• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження методичних рекомендацій стосовно підготовки плану заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 1. 08.07.2013  № 884
 2. Про затвердження методичних рекомендацій стосовно підготовки плану заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

  Відповідно до Закону України «Про природні монополії» ( 1682-14 ), Закону України «Про електроенергетику» ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»( 128/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Методичні рекомендації стосовно підготовки плану заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

  Голова Комісії

  С. Тітенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 08.07.2013  № 884

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ стосовно підготовки плану заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

  1. Загальні положення

  1.1. Методичні рекомендації стосовно підготовки плану заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі — Методичні рекомендації) розроблені на виконання підпункту 124.2 пункту 124 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» ( 128/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року №128/2013 та з урахуванням вимог Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства»( 2787-17 ).

  1.2. Цей документ містить рекомендації розроблені відповідно до вимог Директиви 2003/54/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2003 року про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії і скасування Директиви 96/92/ЄС( 994_571 ) (далі — Директива), які рекомендовано використовувати при розробці плану заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі — План заходів з відокремлення).

  1.3. Методичні рекомендації можуть бути використані суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі — Ліцензіати) при розробці власного Плану заходів з відокремлення.

  1.4. В Методичних рекомендаціях використовуються наступні терміни:

 3. розподіл — діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
 4. електророзподільне підприємство — суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до отриманої ліцензії;

  вертикально інтегрована господарська організація — суб'єкт господарювання, утворений відповідно до законодавства з метою провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і, щонайменше, один з видів діяльності — виробництво або постачання електричної енергії.

  2. Рекомендації щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

  2.1. При розробці Плану заходів з відокремлення рекомендується враховувати наступні положення Директиви( 994_571 ):

  2.1.1 Забезпечення незалежності діяльності електророзподільного підприємства у складі вертикально інтегрованої господарської організації, від інших видів діяльностей, не пов’язаних із розподілом електроенергії, принаймні, в частині юридичної форми, організації та прийнятті рішень, зокрема:

  2.1.1.1 Службові особи, відповідальні за керівництво електророзподільним підприємством не повинні брати участі у структурах вертикально інтегрованої господарської організації прямо чи опосередковано відповідальних за оперативну діяльність з виробництва чи постачання електроенергії;

  2.1.1.2 Вертикально інтегрована господарська організація має забезпечити незалежність професійних інтересів осіб, відповідальних за управління електророзподільним підприємством;

  2.1.1.3 Електророзподільне підприємство створює дієві права на незалежне від вертикально інтегрованої господарської організації прийняття рішень щодо експлуатації, обслуговування та розвитку своїх активів. Ця вимога не заперечує існування належних механізмів координації для забезпечення захисту економічних та контрольних прав материнської компанії щодо прибутку від активів, які знаходяться під управлінням дочірньої компанії. Зокрема, це дає можливість материнській компанії затверджувати електророзподільному підприємству річний фінансовий план та встановлювати загальні обмеження щодо рівня боргових зобов’язань;

  2.1.1.4 Електророзподільне підприємство створює програму відповідності, у якій зазначаються заходи, що вживаються для уникнення дискримінаційної поведінки та забезпечує належний контроль за виконанням програми відповідності.

  2.2. Юридичне та організаційне відокремлення діяльності з передачі (розподілу) електричної енергії не є обов’язковими для електророзподільних підприємств, кількість приєднаних споживачів до електричних мереж яких не перевищує 100000 (сто тисяч).

  2.3. Рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку:

  2.3.1.Підприємства у складі вертикально інтегрованої господарської організації при веденні внутрішнього обліку ведуть окремий бухгалтерський облік по діяльності з розподілу та постачання, враховуючи вимоги щодо недопущення дискримінації, перехресного субсидіювання та викривлення конкуренції. Вони також ведуть окремий облік для інших видів діяльності в електроенергетиці, не пов’язаних з розподілом та постачанням електроенергії.

  2.3.2. В фінансовій звітності відображається дохід від права власності на активи з розподілу або постачання.

  2.3.3. Внутрішня звітність має включати баланс та звіт про фінансові результати по кожному виду діяльності.

  3. Рекомендації щодо розроблення Плану заходів з відокремлення

  3.1. При підготовці Плану заходів з відокремлення рекомендується передбачити такі підходи:

 5. дотримання законодавства, зокрема, при реорганізації підприємств в процесі відокремлення;
 6. посилання на джерела — всі завдання та процес їх виконання, визначені Планом заходів з відокремлення, мають бути описаними з посиланням на акти законодавства;

  етапність — має бути визначено терміни виконання кожного завдання, визначеного Планом заходів з відокремлення, з урахуванням черговості та взаємозалежності;

  обґрунтованість — вибір оптимальних заходів, запропонованих для виконання поставлених завдань та вирішення проблемних питань, має бути обґрунтований Ліцензіатом;

  повноту та чіткість — План заходів з відокремлення повинен охоплювати всі питання, які пов’язані з процесом відокремлення видів діяльності та містити чітко визначені завдання.

  3.2. При підготовці Плану заходів з відокремлення рекомендується вирішити питання, зокрема, щодо:

  3.2.1 Забезпечення незалежності діяльності підприємств з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у складі вертикально інтегрованої господарської організації, що передбачає:

 7. заборону суміщення посад у складі вертикально інтегрованої господарської організації;
 8. самостійність у прийнятті рішень щодо поточних фінансових операцій, експлуатації, будівництва чи модернізації об'єктів ліній електропередач або електророзподільних мереж для провадження відповідної діяльності та оперативно-технологічного управління.

  3.2.2 Визначення способу реорганізації, який забезпечує надійність та безперебійність енергопостачання при відокремленні видів діяльності і є найефективнішим, зокрема, з точки зору забезпечення:

 9. правонаступності щодо договірних відносин;
 10. платоспроможності компаній, утворених в результаті реорганізації, та виконання їх зобов’язань;
 11. розподілення активів і пасивів між компаніями, утвореними в результаті реорганізації, таким чином, щоб унеможливити невиконання договірних зобов’язань перед кредиторами;

 12. мінімізації додаткових податкових зобов’язань;
 13. мінімізації впливу на рівень тарифів на послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

  3.2.3 Визначення джерел покриття витрат на проведення реорганізації;

  3.2.4 Врегулювання трудових відносин в процесі реорганізації;

  3.2.5 Отримання відповідних ліцензій після відокремлення видів діяльності;

  3.2.6 Складання балансу електричної енергії;

  3.2.7 Забезпечення комерційного обліку електричної енергії та врахування витрат електричної енергії на її транспортування;

  3.2.8 Порядку доступу до баз даних щодо споживачів електричної енергії;

  3.2.9 Визначення договірних взаємовідносин між відокремленим Ліцензіатом з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та Ліцензіатом з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

  Начальник управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків

  В. Цаплін

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Зміни до Положення про Міськрайонне управління (відділ) Держземагентства, Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 22.07.2013  № 453 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 р. за № 1238/23770

  Назначен новый председатель КМДА

  Президент Украины подписал Указ №42/2014 «Об увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации. «Уволить Попова Александра Павловича с должности председателя ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa