• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про підведення підсумків виконання положень Галузевої угоди господарськими і профспілковими органами підприємств і організацій системи станом на 01.01.2012, Центральна спілка споживчих товариств УкраїниПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 1. 27.06.2012  № 249                             № П-6/Р-31
 2. Про підведення підсумків виконання положень Галузевої угоди господарськими і профспілковими органами підприємств і організацій системи станом на 01.01.2012

  Заслухавши інформацію "Про виконання Галузевої угоди господарськими і профспілковими органами підприємств і організацій системи за 2011 рік", правління Укоопспілки і президія ЦК профспілки зазначають, що в минулому році завдяки спільним діям господарських і профспілкових органів суб'єктів господарювання системи вдалося виконати більшість положень Угоди.

  Для поліпшення роботи з виконання положень Галузевої угоди господарські органи підприємств і організацій за участю профспілкових комітетів розробляли бізнес-плани або програми розвитку підприємств і організацій і втілювали їх у життя. В системі укладено або продовжено дію 288 угод усіх рівнів та 1957 колективних договорів, якими охоплено 99,9% працюючих. Згідно з положеннями Галузевої угоди за I півріччя 2011 року соціальні партнери підприємств і організацій проаналізували хід виконання угод і колдоговорів та вжили відповідні заходи для їх виконання, зокрема продовжилася робота зі збільшення обсягів діяльності в усіх галузях системи, приведення магазинів до конкурентоспроможного стану, ефективного використання матеріально-технічної бази, трудових і фінансових ресурсів. Вивчався і розповсюджувався передовий досвід підприємств і організацій та окремих категорій працівників тощо.

  Як наслідок, загальний обсяг роздрібного товарообороту в діючих цінах порівняно з 2010 роком зріс на 15,3%, товарооборот мережі, розташованої у сільській місцевості, — 11,6, товарооборот роздрібної торгової мережі — 16,1, роздрібний товарооборот закладів ресторанного господарства — 10,9%. Продаж продовольчих товарів у торговельній мережі в діючих цінах збільшився на 15,3%, непродовольчих — на 21%.

  За рік у системі відкрито 250 маркетів різного формату, на модернізацію, реконструкцію матеріально-технічної бази витрачено 105,5 млн. грн. У 2011 році пайовий капітал зріс на 4,6 млн. грн., або 2,7%, пайові внески на одного пайовика — 19,41 грн., або 5,5%, власні кошти в обороті — 42,2 млн. грн., або 15,9%, статутний капітал — 37,5 млн. грн., або 2,5%. Посилення контролю господарськими органами підприємств і організацій за витрачанням коштів уможливило у порівнянні з 2010 роком зменшити непродуктивні втрати на 1,6 млн. грн. Реалізоване накладання в торгівлі, ресторанному господарстві в процентах до обороту перевищило витрати.

  По системі за рік отримано 105,6 млн. грн. чистого прибутку, що більше, ніж у попередньому році на 20,6 млн. грн., прибуткові підприємства в загальній кількості становили 98,9%.

  Молодь в обліковій кількості штатних працівників становила 27,6%, вище цей показник у Рівненській облспоживспілці — 37,4%, Тернопільській — 37,1, Дніпропетровській — 33,7, Миколаївській — 33,2, Полтавській — 33, Кіровоградській — 31,7%. Соціальні партнери продовжили працювати над виконанням Концепції молодіжної політики Центральної спілки споживчих товариств України та профспілки працівників споживчої кооперації України ( v0007626-07 ). У 17 споживспілках (Кримській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській) створені молодіжні організації. В обласних, районних угодах і колдоговорах є розділ "Робота з молоддю", де передбачені суттєві пільги молодим кооператорам.

  У 2011 році на створені додаткові робочі місця прийнято 933 працівники, або 6,7% до всіх прийнятих у систему. На 104, або 14,3% зменшилася кількість осіб, з якими розірваний трудовий договір за статтею 40 пункт 1 КЗпПУ( 322-08 ).

  За рік по споживспілках середньомісячна заробітна плата одного працівника в усіх галузях діяльності зросла майже на 15%. Збільшилося навантаження на одного працівника у торгівлі на 16,3%, ресторанному господарстві — 15,4, промисловості — 23%.

  На заходи з охорони праці витрачено 33,1 млн. грн. (у тому числі за колективними договорами — 21,3 млн. грн.), і у розрахунку на одного працюючого витрати становили 641,2 грн., що порівняно з 2010 роком більше на 93,2 грн., або 17%. Значно вищий цей показник у Кримспоживспілці, Дніпропетровській, Закарпатській, Одеській, Миколаївській, Тернопільській облспоживспілках. В осінньо-зимовий період у системі опалювалися всі діючі об'єкти. На підприємствах і організаціях технічними інспекторами, представниками профспілки з охорони праці та органами державного нагляду проведено 211 спільних перевірок.

  У минулому році організовувалися семінари, тренінги й інші форми підвищення кваліфікації керівників, фахівців, навчання профспілкового активу, всього було охоплено 9702 особи, зокрема з охорони праці 804 посадові особи і 355 профспілкових активістів.

  Розглянуто 319 письмових та усних звернень членів профспілки з питань охорони праці та довкілля, з них вирішено позитивно — 312. Проведено атестацію на 151 робочому місці, на 77 — підтверджено право працівників на отримання пільг.

  На підприємствах і організаціях проводився нагляд і контроль за додержанням установлених законодавством трудових прав і гарантій працюючих. За 2011 рік проведено 887 перевірок, якими охоплено кожне п'яте підприємство. Профспілкові органи всіх рівнів надавали правову допомогу членам профспілки щодо захисту їх законних прав і гарантій. Надано 5067 консультацій з правових питань, у тому числі 3923 членам профспілки і 1144 профспілковим організаціям, профспілковими органами підприємств і організацій надіслано 439 подань, зокрема роботодавцям 435.

  ЦК профспілки проводив роботу щодо посилення відповідальності господарських і профспілкових органів підприємств і організацій за укладенням, виконанням угод, колдоговорів, зокрема контролювали дотримання норм законодавчих актів з охорони і оплати праці, зайнятості, соціальних питань тощо.

  Згідно з Галузевою, обласними, районними угодами і колдоговорами на проведення культурно-масової, фізкультурної, оздоровчої роботи, благодійної і статутної діяльності господарськими органами підприємств і організацій перераховано профкомам 3916 тис. грн.

  За рік в ЛОЦ "Укоопспілка" і санаторії "Україна" оздоровлено 5919 осіб. Крім того, оздоровлено 4370 дітей, в тому числі в дитячих закладах системи — 2770. У минулому році загальна сума профспілкових внесків, яка надійшла профспілковим органам підприємств і організацій, становила 7180 тис. грн., що на 84 тис. грн., або на 1,2% більше, ніж у попередньому році.

  Господарські органи підприємств і організацій забезпечували працівників, обраних до профспілкових органів, гарантіями, передбаченими статтями 41 і 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"( 1045-14 ).

  Водночас у роботі підприємств та організацій мають місце недоліки, упущення, невикористані резерви, які вплинули на виконання у 2011 році зобов'язань угод і колективних договорів.

  Закінчили рік зі збитками 48 підприємств, у порівнянні з попереднім роком їх кількість збільшилася на 13, у загальній кількості підприємств вони становили 1,1%, сума збитків — 4,2 млн. грн. На одне збиткове підприємство припадало збитків 87,5 тис. грн. (у 2010 році — 101 тис. грн.). Відволікалися кошти у прострочену дебіторську заборгованість за строками непогашення (більше 1 року), яка становила 9,8 млн. грн. Значними залишаються непродуктивні втрати — 614 тис. грн.

  Через зміни в організації виробництва та праці, в тому числі скорочення штату працівників, ліквідацію, реорганізацію підприємств, згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпПУ( 322-08 ) звільнено 622 працівники. За порушення прав і гарантій працівників притягнуто до дисциплінарної та адміністративної відповідальності 37 посадових осіб. За рік в судові органи було надіслано 17 звернень, винесено 5 судових рішень на користь працюючих на суму 81,3 тис. грн.

  У деяких підприємствах і організаціях не проводилися доплати до посадового окладу (тарифної ставки) за роботу у надурочний час та у важких і шкідливих умовах праці, атестація робочих місць за умовами праці, обов'язкове страхування від нещасних випадків водіїв, робітників, які працюють на об'єктах підвищеної небезпеки, та часткове фінансування споживспілками посад технічних інспекторів з охорони праці Кримського рескому та обласних профспілкових організацій (крім Рівненської).

  У 2011 році в системі сталося 17 нещасних випадків, що більше на 5, ніж у минулому році. Травмовано за рік 19 працівників.

  Деякими підприємствами і організаціями своєчасно не перераховувалися профкомам профспілкові внески. По профспілці на 01.01.2012 прострочена заборгованість з профспілкових внесків становила 118,7 тис. грн.

  Правління Укоопспілки і президія ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

  1. Інформацію "Про виконання Галузевої угоди господарськими і профспілковими органами підприємств і організацій системи за 2011 рік" взяти до відома (додається).

  2. Зазначити, що господарські і профспілкові органи підприємств і організацій вживали заходів і спрямовували зусилля на виконання положень Галузевої, обласних, районних угод та зобов'язань колективних договорів.

  3. Правлінням Кримспоживспілки, облспоживспілок та президіям Кримського рескому, обкомів профспілки для виконання положень Галузевої угоди:

  3.1. Вжити заходів з нарощування обсягів в усіх сферах діяльності, удосконалення структури товарообороту, підвищення якості управління торговельними процесами для прискорення оборотності та нормалізації товарних залишків, запровадження жорсткого режиму економії матеріальних і фінансових ресурсів та продовження роботи з оптимізації витрат обігу та виробництва.

  3.2. Завершити в поточному році приведення всієї діючої і переданої в оренду торговельної мережі до конкурентоспроможного стану. Впроваджувати прогресивні форми і методи роботи, оновлювати і переоснащувати матеріально-технічну базу та створювати належні умови для покупців і персоналу магазинів та закладів ресторанного господарства.

  3.3. Працювати над підвищенням рентабельності підприємств і організацій, виявленням резервів щодо зростання доходів, ефективним використанням власних коштів, недопущення їх відволікання в прострочену дебіторську заборгованість та надмірні товарні залишки. Вирішити питання зі збитковими підприємствами.

  3.4. Не допускати закриття діючих об'єктів та залучати в активний господарський оборот законсервовані об'єкти нерухомості, закриті магазини, заклади ресторанного господарства. Забезпечити збереження діючих і створення нових робочих місць і їх ефективне використання.

  3.5. Скорочувати непродуктивні втрати робочого часу, не допускати проведення необґрунтованих надурочних робіт. Розповсюджувати досвід роботи підприємств та організацій, де працівники працюють у режимі повної зайнятості.

  3.6. Здійснювати практичні дії і використовувати наявні можливості для зростання заробітної плати працівникам відповідно до темпів росту продуктивності праці, проводити доплати і надбавки згідно з положеннями Галузевої угоди. Створювати у споживчих товариствах, їх підприємствах, там, де вони не створені, спеціальні фонди кооперативних виплат для накопичення коштів на майбутні виплати працівникам.

  3.7. Створювати працюючим на підприємствах і в організаціях здорові і безпечні умови праці, проводити заміну неефективного обладнання з опалення об'єктів в осінньо-зимовий період, забезпечувати працівників необхідним спецодягом, спецвзуттям згідно з діючими нормами, на підприємствах і організаціях системи доводити витрати на охорону праці на одного працюючого не нижче середнього показника по Укоопспілці.

  3.8. Продовжувати роботу з укомплектування служб охорони праці на підприємствах і організаціях системи, фінансування посад технічних інспекторів праці в Кримському рескомі, обласних комітетах профспілки. Проводити своєчасну атестацію робочих місць, виплату пільг працюючим, передбачених Галузевою, обласними, районними угодами і колдоговорами, обов'язкове страхування від нещасних випадків та профілактичні заходи з недопущення виробничого травматизму.

  3.9. Удосконалювати роботу з кадрами на підприємствах і організаціях, укомплектовувати вакантні посади кваліфікованими фахівцями, дотримуватися статутних вимог при доборі кандидатур на виборні посади. Працювати над підвищенням якості робочої сили шляхом подальшого розвитку в системі професійного навчання кадрів з урахуванням потреб підприємств і організацій споживчої кооперації. Продовжувати проведення семінарів, тренінгів та інших форм підвищення кваліфікації керівників і фахівців, виходячи із реалій сьогодення.

  3.10. На основі Концепції молодіжної політики Центральної спілки споживчих товариств України та профспілки працівників споживчої кооперації України( v0007626-07 ) активізувати роботу із залучення молоді в систему, підвищення її ролі в трудових колективах та створення сприятливих виробничих і соціально-побутових умов. Забезпечувати першим робочим місцем випускників кооперативних навчальних закладів.

  3.11. Проводити системну роботу із захисту прав працівників шляхом ведення моніторингу порушення їх трудових прав і гарантій. Здійснювати аналіз причин порушень та оцінку ефективності заходів з їх усунення.

  3.12. Продовжити роботу з керівниками підприємств і організацій щодо повноти і своєчасності перерахування профкомам членських внесків, ліквідації простроченої заборгованості з профспілкових внесків, а також коштів на проведення культурно-масової, фізкультурної, оздоровчої роботи та благодійної і статутної діяльності профспілкових організацій.

  3.13. Підвищити персональну відповідальність керівників підприємств і організацій, голів профспілкових комітетів (комітетів профспілки) за виконання положень угод і зобов'язань колективних договорів. Згідно з вимогами Галузевої угоди проаналізувати хід їх виконання за I півріччя 2012 року та до 10 серпня п. р. надіслати дані аналізу правлінню Укоопспілки і ЦК профспілки.

  3.14. Висвітлювати в засобах масової інформації та газеті "Вісті..." питання договірного регулювання соціально-трудових відносин, додержання законодавства про працю та захист трудових прав і інтересів працюючих.

  4. Правлінню Укоопспілки, Центральному комітету профспілки працівників споживчої кооперації України продовжити роботу з державними структурами, народними депутатами, Федерацією профспілок України для вирішення проблемних питань, що стосуються діяльності споживчої кооперації і соціального захисту її працівників.

  5. Організаційному відділу ЦК профспілки надіслати в газету "Вісті..." для опублікування в черговому номері спільної постанови правління Укоопспілки і президії ЦК профспілки "Про виконання Галузевої угоди господарськими і профспілковими органами підприємств і організацій системи за 2011 рік".

  6. Контроль за виконанням постанови покласти на заступників голови правління Укоопспілки та заступників голови ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України.

  Голова правління Укоопспілки

  В. В. Гончаренко

  Голова ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України

  В. П. Левицький

  {Інформація не наводиться}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Про затвердження Правил безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 р. за № 1953/24485 Про затвердження Правил безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас

  Щодо зміни порядку надання та використання банками інформації з електронних реєстрів митних декларацій, Національний банк України

  НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa