• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості, Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.12.2012  № 747
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. за № 2151/22463

  Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості

  Відповідно до статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"( 3677-17 ), вимог Міжнародних конвенцій і Резолюцій Міжнародної морської організації та з метою забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості, що додається.

  2. Державному агентству рибного господарства України (Дроник В. С.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Капітанам морських рибних портів України організувати роботу згідно з вимогами цього Положення.

  4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного комітету рибного господарства України від 05.05.99 № 68( z0467-99 ) "Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден рибного господарства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.99 за № 467/3760.

  5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  М. В. Присяжнюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.12.2012  № 747

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. за № 2151/22463

  ПОЛОЖЕННЯ про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості

  I. Загальні положення

  1.1. Це Положення встановлює процедуру безпечного укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості та видачі Свідоцтва про мінімальний склад екіпажу (далі — Свідоцтво).

  1.2. Видачу Свідоцтва здійснюють капітани морських рибних портів України.

  1.3. Це Положення поширюється на морські судна флоту рибної промисловості та визначає склад екіпажу, який повинен забезпечити безпеку судна, екіпажу і вантажу та попередження забруднення довкілля.

  1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

  екіпаж — капітан судна, помічники капітана, суднові механіки, електромеханіки, радіоспеціалісти, судновий лікар, боцман та інші суднові спеціалісти (командний склад), а також особи, які виконують службові обов’язки на судні та не належать до командного складу судна (суднова команда);

  мінімальний склад екіпажу — мінімальна кількість осіб командного складу та суднової команди, які можуть у будь-який час експлуатації забезпечити безпечне управління судном і його охорону, а саме: безпеку людей і судна, збереження вантажу, майна та захист навколишнього природного середовища;

  обмежений район плавання — це період часу, протягом якого судно  здійснює плавання, тривалість якого не перевищує 48 годин, між портами заходження або район в межах 100 морських миль від берегової смуги (термін застосовується виключно для розрахунку мінімального складу екіпажу судна);

  укомплектування екіпажу — організаційні заходи, що здійснюють власники судна (судновласники) під час визначення та формування командного складу і суднової команди з метою забезпечення ефективної експлуатації судна відповідно до вимог чинного законодавства у сфері безпеки судноплавства.

  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі торговельного мореплавства України( 176/95-ВР ).

  II. Принципи та критерії, що враховуються під час визначення мінімального складу екіпажу

  2.1. Під час визначення мінімального складу екіпажу судна необхідно враховувати, що на екіпаж судна покладається:

  забезпечення безпечної навігаційної і машинної вахти на судні, що експлуатується, в режимі руху, без руху та при стоянці судна в порту, а також ведення загального спостереження за судном;

 3. забезпечення безпечного маневрування судном;
 4. забезпечення здійснення заходів для запобігання завданню шкоди навколишньому природному середовищу;
 5. забезпечення виконання правил безпеки та підтримання чистоти в усіх суднових приміщеннях для зведення до мінімуму небезпеки виникнення пожежі;

 6. надання необхідної медичної допомоги та забезпечення медичного догляду за хворими на судні;
 7. забезпечення несення радіовахти відповідно до вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі( 995_251 ) 1974 року (СОЛАС — 74) і Регламенту радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку;

 8. забезпечення безпеки судна та вантажу під час плавання судна;
 9. перевірка і підтримання конструктивної цілісності судна;
 10. забезпечення безпеки судна під час всіх операцій та коли судно стоїть в порту;
 11. приведення в дію усіх водонепроникних пристроїв, утримання їх у робочому стані, а також здійснення ефективного контролю за водонепроникністю і можливими пошкодженнями судна;

  приведення в дію наявного на судні протипожежного й аварійного обладнання та рятувальних засобів і здійснення їх технічного обслуговування, оголошення тривоги, евакуація з судна пасажирів, а також членів екіпажу, не задіяних у відповідних заходах;

  приведення в дію головного двигуна та допоміжних механізмів і пристроїв, утримання їх у безпечному стані, щоб судно могло подолати передбачувані перешкоди, які можуть виникнути в рейсі;

 12. розгортання за потреби аварійної партії, що складається з підготовлених членів екіпажу.
 13. 2.2. Під час визначення мінімального складу екіпажу необхідно враховувати такі критерії експлуатації та характеристики судна:

 14. вік судна;
 15. тривалість, характер рейсу і район плавання;
 16. кількість, потужність, ступінь автоматизації та тип головних енергетичних установок і допоміжних механізмів;

 17. валова місткість судна;
 18. конструкція та технічне обладнання судна;
 19. характер вантажу, що перевозиться.
 20. 2.3. З метою забезпечення тривалості роботи екіпажу, яка не перевищує безпечно допустимого рівня, власник судна (судновласник) визначає:

 21. перелік необхідних функцій екіпажу, що повинні виконуватися на судні під час рейсів;
 22. відповідність кваліфікації членів екіпажу, необхідної для виконання покладених на екіпаж обов’язків;

  функції, які можна поєднати за умов безпечної експлуатації судна та при передбачуваних аварійних ситуаціях на судні;

 23. мінімальну кількість кваліфікованих членів екіпажу, необхідних для безпечного виконання функцій.
 24. III. Процедура визначення мінімального складу екіпажу судна та порядок видачі Свідоцтва

  3.1. Для розгляду питання щодо оформлення Свідоцтва власник судна (судновласник) подає до капітана морського рибного порту заяву, свої обґрунтування і розрахунки мінімального складу екіпажу.

  Матеріали з обґрунтуванням і розрахунками повинні бути пронумеровані, прошиті та скріплені підписом власника судна (судновласника) або уповноваженої ним особи.

  Після отримання зазначених матеріалів капітан морського рибного порту проставляє на заяві та наданих документах відмітку про дату їх отримання та вхідний номер. Заява розглядається протягом десяти робочих днів.

  3.2. При розрахунку мінімального складу екіпажу будь-якого судна власник судна (судновласник) повинен врахувати вимоги, наведені в розділі ІІ цього Положення.

  3.3. Кількість та кваліфікаційний рівень мінімального складу екіпажу визначається власником судна (судновласником) відповідно до цього Положення з урахуванням:

 25. спеціалізації судна;
 26. умов праці членів екіпажу на судні;
 27. порядку проведення планово-попереджувальних робіт і розрахунків необхідної кількості людино-годин для технічного обслуговування механізмів, суднового обладнання і пристроїв з урахуванням укомплектованості ними судна, а також їхнього технічного стану або підтвердження того, що технічне обслуговування судна будуть виконувати інші суб’єкти господарювання;

 28. розкладу і графіків суднових процедур з несення ходової навігаційної вахти;
 29. несення ходової вахти в машинному відділенні;
 30. розгортання аварійних партій під час дій екіпажу в надзвичайних ситуаціях;
 31. забезпечення безпеки пасажирів;
 32. забезпечення додатковим персоналом, якщо вік судна перевищує 15 років (у разі потреби).
 33. 3.4. Якщо наданий розрахунок мінімального складу екіпажу відповідає вимогам законодавства, капітан морського рибного порту видає Свідоцтво.

  Якщо наданий власником судна (судновласником) розрахунок мінімального складу екіпажу не відповідає вимогам законодавства, капітан морського рибного порту надає власнику судна (судновласнику) письмову вмотивовану відмову.

  Якщо судно перебуває у бербоут-чартері, Свідоцтво оформлюється на строк дії свідоцтва на право плавання під Державним прапором України.

  3.5. Свідоцтво оформлюється за формою згідно з додатком ( z2151-12 ) до цього Положення.

  3.6. Після одержання Свідоцтва власник судна (судновласник) для відходу судна в рейс забезпечує присутність на борту судна мінімального складу екіпажу за чисельністю та кваліфікацією не нижче ніж визначено Свідоцтвом.

  3.7. У разі зміни району плавання судна, стану його конструкцій, механізмів та обладнання або методів експлуатації, систем управління і технічного обслуговування судна, що може суттєво вплинути на рівень безпеки, власник судна (судновласник) подає до капітана морського рибного порту заяву про відповідне переоформлення Свідоцтва в порядку, передбаченому для оформлення цього Свідоцтва.

  3.8. Оригінал Свідоцтва зберігається на борту судна.

  Директор Департаменту тваринництва

  А. А. Гетя

  Додаток до Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден рибної промисловості

  СВІДОЦТВО ( z2151-12 BF84.doc ) про мінімальний склад екіпажу

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  ЮФ Sayenko Kharenko примет участие в анализе процесса имплементации УПК

  Юридическая фирма Sayenko Kharenko была выбрана Делегацией Европейского Союза на Украине для участия в 12-месячном проекте под названием «Анализ процесса имплементации Уголовного процессуального ...

  Про внесення зміни в додаток до наказу Мінекономрозвитку України від 23.01.2013 № 81, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про внесення зміни в додаток до наказу Мінекономрозвитку України від 23.01.2013 № 81 У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо іноземного суб'єкта господарської діяльності "Firma Import Andek Global Works Export" (Королівство Нідерланди), до якого застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ), на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 12.06.2013 № 5442/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 14.06.2013 № 06/61257-13 НАКАЗУЮ:

  До асоціації потрібно готуватися

  За словами Валерія Хорошковського, ключовими завданнями на найближчу перспективу є здійснення кроків, що дадуть змогу підписати Угоду про асоціацію, завершення першого (законодавчого) етапу виконання ...

  Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку Відповідно до пункту 11 глави 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку ( z0976-06 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.06.2006 за № 432 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за № 976/12850 (зі змінами) (далі — Порядок), НАКАЗУЮ:

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa