• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Економіка України за січень—травень 2013 року

  Економіка України за січень—травень 2013 рокуУ ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

  Промисловість

  У січні—травні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. індекс промислової продукції становив 94,8%.

  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 5 місяців п. р. випуск продукції зменшився на 1,2%.

  У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,7%.

  На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за підсумками січня—травня 2013 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 0,5%.

  У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 96,1%.

  У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні—травні 2013 р. обсяги виробництва продукції зросли на 4,1%.

  На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції скоротився на 18,2%.

  У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 81,6%.

  У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 21,3%.

  На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95,2%.

  У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за підсумками січня—травня 2013 р. спад виробництва промислової продукції становив 7,9%.

  У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 86%.

  У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за 5 місяців 2013 р. зменшився на 4,2%.

  Сільське господарство

  Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні—травні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 105,1%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 110,2%, господарствах населення — 101,2%.

  За січень—травень п. р. реалізовано на забій 1,3 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 8,5% більше порівняно з відповідним періодом 2012 р., вироблено 4,3 млн т молока (на 0,6% більше) та 8,2 млрд шт. яєць (на 4,0% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 42%, 76% та 37%.

  Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—травень п. р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. зменшився на 12%, у т. ч. рослинництва — на 23%, а обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшився на 7%.

  Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—травень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. зросли на 4%, у т. ч. продукції рослинництва — на 18%, тваринництва — знизилися на 4%. У травні порівняно з квітнем п. р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції, у т. ч. як рослинництва, так і тваринництва, знизилися на 3%.

  Будівельна діяльність

  У січні—травні 2013 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 18,2 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні-травні п. р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 82,2%. Будівництво будівель скоротилося на 12,1%, у т. ч. нежитлових — на 19,1%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 22,6%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 2,4%.

  Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 83,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,8% та 7,5% відповідно.

  Підприємствами 7 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Одеської областей і Автономної Республіки Крим) виконано більше двох третин (68,8%) загального обсягу будівництва.

  Зовнішньоекономічна діяльність

  У січні—квітні 2013 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 21975,5 млн дол. США та 24580,6 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 р. експорт склав 100,1%, імпорт — 93,3%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2605,1 млн дол. (у січні—квітні 2012 р. також від’ємне — 4389,2 млн дол.).

  Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,89 (у січні—квітні 2012 р. — 0,83).

  Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 204 країн світу.

  До країн СНД було експортовано 33,8% усіх товарів, до країн ЄС — 27,6% (у січні—квітні 2012 р. — відповідно 37,6% та 24,1%).

  Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Угорщини, Німеччини та Іспанії.

  Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 68,5%, Білорусі — на 22,2%, Італії — на 21,5%, Туреччини — на 11,1%. Одночасно скоротився до Російської Федерації на 16,1%, Казахстану та Польщі — на 7,2%.

  Із країн СНД імпортовано 35,6% усіх товарів, із країн ЄС — 33,2% (у січні—квітні 2012 р. — відповідно 42,9% та 30,5%).

  Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції, Італії та Угорщини.

  Збільшились імпортні поставки з Китаю на 40,1%, Польщі — на 21,4%, Франції — на 17% та Німеччини — на 2,2%. Поставки з Російської Федерації, Білорусі, США зменшились відповідно на 22%, 20,6% та 10,1%.

  Внутрішня торгівля

  Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—травень 2013 р. становив 406,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообігу склав 94,2% порівняно із січнем—травнем 2012 р.

  Оборот роздрібної торгівлі за січень—травень 2013 р. становив 324 млрд грн, що на 11,6% більше за обсяг січня—травня 2012 р.

  Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень—травень 2013 р. проти січня—травня попереднього року збільшився на 1,4% і становив 9,3 млрд грн.

  Транспорт

  За січень—травень 2013 р. підприємствами транспорту перевезено 296,7 млн т вантажів, що склало 93,5% від обсягу перевезень вантажів у січні—травні 2012 р. Вантажообіг становив 146,3 млрд ткм, або 88,6% від обсягу січня—травня 2012 р.

  У січні—травні 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 93,9% від обсягу січня—травня 2012 р., у т. ч. відправлення вантажів зменшилося на 3,9%.

  Водним транспортом за січень—травень 2013 р. перевезено вантажів у обсязі 1,7 млн т, або 78,6% від обсягу січня—травня 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом склали 77,7% від обсягів січня—травня 2012 р. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) скоротився на 6,7% і становив 61,0 млн т.

  Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—травень 2013 р. перевезено 67,6 млн т вантажів, що на 1,9% менше, ніж за січень—травень 2012 р., та виконано вантажообіг в обсязі 15,2 млрд. ткм, який зменшився на 0,5% порівняно з відповідним періодом минулого року.

  За січень—травень 2013 р. авіаційним транспортом перевезено 42,8 тис. т вантажів, що на 8,8% менше, ніж за січень—травень 2012 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 128,7 млн ткм, що на 14,7% менше, ніж за січень—травень 2012 р.

  Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—травнем 2012 р. зменшилося на 0,4%.

  Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,4 млрд пасажирів, що на 1,8% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні—травні 2012 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 6,0%.

  Перевезення пасажирів морським транспортом зросло на 9,5% порівняно із січнем—травнем 2012 р.

  Авіаційним транспортом перевезено 2,3 млн пасажирів, що склало 91,3% від обсягів січня—травня 2012 р. За січень—травень 2013 р. міським електротранспортом перевезено 1,2 млрд пасажирів, що на 1,8% менше, ніж за січень—травень 2012 р.

  Ціни і тарифи

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень—травень 2013 р. становив 100,2% (у відповідному періоді попереднього року — 100,4%).

  Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,3%. Найбільш суттєво (на 31,2%) знизилися ціни на яйця. На 6,4—3,5% стали дешевшими сало, цукор, молоко; на 1,7—0,3% — м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, сметана та соняшникова олія. Разом з цим відчутно зросли ціни на овочі (на 12,9%) і фрукти (на 6,7%), на 2,5—0,3% подорожчали макаронні вироби, хліб, кисломолочна продукція, оливкова олія, маргарин, безалкогольні вироби та масло.

  Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 4,3%, у т. ч. тютюнові вироби — на 5,8%, алкогольні напої — на 2,4%.

  Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1% переважно за рахунок збільшення плати за квартиру на 1,5%.

  Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,5% насамперед зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 1,9%). Крім того, на 1,4% стали дорожчими амбулаторні послуги.

  Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 0,5%, головним чином через подорожчання транспортних послуг на 2,4%. У той же час на 1,5% знизилися ціни на паливо та мастила.

  На 0,9—0,5% стали дорожчими послуги зв’язку, ресторанів та готелів, освіти. Водночас знизилися ціни на одяг і взуття на 2,2%.

  Доходи населення

  У січні—квітні 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 3116 грн і порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 9,5%.

  До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4—3,6 раза.

  Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, тимчасовому розміщенні й організації харчування і не перевищував 69% від середнього по економіці.

  В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 4804 грн, Донецькій — 3610 грн, Київській — 3348 грн, Дніпропетровській — 3229 грн та Луганській — 3194 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській, Чернігівській та Закарпатській областях і не перевищував 76% від середнього по економіці.

  Демографічна ситуація

  Чисельність наявного населення в Україні на 1 травня 2013 р. становила 45495,3 тис. осіб. Упродовж січня—квітня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 57,8 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,9 особи. Разом з тим у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення.

  Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (73,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (15,4 тис. осіб).

  Порівняно із січнем—квітнем 2012 р. обсяг природного скорочення збільшився на 4,2 тис. осіб, або з 4,6 до 4,9 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

  Народжуваність зменшилася з 10,9 до 10,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 15,5 до 15,4 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення.

  У січні—квітні 2013 р. у 16 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, в 11 регіонах — міграційне скорочення.

  Серед прибулих в Україну впродовж січня—квітня 2013 р. іммігранти з країн СНД становили 51,6%, решта (48,4%) — з інших країн. Серед вибулих з України 41,0% виїхали до країн СНД і 59,0% — до інших країн.

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Поставити питання юристу

  Тут можна поставити запитання юристу, уважно заповніть відповідну форму на сайті або зателефонуйте юристу

  На Донеччині у ДТП травмовано семеро людей, у тому числі четверо росіян

  28 серпня, близько 7-ї години, на 737 км автодороги КиївХарківДовжанський сталося зіткнення двох легковиків.

  Щодо усереднених показників вартості експлуатації будівельних машин та механізмів та усереднених показників провізної плати транспортування будівельних вантажів автомобільним транспортом, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

  ТОВ "Науково-виробнича фірма "Інпроект" Щодо усереднених показників вартості експлуатації будівельних машин та механізмів та усереднених показників провізної плати транспортування будівельних вантажів автомобільним транспортом

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa