• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

керуючих санацією, ліквідаторів), Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 18.01.2013  № 113/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 р. за № 140/22672

  Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  Відповідно до статті 106 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 2343-12 ) та пунктів 3( 395/2011 ), 9 Положення про Міністерство юстиції України( 395/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

  2. Установити, що контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які здійснюють свою діяльність відповідно до ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), до її заміни на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), але не пізніше ніж протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ( 4212-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", здійснюється відповідно до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) ( z1197-11 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3177/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1197/19935.

  3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом( 4212-17 ) України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ( 4212-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

  Міністр

  О. Лавринович

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 15.01.2013  № 113/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 р. за № 140/22672

  ПОРЯДОК контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 2343-12 ).

  1.2. Цей Порядок поширюється на всіх фізичних осіб, які отримали в установленому порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), у тому числі які отримали таке свідоцтво на заміну ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відповідно до пункту 6 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" ( 4212-17 )Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ ( 4212-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі — Закон).

  1.3. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі — арбітражний керуючий) здійснюють Міністерство юстиції України (далі — Мін’юст) як державний орган з питань банкрутства та за дорученням Мін’юсту України головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства (далі — орган контролю).

  1.4. Цей Порядок встановлює:

 3. процедуру організації та проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих;
 4. повноваження осіб, які здійснюють перевірки;
 5. права й обов’язки арбітражних керуючих;
 6. порядок оформлення результатів перевірки;
 7. порядок підготовки за результатами перевірки подання на Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі — Дисциплінарна комісія) про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення.

  ІІ. Організація проведення перевірок

  2.1. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

  2.2. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється на предмет дотримання ними вимог Конституції України( 254к/96-ВР ), Господарського процесуального кодексу України( 1798-12 ), Закону( 4212-17 ), іншого законодавства з питань банкрутства та законодавства про оплату праці.

  2.3. Здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих складається з таких етапів:

  проведення перевірки, складання довідки про результати перевірки діяльності арбітражного керуючого (далі — Довідка);

  надання арбітражним керуючим комісії заперечень щодо Довідки та (або) усунення зазначених у Довідці порушень;

  складення акта перевірки з урахуванням Довідки, заперечень та усунутих арбітражним керуючим порушень.

  2.4. Строк проведення перевірки не може перевищувати для:

 8. планової — восьми робочих днів;
 9. позапланової — трьох робочих днів.
 10. 2.5. Планова перевірка діяльності арбітражного керуючого здійснюється за календарний рік, що передує перевірці, та не частіше одного разу на два роки.

  2.5.1. Планові перевірки проводяться відповідно до квартальних планів, які затверджуються наказом Мін’юсту до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

  2.5.2. При визначенні періодичності здійснення планових перевірок враховуються форма власності, вид господарської діяльності, структура кредиторської заборгованості суб’єкта господарювання, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство, на якому арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, результати заходів контролю, проведених у попередніх періодах.

  2.5.3. У квартальному плані проведення перевірок визначається орган контролю, який здійснюватиме перевірку.

  2.5.4. Попередні періоди, що раніше перевірялися, не можуть бути предметом наступних перевірок, крім перевірок за зверненнями фізичної чи юридичної особи.

  2.6. Підставами для проведення позапланової перевірки є:

  подання арбітражним керуючим письмової заяви до органу контролю про проведення перевірки за його бажанням;

  звернення (скарги) фізичних та юридичних осіб щодо дій арбітражного керуючого з викладенням обставин невиконання або неналежного виконання ним покладених на нього повноважень, з яких вбачається необхідність проведення додаткового контролю;

  виявлення недостовірності даних, заявлених у документах, поданих арбітражним керуючим для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), або у документах обов’язкової звітності, поданих арбітражним керуючим;

 11. неподання у встановлений строк арбітражним керуючим документів обов’язкової звітності;
 12. перевірка виконання арбітражним керуючим розпоряджень, виданих за результатами проведення планових чи позапланових перевірок органом контролю;

  встановлення Дисциплінарною комісією невідповідності висновків акта перевірки вимогам законодавства, зазначеного в пункті 2.2 цього розділу, та направлення звернення (скарги), що було(а) підставою для проведення відповідної позапланової перевірки, для проведення додаткового контролю;

  рішення Дисциплінарної комісії щодо проведення органами контролю додаткового контролю на підставі заяв та скарг, які надійшли на розгляд Дисциплінарної комісії.

  2.6.1. Позапланова перевірка здійснюється Мін’юстом або територіальними органами з питань банкрутства за наявності доручення Мін’юсту на її проведення.

  2.6.2. У разі надходження на адресу територіального органу з питань банкрутства звернення від фізичної чи юридичної особи про невиконання або неналежне виконання арбітражним керуючим покладених на нього повноважень територіальний орган надсилає відповідне звернення до Мін’юсту для вирішення питання щодо проведення позапланової перевірки.

  2.6.3. Мін’юст аналізує звернення, які надійшли на його адресу, та, у разі якщо з таких звернень вбачається необхідність проведення додаткового контролю з боку державного органу з питань банкрутства, здійснює позапланову перевірку або надає доручення на проведення позапланової перевірки територіальному органу з питань банкрутства.

  2.6.4. Мін’юст з метою контролю за проведенням перевірок територіальними органами з питань банкрутства має право у дорученні на проведення позапланової перевірки зобов’язати територіальний орган з питань банкрутства погодити з Мін’юстом проект Довідки.

  2.7. Орган контролю проводить перевірки за умови письмового повідомлення арбітражного керуючого про проведення перевірки, яке повинно бути надіслано органом контролю не пізніше ніж за десять календарних днів до дня початку планової перевірки та не пізніше ніж за п’ять днів до дня початку позапланової перевірки, з урахуванням особливостей, визначених у цьому Порядку.

  2.8. Для проведення перевірки орган державного контролю видає наказ про проведення перевірки, в якому зазначаються:

 13. підстава для проведення перевірки;
 14. вид перевірки;
 15. склад комісії з перевірки;
 16. арбітражний керуючий, щодо якого буде здійснюватися захід;
 17. місце проведення перевірки з урахуванням вимог пункту 3.1 розділу ІІІ цього Порядку;
 18. предмет перевірки;
 19. строки проведення перевірки;
 20. інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення проведення перевірки.

  У наказі про проведення позапланової невиїзної перевірки додатково зазначається строк, до якого арбітражний керуючий зобов’язаний надіслати вмотивовану відповідь та копії відповідних документів на запит органу контролю в межах предмета звернення. Зазначений строк повинен бути достатнім, враховувати час на перебіг поштової кореспонденції та забезпечити належні можливості для арбітражного керуючого для підготовки такої відповіді.

  2.9. Для проведення перевірки органом контролю створюється комісія у складі від однієї до трьох осіб. До складу комісії включаються виключно представники державного органу з питань банкрутства та його територіальних органів.

  2.10. Місцем проведення перевірки є:

 21. місцезнаходження органу контролю (невиїзна перевірка);
 22. контора (офіс) арбітражного керуючого або місцезнаходження суб’єкта, щодо якого арбітражний керуючий здійснює свої повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора (виїзна перевірка).

  2.10.1. Місце проведення перевірки визначається органом державного контролю у наказі на проведення перевірки.

  2.10.2. Місцем проведення планової виїзної перевірки є контора (офіс) арбітражного керуючого.

  2.10.3. Місце проведення позапланової виїзної перевірки визначається органом контролю з урахуванням питань, які підлягають перевірці, і обсягу документів, які передбачається дослідити під час перевірки.

  2.10.4. Обов’язковим є проведення виїзної позапланової перевірки за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого арбітражний керуючий здійснює свої повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, у разі якщо із звернення фізичної чи юридичної особи, яке стало підставою для проведення цієї перевірки, вбачається необхідність здійснення перевірки наявності, стану збереження об’єктів рухомого чи нерухомого майна, здійснення аналізу оригіналів документів такого суб‘єкта тощо.

  2.10.5. Арбітражний керуючий до початку перевірки може запропонувати змінити місце проведення перевірки, визначене органом контролю в наказі на проведення перевірки, на інше місце, передбачене абзацами другим, третім цього пункту, за умови, якщо проведення перевірки в такому місці забезпечить більш повне та об’єктивне з’ясування питань предмета перевірки.

  2.10.6. У разі проведення виїзної перевірки арбітражний керуючий зобов’язаний забезпечити належні умови для проведення такої перевірки і роботи членів комісії.

  2.11. Предметом планової перевірки є відповідність арбітражного керуючого вимогам, визначеним у Законі( 4212-17 ), а також додержання арбітражним керуючим вимог Конституції України( 254к/96-ВР ), Господарського процесуального кодексу України( 1798-12 ), Закону, іншого законодавства з питань банкрутства та законодавства про оплату праці, під час здійснення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справах про банкрутство за період, що підлягає плановій перевірці.

  Предметом позапланової перевірки є додержання арбітражним керуючим вимог Конституції України( 254к/96-ВР ), Господарського процесуального кодексу України( 1798-12 ), Закону( 4212-17 ) та іншого законодавства з питань банкрутства з питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки.

  2.12. Повторна перевірка з питань, що вже були предметом перевірки, не допускається, крім випадків, передбачених цим Порядком.

  2.13. На підставі наказу оформлюються посвідчення на проведення перевірки (додаток 1) та повідомлення про проведення перевірки (додаток 2), які підписуються керівником структурного підрозділу органу контролю, відповідального за виконання функції державного органу з питань банкрутства.

  2.14. Посвідчення на проведення перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки арбітражних керуючих (додаток 3), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.

  2.15. Повідомлення про проведення позапланової перевірки надсилається разом з копією документа (заяви, скарги), який став підставою для проведення позапланової перевірки. Повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки надсилається разом із запитом, у якому визначаються питання, які будуть перевірені в межах предмета перевірки, а також перелік документів, які арбітражний керуючий зобов’язаний надати комісії для перевірки, та термін надання цих документів.

  2.15.1. Повідомлення про проведення перевірки надсилається рекомендованим листом за рахунок коштів органу контролю на адресу місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого, а також факсимільним зв’язком та електронною поштою за реквізитами, які подаються арбітражним керуючим у документах обов’язкової звітності.

  2.15.2. Арбітражний керуючий вважається повідомленим про проведення перевірки належним чином за умови, якщо повідомлення про проведення перевірки надіслано органом контролю у строки та спосіб, визначені цим Порядком, незалежно від дати ознайомлення арбітражного керуючого з цим повідомленням, крім випадків відсутності арбітражного керуючого протягом тривалого часу з об’єктивних підстав (перебування на лікарняному, у відпустці, у відрядженні тощо). Докази надсилання повідомлення арбітражного керуючого про проведення перевірки є невід’ємною частиною Довідки.

  2.16. Дата проведення перевірки може бути перенесена у разі неможливості її проведення з підстав, незалежних від органу контролю чи арбітражного керуючого, про що орган контролю видає наказ, у якому зазначаються підстава та термін перенесення.

  Проведення перевірки може бути перенесено за рішенням органу контролю, оформленим відповідним наказом, до початку проведення перевірки виключно у виняткових випадках, якщо з об’єктивних підстав проведення перевірки у встановлений строк є неможливим.

  2.17. Проведення перевірки може бути продовжено понад строки, зазначені в пункті 2.4 цього розділу, за рішенням органу контролю, оформленим відповідним наказом, виключно у виняткових випадках, якщо для проведення перевірки необхідно отримати в інших фізичних чи юридичних осіб додаткову інформацію, без отримання якої завершення проведення перевірки є неможливим.

  III. Права і обов’язки комісії та арбітражного керуючого

  3.1. Голова та члени комісії мають право:

  доступу до приміщення, де розміщена(ий) контора (офіс) арбітражного керуючого, для його обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

  у разі необхідності з’ясування під час перевірки питань, які пов’язані з виконанням арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора щодо конкретного боржника, члени комісії мають право доступу на територію боржника (банкрута) для її обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

  отримувати від арбітражного керуючого, інших фізичних та юридичних осіб необхідні для проведення перевірки документи;

 23. одержувати від арбітражного керуючого письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
 24. під час проведення перевірки складати акти, які фіксують факти, пов’язані з організаційними питаннями стосовно проведення перевірки, необхідності її продовження чи неможливості її проведення;

  залучати до участі в проведенні перевірки найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих відповідно до вимог цього Порядку;

  у разі необхідності з’ясування питань, які входять до предмета перевірки та з’ясування яких потребує вжиття заходів (обстеження території боржника (банкрута), отримання додаткових документів тощо) на території іншої, ніж місце проведення перевірки, територіально-адміністративної одиниці, звернутись до відповідного територіального органу з питань банкрутства для здійснення ним відповідних заходів.

  3.2. Голова та члени комісії зобов’язані:

 25. керуватись у своїй роботі нормами законодавства України;
 26. повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законодавством;

  приймати від арбітражного керуючого заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у них питань, про що зазначати в Довідці та акті перевірки;

  забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення перевірки;

 27. надати арбітражному керуючому Довідку та акт перевірки;
 28. на вимогу арбітражного керуючого залучати до участі в проведенні перевірки найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих відповідно до вимог цього Порядку;

 29. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Порядком.
 30. 3.3. Арбітражний керуючий під час здійснення перевірки має право:

 31. вимагати від комісії додержання вимог законодавства;
 32. у випадках, передбачених цим Порядком, перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

  не допускати комісію до проведення перевірки у разі неповідомлення про проведення перевірки належним чином, а також у випадках, якщо планова перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених цим Порядком, або якщо голова або член комісії не надали копію посвідчення на проведення перевірки у випадках, передбачених цим Порядком;

  бути присутнім під час здійснення перевірки або забезпечити присутність свого уповноваженого представника на будь-якій стадії перевірки;

 33. вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;
 34. одержувати Довідку та акт перевірки в день їх складання;
 35. підписувати Довідку та акт перевірки із зауваженнями або відмовитися від їх підписання;
 36. надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до Довідки;
 37. усунути до дня складання акта перевірки порушення, виявлені під час перевірки та зафіксовані в Довідці;

  одержувати копію подання до Дисциплінарної комісії щодо притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності;

  вимагати від комісії залучити до участі в проведенні перевірки найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих;

 38. оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії комісії та її членів.
 39. 3.4. Арбітражний керуючий зобов’язаний:

 40. допускати комісію до контори (офісу) арбітражного керуючого;
 41. забезпечити у випадках, передбачених цим Порядком, доступ комісії для здійснення заходів контролю на територію боржника (банкрута);

  надавати необхідні документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що виникають під час перевірки;

 42. виконувати вимоги органу контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства.
 43. ІV. Порядок проведення перевірки

  4.1. У разі проведення виїзної перевірки комісія в перший день перевірки зобов’язана прибути на місце проведення перевірки, визначене у наказі про проведення перевірки, а арбітражний керуючий зобов’язаний забезпечити умови для проведення перевірки.

  4.1.1. У разі проведення планової невиїзної перевірки арбітражний керуючий зобов’язаний в перший день перевірки прибути до органу контролю для проведення перевірки.

  4.1.2. У разі проведення позапланової невиїзної перевірки присутність арбітражного керуючого є необов’язковою.

  4.2. Перед початком перевірки голова комісії повинен пред’явити арбітражному керуючому посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особи голови та членів комісії, надати арбітражному керуючому копію посвідчення на проведення перевірки, а у разі якщо арбітражний керуючий веде журнал відвідувань представниками органів державного контролю, голова комісії вносить запис до відповідного журналу арбітражного керуючого.

  У разі проведення позапланової невиїзної перевірки копія посвідчення на перевірку надсилається арбітражному керуючому разом з повідомленням про проведення перевірки.

  4.3. Після початку перевірки арбітражний керуючий зобов’язаний надати комісії документи та пояснення щодо предмета перевірки (за винятком позапланової невиїзної перевірки), а комісія вивчити їх та скласти Довідку.

  Арбітражний керуючий протягом усього часу проведення перевірки до моменту складання акта перевірки має право бути присутнім під час проведення перевірки та надавати додаткові документи та пояснення.

  4.4. У разі необхідності з’ясування під час перевірки питань, які пов’язані з виконанням арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора щодо конкретного боржника, арбітражний керуючий зобов’язаний забезпечити доступ комісії з перевірки, а у випадках, передбачених цим Порядком, іншим співробітникам територіальних органів з питань банкрутства на територію боржника (банкрута) для її обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою.

  4.5. У разі необхідності з’ясування під час проведення перевірки питань, які входять до предмета перевірки та з’ясування яких потребує вжиття заходів (обстеження території боржника (банкрута), отримання додаткових документів тощо) на території іншої, ніж місце проведення перевірки, територіально-адміністративної одиниці, голова комісії може звернутись до відповідного територіального органу з питань банкрутства для здійснення ним відповідних заходів. Таке звернення є обов’язковим до виконання територіальним органом з питань банкрутства у строки, визначені у зверненні.

  4.6. До проведення перевірки можуть бути залучені найбільш досвідчені і висококваліфіковані арбітражні керуючі.

  4.6.1. У разі залучення таких арбітражних керуючих до проведення перевірки за ініціативою органу контролю голова комісії до дня початку проведення перевірки повинен узгодити їх кандидатури з всеукраїнською саморегулівною організацією арбітражних керуючих та перед початком перевірки повідомити про це арбітражного керуючого, щодо якого здійснюються заходи контролю.

  4.6.2. У разі залучення таких арбітражних керуючих до проведення перевірки за ініціативи арбітражного керуючого, щодо якого здійснюється захід контролю, такий арбітражний керуючий повинен надати голові комісії відповідну вимогу, в якій зазначаються дані щодо арбітражного керуючого, який повинен бути залучений комісією до проведення перевірки. Комісія не має права відмовити в залученні до проведення перевірки арбітражного керуючого.

  4.6.3. Про залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих обов’язково зазначається в Довідці та акті перевірки.

  4.6.4. Залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих керуючих можливе в будь-який момент проведення перевірки до дня складення акта перевірки. Відсутність таких арбітражних керуючих під час перевірки з причин, що не залежать від органу контролю, не перешкоджає проведенню перевірки без їх участі.

  4.6.5. Залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих можливе з числа членів всеукраїнських саморегулівних організацій, відповідальних у таких організаціях за здійснення контролю за дотриманням членами цих організацій правил професійної діяльності арбітражних керуючих. Переліки таких осіб надаються всеукраїнськими саморегулівними організаціями до державного органу з питань банкрутства.

  4.6.6. Участь найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих у перевірці полягає у наданні консультацій представникам органу контролю та арбітражному керуючому, діяльність якого перевіряється, з питань, які виникають під час перевірки.

  4.6.7. У випадку залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих до проведення перевірки вони мають право:

  знайомитися під час перевірки з усіма документами, Довідкою, запереченнями арбітражного керуючого та актом перевірки;

  надавати свої пояснення з питань, що перевіряються, які підлягають обов’язковому включенню до акта перевірки;

  підписати акт перевірки, відмовитись від його підписання або викласти в акті перевірки окрему думку.

  4.7. При відмові арбітражного керуючого в проведенні перевірки складається акт про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки ( z0140-13 ) (додаток 4) у двох примірниках.

  4.7.1. Відмовою арбітражного керуючого в проведенні перевірки вважаються:

  відсутність арбітражного керуючого або його уповноваженого представника під час проведення перевірки у час та у місці, визначених органом державного контролю в наказі про проведення перевірки, у разі належного повідомлення арбітражного керуючого про проведення перевірки;

  безпідставне ненадання арбітражним керуючим у визначені органом контролю терміни документів згідно з переліком, викладеним у запиті органу контролю на проведення позапланової невиїзної перевірки;

  ненадання арбітражним керуючим на письмову вимогу комісії документів, які стосуються предмета перевірки, у разі якщо без цих документів проведення перевірки є неможливим;

  безпідставна відмова арбітражного керуючого в доступі комісії та інших осіб на територію, до будівель, споруд та інших приміщень боржника (банкрута) у випадках, передбачених цим Порядком, або до приміщення контори (офісу) арбітражного керуючого.

  4.7.2. Відомості, включені до акта про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки, повинні бути підтверджені документально, а відповідні документи є невід’ємною частиною цього акта.

  4.7.3. Один примірник акта про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки вручається арбітражному керуючому або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення за адресою приміщення, де розміщена(ий) контора (офіс) арбітражного керуючого, другий зберігається в органі контролю.

  V. Довідка за результатами перевірки

  5.1. В останній день перевірки орган контролю складає та підписує Довідку (додаток 5) у двох примірниках. Один примірник Довідки надається арбітражному керуючому, який перевірявся, другий зберігається в органі державного контролю.

  5.2. Арбітражний керуючий своїм підписом засвідчує факт отримання примірника Довідки.

  5.3. У разі відсутності арбітражного керуючого при підписанні Довідки вона не пізніше наступного робочого дня надсилається йому рекомендованим листом та електронною поштою.

  5.4. Довідка за результатами перевірки складається з вступної, описової та резолютивної частин.

  5.4.1. У вступній частині міститься інформація про вид перевірки, підставу для її проведення, предмет перевірки, склад комісії, місце проведення перевірки, арбітражного керуючого, який перевірявся.

  5.4.2. В описовій частині Довідки міститься інформація щодо дослідження предмета перевірки з обов’язковим посиланням на конкретні структурні елементи нормативно-правових актів та документи, що підлягали дослідженню.

  5.4.3. У резолютивній частині Довідки комісією підсумовуються результати перевірки та зазначаються:

  у разі встановлення під час проведення перевірки порушень вимог законодавства — порушення та посилання на структурні елементи нормативно-правового акта, який порушено;

  порушення, які підлягають усуненню, та порушення, усунення яких є неможливим (арбітражним керуючим пропущено строки виконання повноважень, встановлені порушення, які були допущені на попередній стадії процедури банкрутства, тощо);

  дата, до якої комісією приймаються пояснення, зауваження, заперечення до Довідки або інформація про усунення порушень, зазначених у Довідці;

 44. дата, час та місце підписання акта перевірки.
 45. VI. Порядок оформлення результатів заходів контролю

  6.1. Арбітражний керуючий має право протягом п’яти робочих днів після складення Довідки надати в письмовій формі свої пояснення, зауваження, заперечення до неї разом з необхідними документами або усунути виявлені під час перевірки порушення та надати інформацію про це комісії.

  6.2. Якщо арбітражний керуючий підписав Довідку без зауважень і заперечень, комісія протягом двох робочих днів з дня підписання Довідки готує акт перевірки діяльності арбітражного керуючого (додаток 6) (далі — акт перевірки).

  6.3. Орган контролю зобов’язаний протягом двох робочих днів після завершення строку на надання арбітражним керуючим заперечень щодо Довідки опрацювати надані арбітражним керуючим пояснення, зауваження, заперечення і документи та скласти акт перевірки.

  6.4. Акт перевірки складається з вступної, описової та резолютивної частин.

  6.4.1. У вступній частині міститься інформація про вид перевірки, підставу для її проведення, предмет перевірки, склад комісії, місце проведення перевірки, арбітражного керуючого, щодо якого здійснюється перевірка, та реквізити Довідки.

  6.4.2. В описовій частині акта перевірки містяться інформація про виявлені під час перевірки порушення, які наводяться відповідно до резолютивної частини Довідки, оцінка пояснень, зауважень, заперечень і документів, наданих арбітражним керуючим, та усунення арбітражним керуючим зазначених у Довідці порушень.

  6.4.3. У резолютивній частині акта перевірки комісією з урахуванням Довідки та пояснень, зауважень, заперечень і документів, наданих арбітражним керуючим, або усунених порушень робиться висновок щодо наявності (відсутності) порушень законодавства з питань банкрутства в діяльності арбітражного керуючого.

  У разі виявлення за результатами перевірки порушень у резолютивній частині акта перевірки зазначаються всі порушення з посиланням на конкретні структурні одиниці нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається. Порушення, усунені арбітражним керуючим до моменту складання акта перевірки, вважаються такими, що не вчинені, та в резолютивній частині акта перевірки не вказуються.

  У резолютивній частині акта перевірки окремо зазначаються порушення, щодо яких органом контролю буде винесено розпорядження про усунення порушень, та порушення, щодо яких буде винесено припис про недопущення повторних порушень.

  6.5. Акт перевірки складається у двох примірниках, один з яких надається арбітражному керуючому, який перевірявся, другий зберігається в органі контролю.

  Невід’ємною частиною акта перевірки, який залишається на зберігання в органі контролю, є Довідка з копіями усіх документів, на які у ній є посилання, пояснення, зауваження, заперечення та документи, надані арбітражним керуючим, та (або) докази усунення виявлених під час перевірки порушень.

  6.6. Арбітражний керуючий ознайомлюється з актом перевірки, підписує його із зазначенням дати, засвідчує свій підпис печаткою і отримує один примірник акта перевірки.

  У разі відмови від підписання акта перевірки чи відсутності арбітражного керуючого у час та в місці, визначені органом контролю для підписання акта перевірки, голова комісії робить в акті перевірки запис про те, що арбітражний керуючий від підписання акта перевірки відмовився. У такому випадку акт перевірки не пізніше наступного робочого дня надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом та електронною поштою.

  6.7. У разі виявлення під час перевірки порушень у діяльності арбітражного керуючого орган контролю на підставі акта перевірки за наявності відповідних підстав виносить припис про недопущення повторних порушень ( z0140-13 ) (додаток 7) (далі — припис) та (або) розпорядження про усунення виявлених порушень (додаток 8) (далі — розпорядження).

  6.7.1. Орган контролю виносить розпорядження щодо порушень, які можуть бути усунені арбітражним керуючим, а щодо інших порушень — припис.

  6.7.2. Припис або розпорядження виноситься органом контролю на підставі акта перевірки не пізніше ніж на третій робочий день з дня підписання акта перевірки та надається арбітражному керуючому особисто або надсилається йому рекомендованим листом та електронною поштою.

  6.8. У розпорядженні міститься інформація про встановлені комісією порушення, термін та спосіб їх усунення.

  Строк виконання розпорядження у випадку наявності об’єктивних підстав може бути продовжено органом контролю шляхом внесення відповідних змін до розпорядження.

  6.9. Арбітражний керуючий зобов’язаний до закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, усунути виявлені порушення та надати інформацію про це разом з відповідними документами до органу контролю, який виніс розпорядження.

  У разі якщо подані документи підтверджують виконання розпорядження, орган контролю складає про це акт, який долучається до акта перевірки, а у разі якщо подані документи не підтверджують виконання розпорядження, орган контролю для перевірки виконання розпорядження призначає позапланову перевірку.

  6.10. У приписі міститься інформація про виявлені під час перевірки порушення, які усунути неможливо, та зобов’язання арбітражного керуючого не допускати аналогічних порушень.

  У разі якщо арбітражним керуючим протягом року не вчинено аналогічних вказаним у приписі порушень, припис вважається виконаним.

  6.11. У разі виявлення за результатами перевірки порушень, які є підставою для внесення державним органом з питань банкрутства до Дисциплінарної комісії подання щодо застосування до арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень, орган контролю обов’язково зазначає про це в акті перевірки. У такому випадку припис та (або) розпорядження не складаються до моменту прийняття Дисциплінарною комісією рішення за результатом розгляду подання.

  У цьому випадку орган контролю протягом трьох робочих днів з дня підписання акта перевірки вносить пропозицію до структурного підрозділу Мін’юсту, який забезпечує організацію роботи Дисциплінарної комісії (далі — структурний підрозділ), щодо внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладання на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення (далі — пропозиція).

  До пропозиції орган контролю додає акт перевірки з усіма документами, що є його невід’ємними складовими.

  VІІ. Накладення на арбітражних керуючих дисциплінарних стягнень за результатами заходів контролю

  7.1. Підставами для притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності є:

  встановлення факту подання арбітражним керуючим у документах, які подаються для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого, неправдивих відомостей;

  вчинення арбітражним керуючим протягом року після винесення припису або розпорядження повторного порушення, аналогічного раніше вчиненому;

  невиконання арбітражним керуючим розпорядження про усунення порушень законодавства з питань банкрутства в строки, визначені органом контролю;

 46. відмова арбітражного керуючого в проведенні перевірки;
 47. грубе порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень, що призвело до грубого порушення прав та законних інтересів боржника та (або) кредиторів боржника (банкрута);

  встановлення за результатами перевірки неможливості арбітражного керуючого виконувати повноваження, а саме: втрата громадянства України, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо арбітражного керуючого за вчинення корисливого злочину або яким арбітражному керуючому заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності чи займати керівні посади.

  7.2. Протягом п’яти робочих днів з дати отримання структурним підрозділом від органу контролю пропозиції структурний підрозділ готує та вносить подання на Дисциплінарну комісію про накладання на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення (далі — подання), копія якого надсилається арбітражному керуючому до відома.

  Подання повинно містити висновок структурного підрозділу щодо відповідності висновків акта перевірки законодавству з питань банкрутства. До подання додається пропозиція органу контролю з усіма додатками.

  7.3. Мін’юст має право зупинити діяльність арбітражного керуючого, якщо актом перевірки встановлено грубі порушення в діяльності арбітражного керуючого та існує очевидна небезпека подальшого порушення арбітражним керуючим прав та інтересів боржника чи кредитора(ів), передбачених законодавством, та за умови позитивного висновку структурного підрозділу щодо відповідності акта перевірки вимогам законодавства.

  7.3.1. Про зупинення діяльності арбітражного керуючого Мін’юст видає наказ, який у день прийняття надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом, факсимільним зв’язком та електронною поштою до виконання та господарському суду до відома.

  7.3.2. Рішення про зупинення діяльності підлягає негайному виконанню арбітражним керуючим, і протягом часу зупинення діяльності арбітражний керуючий не має права здійснювати будь-які повноваження, визначені законодавством, крім заходів щодо збереження майна боржника (банкрута).

  7.3.3. Зупинення діяльності арбітражного керуючого діє до дня прийняття Дисциплінарною комісією рішення щодо притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

  7.4. Дисциплінарними стягненнями, що накладаються на арбітражного керуючого, є:

 48. попередження;
 49. позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

  7.5. Рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення може бути прийняте Дисциплінарною комісією протягом двох місяців з дня виявлення проступку, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

  7.6. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення Дисциплінарною комісією враховуються ступінь вини арбітражного керуючого, обставини вчинення порушення, тяжкість вчиненого ним проступку, а також факти притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності в минулому.

  7.7. У разі якщо Дисциплінарною комісією встановлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства, Дисциплінарна комісія має право скасувати такі висновки та скерувати відповідні матеріали Мін’юсту для проведення додаткового контролю.

  Директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

  К.І. Чижмарь

  Додаток 1 до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  ПОСВІДЧЕННЯ  ( z0140-13 BF231.doc ) на проведення перевірки

  Додаток 2 до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  ПОВІДОМЛЕННЯ ( z0140-13 BF232.doc ) про проведення перевірки

  Додаток 3 до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  ЖУРНАЛ обліку посвідчень на проведення перевірки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  № з/п

  Номер посвідчення та дата його видачі

  Прізвища та ініціали арбітражних керуючих

  Склад комісії

  Термін перевірки

  Реєстраційний номер та дата наказу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Додаток 4 до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  АКТ ( z0140-13 BF233.doc ) про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки

  Додаток 5 до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  ДОВІДКА ( z0140-13 BF234.doc ) про результати перевірки діяльності арбітражного керуючого

  Додаток 6 до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  АКТ ( z0140-13 BF235.doc ) перевірки діяльності арбітражного керуючого

  Додаток 7 до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  ПРИПИС ( z0140-13 BF236.doc ) про недопущення повторних порушень

  Додаток 8 до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ( z0140-13 BF237.doc ) про усунення порушень

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Переробники демпінгують, селяни потерпають

  Для Олени та Петра Покальчуків із села Підгірці Рівненського району корова це і годувальниця великої родини, і чи не єдиний спосіб заробітку. Щоправда, встає мати пятьох дітей та бабуся трьох ...

  Три процедуры расторжения брака в Украине

  Законодательная система Украины предусматривает наличие 3-х процедур для расторжения брака.

  Шанс для енергетичної незалежності

  Згідно з договором, підписаним у Давосі, компанія Shell на першому етапі взяла на себе інвестиційні зобовязання 410 мільйонів доларів. Ці кошти витрачатимуть на геологорозвідку.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa