• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

 1. 27.11.2012  № 1090
 2. Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1764-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі — Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( z1764-12 ) (далі — дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076.

  2. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:

  інформації щодо фінансового стану Компанії (далі — КУА):

  Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";

  Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";

  Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".

  інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі — ІСІ):

  Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " DayICI.xsd";

  Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " QwartICI.xsd";

  Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " YearICI.xsd";

  Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " NregICI.xsd".

  інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі — НПФ):

  Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";

  Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";

  Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".

  3. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

  4. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

  5. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

  6. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

  8. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

  9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

  Т. в.о. Голови Комісії

  А. Амелін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 27.11.2012 № 1090

  ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді

  1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

  Відкриття головного тегу

  <DTSDOV_SVK>

  Тег відкриття структури "DOV_SVK"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "DOV_SVK"

  </DTSDOV_SVK>

  Заключний тег структури "DOV_SVK"

  <DTSPER_F>

  Тег відкриття структури "PER_F"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "PER_F"

  </DTSPER_F>

  Заключний тег структури "PER_F"

  <DTSTITL>

  Тег відкриття структури "TITL"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TITL"

  </DTSTITL>

  Заключний тег структури "TITL"

  </z:root>

  Файл схеми: "MonthKUA.xsd"-*

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='string' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

  __________ -* Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  R_VK1

  Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

  R_VK3

  Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

  RZ_STK_1

  Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

  RZ_STK_3

  Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

  RS_STK_1

  Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

  RS_STK_3

  Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

  __________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  F_EDRICI

  Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

  F_NAME

  Повне найменування фонду / страхової компанії

  F_VYD

  Вид фонду 1)

  F_TYP

  Тип фонду 2)

  F_REG_D

  Дата реєстрації фонду

  F_VIZ_D

  Дата досягнення нормативів ПІФ

  F_POV_K_D

  Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

  F_DOG_D

  Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

  F_BVA

  Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

  __________ -* Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  E_ADRES

  Місцезнаходження Компанії/Особи

  K_POS

  Посада керівника

  K_FIO

  Прізвище, ім'я, по батькові керівника

  E_SL

  Серія ліцензії

  E_NL

  Номер ліцензії

  E_DL

  Дата видачі ліцензії

  E_TL

  Строк дії ліцензії

  KON_POS

  Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

  KON_FIO

  Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

  KON_TEL

  Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

  KON_MAIL

  E-mail контактної особи з питань складання звітності

  2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

  Відкриття головного тегу

  <z:Fin>

  Тег відкриття блоку структур "Fin"

  Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

  Блоки даних структур "Fin"

  </z:Fin>

  Заключний тег блоку структур "Fin"

  <DTSDOV_SVK>

  Тег відкриття структури "DOV_SVK"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "DOV_SVK"

  </DTSDOV_SVK>

  Заключний тег структури "DOV_SVK"

  <DTSPER_F>

  Тег відкриття структури "PER_F"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "PER_F"

  </DTSPER_F>

  Заключний тег структури "PER_F"

  <DTSPER_IPOT>

  Тег відкриття структури "PER_IPOT"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "PER_IPOT"

  </DTSPER_IPOT>

  Заключний тег структури "PER_IPOT"

  <DTSTITL>

  Тег відкриття структури "TITL"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TITL"

  </DTSTITL>

  Заключний тег структури "TITL"

  </z:root >

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "QwartKUA.xsd"-**

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type20' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

  __________ -** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z0864-06 ).

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  R_VK1

  Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

  R_VK3

  Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

  RZ_STK_1

  Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

  RZ_STK_3

  Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

  RS_STK_1

  Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

  RS_STK_3

  Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

  __________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  F_EDRICI

  Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

  F_NAME

  Повне найменування фонду / страхової компанії

  F_VYD

  Вид фонду 1)

  F_TYP

  Тип фонду 2)

  F_REG_D

  Дата реєстрації фонду

  F_VIZ_D

  Дата досягнення нормативів ПІФ

  F_POV_K_D

  Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

  F_DOG_D

  Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

  F_BVA

  Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

  ___________ -** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  E_ADRES

  Місцезнаходження Компанії/Особи

  K_POS

  Посада керівника

  K_FIO

  Прізвище, ім'я, по батькові керівника

  E_SL

  Серія ліцензії

  E_NL

  Номер ліцензії

  E_DL

  Дата видачі ліцензії

  E_TL

  Строк дії ліцензії

  KON_POS

  Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

  KON_FIO

  Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

  KON_TEL

  Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

  KON_MAIL

  E-mail контактної особи з питань складання звітності

  __________ -** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  D_NAME

  Найменування емітента іпотечних облігацій

  D_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

  D_NOMREG

  Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

  D_DATREG

  Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

  D_NOMDOG

  Номер договору про управління іпотечним покриттям

  D_ROZPOK

  Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.

  D_SUMZOB

  Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.

  D_ZAGDOH

  Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.

  D_DATFIN

  Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

  D_VID

  Вид іпотечних облігацій

  3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

  Відкриття головного тегу

  <z:Fin>

  Тег відкриття блоку структур "Fin"

  Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

  Блоки даних структур "Fin"

  </z:Fin>

  Заключний тег блоку структур "Fin"

  <DTSDOV_SVK>

  Тег відкриття структури "DOV_SVK"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "DOV_SVK"

  </DTSDOV_SVK>

  Заключний тег структури "DOV_SVK"

  <DTSPER_F>

  Тег відкриття структури "PER_F"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "PER_F"

  </DTSPER_F>

  Заключний тег структури "PER_F"

  <DTSPER_IPOT>

  Тег відкриття структури "PER_IPOT"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "PER_IPOT"

  </DTSPER_IPOT>

  Заключний тег структури "PER_IPOT"

  <DTSTITL>

  Тег відкриття структури "TITL"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TITL"

  </DTSTITL>

  Заключний тег структури "TITL"

  </z:root >

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "YearKUA.xsd"-***

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type20' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

  __________ -*** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)( z0864-06 ).

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  R_VK1

  Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

  R_VK3

  Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

  RZ_STK_1

  Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

  RZ_STK_3

  Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

  RS_STK_1

  Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.

  RS_STK_3

  Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

  __________ -*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  F_EDRICI

  Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

  F_NAME

  Повне найменування фонду / страхової компанії

  F_VYD

  Вид фонду 1)

  F_TYP

  Тип фонду 2)

  F_REG_D

  Дата реєстрації фонду

  F_VIZ_D

  Дата досягнення нормативів ПІФ

  F_POV_K_D

  Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

  F_DOG_D

  Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

  F_BVA

  Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

  __________ -*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  E_ADRES

  Місцезнаходження Компанії/Особи

  K_POS

  Посада керівника

  K_FIO

  Прізвище, ім'я, по батькові керівника

  E_SL

  Серія ліцензії

  E_NL

  Номер ліцензії

  E_DL

  Дата видачі ліцензії

  E_TL

  Строк дії ліцензії

  KON_POS

  Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

  KON_FIO

  Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

  KON_TEL

  Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

  KON_MAIL

  E-mail контактної особи з питань складання звітності

  __________ -*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

  Назва елемента

  Зміст

  ZVTYP

  Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

  D_NAME

  Найменування емітента іпотечних облігацій

  D_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

  D_NOMREG

  Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

  D_DATREG

  Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

  D_NOMDOG

  Номер договору про управління іпотечним покриттям

  D_ROZPOK

  Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.

  D_SUMZOB

  Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.

  D_ZAGDOH

  Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.

  D_DATFIN

  Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

  D_VID

  Вид іпотечних облігацій

  4. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних ІСІ:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI DayICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>

  Відкриття головного тегу

  <DTSEARN1>

  Тег відкриття структури "EARN1"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "EARN1"

  </DTSEARN1>

  Заключний тег структури "EARN1"

  <DTSFCHA>

  Тег відкриття структури "FCHA"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "FCHA"

  </DTSFCHA>

  Заключний тег структури "FCHA"

  <DTSTBLCASH>

  Тег відкриття структури "TBLCASH"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TBLCASH"

  </DTSTBLCASH>

  Заключний тег структури "TBLCASH"

  <DTSTBLCP>

  Тег відкриття структури "TBLCP"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TBLCP"

  </DTSTBLCP>

  Заключний тег структури "TBLCP"

  <DTSTBLDEBIZ>

  Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TBLDEBIZ"

  </DTSTBLDEBIZ>

  Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

  <DTSTBLMETAL>

  Тег відкриття структури "TBLMETAL"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TBLMETAL"

  </DTSTBLMETAL>

  Заключний тег структури "TBLMETAL"

  <DTSTBLNEDV>

  Тег відкриття структури "TBLNEDV"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TBLNEDV"

  </DTSTBLNEDV>

  Заключний тег структури "TBLNEDV"

  <DTSTBLOTHER>

  Тег відкриття структури "TBLOTHER"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TBLOTHER"

  </DTSTBLOTHER>

  Заключний тег структури "TBLOTHER"

  </z:root >

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "DayICI"-****

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type12'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:Type12' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='double' /> <attribute name='RI1' type='z:Type50' /> <attribute name='RI2' type='z:Type50' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

  __________ -**** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ.

  Назва елемента

  Зміст

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

  F_NAME

  Повне найменування ІСІ

  ZVTYP

  Вид Інформації: 4 — щоденна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

  RI1

  Вид ІСІ 1)

  RI2

  Тип ІСІ 2)

  F_DEDRICI

  Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

  F_DFICI

  Термін дії ІСІ

  U_DATADOG

  Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

  __________ -**** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду.

  Назва елемента

  Зміст

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

  F_NAME

  Повне найменування фонду

  RI1

  Вид ІСІ 1)

  RI2

  Тип ІСІ 2)

  ZVTYP

  Вид Інформації: 4 — щоденна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

  F_ACTIV1

  Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

  F_ACTIV2

  Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

  F_DOLG1

  Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)

  F_DOLG2

  Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

  F_VCHA1

  Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)

  F_VCHA2

  Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

  KLCCP1

  Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)

  KLCCP2

  Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

  KLCFNR

  Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

  KLCFR

  Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

  KLCURNR

  Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

  KLCURR

  Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

  KLCUCHURR

  Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб — резидентів 3)

  KLCUCHURNR

  Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб — нерезидентів 3)

  KLCUCHFR

  Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб — резидентів 3)

  KLCUCHFNR

  Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб — нерезидентів 3)

  F_VCHAIS1

  Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)

  F_VCHAIS2

  Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)

  F_A_NOM

  Номінальна вартість одного цінного папера

  __________ -**** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "DayICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

  Назва елемента

  Зміст

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

  F_NAME

  Повне найменування фонду

  RI1

  Вид фонду 1)

  RI2

  Тип фонду 2)

  ZVTYP

  Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

  ACCOUNT

  Вид рахунку: 01 — поточний; 02 — депозитний; 31 — поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 — депозитний без поширення вимог щодо структури активів

  COSTGRN

  Сума грошових коштів у гривнях

  COSTFRG

  Сума грошових коштів в іноземній валюті

  CASHNAME

  Назва валюти 3)

  BANKNAME

  Найменування банку

  BANKEDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

  BANKMFO

  МФО банку

  DEPGRN

  Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

  DEPFRG

  Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

  STARTDAT

  Дата початку зберігання

  FINDAT

  Дата закінчення зберігання

  PEBALAKF

  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

  __________ -**** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

  Назва елемента

  Зміст

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

  F_NAME

  Повне найменування фонду

  RI1

  Вид фонду 1)

  RI2

  Тип фонду 2)

  ZVTYP

  Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

  ST_TYPE

  Вид цінного папера 3)

  EM_EDRP

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

  EM_NAME

  Найменування емітента-резидента/нерезидента

  C_CODE

  Код країни

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

  ST_QUANT

  Кількість цінних паперів (шт.)

  ST_EXPENSE

  Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)

  EXPENSE

  Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)

  BAL_COST

  Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)

  PEALLAKF

  Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

  BIRGNAME

  Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

  PEALLEM

  Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

  D_POGASH

  Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

  __________ -**** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "DayICI.xsd". Дебіторська заборгованість.

  Назва елемента

  Зміст

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

  F_NAME

  Повне найменування фонду

  RI1

  Вид фонду 1)

  RI2

  Тип фонду 2)

  ZVTYP

  Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

  D_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

  D_NAME

  Найменування дебітора

  PRED_DZ

  Предмет заборгованості 3)

  PYDS_DZ

  Підстави виникнення заборгованості

  ZABEZP_R

  Розмір забезпечення (у разі наявності)

  DATAS_DZ

  Дата виникнення дебіторської заборгованості

  DATAF_DZ

  Планова дата погашення дебіторської заборгованості

  CHRV

  Чиста реалізаційна вартість (грн.)

  PERVV

  Первісна вартість (грн.)

  REZBORG

  Резерв сумнівних боргів (грн.)

  PEBALAKF

  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

  __________ -**** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

  Назва елемента

  Зміст

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

  F_NAME

  Повне найменування фонду

  RI1

  Вид фонду 1)

  RI2

  Тип фонду 2)

  ZVTYP

  Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічна

  BANKNAME

  Найменування банку

  BANKMFO

  МФО банку

  BANKEDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

  METAL

  Вид банківського металу

  VAGA

  Кількість банківського металу (унцій)

  NBUSTAT

  Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

  COSTBAL

  Оцінна вартість (грн.)

  PEBALAKF

  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

  __________ -**** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

  Назва елемента

  Зміст

  F_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

  F_NAME

  Повне найменування фонду

  RI1

  Вид фонду 1)

  RI2

  Тип фонду 2)

  ZVTYP

  Вид Інформації: 4 — щоденна; 3- щомісячна; 2 — щоквартальна; 1 — щорічн

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Відбулося чергове засідання Ради суддів України

    21 лютого 2013 року відбулося чергове, останнє у нинішньому складі, засідання Ради суддів України.

  Совет судей предложил законодательно защитить судей и работников аппарата судов

  Совет судей Украины на своем заседании, состоявшемся 21 декабря с. г., принял решение обратиться к Кабинету Министров Украины, как субъекту законодательной инициативы, с предложением внести на ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa