• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, Державна казначейська служба УкраїниДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 06.12.2012  № 367
 2. Про затвердження Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

  Відповідно до Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), Положення про Державну казначейську службу України( 460/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 460/2011, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, що додається.

  2. Начальникам Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити організацію роботи у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів відповідно до затвердженого Порядку.

  3. Управлінню розвитку, міжнародного співробітництва та зовнішніх зв'язків (Дорош І. П.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби України в мережі Інтернет.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

  Голова

  С.І. Харченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної казначейської служби України 06.12.2012 № 367

  ПОРЯДОК організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

  1. Загальні положення

  1.1. Порядок регламентує організацію роботи органів Державної казначейської служби України (далі — органи Казначейства) у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Казначейства.

  У цьому Порядку застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України( 2456-17 ) та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

  1.2. Органи Казначейства здійснюють казначейське обслуговування місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів ( z1569-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 за № 1569/21881, та інших нормативно-правових актів.

  1.3. На балансі Головних управлінь Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — Головні управління Казначейства) відкриваються аналітичні рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів. Зазначені рахунки відкриваються за балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів( v0119506-00 ) (далі — План рахунків) відповідно до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства ( vb119506-00 ), затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 № 119.

  2. Організація роботи органів Казначейства з формування бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів та обліку документів, що застосовуються у процесі виконання місцевих бюджетів

  2.1. Органи Казначейства приймають від головних розпорядників коштів місцевих бюджетів (далі — головні розпорядники) та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі — розпорядники нижчого рівня) мережу розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (далі — мережа) (реєстр змін до мережі), складену відповідно до порядку, визначеного Міністерством фінансів України.

  2.2. Органи Казначейства перевіряють подану головними розпорядниками (розпорядниками нижчого рівня) мережу (реєстри змін до мережі) на дотримання вимог щодо складання, затвердження та подання мережі і вносять інформацію до бази даних мережі, про що у нижній частині документа ставиться відповідна відмітка: дата внесення до бази даних та підпис відповідальної особи.

  2.3. Після отримання від місцевих фінансових органів на паперових та електронних носіях розпису місцевих бюджетів, який включає: річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів та помісячний розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис фінансування загального і спеціального фондів місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання; річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів); річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі — Розпис місцевих бюджетів) органи Казначейства обліковують показники розпису на відповідних рахунках, відкритих за групами рахунків позабалансового обліку, про що на оригіналі розпису ставиться відбиток штампа "Зареєстровано та взято на облік".

  2.4. Органи Казначейства перевіряють надані головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, які мають власну мережу, розподіли показників зведених кошторисів, розподіли показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), розподіли показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, розподіли показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду та розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів, на відповідність даним мережі, обсягам виділених з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету( v0011201-11 ) (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу).

  Після подання розпорядниками бюджетних коштів і одержувачами бюджетних коштів показників кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведень показників спеціального фонду кошторису, органи Казначейства здійснюють контроль їх показників за відповідністю показників розподілів сумам, зазначеним у розписі місцевих бюджетів. Після перевірки їх показники відображаються в обліку, про що на оригіналі цих документів ставиться відбиток штампа "Зареєстровано та взято на облік".

  Дані розподілів показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду головних розпорядників, обліковуються органами Казначейства на відповідних рахунках, відкритих за групами рахунків позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа "Зареєстровано та взято на облік".

  2.5. Органи Казначейства перевіряють загальні суми показників планів використання бюджетних коштів, наданих одержувачами, щодо відповідності показникам розпису місцевих бюджетів. Після перевірки сума плану використання бюджетних коштів відображається в обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на оригіналі цих документів ставиться відбиток штампа "Зареєстровано та взято на облік".

  2.6. Якщо місцевий бюджет не затверджено в установлений законодавством термін, органи Казначейства реєструють показники тимчасових розписів місцевих бюджетів, наданих місцевими фінансовими органами, про що на оригіналі розпису ставиться відбиток штампа "Зареєстровано та взято на облік".

  2.7. Органи Казначейства отримують від місцевих фінансових органів довідки про внесення змін у річний розпис місцевих бюджетів та помісячний розпис асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), помісячний розпис спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів.

  Після перевірки зазначених довідок органи Казначейства здійснюють реєстрацію довідок місцевих фінансових органів, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток штампа "Зареєстровано та взято на облік", та відображають унесені зміни в обліку виконання місцевого бюджету на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

  2.8. До органів Казначейства подаються головними розпорядниками реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), реєстр змін розподілу показників планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу зведення показників спеціального фонду.

  Від головних розпорядників, в мережі яких є наукові установи і навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, органи Казначейства отримують розподіли показників змінених зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

  Подані реєстри змін органи Казначейства протягом двох робочих днів перевіряють на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до розпису місцевих бюджетів, розпису місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін, зведеним кошторисам, зведеним планам асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведеним планам спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеним планам надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведення показників спеціального фонду з урахуванням внесених змін, залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків( v0011201-11 ) та класифікації кредитування бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету його статусу).

  Показники реєстрів змін обліковуються в органах Казначейства на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа "Зареєстровано та взято на облік".

  Довідки про зміни кошторису, про зміни планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), про зміни планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та про зміни плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) подаються до органів Казначейства, в установленому законодавством порядку.

  Показники довідок про зміни перевіряються органами Казначейства та обліковуються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа "Зареєстровано та взято на облік".

  2.9. У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) до відповідного органу Казначейства подається довідка про внесення змін до кошторису, затверджена керівником установи, що затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом, складена за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами України, на паперових та електронних носіях. При цьому відповідний орган Казначейства реєструє зміни до кошторисів за спеціальним фондом згідно з поданими довідками на рахунках, відкритих за групою рахунків позабалансового обліку 912 "Кошторисні призначення з місцевих бюджетів".

  3. Організація роботи органів Казначейства щодо обліку бюджетних зобов'язань

  3.1. Органи Казначейства здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України( z0419-12 ), затвердженого в установленому законодавством порядку.

  3.2. Органи Казначейства обліковують бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, яких вони обслуговують, на рахунках, відкритих за групою рахунків позабалансового обліку 942 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету".

  4. Організація роботи органів Казначейства з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному фонді місцевих бюджетів

  4.1. Після подання місцевими фінансовими органами розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" у розрізі головних розпорядників, органи Казначейства перевіряють його щодо відповідності плановим показникам та реєструють такі розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 1) і відповідно до розпорядження зараховують кошти:

  на аналітичні рахунки головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня), відкриті за балансовим рахунком 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету";

  на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ.

  Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено". Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

  4.2. За результатами проведених операцій органи Казначейства формують виписки з особових рахунків головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня), на підставі яких головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) здійснюють розподіл виділених бюджетних асигнувань на перерахування бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів).

  4.3. Отриманий від головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня) розподіл виділених бюджетних асигнувань на перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) перевіряється органом Казначейства щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань загального фонду розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків( v0011201-11 ) та кодів класифікації кредитування бюджету.

  Подані розподіли органи Казначейства реєструють у журналі реєстрації розподілу виділених коштів (додаток 2). За наявності всіх необхідних показників кошти зараховуються на відповідні аналітичні рахунки розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів). Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено". Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня). Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

  4.4. Для безготівкових перерахувань платежів з одного рахунку на інший, відкритих на балансі одного органу Казначейства, використовуються меморіальні ордери (додаток 3).

  4.5. У разі надання місцевими фінансовими органами коригувального розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів орган Казначейства перевіряє наявність на рахунках головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня) залишків невикористаних асигнувань.

  У разі відсутності (недостатності) невикористаних асигнувань орган Казначейства повертає без виконання коригувальне розпорядження. Якщо залишків невикористаних асигнувань достатньо, коригувальне розпорядження виконується у встановленому порядку.

  4.6. Після отримання від головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня) коригувального розподілу виділених бюджетних асигнувань орган Казначейства перевіряє наявність на рахунках розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) залишків невикористаних асигнувань.

  У разі відсутності (недостатності) невикористаних асигнувань орган Казначейства повертає без виконання коригувальний розподіл. Якщо залишків невикористаних асигнувань достатньо, коригувальний розподіл виконується у встановленому порядку.

  5. Організація роботи органів Казначейства з перерахування бюджетних коштів на здійснення видатків, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ)

  5.1. Після подання місцевими фінансовими органами розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" у розрізі головних розпорядників коштів, органи Казначейства перевіряють його щодо відповідності плановим показникам та реєструють такі розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 1) і відповідно до розпорядження зараховують кошти:

  на аналітичні рахунки головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня), відкриті за балансовим рахунком 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету";

  на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ.

  Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено". Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

  5.2. За результатами проведених операцій органи Казначейства формують виписки з особових рахунків головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня), на підставі яких головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) готують розподіл виділених бюджетних асигнувань на перерахування бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів).

  5.3. Отриманий від головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня) розподіл виділених бюджетних асигнувань спеціального фонду на перерахування бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів), перевіряється органом Казначейства щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків( v0011201-11 ) та кодів класифікації кредитування бюджету.

  Подані розподіли реєструються органами Казначейства у журналі реєстрації розподілу виділених бюджетних коштів (додаток 2). За наявності всіх необхідних показників бюджетні кошти зараховуються на відповідні рахунки розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів). Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено". Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня). Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

  5.4. Для безготівкових перерахувань платежів з одного рахунку на інший, відкритих на балансі одного органу Казначейства, використовуються меморіальні ордери (додаток 3).

  5.5. Внесення змін до розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів та/або розподілу виділених бюджетних асигнувань здійснюється у порядку, визначеному у пунктах 4.5, 4.6 розділу 4 цього Порядку.

  6. Організація роботи органів Казначейства із зарахування бюджетних коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів

  6.1. На реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів, що перебувають на казначейському обслуговуванні, відкриті в органах Казначейства відповідно за групою рахунків балансового обліку 354 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів", зараховуються кошти, які надходять як від вищих та підвідомчих установ, так і від юридичних та фізичних осіб на утримання, виконання певних доручень, здійснення певних видатків, відновлення касових видатків тощо.

  6.2. Усі суми коштів, що надходять готівкою у каси установ (у тому числі суми невикористаної готівки), повинні бути зараховані на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства за групою рахунків балансового обліку 354 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів" Плану рахунків( v0119506-00 ). На рахунки одержувачів бюджетних коштів можуть бути зараховані тільки кошти, що відносяться на відновлення касових видатків.

  7. Організація роботи органів Казначейства щодо здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів та порядок виплати готівки

  7.1. Органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів або планів використання бюджетних коштів, планів надання кредитів.

  Відповідно до встановлених повноважень органи Казначейства здійснюють контроль за наявністю асигнувань для взяття бюджетних зобов'язань та відповідністю взятих бюджетних зобов'язань певним асигнуванням за відповідними кодами економічної класифікації видатків( v0011201-11 ).

  У випадку проведення розрахунків на умовах авансування розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів органи Казначейства здійснюють контроль за дотриманням терміну надання підтвердних документів про отримання товарів, виконання робіт, надання послуг розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

  7.2. Органи Казначейства перевіряють подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення щодо дотримання вимог стосовно заповнення розрахункових документів.

  7.3. У разі повернення коштів, помилково зарахованих на рахунок розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, органи Казначейства перевіряють платіжне доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів в частині призначення платежу, а саме: обов'язково має бути зазначений номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти.

  7.4. Органи Казначейства надають розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів виписки з рахунків про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбитка штампа встановленого зразка та підписом казначея.

  7.5. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати органи Казначейства здійснюють перерахування коштів на вкладні рахунки відповідно до заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (далі — заявка на видачу готівки) та платіжного доручення.

  7.6. Власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на відповідні аналітичні рахунки, відкриті в органах Казначейства (за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів), за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", в розрізі груп власних надходжень.

  Інформація щодо власних надходжень розпорядників бюджетних коштів, які зараховуються на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", одночасно відображається на рахунках бюджетного обліку 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету".

  7.7. Органи Казначейства засобами програмного забезпечення щоденно складають виписки з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету".

  Зазначені виписки, разом з реєстром розрахункових документів, надаються розпорядникам бюджетних коштів.

  7.8. Повернення надміру або помилково зарахованих коштів з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", здійснюється на підставі платіжних документів розпорядника бюджетних коштів та відповідного підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції у межах наявних залишків бюджетних коштів на рахунках.

  7.9. Здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами Казначейства з аналітичних рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" у порядку, встановленому законодавством. Інформація щодо проведених видатків одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету".

  7.10. У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі, у порядку, встановленому законодавством, органи Казначейства здійснюють контроль щодо навності планових показників та відображають їх в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів.

  7.11. Органи Казначейства перераховують готівку на отримання заробітної плати, стипендії, допомог, видатків на службові відрядження та інші кошти, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, відповідно до наданої розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) заявки на видачу готівки у двох примірниках.

  Після видачі готівки один примірник заявки на видачу готівки повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів з відбитком штампа казначея "Оплачено", інший примірник зберігається в органах Казначейства.

  Органи Казначейства перевіряють наявність заповнення всіх реквізитів заявки на видачу готівки та контролюють надання розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) разом із заявкою на видачу готівки платіжних доручень на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску.

  7.12. Після отримання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Казначейства подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо). У разі неподання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) протягом трьох робочих днів після закінчення строку, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

  Органи Казначейства відновлюють видачу готівки після подання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг.

  7.13. На підставі перевіреної заявки на видачу готівки відповідальні особи органів Казначейства підписують грошові чеки на отримання готівки.

  Органи Казначейства перераховують кошти на балансові рахунки групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України( z0918-04 ), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517, на підставі заявок на видачу готівки розпорядників бюджетних коштів та/або одержувачів бюджетних коштів.

  Після підтвердження факту оплати за чекову книжку (копія платіжного доручення) органи Казначейства в установленому порядку отримують в банку чекові книжки та реєструють їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок, та передають чекову книжку розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) на підставі довіреності розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Казначейства, другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів). У журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі "Передано" зазначаються найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової книжки.

  8. Міжбюджетні трансферти

  8.1. Перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється органами Казначейства відповідно до вимог Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів України та рішення відповідної ради про місцевий бюджет.

  8.2. Суми коштів, зараховані на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", з подальшим перерахуванням на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", з яких згідно з встановленим порядком направляються на аналітичні рахунки з обліку надходжень до загального фонду відповідного місцевого бюджету. Якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету". При здійсненні видатків розпорядниками бюджетних коштів за рахунок трансфертів, отриманих з іншого бюджету, кошти зараховуються на аналітичний рахунок 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету" і направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у пунктах 4.1 — 4.4 розділу 4 цього Порядку.

  Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України та до місцевих бюджетів вищого рівня, здійснюється органами Казначейства з окремого аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" згідно з нормативами, встановленими законом про Державний бюджет України та рішеннями місцевих рад про місцеві бюджети.

  8.3. Суми коштів, зараховані на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", з подальшим перерахуванням на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", з яких згідно з встановленим порядком направляються на аналітичні рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету". При здійсненні видатків розпорядниками бюджетних коштів за рахунок трансфертів, отриманих з іншого бюджету, кошти зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" і направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, встановленому законодавством.

  8.4. Залишки коштів субвенцій, наданих із загального фонду державного бюджету, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до державного бюджету, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.

  Залишки коштів субвенцій, наданих із спеціального фонду державного бюджету, на кінець бюджетного періоду органи Казначейства зберігають на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення відповідно до вимог статті 57 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ).

  У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання ( v0011201-11 ) (за типом кредитора) "на початок періоду".

  Залишки коштів субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані.

  9. Операції за взаємними розрахунками

  9.1. Органи Казначейства отримують від фінансових органів довідки про взаємні розрахунки, акти звірки між учасниками та рішення місцевої ради щодо взаємних розрахунків в частині міжбюджетних відносин.

  9.2. При передачі з одного місцевого бюджету планових та фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів до іншого бюджету органи Казначейства, відповідно до наданих місцевими фінансовими органами довідок, відображають в обліку зміни за плановими та фактичними показниками відповідного місцевого бюджету. При цьому зменшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, який передає, і відповідно збільшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, якому передають зазначені показники за відповідними кодами бюджетної класифікації( v0011201-11 ).

  9.3. Розпорядники бюджетних коштів, видатки яких передано з одного бюджету до іншого, складають фінансову звітність на дату передачі. Орган Казначейства, який обслуговував та/або буде обслуговувати розпорядника бюджетних коштів, приймає фінансову звітність даного розпорядника бюджетних коштів на дату передачі.

  Орган Казначейства, який буде обслуговувати відповідного розпорядника коштів приймає і відображає в обліку також:

 3. затверджений кошторис;
 4. помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету;
 5. звіт про виконання кошторису на момент передачі бюджетних установ, організацій та заходів.
 6. 9.4. При передачі розпорядників бюджетних коштів до іншого бюджету органи Казначейства одночасно за місцезнаходженням розпорядників бюджетних коштів закривають та відкривають відповідні аналітичні рахунки на підставі наданих документів.

  9.5. Органи Казначейства здійснюють погашення заборгованості за взаємними розрахунками між рівнями місцевих бюджетів шляхом перерахування коштів на відповідні аналітичні рахунки для зарахування надходжень бюджетів, відкриті для проведення взаємних розрахунків, на підставі платіжних доручень, наданих відповідними фінансовими органами.

 7. 10. Фінансування
 8. 10.1. Позики, отримані на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, зараховуються органами Казначейства на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення".

  У регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, бюджетні кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів".

  10.2. Погашення позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів". Перерахування коштів на погашення цих позик здійснюється на підставі договору про надання позик з окремого аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення".

  10.3. Запозичення, які відповідно до законодавства здійснено до бюджету розвитку місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3254 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення".

  У регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

  10.4. Повернення запозичень, залучених з метою фінансування бюджету розвитку місцевих бюджетів, здійснюється управлінням (відділенням) Казначейства за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету. Виділення коштів на повернення запозичень здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів, наданого фінансовим органом, з аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". Перерахування коштів для повернення запозичень здійснюється на підставі платіжного доручення, складеного органом Казначейства протягом одного операційного дня, з відповідного аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3254 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення".

  10.5. У разі виділення коштів із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку, у порядку, встановленому законодавством, кошти перераховуються з аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів. Перерахування бюджетних коштів до бюджету розвитку здійснюється на підставі платіжного доручення, складеного органом Казначейства протягом одного операційного дня, з відповідного аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3261 "Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення", на аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3262 "Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення".

  У регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, бюджетні кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

  В кінці кожного місяця балансові рахунки за групою 512 "Результат виконання місцевого бюджету" коригуються на суму коштів, перерахованих до бюджету розвитку.

  10.6. Кошти, залучені від емісії та розміщення цінних паперів, у порядку, встановленому законодавством, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3242 "Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення".

  У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

  10.7. Погашення цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів, наданого фінансовим органом, з аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". Перерахування коштів на погашення цінних паперів здійснюється на підставі платіжного доручення, складеного органом Казначейства протягом одного операційного дня, з аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3242 "Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення".

  10.8. Органи Казначейства реєструють такі розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів і відповідно до розпорядження зараховують кошти на зазначені аналітичні рахунки.

  Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено". Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

 9. 11. Надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевих бюджетів
 10. 11.1. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів відповідно до умов кредитних договорів.

  Відповідно до покладених завдань органи Казначейства контролюють цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення оплати на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

  Органи Казначейства проводять оплати за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Підставою для здійснення операцій по кредитуванню розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків, та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

  Платіжні документи приймаються органами Казначейства від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках в частині кредитування.

  11.2. Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів здійснюються органами Казначейства у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

  11.3. Кошти від повернення позик, наданих до набрання чинності Бюджетним кодексом України( 2456-17 ), відповідно до пункту 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3153 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів".

  Інформація щодо сум коштів від повернення позик одночасно відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення".

  У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

  11.4. Кошти від повернення кредитів та відсотки, сплачені за користування ними, наданих до набрання чинності Бюджетним кодексом України( 2456-17 ), відповідно до пункту 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

  У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

  Інформація щодо надходження платежів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки".

  11.5. Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради за кодом класифікації кредитування( v0011201-11 ) 4000 "Кредитування" з загального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3143 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів".

  Інформація щодо сум коштів від повернення кредитів одночасно відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення".

  У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів".

  11.6. Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за кодом класифікації кредитування( v0011201-11 ) 4000 "Кредитування" зі спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3153 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів".

  Інформація щодо сум коштів від повернення кредитів одночасно відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення".

  У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

  12. Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

  12.1. У разі прийняття рішення щодо виділення тимчасово вільних коштів для розміщення на вкладний (депозитний) рахунок, перерахування коштів здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів, наданого місцевим фінансовим органом, з аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" (3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"). Перерахування цих коштів на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банках, у разі дотримання умов, визначених законодавством, здійснюється на підставі платіжного доручення, наданого місцевим фінансовим органом, з відповідного аналітичного рахунку, відкритого в органах Казначейства за балансовим рахунком 3281 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту" (3282 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту").

  Розпорядження реєструється та виконується органом Казначейства у порядку, визначеному в пункті 10.8 розділу 10 цього Порядку.

  12.2. Органи Казначейства надають місцевим фінансовим органам виписки з аналітичних рахунків, відкритих за балансовими рахунками 3281 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту" та 3282 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту".

  12.3. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини з вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні аналітичні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства за балансовим рахунком 3281 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту" (3282 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту").

  У регламентований час засобами програмного забезпечення на підставі меморіальних документів кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" (3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки").  

  Начальник Управління методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності

  Н.І. Сушко

  Додаток 1 до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

  ___________________________________________________ (найменування органу Державної казначейської служби)

  ЖУРНАЛ реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів

  № з/п

  Дата реєстрації

  Дата розпорядження

  Номер розпорядження

  Код бюджету

  Найменування головного розпорядника бюджетних коштів-*

  Код головного розпорядника бюджетних коштів-*

  Номер рахунку*

  Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) (КВК)-*

  Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК( 4282-17 ))-*

  КЕКВ( v0011201-11 )-*

  Сума

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. __________ -* Заповнюється за умови автоматизованої обробки розпоряджень.

  Додаток 2 до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

  __________________________________________________ (найменування органу Державної казначейської служби)

  ЖУРНАЛ реєстрації розподілу виділених коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів

  № з/п

  Дата реєстрації

  Дата складання розподілу

  Номер розподілу

  Код бюджету

  Найменування розпорядника нижчого рівня (одержувача бюджетних коштів)-*

  Код розпорядника нижчого рівня (одержувача бюджетних коштів)-*

  Номер рахунку*

  Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) (КВК)-*

  Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК( 4282-17 ))-*

  КЕКВ( v0011201-11 )-*

  Сума

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 15. 10
 16. 11
 17. __________ -* Заповнюється за умови автоматизованої обробки розпоряджень.

  Додаток 3 до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

  __________ -* Зазначається найменування органу Державної казначейської служби, на балансі якого відкриті реєстраційні рахунки, та його місцезнаходження. -** Зазначаються коди економічної класифікації видатків, по яких здійснюються операції, із зазначенням сум.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Спори про визначення складу спадкового майна - допомога адвоката

  Сам по собі заповіт не вбереже спадкоємців від проблем. Навпаки, він може стати причиною суперечок про визначення складу спадкового майна

  виданої ТОВ "Малин Енергоінвест", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про визнання недійсною ліцензії з виробництва теплової енергії, виданої ТОВ "Малин Енергоінвест" Відповідно до Законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"( 2479-17 ), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 ), "Про теплопостачання"( 2633-15 ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,( 1073/2011 ) затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1073, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Адвокат по ДТП: відшкодування шкоди

  Послуги адвоката по ДТП з відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі ДТП.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa