліції, ДНДЕКЦ, ДВБ, Департамент матеріального забезпечення (далі — ДМЗ), ІСП

 56. 59.2. Матеріалів кримінального провадження
 57. СУ (СВ), УКЗ (ВКЗ), УВБ (ВВБ), підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДКЗ, ДВБ, підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  60. Самогубство, раптова смерть доставленого, затриманого, взятого під варту у приміщеннях органів внутрішніх справ, а також у службовому автотранспорті

  Штаб, УГБ (ВГБ), СУ (СВ), УВБ (ВВБ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Закритими каналами зв'язку

  Головний штаб (далі — ГШ), ДГБ, ГСУ, ДВБ, ІСП

  61. Невиконання бойового завдання; збройний або груповий напад на працівників ОВС, військовослужбовців, варту і вартових; проникнення на об'єкти внутрішніх військ, заволодіння зброєю; застосування військовослужбовцями військової техніки, спеціальних засобів та здійснення заходів фізичного впливу, унаслідок чого спричинено загибель, каліцтво або травмування людей

  УКЗ (ВКЗ), ТрК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, УВБ (ВВБ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подаль

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Возбуждено дело о банкротстве гостиницы «Мир»

  Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве ЧАО "Киевская гостиница "Мир", владеющего гостиницей на 270 номеров, расположенной по пр. 40-летия Октября, 70 возле Голосеевского парка.

  Налоговая назвала сроки подачи отчетности и уплаты НДС в октябре 2014 года

  Государственная фискальная служба в своем письме рассказала о сроках подачи в органы доходов и сборов отчетности и уплаты налога на добавленную стоимость в октябре 2014 года.

  Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 р. за № 1172/21484 Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa