• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 19.11.2012  № 1050
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 р. за № 2095/22407

  Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії

  Відповідно до пункту 3 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію"( 565-12 ), підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України( 383/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України до вимог Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

  1.1. Інструкцію про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що додається.

  1.2. Положення про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ України з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни( z2096-12 ), що додається.

  1.3. Положення про комісію районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з контролю за станом прийняття та реєстрації в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події( z2097-12 ), що додається.

  2. Для забезпечення виконання вимог цього наказу структурним підрозділам апарату Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованим їм територіальним підрозділам здійснювати контроль:

  2.1. Головному штабу МВС України — за повнотою та достовірністю ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, організацією роботи чергових частин щодо реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, порядком їх приймання, повнотою обліку. Щокварталу аналізувати стан обліково-реєстраційної роботи, вносити керівництву міністерства пропозиції щодо поліпшення реагування органів внутрішніх справ на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

  2.2. Управлінню інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення МВС України — за станом проведення головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС) службових розслідувань за фактами порушень законності при неприйнятті та невнесенні до єдиного обліку органів внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та узагальнення таких порушень.

  2.3. Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю МВС України — за прийманням та реєстрацією заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, веденням єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в територіальних підрозділах боротьби з організованою злочинністю.

  2.4. Структурним підрозділам апарату МВС України за напрямками діяльності щокварталу аналізувати стан роботи підпорядкованих підрозділів з прийняття та реєстрації в органах та підрозділах внутрішніх справ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, узагальнювати та заслуховувати на оперативних нарадах.

  2.5. Під час виїздів у відрядження з метою перевірки діяльності органів внутрішніх справ обов’язково вивчати та відображати в довідках окремим розділом стан роботи в підпорядкованих територіальних підрозділах із забезпечення прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Копії довідок за результатами таких перевірок у 3-денний строк після повернення з відряджень подавати до Головного штабу МВС України для узагальнення.

  3. Начальникам ГУМВС, УМВС:

  3.1. Кожен факт неприйняття, нереєстрації в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події розцінювати як порушення законності. За виявленими фактами приховування від обліку шляхом неприйняття, нереєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у 10-денний строк проводити службові розслідування. Узгоджені зі штабами та інспекцією з особового складу висновки службових розслідувань із пропозиціями про накладення на працівників дисциплінарних стягнень затверджувати особисто. Копії висновків службових розслідувань разом з обліковими картками направляти до управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення МВС України. Накази про накладення дисциплінарних стягнень на працівників органів внутрішніх справ, які допустили такі порушення, доводити до відома всього особового складу.

  3.2. Забезпечити ефективну роботу комісій ГУМВС, УМВС з контролю за станом прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в структурних підрозділах та районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ (далі — органи внутрішніх справ). Не менше двох разів на рік особисто брати участь у роботі цих комісій.

  3.3. Забезпечити вільний доступ громадян до приміщень органів внутрішніх справ, у яких здійснюється прийом громадян. У кожному органі внутрішніх справ виділити та обладнати у разі їх відсутності спеціальні кімнати для прийому громадян з розміщенням у них стендів із інформацією про прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та організовувати їх прийом.

  3.4. Увести в чергових частинах органів внутрішніх справ єдиний облік заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

  4. Начальникам структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС організувати вивчення цього наказу з особовим складом і забезпечити його виконання. Прийняти від відповідних категорій працівників заліки зі знання вимог цього наказу та нормативно-правових актів, що ним затверджені.

  5. Департаменту матеріального забезпечення МВС України, ГУМВС, УМВС забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків облікових документів.

  6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 14 квітня 2004 року № 400( z0571-04 ) „Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 травня 2004 року за № 571/9170.

  7. До 30 червня 2013 року в чергових частинах МВС України, Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю МВС України (далі — ГУБОЗ МВС України), ГУМВС, УМВС та територіальних підрозділах боротьби з організованою злочинністю єдиний облік заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події здійснювати в паперовому вигляді шляхом ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

  8. Контроль за додержанням правил ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події здійснює оперативний черговий МВС України, ГУБОЗ МВС України, територіальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, ГУМВС, УМВС.

  9. Департаменту інформаційно аналітичного забезпечення МВС України (Аршинов І. А.), Департаменту матеріального забезпечення МВС України (Зінов П.І.), Головному штабу МВС України (Лазарев А. А.) з 1 липня 2013 року в ГУМВС, УМВС, міських, районних та лінійних органах внутрішніх справ запровадити ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в електронному вигляді з дотриманням вимог норм законодавства щодо захисту персональних даних.

  10. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 ), але не раніше дня його офіційного опублікування.

  11. Головному штабу МВС України (Лазарев А. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-полковника міліції Черних С. П. та заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 19.11.2012  № 1050

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 р. за № 2095/22407

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція встановлює порядок ведення єдиного обліку органами і підрозділами внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а також порядок здійснення контролю за його дотриманням.

  1.2. Джерелом інформації про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій, що надходить до органу внутрішніх справ, уповноваженого розпочати досудове розслідування, є:

  повідомлення будь-яких осіб та самостійно виявлені слідчим або іншою службовою особою органів внутрішніх справ з будь-якого джерела обставини кримінальних правопорушень;

  повідомлення будь-яких осіб, які затримали підозрювану особу на місці вчинення кримінального правопорушення.

  1.3. Для роз’яснення населенню порядку прийняття, реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій в органах внутрішніх справ у спеціальних кімнатах для приймання громадян або у вестибюлях повинна бути вивішена пам’ятка щодо ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (додаток 1). У ній зазначаються номери телефонів (місцезнаходження) керівників МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС), на яких покладено контроль за додержанням законності при прийнятті та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а також органів прокуратури, що здійснюють нагляд.

  1.4. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

  єдиний облік — це прийняття та реєстрація органами та підрозділами внутрішніх справ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

  прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події — дії службових осіб органів внутрішніх справ при одержанні заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

  реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події — присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню про вчинення кримінального правопорушення та іншої події порядкового номера і фіксація у відповідних облікових документах стислих даних про заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події.

  II. Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  2.1. Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, незалежно від місця і часу їх учинення, повноти отриманих даних, особистості заявника, здійснюється цілодобово негайно тим органом внутрішніх справ, до якого надійшла заява чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, або самостійне виявлення слідчим або іншою службовою особою органу внутрішніх справ з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

  Такі дії проводяться уповноваженими працівниками чергових частин, а саме: головним інспектором — черговим, старшим інспектором — черговим з особливих доручень, старшим інспектором — черговим чергової частини МВС України, старшим інспектором — черговим, інспектором черговим, помічником чергового чергової частини Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України (далі — ГУБОЗ МВС України), помічником начальника чергової частини (відділу) — оперативним черговим, старшим інспектором — черговим, інспектором — черговим чергової частини ГУМВС, УМВС, інспектором — черговим, помічником чергового чергової частини Управління боротьби з організованою злочинністю (далі — УБОЗ), помічником начальника чергової частини — оперативним черговим, старшим інспектором — черговим, інспектором — черговим, помічником оперативного чергового чергової частини районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, працівниками інших структурних підрозділів, призначеними підмінними черговими в установленому порядку, та оператором телефонної лінії "102" або іншою службовою особою.

  При особистому зверненні заявника до органу внутрішніх справ, який обслуговує обласні центри та інші міста з територіальним поділом, із заявою чи повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення та інші події цілодобово оформляються протоколи усних заяв оперативним черговим або іншою службовою особою в кімнаті для приймання громадян і відразу реєструються в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, форма якого наведена у додатку 2 до цієї Інструкції (далі — журнал ЄО).

  Форма журналу ЄО є єдиною для всіх органів внутрішніх справ України.

  Повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, отримані оператором телефонної лінії «102», вносяться до окремого робочого зошита, в якому зазначаються відомості про дату та час надходження повідомлення, хто повідомив (П.І. Б., місце проживання/місцезнаходження, телефон), короткий зміст заяви. Уся отримана інформація про кримінальні правопорушення та інші події після її внесення до робочого зошита відразу передається до відповідних районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) (далі — органи внутрішніх справ) для реагування, про що робиться відмітка у робочому зошиті (кому передано повідомлення, номер реєстрації в журналі ЄО органу внутрішніх справ).

  2.2. Оперативний черговий, отримавши заяву чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від слідчого або іншої службової особи, зобов’язаний діяти відповідно до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань( z0786-09 ), затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 квітня 2009 року № 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за № 786/16802, відразу зареєструвати її в журналі ЄО та направити на місце події слідчо-оперативну групу чи оперативну групу.

  2.3. Інформацію, яка надійшла до чергової частини органу внутрішніх справ про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію на території обслуговування іншого органу внутрішніх справ, оперативний черговий відразу реєструє в журналі ЄО та невідкладно інформує про це той орган, на території оперативного обслуговування якого мала місце така подія.

  Матеріали з ознаками вчинення кримінального правопорушення заборонено передавати без реєстрації в журналі ЄО та Єдиному реєстрі досудового розслідування до іншого органу внутрішніх справ.

  2.4. За межами місцезнаходження органу внутрішніх справ слідчий або інша службова особа органу внутрішніх справ на території України незалежно від посади, яку він обіймає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб із заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходів для попередження і припинення правопорушень, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.

  Службові особи підрозділів (управлінь, відділів) Державної автомобільної інспекції МВС України, пунктів централізованого спостереження підрозділів Державної служби охорони при МВС України, спеціальних приймальників для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, приймальників — розподільників для дітей інформацію про вчинене кримінальне правопорушення негайно передають до чергових частин органів внутрішніх справ.

  2.5. Заяви або повідомлення фізичних або юридичних осіб про вчинення кримінального правопорушення та іншої події можуть бути усними або письмовими. Усні заяви про вчинення кримінального правопорушення заносяться до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується ( z2095-12 ), форма якого наведена у додатку 3 до цієї Інструкції, який підписують заявник та посадова особа, яка прийняла заяву.

  Особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення, під підпис попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, передбачену статтею 383 Кримінального кодексу України( 2341-14 ), крім випадків надходження заяви або повідомлення поштою чи іншим видом зв’язку.

  III. Реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  3.1. Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються цілодобово в черговій частині органу внутрішніх справ уповноваженими працівниками чергових частин МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, УБОЗ, органів внутрішніх справ відразу після їх надходження та вносяться до журналу ЄО та інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ, до якої також відразу вносяться усі відомості з журналу ЄО.

  3.2. У черговій частині МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділах боротьби з організованою злочинністю та органах внутрішніх справ ведеться журнал ЄО, який забороняється виносити з чергової частини.

  3.3. Журнали ЄО заповнюються уповноваженими працівниками чергових частин МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та органів внутрішніх справ. Записи за кожною інформацією повинні містити стислі і вичерпні дані про те, коли надійшла заява чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, хто, коли і в якій формі повідомив про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, що і коли трапилось, час та дату реєстрації, які заходи вжиті за заявою чи повідомленням про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, ким та кому доручено розгляд заяви чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, час та дату отримання заяви чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події для внесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

  3.4. Закінчені журнали ЄО та журнали видачі талонів, разом з талонами-корінцями передаються до підрозділів документального забезпечення і зберігаються протягом строку, установленого відповідними документами, що регламентують порядок ведення діловодства.

  3.5. Про наявність письмових заяв про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли до чергової частини органу внутрішніх справ, а також повідомлень, які надійшли усно, у яких наявні відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, після реєстрації в журналі ЄО оперативний черговий доповідає начальникові слідчого підрозділу для внесення слідчими відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформує начальника органу внутрішніх справ.

  Заяви і повідомлення, що надійшли до чергової частини органу внутрішніх справ, у яких відсутні відомості, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, після реєстрації в журналі ЄО доповідаються оперативним черговим начальникові органу внутрішніх справ або особі, яка виконує його обов’язки, для розгляду та прийняття рішення згідно із Законом України „Про звернення громадян"( 393/96-ВР ) або Кодексом України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ).

  У разі виявлення начальником органу внутрішніх справ, що заява чи повідомлення містять відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, він за своєю резолюцією (не пізніше однієї доби з часу реєстрації заяви в ЄО) повертає її до чергової частини для негайної передачі начальнику слідчого підрозділу.

  3.6. Якщо письмова заява або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення надійшли до органу внутрішніх справ при особистому зверненні заявника, то водночас з його реєстрацією в журналі ЄО ( z2095-12 ) в черговій частині органу внутрішніх справ оперативний черговий оформляє талон-повідомлення, форма якого наведена у додатку 4 до цієї Інструкції, і видає його заявнику.

  3.7. Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли до органу внутрішніх справ поштою, телеграфом, факсимільним зв’язком або іншим видом зв’язку, реєструються в підрозділах документального забезпечення, доповідаються начальникові органу внутрішніх справ або особі, яка виконує його обов’язки, які надають письмові резолюції щодо подальшого розгляду заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події з ознаками кримінальних правопорушень у порядку, передбаченому пунктом 3.5 цього розділу.

  3.8. Датою подання заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події до органів внутрішніх справ вважається дата реєстрації такої заяви чи повідомлення в журналі ЄО органу внутрішніх справ.

  3.9. Заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, в яких указується на обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що надійшли до апаратів МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю після їх реєстрації в журналі вхідної кореспонденції працівниками підрозділів документального забезпечення, негайно доповідаються керівництву МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю, після чого за їх резолюцією передаються до ГУМВС, УМВС, територіального органу внутрішніх справ, а копія — до відповідного структурного підрозділу.

  Структурні підрозділи МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю зобов’язані поінформувати заявника про направлення такої заяви або повідомлення до ГУМВС, УМВС (територіального органу внутрішніх справ), а також забезпечити контроль за внесенням відповідних відомостей до журналу ЄО у відповідному територіальному органі внутрішніх справ.

  3.9.1. У журналі ЄО чергових частин МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю реєструються заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, досудове розслідування за якими здійснюватиметься слідчими підрозділами апаратів МВС України, ГУМВС, УМВС.

  3.9.2. Повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій, які надійшли до чергових частин МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю по телефону, уповноваженими працівниками чергових частин відразу реєструються в журналі ЄО та передаються до відповідного органу внутрішніх справ із внесенням реєстраційного номера журналу ЄО вказаного органу в графу 8 журналу ЄО чергової частини МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю.

  3.9.3. Заяви чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які надійшли при особистому зверненні громадян до МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю, реєструються в журналі ЄО уповноваженими працівниками чергових частин цих органів внутрішніх справ та одночасно з їх реєстрацією в журналі ЄО зазначені працівники оформляють талон-повідомлення , який видається заявнику та інформується територіальний орган внутрішніх справ із внесенням реєстраційного номера журналу ЄО вказаного органу в графу 8 журналу ЄО чергової частини МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю відповідно.

  Зареєстровані заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події доповідаються керівництву МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю та за резолюцією керівництва МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю надсилаються до органу внутрішніх справ за місцем вчинення кримінального правопорушення.

  3.10. Анонімні листи, що містять відомості про вчинені кримінальні правопорушення, реєструються лише в підрозділах документального забезпечення і передаються за резолюцією керівника органу внутрішніх справ або особи, яка виконує його обов’язки, до структурних підрозділів для використання при розкритті злочинів.

  3.11. У журналі ЄО також реєструються:

  3.11.1. Заяви і повідомлення про осіб, які зникли безвісти.

  3.11.2. Рапорти працівників органів внутрішніх справ про виявлення ними з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та іншої події.

  3.12. При реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли в письмовій формі, оперативний черговий на їх лицьовому боці проставляє спеціальний штамп реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ( z2095-12 ), форма якого наведена у додатку 5 до цієї Інструкції.

  3.13. Слідчий, який отримав у черговій частині для розгляду заяву або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та інші події, у журналі ЄО ставить відмітку про час та дату її отримання, посаду, прізвище та підпис, а також невідкладно письмово надає до чергової частини, а з 1 липня 2013 року вносить в електронному вигляді, відомості про реєстраційний номер журналу ЄО, номер кримінального провадження, дату та годину перенесення заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншої події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Контроль за достовірністю внесених відомостей забезпечує працівник підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення.

  3.14. Приховуваними від єдиного обліку вважаються заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які були відомі працівнику органу внутрішніх справ, та відомості про них, які на час виявлення не внесені до журналу ЄО, та не отримали відповідного реєстраційного номера.

  IV. Контроль за додержанням порядку ведення єдиного обліку

  4.1. Організація роботи за додержанням вимог, установлених цією Інструкцією, покладається на начальника органу внутрішніх справ, а в разі його відсутності — на особу, яка виконує його обов’язки. Він персонально відповідає за організацію ведення єдиного обліку.

  Про результати роботи органів внутрішніх справ із заявами і повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення та інші події складається щомісячний звіт.

  4.2. Начальник органу внутрішніх справ зобов'язаний:

  4.2.1. Після доповіді оперативного чергового органу внутрішніх справ про оперативну обстановку за минулу добу перевірити ведення журналу ЄО та реєстрацію в повному обсязі всіх заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які надійшли за цей період, про що зробити відповідний запис у журналі ЄО.

  4.2.2. У разі виявлення фактів порушення порядку прийняття та невнесення до журналу ЄО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події проводити службове розслідування.

  4.2.3. Щокварталу організовувати проведення звірок обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які зареєстровані в журналі ЄО, про що складати акт внутрішньої звірки стану ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, форма якого наведена у додатку 6 до цієї Інструкції.

  4.2.4. Для контролю за достовірністю обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які надходять по телефонній лінії "102" або за допомогою інших засобів зв'язку до чергової частини, забезпечити їх запис та збереження в цифровому вигляді.

  4.3. Контроль за додержанням законності при веденні журналу ЄО покладається на керівників підрозділів органів внутрішніх справ.

  4.4. Контроль за дотриманням вимог ведення журналів ЄО ( z2095-12 ) покладається на начальника чергової частини міського, районного, лінійного органу, а де відсутні такі посади, така особа визначається начальником органу, ГУМВС, УМВС.

  Перший заступник начальника Головного штабу МВС України полковник міліції

  В. З. Дитюк

  Додаток 1 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  ПАМ’ЯТКА щодо ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  1. Згідно з пунктом 3 частини першої статті 10 Закону України ,,Про міліцію"( 565-12 ) міліція зобов'язана приймати та реєструвати заяви й повідомлення про кримінальні та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати за ними рішення. Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення, що вчинені або готуються, незалежно від місця і часу їх скоєння, повноти отриманих зведень і форми подання, а також особистості заявника реєструється цілодобово оперативним черговим того органу внутрішніх справ, до якого звернулася особа чи надійшло повідомлення.

  Працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він обіймає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб із заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходів для попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.

  2. Заяви фізичних або юридичних осіб про вчинені кримінальні правопорушення можуть бути усними або письмовими. Усні заяви заносяться до протоколу, який підписують заявник та посадова особа, що прийняла заяву. При цьому заявник письмово попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, яка встановлена статтею 383 Кримінального кодексу України( 2341-14 ), про що відмічається в протоколі.

  Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона подається. До здійснення досудового розслідування слід пересвідчитися в особі заявника та попередити її про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, яка встановлена статтею 383 Кримінального кодексу України( 2341-14 ).

  Оперативний черговий після подання заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, доповісти про це начальникові органу досудового розслідування та інформувати керівника органу внутрішніх справ.

  Відповідно до статті 60 Кримінального процесуального кодексу України( 4651а-17 ) заявник має право:

 3. отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;
 4. подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;
 5. отримувати інформацію про закінчення досудового розслідування.
 6. Додаток 2 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  ЖУРНАЛ ЄДИНОГО ОБЛІКУ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в ____________________________________ (найменування органу внутрішніх справ)

  Почато "____" __________20 _ р.

  Закінчено "___" _________20 _.р.

  Інвентарний № __________________

  № з/п

  Коли надійшла заява чи повідомлення (дата, година, хвилина)

  П.І. Б., місце проживання, телефон заявника, найменування, місцезнаходження і телефони підприємства, установи, організації

  Стислий зміст заяви чи повідомлення (час, місце, обставини)

  Заходи, вжиті за заявами чи повідомлення ми черговим. Склад слідчо-оперативної групи, час виїзду та прибуття на місце події. Перелік викрадених речей. Вид охорони об'єкта, наявність сигналізації, хімічної пастки. Інші суттєві відомості

  П.І. Б., посада, ким, кому доручено розгляд заяви чи повідомлення (дата, година, хвилина)

  Дата, година, посада, прізвище і підпис особи, яка отримала заяву чи повідомлення для розгляду

  Відомості про результати розгляду заяви чи повідомлення (дата та година унесення заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер реєстрації в журналі ЄО органу внутрішніх справ, в якому зареєстрована заява чи повідомлення, номер протоколу про адміністративне правопорушення)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Пояснення щодо ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО)

  (друкується на звороті титульного аркуша журналу)

  1. В журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли від фізичних або юридичних осіб.

  2. Інформацію оперативний черговий реєструє самостійно без погодження з керівництвом органу внутрішніх справ.

  3. За правильність ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відповідає оперативний черговий органу внутрішніх справ. Аркуші в ньому повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. Записи проводяться повністю, охайно і тільки чорнилом чорного або синього кольору. Виправлення і підчистки не допускаються. Про помилкові записи вчиняється застереження, яке підписується оперативним черговим.

  4. При заповненні граф 2 і 5 журналу єдиного обліку необхідно керуватися такими вимогами:

  4.1. У графі 2 проставляються дата і час надходження заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію безпосередньо до чергової частини. При внесенні до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли поштою або іншим видом зв’язку, працівником органу внутрішніх справ при зверненні до нього громадянина у графі 2 про це робляться відмітки.

  4.2. У графі 5 послідовно зазначаються заходи, ужиті за заявою або повідомленням про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, перелічуються посадові особи, яким доповідалась інформація, указується хто конкретно виїжджав на місце події;

  якщо направлялася слідчо-оперативна група, то в якому персональному складі, час її виїзду та час прибуття на місце події;

  відмічаються дані про об'єкт злочинного посягання, наявність на ньому охорони, сигналізації, хімічної пастки та інші суттєві відомості;

 7. подається перелік викрадених речей.
 8. 4.3. У графі 7 зазначаються дата, година, посада, прізвище, підпис службової особи, яка отримала заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та іншу подію для розгляду.

  4.4. У графу 8 на підставі витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, підписаного слідчим, вносяться відомості про результати розгляду матеріалів, дату та годину внесення заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

  Про результати розгляду зареєстрованих у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події заяв та повідомлень, у яких відсутні відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, виконавцем негайно здійснюється відмітка на підставі письмового повідомлення номера справи, у якій зберігається заява чи повідомлення, або номер протоколу про адміністративне правопорушення, а також номер журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події органу внутрішніх справ, який поінформований про вчинення на території його обслуговування кримінального правопорушення чи події.

  Додаток 3 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  ПРОТОКОЛ ( z2095-12 BF148.doc ) прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується

  Додаток 4 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  ТАЛОН-ПОВІДОМЛЕННЯ ( z2095-12 BF149.doc )

  Додаток 5 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  ШТАМП ( z2095-12 BF150.doc ) реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  Додаток 6 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник ___________________ _____________________________ «_____»__________20__ р

  АКТ внутрішньої звірки стану ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

  в ______________________________________________________________________ (найменування органу внутрішніх справ)

  за ______________________________________________________________________ (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

  Комісією міського, районного, лінійного органу з контролю за станом єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події проведено звірку інформації про кримінальні правопорушення та інші події в органі внутрішніх справ.

  № з/п

  Документи та джерела звірки

  Дата звірки і хто її проводив

  Результати звірки

 9. виявлено незареєстрованих заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події
 10. кількість фактів, за якими не надходило заяв
 11. вжиті за ними заходи реєстрації
 12. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Документи чергової частини

  2

  Документи підрозділу документального забезпечення (секретаря)

  3

  Документи підрозділів ДАІ МВС України, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру

  За всіма виявленими фактами незареєстрованих заяв і повідомлень проведено службові перевірки. Працівників, які приховали вчинені кримінальні правопорушення від єдиного обліку, а також допустили інші порушення обліково-реєстраційної дисципліни, притягнуто до дисциплінарної відповідальності:

  № з/п

  Прізвище працівника

  Посада

  Вид порушення

  Дата проведення службової перевірки

  Вжито заходів (дата і номер наказу, рішення оперативної наради тощо)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Голова комісії

  ________________________________________________ (підпис і прізвище)

  Члени комісії:

  1. 2. 3. 4. 5.

  Вих. № _______"____"_________________ 20 _ р.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  В Минюсте обсудили обеспечение возврата на Украину активов, полученных преступным путем

  В Министерстве юстиции состоялась встреча заместителя Министра юстиции Украины Руслана Рябошапка с международными экспертами в рамках работы миссии совместной Инициативы по возвращению похищенных активов (StAR) Управление ООН по наркотикам и преступности и Всемирного банка Найджелом Бартлетом, Жан-Пьером Брюне, Лаурой Поп и Алексеем Фещенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

  Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, Міністерство доходів і зборів України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2013 р. за № 1878/24410 Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів

  ГПУ объявила о подозрении следователям и прокурорам, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности двух участников Евромайдана

  Генеральной прокуратурой Украины объявлено о подозрении следователям и прокурорам по факту заведомо незаконного задержания и привлечения к уголовной ответственности двух лиц за якобы совершение ими в январе 2014 года в городе Киеве массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa