• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 13 листопада 2013 р. № 822 Київ

  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 822

  ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх( 132-2011-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 132 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 570; 2012 р., № 61, ст. 2474):

  1) у пункті 2:

  в абзаці першому слова "є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт";

 1. абзац другий виключити;
 2. в абзаці третьому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;
 3. 2) у пункті 3:

 4. у підпункті 1:
 5. в абзаці третьому цифри "1000" замінити цифрами "2500";
 6. доповнити підпункт абзацом такого змісту:
 7. "організацію і проведення урочистих церемоній проводів національної збірної команди на літні (зимові) Паралімпійські і Дефлімпійські ігри, зустрічей після повернення з ігор, заходів з відзначення спортсменів — чемпіонів та призерів таких ігор та їх тренерів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України (оплата проживання, проїзду, бронювання квитків, виплата добових членам національної збірної команди — учасникам зазначених заходів, крім випадків, коли такі заходи проводяться безпосередньо перед відрядженням національної збірної команди на літні (зимові) Паралімпійські і Дефлімпійські ігри чи одразу після повернення з них, придбання і виготовлення сувенірної, поліграфічної продукції, квітів, канцелярських товарів, оплата транспортних послуг, витрат, пов’язаних з орендою приміщень та обладнання, інших послуг, необхідних для проведення таких заходів);";

 8. в абзаці третьому підпункту 2 цифри "1000" замінити цифрами "2500";
 9. 3) у пункті 4:

 10. в абзаці першому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;
 11. у першому реченні абзацу другого слова "Державною службою молоді та спорту" замінити словом "Мінмолодьспортом";

  4) пункт 9 виключити.

  2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів ( 198-2011-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 198 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 686; 2012 р., № 13, ст. 472):

  1) у пункті 2( 198-2011-п ):

  в абзаці першому слова "є МОНмолодьспорт, а відповідальним виконавцем бюджетної програми — Держмолодьспорт" замінити словами "та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт";

 12. в абзаці другому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;
 13. 2) у пункті 3( 198-2011-п ):

  підпункт 2( 198-2011-п ) після слів "придбання малоцінних предметів, матеріалів та інвентарю" доповнити словами ", обладнання та інвентарю довгострокового використання";

 14. в останньому абзаці цифру і слово "1 тис." замінити цифрами "2500";
 15. 3) у пункті 4( 198-2011-п ):

 16. в абзаці першому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;
 17. в абзаці другому слова "Держмолодьспортом за погодженням з МОНмолодьспортом" замінити словом "Мінмолодьспортом".

  3. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні ( 199-2011-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 199 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 17, ст. 708, № 44, ст. 1791; 2012 р., № 13, ст. 472):

  1) в абзаці першому пункту 2( 199-2011-п ) слова "є МОНмолодьспорт, а відповідальним виконавцем бюджетної програми — Держмолодьспорт" замінити словами "та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт";

  2) в останньому абзаці пункту 3( 199-2011-п ) цифру і слово "1 тис." замінити цифрами "2500";

  3) у пункті 4( 199-2011-п ):

 18. в абзаці першому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;
 19. в абзаці другому слово "Держмолодьспортом" замінити словом "Мінмолодьспортом".
 20. 4. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх( 239-2011-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 239 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 796; 2012 р., № 13, ст. 473, № 91, ст. 3682):

  1) у пункті 2( 239-2011-п ):

  в абзаці першому слова "є МОНмолодьспорт" замінити словами "та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт";

 21. абзац другий виключити;
 22. в абзаці третьому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;
 23. 2) у пункті 3( 239-2011-п ):

 24. у підпункті 1( 239-2011-п ):
 25. в абзаці третьому цифри "1000" замінити цифрами "2500";
 26. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 27. "організацію і проведення урочистих церемоній проводів національної збірної команди на літні (зимові) Ігри, зустрічей після повернення з Ігор, заходів з відзначення спортсменів — чемпіонів та призерів Ігор та їх тренерів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України (оплата проживання, проїзду, бронювання квитків, виплата добових спортсменам і тренерам — учасникам зазначених заходів, крім випадків, коли такі заходи проводяться безпосередньо перед відрядженням національної збірної команди на Ігри чи одразу після повернення з них, придбання і виготовлення сувенірної, поліграфічної продукції, квітів, канцелярських товарів, оплата транспортних послуг, витрат, пов’язаних з орендою приміщень та обладнання, інших послуг, необхідних для проведення таких заходів);";

  в абзаці третьому підпункту 2( 239-2011-п ) цифри "1000" замінити цифрами "2500", а після слів "в зазначених Іграх" доповнити словами ", включаючи організацію роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення Ігор та матеріально-технічне забезпечення участі його членів у таких Іграх";

  3) у пункті 4( 239-2011-п ):

 28. в абзаці першому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;
 29. в абзаці другому слово "Держмолодьспортом" замінити словом "Мінмолодьспортом".
 30. 5. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування( 294-2011-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 913; 2012 р., № 15, ст. 555, № 81, ст. 3258):

  1) у пункті 2( 294-2011-п ):

  в абзаці першому слова "є МОНмолодьспорт, відповідальним виконавцем бюджетної програми — Держмолодьспорт" замінити словами "та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт";

 31. в абзаці другому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;
 32. 2) в абзацах другому( 294-2011-п ) та п’ятому пункту 3( 294-2011-п ) слово "МОНмолодьспортом" замінити словом "Мінмолодьспортом";

  3) у пункті 5( 294-2011-п ):

 33. в абзаці першому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;
 34. в абзаці другому слово "Держмолодьспортом" замінити словом "Мінмолодьспортом".
 35. 6. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій ( 116-2012-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 542, № 92, ст. 3731):

  1) у пункті 2( 116-2012-п ):

  в абзаці першому слова "є МОНмолодьспорт, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми — Держмолодьспорт" замінити словами "та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт";

  в абзаці другому слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "Мінмолодьспорт", а слова "за поданням Держмолодьспорту інших" виключити;

  2) у пункті 4( 116-2012-п ) слова "МОНмолодьспортом" і "Держмолодьспортом" замінити відповідно словами "Мінмолодьспортом" і "Міністерством";

  3) у пункті 5( 116-2012-п ):

  в абзаці першому слово "МОНмолодьспортом" замінити словом "Мінмолодьспортом", а слова "за поданням Держмолодьспорту" виключити;

 36. в абзаці другому слово "Держмолодьспортом" замінити словом "Мінмолодьспортом";
 37. 4) у пункті 7( 116-2012-п ):

 38. в абзаці першому слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "Мінмолодьспорт";
 39. у підпункті 1( 116-2012-п ) слова "за поданням Держмолодьспорту" і "Держмолодьспортом" виключити;
 40. у підпункті 2( 116-2012-п ) слово "Держмолодьспортом" виключити.
 41. 7. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту( 152-2012-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614, № 45, ст. 1752, № 83, ст. 3353; 2013 р., № 17, ст. 584):

  1) у пункті 2( 152-2012-п ):

  в абзаці першому слова "є МОНмолодьспорт, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми — Держмолодьспорт" замінити словами "та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт";

  в абзаці другому слова "Інші" та "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;

  2) у пункті 3( 152-2012-п ):

  у підпункті 4( 152-2012-п ) слова ", Центральної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з легкої атлетики Комітету з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту та Центральної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з видів єдиноборств зазначеного Комітету (далі — спортивні школи)", "ними" та "(вихованців) спортивних шкіл" замінити відповідно словами "(далі — школа)", "нею" та "школи";

  підпункт 4( 152-2012-п )-1( 152-2012-п ) після слів "придбання малоцінних предметів, матеріалів" доповнити словами ", обладнання та інвентарю довгострокового використання";

 42. підпункт 7( 152-2012-п ) виключити;
 43. підпункт 8( 152-2012-п ) викласти в такій редакції:
 44. "8) виплату грошових винагород спортсменам — чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня (крім Олімпійських та Юнацьких олімпійських ігор) та їх тренерам відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 680( 680-2008-п ) "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1883) і від 24 липня 2013 р. № 550 ( 550-2013-п ) "Про заохочення спортсменів та тренерів з неолімпійських видів спорту" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2294);";

  у підпункті 10( 152-2012-п ) слова "МОНмолодьспорту і Держмолодьспорту" замінити словом "Мінмолодьспорту", після слів "проведення поточного ремонту" доповнити словами "та технічного обслуговування";

 45. підпункт 13( 152-2012-п ) після слів "спеціальних меблів" доповнити словами "та обладнання";
 46. 3) у пункті 4( 152-2012-п ):

  в абзацах першому, восьмому і дев’ятому слова "за поданням відповідального виконавця бюджетної програми" виключити;

  в абзаці другому слова "відповідальним виконавцем бюджетної програми" замінити словами "головним розпорядником бюджетних коштів";

 47. в абзаці четвертому слова "в тому числі серед учнів та студентів," виключити;
 48. в абзаці десятому слово "Комітету," виключити, а слова "спортивних шкіл" та "відповідальним виконавцем бюджетної програми" замінити відповідно словами "школи" та "головним розпорядником бюджетних коштів";

  4) в абзацах ( 152-2012-п )п’ятому( 152-2012-п ) і восьмому пункту 4( 152-2012-п )-1( 152-2012-п ) слова "відповідальний виконавець бюджетної програми" у всіх відмінках замінити словами "головний розпорядник бюджетних коштів" у відповідному відмінку;

  5) в абзаці третьому пункту 5( 152-2012-п ) слова і цифри "(вартість предмета закупівлі становить менш як 100 тис. гривень)" виключити;

  6) у підпункті 6 пункту 7( 152-2012-п ) слова "спортивними школами" замінити словом "школою", а слова ", Комітетом та його територіальними підрозділами" виключити.

  8. У тексті Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних об’єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році ( 502-2012-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 502 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 43, ст. 1666; 2013 р., № 11, ст. 411), слово "МОНмолодьспорт" у всіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  «Савик Шустер студия» выиграла суд против «Интера» на 1,9 млн грн

  «Савик Шустер студия» в двух судебных инстанциях доказала, что правомерно потребовала от телеканала «Интер» доплаты за отснятые в 2013 году выпуски ток-шоу «Шустер live».

  Представители проекта Wikileaks защитили свои права в суде в споре с Visa и MasterCard

  В Исландии представители проекта Джулиана Ассанжа Wikileaks выиграли суд у компании Valitor – местного оператора платежных систем Visa и MasterCard.

  Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ДП Одеська залізниця, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ДП Одеська залізниця

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa