• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження та визнання такими, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 1. 11.07.2013  № 2262
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2013 р. за № 1285/23817

  Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

  Відповідно до пункту 7 частини вісімнадцятої статті 2 Закону України „Про страхування"( 85/96-ВР ), пункту 160.6 статті 160 Податкового кодексу України( 2755-17 ), пунктів 1 та 4 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

  1. Затвердити Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження, що додаються.

  2. Визнати такими, що втратили чинність:

  розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 грудня 2004 року № 2885 ( z1627-04 ) „Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2004 року за № 1627/10226 (із змінами);

  розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 1 лютого 2007 року № 6763 ( z0140-07 ) „Про затвердження Порядку підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їхньою участю перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2007 року за № 140/13407 (із змінами);

  розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2007 року № 7924 ( z1033-07 ) „Про затвердження Вимог до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента, який має право здійснювати страхову діяльність в Україні", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2007 року за № 1033/14300.

  3. У підпункті „а" пункту 1 розділу 5 додатка 4 до Порядку складання звітних даних страховиків( z0517-04 ), затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116, слова та цифри „затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 03.12.2004 № 2885, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за № 1627/10226" замінити словами „встановлених Нацкомфінпослуг;".

  4. До закінчення дії договорів перестрахування, укладених з перестраховиками-нерезидентами країн — членів Єдиного економічного простору до набрання чинності цим розпорядженням, рейтинг фінансової надійності (стійкості) таких перестраховиків повинен відповідати рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

  „A.M.Best" (США) — „B";

  „Moody's Investors Service" (США) — „Ba";

  „Standard & Poor's" (США) — „BB";

  „Fitch Ratings" (Великобританія) — „BB".

  5. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  7. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

  8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Берліна В. М.

  В. о. Голови Комісії

  В. Берлін

  Протокол засідання Комісії від 11.07.2013 р. № 56

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 11.07.2013  № 2262

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2013 р. за № 1285/23817

  ВИМОГИ до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження

  1. Дія цих Вимог поширюється на:

  страховиків-нерезидентів, які мають право здійснювати страхову діяльність в Україні згідно із законодавством України (далі — страховики-нерезиденти);

  страховиків (перестраховиків)-нерезидентів, з якими страховики-резиденти або перестрахові брокери укладають договори перестрахування (далі — перестраховики-нерезиденти);

  перестрахових брокерів, у тому числі постійні представництва брокерів-нерезидентів (далі — перестрахові брокери), через або за посередництвом яких страховики-резиденти укладають договори перестрахування з перестраховиками-нерезидентами в частині подання перестраховими брокерами інформації про перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає цим Вимогам;

 3. страховиків-резидентів, які укладають договори перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.
 4. 2. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента на дату укладення договору страхування з таким страховиком-нерезидентом повинен відповідати рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

  „A.M.Best" (США) — „В+";

  „Moody's Investors Service" (США) — „Baa";

  „Standard & Poor's" (США) — „BBB";

  „Fitch Ratings" (Великобританія) — „BBB".

  Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента на дату укладення договору перестрахування з таким перестраховиком-нерезидентом повинен відповідати рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

  „A.M.Best" (США) — „B";

  „Moody's Investors Service" (США) — „Ba";

  „Standard & Poor's" (США) — „BB";

  „Fitch Ratings" (Великобританія) — „BB".

  3. Якщо страховики-нерезиденти та перестраховики-нерезиденти мають відповідну реєстрацію та/або місцезнаходження в офшорній зоні, яка включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України, чи країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, рейтинги фінансової надійності (стійкості) цих страховиків та перестраховиків-нерезидентів уважаються такими, що не відповідають пункту 2 цих Вимог.

  4. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента визнається в Україні в разі його оприлюднення в бюлетенях міжнародних рейтингових агентств, зазначених у пункті 2 цих Вимог, або розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних агентств у Інтернеті.

  5. Якщо під час дії договору страхування або перестрахування рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента знизився, то до закінчення строку дії відповідного договору їхній рейтинг уважається таким, як і на дату укладення цього договору.

  У разі внесення змін або продовження строку дії (пролонгації) договору страхування або перестрахування враховується рейтинг страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента, присвоєний на дату такого продовження або внесення змін.

  6. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента підтверджується страховиком-резидентом шляхом подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг), декларації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів за формою 1П згідно з додатком 1 до цих Вимог, а до податкових органів — відповідно до вимог законодавства України. До декларації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів додається копія джерела інформації про рейтинг (веб-сторінки з офіційного сайта та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства, де міститься інформація про рейтинг).

  7. Страховики-резиденти подають декларацію про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів до Нацкомфінпослуг не пізніше як у десятиденний строк після укладення договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

  8. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента підтверджується перестраховим брокером шляхом подання до Нацкомфінпослуг декларації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів, з якими укладено договори про перестрахування через або за посередництвом перестрахових брокерів (далі — декларація), за формою 1ПБ згідно із додатком 2 до цих Вимог разом із документами, що до неї додаються, а до податкових органів — відповідно до вимог законодавства України.

  До декларації додаються копія джерела інформації про рейтинг (веб-сторінки з офіційного сайта та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства, де міститься інформація про рейтинг), а також копія брокерського документа (ковернота, договора перестрахування тощо), що підтверджує перестрахування (розміщення) ризиків у перестраховика-нерезидента (далі — копія брокерського документа). Усі додатки до декларації засвідчуються печаткою перестрахового брокера.

  9. Копія брокерського документа, що складається перестраховим брокером на підтвердження розміщення ризиків страховика-резидента в перестраховиків-нерезидентів, підписується перестраховим брокером, а також має бути засвідчена страховиком-резидентом шляхом проставлення підпису та печатки.

  Перелік перестраховиків-нерезидентів у декларації має відповідати переліку, зазначеному в брокерському документі.

  10. Перестраховий брокер подає декларацію, копію брокерського документа та копію джерела інформації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента на дату укладення договору перестрахування до Нацкомфінпослуг не пізніше ніж у тридцятиденний строк після підписання брокерського документа.

  Директор департаменту страхового регулювання та нагляду

  А. Бажан

  Додаток 1 до Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження (пункт 6)

  ДЕКЛАРАЦІЯ ( z1285-13 BF61.doc ) про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів

  Додаток 2 до Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження (пункт 8)

  ДЕКЛАРАЦІЯ ( z1285-13 BF62.doc ) про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів, з якими укладено договори про перестрахування через або за посередництвом перестрахових брокерів

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.12.2011 № 183, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.12.2011 № 183 Відповідно до законів України «Про засади функціонування ринку природного газу» ( 2467-17 ), «Про природні монополії»( 1682-14 ) та Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики», до Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації( v0983227-02 ), затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 983, та Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів на транспортування, розподіл, постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами ( v0749227-09 ), затвердженої постановою НКРЕ від 25.06.2009 № 749, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України, Верховна Рада України

  Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України"( 3857-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2002 р., № 51, ст. 370; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 33-34, ст. 406):

  Суд не удовлетворил иск журналистки об обнародовании декларации о доходах А.Ефремова

  В октябре 2013 года журналистка Оксана Коваленко направила информационный запрос в аппарат парламента с просьбой предоставить ей информацию о том, в каком номере официального печатного издания ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa