• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Порядку та умов направлення на професійну підготовку, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 26.07.2013  № 524
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2013 р. за № 1376/23908

  Про затвердження Порядку та умов направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я

  На виконання Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"( 2011-12 ), "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей"( 1763-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року № 73( 73-2013-п ) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок та умови направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, що додаються.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 18 листопада 2008 року № 563( z0081-09 ) "Про затвердження Порядку та умов направлення на підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, що підлягають звільненню у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 січня 2009 року за № 81/16097.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  П. В. Лебедєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 26.07.2013 № 524

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2013 р. за № 1376/23908

  ПОРЯДОК ТА УМОВИ направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає умови та порядок направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за цивільними спеціальностями (далі — професійне навчання) військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я (далі — військовослужбовці).

  1.2. На проходження професійного навчання направляються військовослужбовці протягом останнього року перед звільненням з військової служби у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я за наявності у них вислуги військової служби не менше 10 років та позитивних службових характеристик.

  1.3. Військовослужбовці направляються на професійне навчання за обраним навчальним курсом із урахуванням того, щоб він закінчувався до дати звільнення з військової служби.

  1.4. Професійне навчання військовослужбовців здійснюється  відповідно до вимог чинного законодавства України щодо надання освітніх послуг у професійно-технічних, вищих навчальних закладах (далі — навчальні заклади) за рахунок службового часу.

  1.5. Професійне навчання військовослужбовців проводиться за очною, вечірньою та заочною формами навчання із звільненням їх на час занять від виконання службових обов’язків, а також із застосуванням методів дистанційного навчання. Основною формою професійного навчання є очна форма навчання.

  1.6. Військовослужбовці мають право на разове проходження професійного навчання за рахунок коштів державного бюджету.

  1.7. Професійне навчання військовослужбовців здійснюється переважно у навчальних закладах за місцем проходження військової служби. У разі неможливості пройти професійне навчання за місцем служби військовослужбовці за їх бажанням можуть бути направлені на професійне навчання до навчальних закладів, розташованих в інших населених пунктах.

  Компенсації витрат на проїзд до місцезнаходження навчального закладу і назад, добових та витрат за проживання під час професійного навчання здійснюються згідно з чинним законодавством.

  1.8. Терміни початку та закінчення професійного навчання визначаються навчальним закладом відповідно до договору, укладеного з Міністерством соціальної політики України.

  II. Порядок направлення

  2.1. Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України за інформацією Міністерства соціальної політики України, яке є головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми, доводить до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України та кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України інформацію про професії, спеціальності, строки та умови професійного навчання, кількість набору слухачів по кожному навчальному закладу (за списком), в яких буде здійснюватися професійне навчання військовослужбовців.

  2.2. Департамент кадрової політики Міністерства оборони України інформує керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та командирів (начальників) військових частин (далі — командир військової частини) безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України, а кадровий орган Генерального штабу Збройних Сил України — органи військового управління та командирів військових частин безпосереднього підпорядкування Генеральному штабу Збройних Сил України про професії, спеціальності, строки та умови професійного навчання, кількість набору слухачів по кожному навчальному закладу (за списком), в яких буде здійснюватися професійне навчання військовослужбовців.

  2.3. Командири військових частин доводять до військовослужбовців інформацію про професії, спеціальності, строки та умови професійного навчання, кількість набору слухачів по кожному навчальному закладу (за списком), в яких буде здійснюватися професійне навчання військовослужбовців.

  2.4. Військовослужбовці, які відповідають умовам направлення та виявили бажання пройти професійне навчання в одному з навчальних закладів за доведеним списком, подають рапорт по команді командиру військової частини за місцем служби.

  2.5. Рапорт повинен містити: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, посаду, дату народження, найменування навчального закладу, обрану спеціальність, форму професійного навчання та підставу, за якою військовослужбовець має право на направлення на професійне навчання. До рапорту додаються копії документів про загальну або вищу освіту, фотокартка 3х4 см.

  Рапорт військовослужбовця розглядається командиром військової частини.

  2.6. У військовій частині на підставі рапортів військовослужбовців складається Список військовослужбовців, які направляються на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації (додаток 1), та надсилається до навчальних закладів.

  2.7. Після закінчення комплектування груп навчальні заклади до початку занять надсилають відібраним слухачам Виклик, зразок якого наведено у додатку 2 до цього Порядку.

  2.8. Виклик є підставою для командира військової частини, щоб видати військовослужбовцю Направлення (додаток 3) для проходження професійного навчання.

  Командир військової частини видає наказ (по стройовій частині) про направлення військовослужбовця на професійне навчання або про надання йому часу для проходження професійного навчання. В наказі зазначаються строк, місце проходження професійного навчання та навчальний заклад.

  2.9. Направлені на професійне навчання військовослужбовці прибувають до навчальних закладів у встановлені у викликах терміни. У разі неприбуття військовослужбовців без поважних причин у встановлений термін до навчального закладу вони виключаються із списків зарахованих на професійне навчання.

  2.10. Кадровий орган військової частини за результатами професійного навчання на підставі отриманого військовослужбовцем диплома (свідоцтва):

  залучає до розділу "додаткові матеріали" особової справи військовослужбовця завірену встановленим порядком копію диплома (свідоцтва) про проходження професійного навчання;

  здійснює запис у графі проходження військової служби послужного списку особової справи про проходження професійного навчання із зазначенням строку навчання, навчального закладу та отриманої спеціальності;

  надсилає Список військовослужбовців, які пройшли професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації (додаток 4), до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України.

  IІІ. Заключна частина

  3.1. За військовослужбовцями, які направляються на професійне навчання, зберігаються матеріальне, грошове та інші види забезпечення згідно з чинним законодавством.

  3.2. У разі невиконання обсягу професійного навчання, крім випадків, пов’язаних із хворобою та іншими поважними причинами, військовослужбовець відраховується з навчального закладу. При цьому вважається, що своє право на професійне навчання військовослужбовець використав.

  3.3. Кадровий орган Генерального штабу Збройних Сил України організовує та веде персональний облік військовослужбовців, які пройшли перед звільненням професійне навчання за цивільними спеціальностями.

  Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України

  О. В. Яцино

  Додаток 1 до Порядку та умов направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я (пункт 2.6)

  Кутовий штамп

 3. військової частини
 4. СПИСОК військовослужбовців, які направляються на професійну підготовку, перепідготовку  або підвищення кваліфікації

 5. до __________________________________________________________ (найменування навчального закладу)
 6. № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Військове звання

  Рік народження

  Вислуга років

  Місце проживання

  Стаття звільнення

  Обрана спеціальність

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Командир військової частини

  __________ (підпис)

  __________________________ (ініціали, прізвище)

  М. П.

  Додаток 2 до Порядку та умов направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я (пункт 2.7)

  ВИКЛИК ( z1376-13 BF70.doc )

  Додаток 3 до Порядку та умов направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я (пункт 2.8)

  НАПРАВЛЕННЯ ( z1376-13 BF71.doc )

  Додаток 4 до Порядку та умов направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я (пункт 2.10)

  Кутовий штамп

 7. військової частини
 8. СПИСОК військовослужбовців, які пройшли професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації

 9. у _________________________________________________ (найменування навчального закладу)
 10. термін навчання з _________ 20__ року до __________ 20__ року
 11. № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Військове звання

  Рік народження

  Вислуга років

  Стаття звільнення

  Спеціальність, яку отримав

  Назва та номер документа про навчання

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Командир військової частини

  __________ (підпис)

  __________________________ (ініціали, прізвище)

  М. П.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, Генеральна прокуратура України

  Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність З метою забезпечення належної організації прокурорського нагляду за виконанням вимог Конституції України( 254к/96-ВР ), Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) та інших законодавчих актів із цих питань, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), НАКАЗУЮ:

  Про офіційні курси гривні до іноземної валюти, Національний банк України

  Національний банк України 25.01.2013 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти* Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс

  До уваги мешканців та гостей столиці! Зміни в організації дорожнього руху!

  У звязку з проведенням аварійних робіт по ремонту деформаційного шва на верховій стороні естакадної частини Південно-мостового переходу через Дніпро з 22 години 6 грудня до 8 години ранку 7 ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa