• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Щодо внесення змін до деяких наказів Голови НКЦПФР, які встановлюють опис розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних та інформації учасників фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

 1. 13.12.2012  № 1128
 2. Щодо внесення змін до деяких наказів Голови НКЦПФР, які встановлюють опис розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних та інформації учасників фондового ринку

  Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити зміни в описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML), затверджених наказами Голови Комісії:

  від 05.11.2012 № 1019 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

  від 15.11.2012 № 1051 ( v1051863-12 ) "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

  від 15.11.2012 № 1052 ( v1052863-12 ) "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

  від 19.11.2012 № 1059 ( v1059863-12 ) "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (додаються).

  2. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

  4. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 13.12.2012 № 1128

  1. Зміни до описів розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML), затверджених наказом Голови Комісії від 05.11.2012 № 1019 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку":

  1.1. Викласти в наступній редакції: "-** Опис структури даних "Z_pv" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються Зберігачем."

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  Z_EDRE

  Дані емітента: код за ЄДРПОУ

  E_EDRICI

  Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

  E_CNCONR

  Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент — нерезидент)

  Z_ENAME

  Дані емітента: повне найменування

  E_KRAINA

  Дані емітента: країна реєстрації 1)

  Z_D_ERDZ

  Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

  Z_D_NAZ

  Дані про депозитарій: найменування

  Z_EDRD

  Дані про реєстратора: код за ЄДРПОУ

  Z_DNAME

  Дані про реєстратора: найменування

  Z_ISIN

  Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  Z_CP_CFI

  Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

  Z_SV

  Дані про цінні папери: код 2)

  Z_NOM_V

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  CP_VALUT

  Дані про цінні папери: код валюти 3)

  Z_ZKR

  Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.

  Z_ZKS

  Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у зберігача, шт.

  Z_ZVS

  Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DFRR

  Депоненти — фізичні особи — резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DFRS

  Депоненти — фізичні особи — резиденти: усього цінних паперів, шт.

  Z_DFRV

  Депоненти — фізичні особи — резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DFNR

  Депоненти — фізичні особи — нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DFNS

  Депоненти — фізичні особи — нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

  Z_DFNV

  Депоненти — фізичні особи — нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DUR

  Депоненти — юридичні особи — резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

  Z_DURR

  Депоненти — юридичні особи — резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

  Z_DURV

  Депоненти — юридичні особи — резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

  Z_DBANKR

  Депоненти — банки — резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DBANKS

  Депоненти — банки — резиденти: усього цінних паперів, шт.

  Z_DBANKV

  Депоненти — банки — резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DISIR

  Депоненти — інститути спільного інвестування — резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DISIS

  Депоненти — інститути спільного інвестування — резиденти: усього цінних паперів, шт.

  Z_DISIV

  Депоненти — інститути спільного інвестування — резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DSKR

  Депоненти — страхові компанії — резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DSKS

  Депоненти — страхові компанії — резиденти: усього цінних паперів, шт.

  Z_DSKV

  Депоненти — страхові компанії — резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DNEPFR

  Депоненти — пенсійні фонди — резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DNEPFS

  Депоненти — пенсійні фонди — резиденти: усього цінних паперів, шт.

  Z_DNEPFV

  Депоненти — пенсійні фонди — резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DTORGR

  Депоненти — торговці цінними паперами — резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DTORGS

  Депоненти — торговці цінними паперами — резиденти: усього цінних паперів, шт.

  Z_DTORGV

  Депоненти — торговці цінними паперами — резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DNEMR

  Депоненти — юридичні особи — нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DNEMS

  Депоненти — юридичні особи — нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

  Z_DNEMV

  Депоненти — юридичні особи — нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DUNR

  Депоненти — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — Фонд державного майна України або інший державний орган): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DUNS

  Депоненти — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — Фонд державного майна України або інший державний орган): усього цінних паперів, шт.

  Z_DUNV

  Депонент — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — Фонд державного майна України або інший державний орган): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DERBR

  Депоненти — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DERBS

  Депоненти — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.

  Z_DERBV

  Депоненти — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_DERZPR

  Депонент — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 )): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

  Z_DERZPS

  Депонент — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 )): усього цінних паперів, шт.

  Z_DERZPV

  Депонент — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 )): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.

  Z_PRYM

  Примітки

  1.2. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "Z_rv" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів.

  Z_D_NAZ

  Дані про депозитарій: найменування

  Z_EDRD

  Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

  1.3. У файлі схеми: "QwartCstdy.xsd"-** атрибут:

  <attribute name='Z_D_NAZ' type='z:EDRPOU' /> викласти в наступній редакції:

  <attribute name='Z_D_NAZ' type='z:Type254' />

  1.4. У файлі схеми: "QwartCstdy.xsd"-** атрибут:

  <attribute name='Z_DNAME' type='z:Type50' /> викласти в наступній редакції:

  <attribute name='Z_DNAME' type='z:Type254' />

  1.5. З опису структури даних "Z_OOP" до файлу схеми "DayCstdy.xsd". Довідка про облікові операції, проведені Зберігачем, виключити наступні елементи:

  Z_DAT

  Дата, за яку подаються Дані

  Z_EDRZ

  Дані зберігача: код за ЄДРПОУ

  Z_SNAZ

  Дані зберігача: найменування

  1.6. У файлі схеми: "DayCstdy.xsd"-* виключити атрибут:

  <attribute name='Z_SNAZ' type='z:Type254' />

  2. Зміни до описів розділів та схем файлів в електронному вигляді( v1051863-12 ) на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML), затверджених наказом Голови Комісії від 15.11.2012 № 1051 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку":

  2.1. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: "-*** Опис структури даних "O_DOD_1" до файлу схеми "DayExch.xsd". Довідка про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі"

  TCP1_EDR

  Сторони біржового контракту. Торговець — продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ

  KL_NAME

  У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу (як сторона біржового контракту — продавець)

  KL_EDRPOU

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) 5)

  K2_EDRPOU

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) 5)

  2.2. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: Опис структури даних "O_DOD_Z" до файлу схеми "NregExch.xsd". Довідка про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулись зміни."

  DA_BCONTR

  Дата анулювання (заповнюється в разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту))

  TCP1_EDR

  Сторони біржового контракту. Торговець — продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ

  KL_NAME

  У разі первинного розміщення емітентом його фінансових інструментів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його найменування (як сторона біржового контракту — продавець)

  KL_EDRPOU

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) 5)

  K2_EDRPOU

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) 5)

  1.2. У файлі схеми: "DayExch.xsd"-*** атрибут:

  <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type6' /> викласти в наступній редакції:

  <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type100' />

  3. Зміни до описів розділів та схем файлів в електронному вигляді( v1052863-12 ) на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML), затверджених наказом Голови Комісії від 15.11.2012 № 1052 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку":

  3.1. В структурі файлу "Report.xml" щоквартальних даних депозитарію:

  QwDepo замінити на QwartDepo

  3.2. У файлі схеми: "QwartDepo.xsd"-** виключити наступний атрибут:

  <attribute name='CPKIND' type='z:Type10' />

  3.3. В структурі структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних депозитарію:

  NrDepo замінити на IrregDepo

  4. Зміни до описів розділів та схем файлів в електронному вигляді( v1059863-12 ) на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML), затверджених наказом Голови Комісії від 19.11.2012 № 1059 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку":

  4.1. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "AGROPEN" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу.

  OS_I

  Ім'я фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  O_IDN

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) — фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  4.2. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "CPAPERS" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу.

  OBJECT

  Об'єкт управління: "1" — цінні папери, "2" — грошові кошти

  FININSTR

  Вид фінансового інструменту 1)

  4.3. В найменуванні: -** Опису структури даних "FININSTR" до файлу схеми "QwartTrds.xsd Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, за станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків) виключити слово "за".

  4.4. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "FININSTR" до файлу схеми "QwartTrds.xsd Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, за станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків).

  FININSTR

  Вид фінансового інструменту 2)

  4.5. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "LICVID" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про дотримання показників ліквідності торговцем цінними паперами.

  LC_1_16

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

  LC_1_18

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської, дилерської діяльності та андеррайтингу, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

  4.6. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "REPAGRNR" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період.

  AS_04_1

  Сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 3)

  AC_04_2

  Кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  AS_04_2

  Сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

  AC_04_2ORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  AC_04_2NORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  AS_04_2NORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

  4.7. Найменування: -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartTrds.xsd" викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про виправлення щоквартальних даних торговця.

  4.8. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про виправлення Даних торговця цінними паперами.

  VIPRAV

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних

  4.9. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: -*** Опис структури даних "NREGAGR" до файлу схеми "IrregTrds.xsd". Довідка про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку 1

  O_IDN

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) — фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  OS_I

  Ім'я фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  CODEVAL

  Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту 12)

  KEPEERTYPE

  Ознака особи, що обліковує перехід прав власності на підставі розпорядження торговця цінними паперами або його клієнта: "01" — реєстратор іменних цінних паперів, "02" — зберігач цінних паперів, "03" — депозитарій цінних паперів, "04" — емітент, що має ліцензію на здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, "05" — компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу

  EMKODNEREZ

  Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, — нерезидента

  TEDRPOU

  Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, — юридичної особи — резидента

  TNAME

  Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, — юридичної особи

  TKODNEREZ

  Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, — нерезидента

  T_IDN

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) — фізичної особи — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

  T_I

  Ім'я фізичної особи — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

  4.10. Найменування: -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregTrds.xsd" викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregTrds.xsd". Довідка про виправлення нерегулярних даних торговця.

  4.11. Зміст деяких елементів викласти в наступній редакції: -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregTrds.xsd". Довідка про виправлення Даних торговця цінними паперами.

  VIPRAV

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних

  4.12. У файлі схеми: "IrregTrds.xsd"-*** атрибут:

  <attribute name='AGRCAT' type='double' /> викласти в наступній редакції:

  <attribute name='AGRCAT' type='z:Type10' />

  5. Зміни до описів розділів та схем файлів в електронному вигляді( v1077863-12 ) на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML), затверджених наказом Голови Комісії від 22.11.2012 № 1077 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних реєстраторів власників іменних цінних паперів та емітентів, які здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку":

  5.1. У файлі схеми: "QwartReg.xsd"-** атрибут:

  <attribute name='V_G_NOM' type='long' /> викласти в наступній редакції:

  <attribute name='V_G_NOM' type='double' />

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  На Полтавщині працівники ДАІ проводять місячник перевірки знань з Правил дорожнього руху

  На Полтавщині з 15 жовтня по 15 листопада, всі бажаючі мають змогу перевірити свої знання з Правил дорожнього руху у Центрах надання послуг, зв'язаних з використанням транспортних засобів.

  Чи потрібен нам Європейський освітній простір?

  Як відомо, формування національної системи вищої освіти розпочалося після проголошення незалежності України. Однак організаційне оформлення процесу створення Європейського простору вищої освіти ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa