• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 1-39 до вимог), структури і технічних характеристик електронного документа, що додаються до Порядку, затверд

Додаток 1 до вимог( 1051-2012-п )

  ОПИС логічної структури елемента електронного документа

  <Розташування елемента>: <Назва кореневого елемента>/ <Назва дочірнього елемента першого рівня>/…/ <Назва дочірнього елемента N рівня>/

  <Назва елемента>: <Назва дочірнього елемента N рівня> <Анотація дочірнього елемента N рівня>

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  <Назва дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня> <Тип дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня> <Анотація дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Назва дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня

  <Назва дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня> <Тип дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Анотація> дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Анотація дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Назва дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Назва дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня> <Тип дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Анотація дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Анотація дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Назва дочірнього елемента М-1 рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Назва дочірнього елемента М рівня елемента N рівня> <Тип дочірнього елемента М рівня елемента N рівня>

  <Анотація дочірнього елемента М-1 рівня дочірнього елемента N рівня>

  <Анотація дочірнього елемента М рівня елемента N рівня>

  Додаток 2 до вимог( 1051-2012-п )

  ІНФОРМАЦІЯ про електронний документ

  UkrainianCadastralExchangeFile/ AdditionalPart/ ServiceInfo

  ServiceInfo Службова інформація

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  FileID Ідентифікація електронного документа

  FileDate Дата формування файла

  FileGUID Унікальний ідентифікатор файла

  FormatVersion Версія формату електронного документа

  ReceiverName Найменування територіального органу Держземагентства

  ReceiverIdentifier Ідентифікатор територіального органу Держземагентства

  Software Назва програмного забезпечення

  SoftwareVersion Версія програмного забезпечення

  Додаток 3 до вимог( 1051-2012-п )

  ІНФОРМАЦІЯ про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа

  UkrainianCadastralExchangeFile/ AdditionalPart/ InfoLandWork

  InfoLandWork Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  Executor type ExecutorInfo Відомості про виконавця робіт

  Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог

  Actions Опис коригувань даних електронного документа

  TypeAction Тип дії особи щодо коригування даних електронного документа

  Action Опис дій особи щодо коригування даних електронного документа

  ExecutorName type FullNameType Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснила коригування даних електронного документа

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  ExecutorPosition Посада особи

  DateApproved Дата коригування

  Додаток 4 до вимог( 1051-2012-п )

  ВІДОМОСТІ про виконавця робіт

  COMPLEX TYPE

  ExecutorInfo

  Відомості про виконавця робіт

  Склад комплексного типу

  Додаткова інформація

  CompanyName

  Виконавець робіт

  EDRPOU

  Податковий номер

  Для юридичної особи

  TaxNumber

  Податковий номер

  Для фізичної особи

  License

  Інформація про ліцензії на право проведення робіт

  LicenseSeries

  Серія ліцензії

  LicenseNumber

  Номер ліцензії

  LicenseIssuedDate

  Дата видачі ліцензії

  Chief

  Дані про відповідальну особу

  ChiefName

  type FullNameType

  Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  ChiefPosition

  Посада відповідальної особи

  Executor

  Дані про безпосереднього виконавця робіт

  ExecutorName

  type FullNameType

  Прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  ExecutorPosition

  Посада виконавця робіт

  ContactInfo

  Контактна інформація

  Phone

  Номер телефону

  Fax

  Номер факсу

  Email

  Електронна адреса виконавця робіт

  Address

  type Address

  Місцезнаходження (місце проживання)

  Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

  Додаток 5 до вимог( 1051-2012-п )

  МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ електронного документа

  UkrainianCadastralExchangeFile/

  InfoPart /

  MetricInfo

  MetricInfo

  Метрична інформація електронного документа

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  CoordinateSystem

  Система координат

  SC42

  Система координат СК-42 (шестиградусна зона)

  SC42_3

  Система координат СК-42 (трьохградусна зона)

  Local

  Місцева система координат

  USC2000

  Система координат УСК-2000

  WGS84 Система координат WGS84

  SC63 Система координат 1963 року

  X

  C

  P

  T

  HeightSystem

  Система висот

  Baltic

  Балтійська система висот

  Baltic77

  Балтійська система висот 77

  Other

  Інша система висот

  MeasurementUnit

  Одиниці виміру

  M

  Метри

  Km

  Кілометри

  Other

  Інші

  PointInfo

  type PointInfo

  Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  Зазначаються дані згідно з додатком 6 до вимог

  Polyline

  Блок опису поліліній

  PL

  Полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  ULID

  Унікальний номер полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  Points

  Блок опису всіх вузлів полілінії

  P

  Посилання на UIDP вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  Length

  Довжина лінії

  ControlPoint

  Закріплені вузли межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  P

  Перелік вузлів полілінії (посилання на UIDP вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру)

  Додаток 6 до вимог( 1051-2012-п )

  КООРДИНАТИ вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  COMPLEX TYPE

  PointInfo Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  Склад комплексного типу

  Додаткова інформація

  Point Вузол полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  UIDP Унікальний номер вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  PN Ім'я вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру

  DeterminationMethod Метод визначення

  Survey Геодезичні виміри

  GPS GPS зйомка

  Digitization Дигіталізація картографічних матеріалів

  Photogrammetry Фотограмметричні виміри

  X

  Y

  H

  MX

  MY

  MH

  Description Опис точки

  Додаток 7 до вимог( 1051-2012-п )

  ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА (група об'єктів Державного земельного кадастру)

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / TerritorialZoneInfo

  TerritorialZoneInfo Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру)

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  Territorial ZoneNumber Номер територіальної зони — обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру

  TerritorialZoneCode Ідентифікатор територіальної зони — код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний)

  Зазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

  TerritorialZoneID Ідентифікатор територіальної зони — позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний)

  Зазначаються дані згідно з додатками 3 — 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, додатком 39 до вимог

  TerritorialZoneShort Number Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (восьмизначний)

  Executor Виконавець робіт

  ExecutorName type FullNameType Прізвище, ім'я та по батькові особи

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  ExecutorPosition Посада виконавця

  ContactInfo Контактна інформація

  Phone Телефон

  Fax Номер факсу

  Email Електронна адреса

  Chief Відповідальна особа

  ChiefName type FullNameType Прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  ChiefPosition Посада відповідальної особи

  TechDocumentation Документація із землеустрою, інші документи

  DocumentationType Вид документації із землеустрою (код), інших документів

  Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог або назва документа

  BookNumber Обліковий номер документації

  DocumentList Перелік документів, з яких складається документація

  Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

  DateDrafted Дата складення документації

  DateSigned Дата акта приймання-передачі виконаних робіт

  DocumentExpertise Державна експертиза землевпорядної документації

  ExpertiseRequired Потреба у проведенні державної експертизи

  Зазначаються дані згідно з додатком 10 до вимог

  ExpertiseAuthority Найменування органу Держземагентства

  ExpertiseDate Дата висновку

  ExpertiseNumber Номер висновку

  Documentation Approval Затвердження документації із землеустрою, інших документів

  ApprovedBy Найменування органу

  ApprovalDate Дата рішення

  ApprovalNumber Номер рішення

  Externals Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони

  Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона територіальної зони

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Internals Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони

  Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона територіальної зони

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Додаток 8 до вимог( 1051-2012-п )

  ВИДИ документації із землеустрою

  Код

  Назва документації

 1. 001
 2. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

 3. 002
 4. Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

 5. 003
 6. Проект землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

 7. 004
 8. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 9. 005
 10. Проект землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

 11. 006
 12. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 13. 007
 14. Технічна документація з бонітування ґрунтів

 15. 008
 16. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

 17. 009
 18. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

 19. 010
 20. Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

 21. 011
 22. Проект землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм

 23. 012
 24. Проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів

 25. 013
 26. Проект землеустрою щодо визначення розміру та режиму використання земельних ділянок смуг відведення

 27. 014
 28. Проект землеустрою щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів

 29. 015
 30. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення

 31. 016
 32. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості)

 33. 017
 34. Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони курортів

 35. 018
 36. Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

 37. 019
 38. Проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель під час здійснення землеустрою

 39. 020
 40. Проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою

 41. 021
 42. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення

 43. 022
 44. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів

 45. 023
 46. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

 47. 024
 48. Документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону

 49. 025
 50. Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

 51. 026
 52. Схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

 53. 027
 54. Технічна документація з економічної оцінки земель

 55. 028
 56. Містобудівна документація

 57. 029
 58. Інші документи

  Додаток 9 до вимог( 1051-2012-п )

  ПЕРЕЛІК документів для формування електронного документа

  Код

  Назва документа

 59. 001
 60. Пояснювальна записка

 61. 002
 62. Технічне завдання

 63. 003
 64. Обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки

 65. 004
 66. Графічний матеріал із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки та її орієнтовних розмірів

 67. 005
 68. Документ, що підтверджує згоду землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини)

 69. 006
 70. Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про вибір місця розташування земельної ділянки (об'єкта)

 71. 007
 72. Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про розроблення документації із землеустрою

 73. 008
 74. Договір про розроблення документації із землеустрою або його копія

 75. 009
 76. Висновок про погодження місця розташування земельної ділянки

 77. 010
 78. Висновок про погодження документації із землеустрою

 79. 011
 80. Дозвіл (рішення) на розроблення документації із землеустрою

 81. 012
 82. Довідка (витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

 83. 013
 84. Матеріали геодезичних (польових) робіт

 85. 014
 86. План земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки

 87. 015
 88. Викопіювання з генерального плану населеного пункту

 89. 016
 90. Викопіювання з детального плану територій населеного пункту

 91. 017
 92. Викопіювання з чергового кадастрового плану

 93. 018
 94. Креслення меж контурів угідь земельної ділянки

 95. 019
 96. Розрахунок площ угідь земельної ділянки

 97. 020
 98. Розрахунок часток землевласників земельної ділянки

 99. 021
 100. План меж зон обмежень земельної ділянки

 101. 022
 102. Кадастровий план земельної ділянки

 103. 023
 104. Перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути

 105. 024
 106. Документ, що підтверджує проведення ґрунтового обстеження земельної ділянки

 107. 025
 108. Копія агрохімічного паспорта поля (земельної ділянки)

 109. 026
 110. Аерофотознімок

 111. 027
 112. Матеріали планової прив'язки аерознімків

 113. 028
 114. Фотоплан

 115. 029
 116. Матеріали дешифрування

 117. 030
 118. Карта агровиробничих груп ґрунтів

 119. 031
 120. Карта ерозійних процесів ґрунтів

 121. 032
 122. Геоботанічна карта

 123. 033
 124. Карта крутості схилів

 125. 034
 126. Висновок територіального органу Держземагентства

 127. 035
 128. Висновок державної експертизи землевпорядної документації

 129. 036
 130. Акт погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та/або землекористувачами

 131. 037
 132. Документ, що підтверджує встановлення ґрунтових реперів і межових знаків

 133. 038
 134. Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

 135. 039
 136. Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель

 137. 040
 138. Копія документа, на підставі якого передається у власність чи користування земельна ділянка або право на неї

 139. 041
 140. Копія документа, що посвідчує особу

 141. 042
 142. Копія довідки про присвоєння податкового номера фізичній особі

 143. 043
 144. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

 145. 044
 146. Копія установчих документів

 147. 045
 148. Копія документа, що підтверджує права представника набувача прав на земельну ділянку

 149. 046
 150. Копія документа, що посвідчує право власності або користування на земельну ділянку

 151. 047
 152. Копія документа, що посвідчує право оренди земельної ділянки

 153. 048
 154. Копія документа, що посвідчує право суборенди земельної ділянки

 155. 049
 156. Копія документа, що посвідчує встановлення права земельного сервітуту

 157. 050
 158. Копія документа, що посвідчує встановлення права суперфіцію

 159. 051
 160. Копія документа, що посвідчує встановлення права емфітевзису

 161. 052
 162. Плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку

 163. 053
 164. Документ, що підтверджує згоду на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки

 165. 054
 166. Документ, що підтверджує відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

  Додаток 10 до вимог( 1051-2012-п )

  ФОРМИ державної експертизи землевпорядної документації

  Код

  Назва

  1

  Документація із землеустрою підлягає обов'язковій державній експертизі

  2

  Документація із землеустрою може бути подана для проведення добровільної державної експертизи

  3

  Документація із землеустрою підлягає вибірковій державній експертизі

  Додаток 11 до вимог( 1051-2012-п )

  МЕЖА ОБ'ЄКТА

  COMPLEX TYPE

  Boundary Межа об'єкта

  Склад комплексного типу

  Додаткова інформація

  Lines Блок опису всіх поліліній/ліній об'єкта

  Line Опис кожної полілінії/лінії об'єкта

  ULID Унікальний номер полілінії об'єкта

  FP Унікальний номер вузла початку лінії

  TP Унікальний номер вузла кінця лінії

  Closed Ознака замкнутого полігона

  Додаток 12 до вимог( 1051-2012-п )

  КАДАСТРОВА ЗОНА

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo

  CadastralZoneInfo Кадастрова зона

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  CadastralZoneNumber Номер кадастрової зони (дванадцятизначний)

  CadastralUnit Ознака об'єкта Державного земельного кадастру

  CadastralZone Кадастрова зона

  Externals Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони

  Boundary type Boundary Межі зовнішнього полігона кадастрової зони

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Internals Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони

  Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона кадастрової зони

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  CadastralQuarters Блок опису кадастрових кварталів

  CadastralQuarterInfo Кадастровий квартал

  Зазначаються дані згідно з додатком 13 до вимог

  Додаток 13 до вимог( 1051-2012-п )

  КАДАСТРОВИЙ КВАРТАЛ

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo

  CadastralQuarterInfo Кадастровий квартал

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  Cadastral QuarterNumber Номер кадастрового кварталу

  Regional Contacts Інформація про регіон

  LocalAuthorityHead type FullNameType Прізвище, ім'я та по батькові керівника органу виконавчої влади або місцевого самоврядування

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  DKZRHead type FullNameType Прізвище, ім'я та по батькові начальника територіального органу Держземагентства

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  Externals Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу

  Boundary type Boundary Межі кадастрового кварталу

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Internals Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу

  Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона кадастрового кварталу

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Parcels Блок опису земельних ділянок

  ParcelInfo Земельна ділянка

  Зазначаються дані згідно з додатком 14 до вимог

  Додаток 14 до вимог( 1051-2012-п )

  ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo

  ParcelInfo Земельна ділянка

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  ParcelLocationInfo Місцезнаходження земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 15 до вимог

  CategoryPurposeInfo Категорія / Цільове призначення / вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

  Зазначаються дані згідно з додатком 16 до вимог

  OwnershipInfo Форма власності на земельну ділянку

  Зазначаються дані згідно з додатком 17 до вимог

  ParcelMetricInfo Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

  Зазначаються дані згідно з додатком 19 до вимог

  Proprietors Блок опису всіх власників земельної ділянки

  ProprietorInfo Інформація про власника земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 20 до вимог

  LegalModeInfo Право користування земельною ділянкою

  Зазначаються дані згідно з додатком 22 до вимог

  TechnicalDocumentationInfo Реквізити документації

  Зазначаються дані згідно з додатком 24 до вимог

  StateActInfo Державний акт на земельну ділянку

  Зазначаються дані згідно з додатком 26 до вимог

  ValuationInfo Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 29 до вимог

  Leases Блок опису оренди земельної ділянки

  LeaseInfo Оренда земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 30 до вимог

  Subleases Блок опису суборенди земельної ділянки

  SubleaseInfo Суборенда земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 32 до вимог

  Restrictions Блок опису всіх обмежень земельної ділянки

  RestrictionInfo Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 33 до вимог

  LandsParcel Блок опису всіх угідь земельної ділянки

  LandParcelInfo Угіддя земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 35 до вимог

  AdjacentUnits Блок опису всіх суміжників земельної ділянки

  AdjacentUnitInfo Суміжники земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 36 до вимог

  Додаток 15 до вимог( 1051-2012-п )

  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ земельної ділянки

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ParcelLocationInfo

  ParcelLocationInfo Місцезнаходження земельної ділянки

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  Region Регіон

  Settlement Назва населеного пункту

  District Назва району

  ParcelLocation Відношення до населеного пункту

  Urban У межах населеного пункту

  Rural За межами населеного пункту

  ParcelAddress Адреса земельної ділянки

  StreetType Тип (вулиця, проспект, провулок)

  StreetName Назва вулиці

  Building Номер будинку

  Block Номер корпусу

  AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації

  AdditionalInfo Додаткова інформація

  Додаток 16 до вимог( 1051-2012-п )

  КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ / Цільове призначення земельної ділянки/ Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

  UkrainianCadastralExchangeFile/  InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ CategoryPurposeInfo

  CategoryPurposeInfo Категорія та цільове призначення земельної ділянки

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  Category Категорія земель

  Зазначаються дані згідно з додатком 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

  Purpose Цільове призначення земельної ділянки

  Згідно з документацією із землеустрою

  Use Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

  Згідно з частиною п'ятою статті 20 Земельного кодексу України( 2768-14 )

  Додаток 17 до вимог( 1051-2012-п )

  ФОРМА ВЛАСНОСТІ на земельну ділянку

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ OwnershipInfo

  OwnershipInfo Форма власності на земельну ділянку

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  Code Код форми власності

  Зазначаються дані згідно з додатком 18 до вимог

  Додаток 18 до вимог( 1051-2012-п )

  КОД форми власності на земельну ділянку

  Код

  Форма власності

 167. 100
 168. Приватна власність

 169. 200
 170. Комунальна власність

 171. 300
 172. Державна власність

  Додаток 19 до вимог( 1051-2012-п )

  МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ParcelMetricInfo

  ParcelMetricInfo Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  ParcelID Унікальний номер ділянки в межах кварталу

  Description Опис земельної ділянки

  Area Площа земельної ділянки

  MeasurementUnit Одиниці виміру площі

 173. гектарів кв. метрів
 174. Size Площа

  DeterminationMethod Метод визначення площі земельної ділянки

  ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона

  DocExch Згідно із правовстановлювальним документом

  Calculation Переобчислення

  CoordinateSystem Система координат

  Зазначаються дані згідно з додатком 5 до вимог

  Error Похибка

  Externals Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки

  Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Internals Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки

  Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Додаток 20 до вимог( 1051-2012-п )

  ІНФОРМАЦІЯ про власника земельної ділянки

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ Proprietors/ ProprietorInfo

  ProprietorInfo Інформація про власника земельної ділянки

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  ParcelPart Частка земельної ділянки

  Percent Проценти

  Part Дріб

  Numerator Чисельник частки земельної ділянки

  Denominator Знаменник частки земельної ділянки

  Authentication Інформація про власника земельної ділянки

  NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

  ProprietorCode Шифр рядка власника за формою 6-зем( za788-98 )

  Privilege Пільги

  RegistrationInfo Дані про пільги

  RegName Стаття закону, що передбачає пільгу

  RegistrationDate Дата виникнення права на пільгу

  AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації

  AdditionalInfo Додаткова інформація

  PropertyAcquisitionJustification Підстава набуття права власності

  Document Назва документа (код)

  Зазначаються дані згідно з додатком 21 до вимог

  DocumentDate Дата прийняття (укладення) документа

  DocumentNumber Номер документа

  ApprovalAuthority Орган, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність

  Додаток 21 до вимог( 1051-2012-п )

  ПЕРЕЛІК підстав набуття прав на земельну ділянку

  Код

  Назва документа

 175. 001
 176. Рішення органу місцевого самоврядування

 177. 002
 178. Рішення органу виконавчої влади

 179. 003
 180. Цивільно-правовий договір

 181. 004
 182. Свідоцтво про право на спадщину

 183. 005
 184. Рішення суду

  Додаток 22 до вимог( 1051-2012-п )

  ПРАВА КОРИСТУВАННЯ земельною ділянкою

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ LegalModeInfo

  LegalModeInfo Права користування земельною ділянкою

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  LegalModeType Дані про права користування земельною ділянкою

  Зазначаються дані згідно з додатком 23 до вимог

  Duration Строк дії права

  StartDate Початок строку дії права

  ExpirationDate Закінчення строку дії права

  Grantee Особа, яка набула (набуває) право

  NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

  Grantor Особа, яка надає в користування земельну ділянку

  NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

  Додаток 23 до вимог( 1051-2012-п )

  ДАНІ про права користування земельною ділянкою

  Код

  Вид права користування земельною ділянкою

  1

  Право постійного користування земельною ділянкою

  2

  Право оренди землі

  3

  Право суборенди землі

  4

  Право земельного сервітуту

  5

  Право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

  6

  Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

  Додаток 24 до вимог( 1051-2012-п )

  РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ TechnicalDocumentationInfo

  TechnicalDocumentationInfo Реквізити документації

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  DocumentationType Вид документації

  Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог

  DraftingDate Дата складання документації

  RegistrationData Реєстраційні дані документації

  BookNumber Обліковий номер документації

  RegistrationDate Дата реєстрації

  RegistrationAuthority Орган, що зареєстрував документацію

  DocumentList Перелік документів, які використовуються для формування електронного документа

  Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

  Expertise Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації

  ExperiseRequired Потреба у проведенні державної експертизи

  Зазначаються дані згідно з додатком 10 до вимог

  ExpertiseAuthority Найменування органу Держземагентства

  ExpertOpinion Висновок державної експертизи землевпорядної документації

  Зазначаються дані згідно з додатком 25 до вимог

  ExpertiseDate Дата висновку державної експертизи землевпорядної документації

  ExpertiseNumber Номер висновку державної експертизи землевпорядної документації

  ApprovalInfo Затвердження документації

  ApprovalAuthority Найменування органу, який затвердив

  ApprovalDate Дата прийняття

  ApprovalNumber Номер

  ApprovalDocument Назва документа

  ApprovalActDate Дата акта приймання-передачі

  Додаток 25 до вимог( 1051-2012-п )

  ТИПИ ВИСНОВКІВ державної експертизи землевпорядної документації

  Код

  Назва

  1

  Висновок позитивний

  2

  Висновок із зауваженнями, які враховано

  3

  Висновок із зауваженнями, які враховані частково

  4

  Негативний висновок

  Додаток 26 до вимог( 1051-2012-п )

  ДЕРЖАВНИЙ АКТ на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ StateActInfo

  StateActInfo Державний акт на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  StateActType Тип державного акта

  Зазначаються дані згідно з додатком 27 до вимог

  StateActForm Бланк державного акта / свідоцтва про право власності на нерухоме майно

  Series Серія

  Number Номер

  StateActRegistrationInfo Реєстрація державного акта

  RegistrationBook Number Номер книги реєстрації

  SectionNumber Номер розділу книги реєстрації

  RegistrationNumber Реєстраційний номер державного акта в книзі реєстрації

  RegistrationDate Дата реєстрації

  RegistrationPersonInfo Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт

  SignedBy Name Відомості про осіб, які підписали державний акт

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  SignedBy Position Посади осіб

  RegisteredBy Відомості про особу, яка зареєструвала державний акт

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  RegisteredByPosition Посада особи

  DeliveryDate Дата видачі державного акта/свідоцтва про право власності на нерухоме майно

  DeliveryPerson Відомості про особу, яка отримала державний акт/свідоцтво про право власності на нерухоме майно

  NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  EntitlementDocument Документ, на підставі якого видано державний акт

  Document Назва документа (код)

  Зазначаються дані згідно з додатком 21 до вимог

  DocumentDate Дата прийняття (укладення) документа

  DocumentNumber Номер документа

  ApprovalAuthority Орган, який прийняв рішення

  MarkInfo Відомості про відмітку на державному акті

  NotaryMark Відмітка нотаріуса

  Notary Name Найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 або 38 до вимог

  NotaryMarkDate Дата відмітки нотаріуса

  NotaryMarkNumber Номер відмітки нотаріуса

  RegistrationAuthority Mark Відмітка територіального органу Держземагентства

  RegistrationAuthority Name Найменування територіального органу Держземагентства

  Registration Authority Date Дата відмітки

  RegistrationAuthority Number Номер відмітки територіального органу Держземагентства

  OwnerName Відомості про осіб, які набувають (набули) право власності на земельну ділянку

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

  Додаток 27 до вимог( 1051-2012-п )

  ТИПИ державного акта

  Код

  Назва типу державного акта

  1

  Державний акт на право колективної власності на землю

  2

  Державний акт на право приватної власності на землю

  3

  Державний акт на право власності на землю

  4

  Державний акт на право власності на земельну ділянку

  5

  Державний акт на право довічного успадкованого володіння землею

  6

  Державний акт на право постійного володіння землею

  7

  Державний акт на право постійного користування землею

  8

  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

  Додаток 28 до вимог( 1051-2012-п )

  ДАНІ про фізичну особу

  COMPLEX TYPE

  NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу

  Склад комплексного типу

  Додаткова інформація

  FullName type FullNameType Прізвище, ім'я та по батькові

  Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

  TaxNumber Податковий номер/ номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

  Passport Документ, що посвідчує особу

  DocumentType Назва документа

  PassportNumber Номер документа

  PassportIssuedDate Дата видачі документа

  IssuanceAuthority Ким видано документ

  PassportSeries Серія документа

  AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації

  AdditionalInfo Додаткові дані

  Citizenship Громадянство

  Address type Address Місце проживання фізичної особи

  Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

  Додаток 29 до вимог( 1051-2012-п )

  ОЦІНКА земельної ділянки

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ValuationInfo

  ValuationInfo Оцінка земельної ділянки

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  Normative Нормативна грошова оцінка

  ValuationDate Дата оцінки

  Value Значення грошової оцінки, гривень

  Executor Виконавець нормативної грошової оцінки

  Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог

  ValuationDocumentation Технічна документація про нормативну грошову оцінку

  Number Номер

  Attribute Атрибутивна інформація

  Додаток 30 до вимог( 1051-2012-п )

  ОРЕНДА земельної ділянки

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ Leases / LeaseInfo

  LeaseInfo Оренда земельної ділянки

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  Executive PowerDecision Рішення про передачу земельної ділянки в оренду

  ExecutivePower Найменування органу

  Approval Document Вид документа

  Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

  Approval DocumentName Назва документа

  ApprovalDate Дата прийняття документа

  Approval DocumentNumber Номер документа

  Lease Agreement Інформація про договір оренди земельної ділянки

  Leasees Блок опису всіх орендарів

  Leasee Дані орендаря

  Natural Person type Natural PersonInfo Дані про фізичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  LegalEntity type LegalEntity Info Дані про юридичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

  Area Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду

  LeaseTerm Строк оренди

  StartDate Початок оренди

  Expiration Date Закінчення оренди

  Lease Duration Строк дії оренди

  Rent Орендна плата

  MoneyRent Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

  OtherRent Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду, в інших формах плати

  Registration Number Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі

  RegistrationDate Дата державної реєстрації договору оренди землі

  Externals Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки

  Boundary type Boundary Межа оренди земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Internals Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки

  Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона оренди земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Додаток 31  до вимог( 1051-2012-п )

  ДАНІ про юридичну особу

  COMPLEX TYPE

  LegalEntityInfo Дані про юридичну особу

  Склад комплексного типу

  Додаткова інформація

  Name Найменування

  EDRPOU Код згідно з ЄДРПОУ

  Address type Address Місцезнаходження

  Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

  AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації

  AdditionalInfo Додаткова інформація

  Додаток 32 до вимог( 1051-2012-п )

  СУБОРЕНДА земельної ділянки

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ Subleases / SubleaseInfo

  SubleaseInfo Суборенда земельної ділянки

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  Subleasees Блок опису всіх суборендарів

  Subleasee Дані суборендаря

  NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

  Area Площа земельної ділянки або її частини

  RegistrationDate Дата державної реєстрації договору суборенди землі

  RegistrationNumber Реєстраційний номер договору суборенди землі

  Subrent Плата за суборенду

  MoneySubrent Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

  OtherSubrent Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

  SubleaseTerm Строк суборенди

  StartDate Початок суборенди

  ExpirationDate Закінчення суборенди

  SubleaseDuration Строк суборенди

  Externals Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки

  Boundary type Boundary Межа суборенди земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Internals Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки

  Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона суборенди земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Додаток 33 до вимог( 1051-2012-п )

  ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ Restrictions/ RestrictionInfo

  RestrictionInfo Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  RestrictionCode Код обмеження

  Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

  RestrictionName Зміст обмеження

  Externals Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

  Boundary type Boundary Межа зони обмеження

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Internals Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

  Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона зони обмеження

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Restriction Entitlement Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою

  DocumentType Код документа, на підставі якого виникає право

  Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

  DocumentName Назва документа, на підставі якого виникає право

  DocumentDate Дата прийняття (укладення) документа

  NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

  RestrictionTerm Строк дії

  Permanent Постійний

  Time Строковий

  StartDate Початок дії

  ExpirationDate Закінчення дії

  Duration Строк дії

  RegistrationDate Дата реєстрації обмеження

  RegistrationNumber Реєстраційний номер обмеження

  Beneficiaries Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження

  Beneficiary Особа, на користь якої встановлено обмеження

  NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

  Payment Плата за користування земельною ділянкою

  Paid Платне користування

  MoneyPayment Розмір плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

  OtherPayment Розмір плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

  Free Безоплатне користування

  Додаток 34 до вимог( 1051-2012-п )

  ПІДСТАВИ встановлення обмеження

  Код

  Назва

 185. 01
 186. Закон

 187. 02
 188. Рішення суду

 189. 03
 190. Заповіт

 191. 04
 192. Договір

  Додаток 35 до вимог( 1051-2012-п )

  УГІДДЯ земельної ділянки

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ LandsParcel/ LandParcelInfo

  LandParcelInfo Угіддя земельної ділянки

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  CadastralCode Кадастровий номер

  LandCode Код угіддя

  Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

  MetricInfo Метрична інформація

  Area Площа угіддя

  MeasurementUnit Одиниці виміру площі

 193. гектарів кв. метрів
 194. Size Значення площі

  Determination Method Метод визначення площі земельної ділянки

  Exhange File Coordinates За координатами вузлів полігона

  Calculation Переобчислення

  DocExch Згідно із правовстановлюючим документом

  Perimeter Периметр угіддя

  Error Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя

  Externals Блок опису зовнішніх полігонів угідь земельної ділянки

  Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона угіддя земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Internals Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки

  Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона угіддя земельної ділянки

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Додаток 36 до вимог( 1051-2012-п )

  СУМІЖНИКИ об'єкта Державного земельного кадастру

  UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ AdjacentUnits/ AdjacentUnitInfo

  AdjacentUnitInfo Суміжники об'єкта Державного земельного кадастру

  Склад елемента

  Додаткова інформація

  CadastralNumber Кадастровий номер / обліковий номер суміжного об'єкта Державного земельного кадастру

  AdjacentBoundary type Boundary Межі з суміжником

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Conflict Ознака конфлікту меж

  Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

  Proprietor Власник або розпорядник

  NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

  LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу

  Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

  AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації

  AdditionalInfo Додаткова інформація

  Додаток 37 до вимог( 1051-2012-п )

  АДРЕСА

  COMPLEX TYPE

  Address Адреса

  Склад комплексного типу

  Додаткова інформація

  Country Код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96( v0160207-96 )

  ZIP Поштовий індекс

  Region Область

  District Район області

  Settlement Село, селище, місто

  Street Вулиця (проспект, провулок тощо)

  Building Номер будинку

  Block Номер корпусу

  BuildingUnit Номер квартири (офісу)

  Додаток 38 до вимог( 1051-2012-п )

  ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ

  COMPLEX TYPE

  FullNameType Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

  Склад комплексного типу

  Додаткова інформація

  LastName Прізвище фізичної особи

  FirstName Ім'я фізичної особи

  MiddleName По батькові фізичної особи

  Додаток 39 до вимог( 1051-2012-п )

  КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ цільового призначення земель

  Код класифікації видів цільового призначення земель

  Назва

  Код згідно з КВЕД( va375202-05 )

 195. розділ
 196. підрозділ
 197. Секція A

  Землі сільськогосподарського призначення

 198. 01
 199. Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, провадження сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, в тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для провадження діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві тощо)

 200. 01
 201. 01.01
 202. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
 203. 01.02
 204. для ведення фермерського господарства
 205. 01.03
 206. для ведення особистого селянського господарства
 207. 01.04
 208. для ведення підсобного сільського господарства
 209. 01.05
 210. для садівництва
 211. 01.06
 212. для городництва
 213. 01.07
 214. для сінокосіння і випасання худоби
 215. 01.08
 216. для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
 217. 01.09
 218. для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
 219. 01.10
 220. для іншого сільськогосподарського призначення
 221. 01.11
 222. для цілей підрозділів 01.01 — 01.10 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

  Секція B

  Землі житлової та громадської забудови

 223. 02
 224. Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі тощо); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

 225. 97, 98
 226. 02.01
 227. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 228. 02.02
 229. для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
 230. 02.03
 231. для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
 232. 02.04
 233. для будівництва індивідуальних гаражів
 234. 02.05
 235. для гаражного будівництва
 236. 02.06
 237. для іншої житлової забудови
 238. 02.07
 239. для цілей підрозділів 02.01 — 02.06 і збереження та використання природного фонду
 240. 03
 241. Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), об'єктів загального користування)

 242. 03.01
 243. для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

 244. 84
 245. 03.02
 246. для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
 247. 85
 248. 03.03
 249. для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги
 250. 86
 251. 03.04
 252. для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
 253. 94
 254. 03.05
 255. для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування
 256. 90, 91
 257. 03.06
 258. для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів
 259. 99
 260. 03.07
 261. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
 262. 45, 46, 47
 263. 03.08
 264. для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

 265. 55, 56
 266. 03.09
 267. для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
 268. 64, 65, 66, 68
 269. 03.10
 270. для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури
 271. 69, 70, 71, 73, 74
 272. 03.11
 273. для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
 274. 72
 275. 03.12
 276. для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
 277. 81
 278. 03.13
 279. для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування
 280. 96
 281. 03.14
 282. для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
 283. 41, 42, 43
 284. 03.15
 285. для цілей підрозділів 03.01 — 03.14 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

  Секція C

  Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

 286. 93
 287. 04
 288. Землі природно-заповідного фонду (природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об'єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об'єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)

 289. 04.01
 290. для збереження та використання біосферних заповідників
 291. 04.02
 292. для збереження та використання природних заповідників
 293. 04.03
 294. для збереження та використання національних природних парків
 295. 04.04
 296. для збереження та використання ботанічних садів
 297. 04.05
 298. для збереження та використання зоологічних парків
 299. 04.06
 300. для збереження та використання дендрологічних парків
 301. 04.07
 302. для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва
 303. 04.08
 304. для збереження та використання заказників
 305. 04.09
 306. для збереження та використання заповідних урочищ
 307. 04.10
 308. для збереження та використання пам'яток природи
 309. 04.11
 310. для збереження та використання регіональних ландшафтних парків
 311. 05
 312. 05.00
 313. Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

  Секція D

  Землі оздоровчого призначення

 314. 06
 315. Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 316. 86
 317. 06.01
 318. для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів
 319. 06.02
 320. для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
 321. 06.03
 322. для інших оздоровчих цілей
 323. 06.04
 324. для цілей підрозділів 06.01 — 06.03 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

  Секція E

  Землі рекреаційного призначення

 325. 07
 326. Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристичних та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації)

 327. 93
 328. 07.01
 329. для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
 330. 07.02
 331. для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту
 332. 07.03
 333. для дачного будівництва
 334. 07.04
 335. для цілей підрозділів 07.01 — 07.03 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

  Секція G

  Землі історико-культурного призначення

 336. 08
 337. Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

 338. 93
 339. 08.01
 340. для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини
 341. 08.02
 342. для розміщення та обслуговування музейних закладів
 343. 08.03
 344. для іншого історико-культурного призначення
 345. 08.04
 346. для цілей підрозділів 08.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  В Киеве обсудят вопросы управления и защиты портфеля интеллектуальной собственности

  28 марта с. г. в г. Киеве состоится семинар на тему «Интеллектуальная собственность – дорожная карта для производителей, импортеров и дистрибьюторов». Ключевая особенность семинара – возможность ...

  Консультації з питань застосування податкового законодавства

  На консультації з питань застосування податкового законодавства можна буде дізнатися, які з них потрібно платити

  Повз пильність інспекторів ДАІ Закарпаття не пройшли підроблені номерні знаки, техпаспорт та номер кузова

  Державтоінспекція Закарпаття звертається до автолюбителів. При купівлі транспортного засобу дійте за принципом довіряй, але перевіряй, тоді, різноманітні історії про ошуканих автолюбителів обійдуть ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa