• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.06.2013  № 669
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 978/23510

  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти

  Відповідно до Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки( 495-2011-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 495, та з метою виявлення і підтримки творчої праці майстрів виробничого навчання, підвищення їх професійної майстерності, популяризації фахових здобутків та кращого педагогічного досвіду НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти, що додається.

  2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2005 р. № 316( z0708-05 ) «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 липня 2005 р. за № 708/10988.

  4. Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) зробити відмітку у справах архіву.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 03.06.2013 № 669

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 978/23510

  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти

  I. Загальні положення

  1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти (далі — Конкурс).

  2. Конкурс проводиться серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти.

  Порядок (умови) проведення ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України) відповідно до цього Положення.

  3. Основними завданнями Конкурсу є:

 3. піднесення ролі майстра виробничого навчання і підвищення престижності кожної з професій;
 4. сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності майстрів виробничого навчання;

  поширення та практичне впровадження кращого педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій.

  4. Засновником Конкурсу є МОН України.

  5. Організатором та координатором Конкурсу є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (далі — Інститут).

  6. Переможці кожного етапу Конкурсу визначаються згідно з рейтингом, що формується відповідно до порядку (умов) проведення відповідного етапу Конкурсу.

  7. Під час проведення Конкурсу обробка та захист персональних даних учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»( 2297-17 ).

  II. Проведення Конкурсу

  1. Дата початку Конкурсу визначається відповідним наказом МОН України, у якому зазначаються строки проведення всіх етапів.

  2. Конкурс проводиться в три етапи:

  I етап — училищний (на базі професійно-технічних навчальних закладів);

  II етап — обласний (в Автономній Республіці Крим — республіканський, у містах Києві та Севастополі — міський);

  III етап — Всеукраїнський.

  3. Порядок (умови) проведення I етапу Конкурсу розробляє професійно-технічний навчальний заклад відповідно до цього Положення.

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення розробляють порядок (умови) проведення II етапу Конкурсу, якими визначається кількісний склад учасників, місце та інші організаційні питання проведення Конкурсу з урахуванням місцевих можливостей.

  4. Професійно-технічний навчальний заклад, на базі якого проводиться Конкурс, готує приміщення і територію, ділянки на підприємствах, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створює безпечні умови для виконання конкурсних завдань, виділяє за потреби для членів відповідного журі та організаційного комітету спецодяг і захисні засоби.

  Обладнання (механізми, машини, агрегати), інструменти, реактиви тощо для проведення Конкурсу повинні бути однотипними або однакової продуктивності (потужності, вантажопідйомності, швидкості та інше) та за можливості новими і найбільш поширеними, попередньо випробуваними і відрегульованими.

  5. Завдання практичного (експериментального) туру Конкурсу складаються таким чином, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та професійної майстерності.

  6. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені відповідними організаційним комітетом і журі.

  7. При виконанні завдань практичного (експериментального) туру Конкурсу дозволяється користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням, друкованими матеріалами, що надаються відповідними організаційним комітетом і журі, а також власними інструментами і пристроями, за умови, що це передбачено порядком (умовами) проведення.

  8. Порядок (умови) проведення, персональний склад організаційного комітету та журі I етапу Конкурсу затверджуються наказом керівника професійно-технічного навчального закладу.

  9. Завдання I етапу Конкурсу готують предметно-методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника професійно-технічного навчального закладу.

  10. Звіти про проведення І етапу Конкурсу та заявки на участь у ІІ етапі організаційні комітети I етапу надсилають обласним організаційним комітетам (в Автономній Республіці Крим — республіканському, у містах Києві та Севастополі — міським).

  11. Порядок (умови) проведення, персональний склад організаційних комітетів та журі ІІ етапу Конкурсу, а також рішення відповідних організаційних комітетів затверджуються наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  12. Завдання ІІ етапу Конкурсу готують предметно-методичні комісії, склад яких затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  13. Звіти про проведення II етапу Конкурсу та заявки на участь у III етапі організаційні комітети ІІ етапу за формою, що додається, надсилають до Інституту у строки, зазначені в порядку (умовах) проведення ІІІ етапу Конкурсу.

  14. Заклад освіти, на базі якого проводиться ІІІ етап Конкурсу, визначається МОН України за поданням Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  15. Персональний склад Всеукраїнського організаційного комітету та Всеукраїнського журі затверджуються наказом МОН України.

  16. Для складання завдань ІІІ етапу Конкурсу формуються предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі, склад яких затверджуються Інститутом.

  17. ІІІ етап Конкурсу проводиться в два-три тури. Кількість турів (теоретичний, практичний, експериментальний), форми та час їх проведення визначає МОН України у порядку (умовах) проведення ІІІ етапу Конкурсу.

  ІІІ. Учасники Конкурсу

  1. У I етапі Конкурсу можуть брати участь майстри виробничого навчання відповідного фаху — громадяни України незалежно від освіти, педагогічного стажу, віку.

  2. До участі у II та III етапах Конкурсу допускаються тільки майстри виробничого навчання, які посіли І місце у попередньому етапі. Кількісний склад учасників кожного етапу визначає організаційний комітет цього етапу.

  3. Кожний учасник обов’язково повинен мати при собі паспорт, медичну книжку, довідку з місця роботи та може прибути на Конкурс з однією супроводжуючою особою.

  4. Після прибуття до місця проведення відповідного етапу Конкурсу учасник подає до організаційного комітету копію заявки на участь та копію звіту попереднього етапу.

  5. У разі заміни учасника Конкурсу (з поважних причин) до відповідних організаційних комітетів подається оригінал нової заявки із зазначенням причини заміни.

  6. Учасники до початку Конкурсу мають бути ознайомлені з порядком (умовами) його проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і обсягом виконуваних робіт, видами, формами морального та матеріального заохочення тощо.

  7. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись вимог його проведення, норм охорони праці, бережливо використовувати обладнання, прилади, інструменти.

  ІV. Організаційний комітет Конкурсу

  1. Організаційний комітет створюється із числа працівників наукових установ та організацій, на базі яких проводиться Конкурс, працівників методичних установ, представників місцевих органів виконавчої влади, викладачів та інших педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, роботодавців, представників громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за їх згодою).

  Кількість членів організаційного комітету може становити від 5 до 15 осіб.

  2. Очолює організаційний комітет голова, який має заступника і секретаря. Голова організаційного комітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення Конкурсу.

  3. При проведенні III етапу Конкурсу до складу Всеукраїнського організаційного комітету входять представники МОН України та Інституту, які забезпечують координування й узгодження дій Всеукраїнського організаційного комітету і Всеукраїнського журі під час підготовки та проведення заходів відповідно до вимог цього Положення.

  4. Організаційний комітет:

 5. проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Конкурсу;
 6. розподіляє робочі місця між учасниками Конкурсу відповідно до результатів жеребкування;
 7. утворює комісію, що проводить реєстрацію учасників Конкурсу, перевіряє відповідність учасників переліку осіб, поданих у заявках, наявність і правильність оформлення документів, передбачених пунктом 3 розділу ІІІ ( z0978-13 ) цього Положення, приймає рішення про допуск майстрів до участі у Конкурсі, визначає жеребкуванням номери учасників;

 8. утворює апеляційні комісії;
 9. утворює робочі групи Конкурсу;
 10. готує документацію для проведення Конкурсу;
 11. формує склад учасників Конкурсу;
 12. бере участь у засіданні щодо визначення і нагородження переможців та учасників Конкурсу;
 13. складає спільно з журі рішення за підсумками проведення Конкурсу, що підписується головами організаційного комітету, журі та секретарем організаційного комітету;

 14. сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.
 15. 5. У рішенні за підсумками проведення Конкурсу обов’язково вказуються:

  прізвища та імена (в називному відмінку) переможців, призерів і учасників Конкурсу з зазначенням найменувань навчальних закладів, що направили відповідних переможців, призерів і учасників на Конкурс;

 16. висновки щодо результатів та рівня проведення Конкурсу.
 17. 6. Секретар організаційного комітету Конкурсу забезпечує ведення необхідної документації, що зберігається протягом року після завершення Конкурсу в Інституті.

  V. Журі Конкурсу

  1. Журі Конкурсу формується з фахівців відповідного профілю, викладачів, методистів тощо. Журі очолює голова, який має заступника, решта — члени журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності — заступник.

  2. Голова журі:

 18. бере участь у формуванні складу журі;
 19. забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників.
 20. 3. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості осіб, які беруть участь у Конкурсі.

  4. До складу журі Конкурсу не може входити більше ніж 20 відсотків від загального числа членів журі працівників однієї установи або навчального закладу, а також близькі особи конкурсантів та представники навчальних закладів, що направляють учасників на Конкурс.

  5. Журі:

 21. перевіряє та оцінює роботи учасників Конкурсу;
 22. після завершення Конкурсу проводить консультації для учасників щодо виконання запропонованих завдань;

  аналізує рівень підготовки учасників Конкурсу, готує подання про нагородження переможців, складає відповідний аналітичний звіт;

 23. надає до організаційного комітету Конкурсу аналітичні звіти про результати проведення змагань.
 24. VI. Робоча група Конкурсу

  1. Робоча група створюється з числа педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, працівників підприємств і організацій відповідного профілю (за їх згодою).

  2. Склад робочої групи визначається відповідним організаційним комітетом залежно від умов проведення Конкурсу. ЇЇ очолює керівник, до обов’язків якого входить організація проведення інструктажу учасників з охорони праці з оформленням відповідного протоколу.

  3. Робоча група:

  забезпечує справність обладнання, машин, механізмів, агрегатів, режим їх експлуатації, перевіряє наявність на робочих місцях учасників необхідних інструментів, приладів, матеріалів, що використовуються в процесі проведення Конкурсу;

 25. стежить за дотриманням учасниками Конкурсу норм охорони праці;
 26. бере участь за потреби в технологічному процесі, контролює виконання учасниками Конкурсу робіт, готує необхідні матеріали на розгляд журі.

  VІІ. Апеляція

  1. Учасники Конкурсу мають право ознайомитись з результатами конкурсних турів.

  2. Для розгляду апеляцій відповідним організаційним комітетом Конкурсу з числа фахівців відповідного профілю, працівників методичних установ, викладачів та інших педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу у складі 5 осіб створюється апеляційна комісія.

  Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання і надається для ознайомлення заявнику.

  3. У разі виникнення спірних питань учасники мають право протягом 1 (одного) робочого дня після завершення відповідного етапу Конкурсу подавати апеляційній комісії заяву у письмовій формі з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою учасника) до остаточного підведення підсумків.

  У заяві учасник повинен зазначити підставу апеляції.

  VІІІ. Контроль та громадське спостереження за проведенням Конкурсу

  1. Громадське спостереження за проведенням Конкурсу можуть здійснювати представники навчальних закладів, засобів масової інформації за умови невтручання в роботу відповідних журі та організаційних комітетів.

  2. Суб’єкти громадського спостереження повинні дотримуватися вимог законодавства.

  ІX. Нагородження учасників Конкурсу

  1. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів, що визначаються на спільному засіданні відповідних організаційних комітетів та журі, та посіли І, ІІ та ІІІ місця, призерами — ті, що посіли IV, V та VI місця відповідного етапу Конкурсу.

  2. Переможці та призери ІІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами І-VІ ступенів відповідно до зайнятих місць. Інші учасники ІІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами учасників Конкурсу.

  3. У разі коли двома або більше учасниками набрано однакову кількість балів, перевага надається тому, хто набрав більшу кількість балів за виконання завдань практичного туру.

  4. Учасники Конкурсу можуть бути відзначені спеціальними призами відповідних організаційних комітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів.

  5. Дипломи переможців, призерів та учасників ІІІ етапу Конкурсу підписує Міністр освіти і науки України.

  У разі втрати диплом не поновлюється, дублікат не видається.

  6. Результати  проведення III етапу  Конкурсу  затверджуються  наказом МОН України та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН України та Інституту.

  X. Фінансування Конкурсу

  Фінансування заходів, пов’язаних з проведенням Конкурсу, здійснюється за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

  Директор департаменту професійно-технічної освіти

  В. В. Супрун

  Додаток до Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти (до пункту 13 розділу ІІ)

  ЗАЯВКА ( z0978-13 BF124.doc ) на участь у III етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти за професією

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Про внесення зміни в додаток до наказу Мінекономрозвитку України від 27.02.2013 № 209, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про внесення зміни в додаток до наказу Мінекономрозвитку України від 27.02.2013 № 209 У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України приватного підприємства "Бурак" (код згідно з ЄДРПОУ 33800405), до якого застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13 НАКАЗУЮ:

  Українка у фіналі Australian Open

  Україні ще є за кого тримати кулаки на Australian Open! Наша 16-річна співвітчизниця Олександра Корашвілі вийшла у фінал парних змагань турніру серед юніорів!

  На Львівщині у ДТП травмовано п’ятеро людей

  14 квітня, близько 15-ї години, на 12 км автодороги Західний обхід м. Львова, на перехресті нерівнозначних доріг, сталося зіткнення вантажівки VOLVO з напівпричепом та легковика Деу-Ланос.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa