• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 16.11.2012  № 905
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2020/22332

  Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

  Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» ( 575/97-ВР ), Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України( 382/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, та з метою забезпечення надійної, безпечної та ефективної роботи електроустановок споживачів НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів( z1143-06 ), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91), що додаються.

  2. Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

  Міністр

  Ю. Бойко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 16.11.2012  № 905

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2020/22332

  ЗМІНИ до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів( z1143-06 )

  1. У пункті 1.6 розділу І( z1143-06 ) слова «відповідно до вимог законодавства центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду та Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України» замінити словами «в межах наданих законодавством повноважень Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії та інші органи виконавчої влади».

  2. У розділі ІІ( z1143-06 ):

  після абзацу восьмого( z1143-06 ) доповнити розділ новими абзацами дев’ятим та десятим такого змісту:

  «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки( 687-2004-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687;

  Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів( 461-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461;».

  У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — шістдесятий( z1143-06 ) вважати відповідно абзацами одинадцятим — шістдесят другим;

 3. після абзацу вісімнадцятого доповнити розділ новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
 4. «Правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ( z1370-11 ), затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08 листопада 2011 року № 691, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за № 1370/20108;».

  У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий — шістдесят другий вважати відповідно абзацами двадцятим — шістдесят третім;

 5. після абзацу двадцятого доповнити розділ новим абзацом двадцять першим такого змісту:
 6. «ДБН В.2.5-23:2010. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування об`єктів цивільного призначення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 року № 64;».

  У зв’язку із цим абзаци двадцять перший — шістдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять другим — шістдесят четвертим;

 7. після абзацу тридцять другого доповнити розділ новим абзацом тридцять третім такого змісту:
 8. «ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;».

  У зв’язку з цим абзаци тридцять третій — шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим — шістдесят п’ятим;

 9. абзац сорок другий виключити.
 10. У зв’язку з цим абзаци сорок третій — шістдесят п’ятий вважати відповідно абзацами сорок другим — шістдесят четвертим;

 11. абзац сорок третій виключити.
 12. У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий — шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами сорок третім — шістдесят третім;

 13. абзац сорок восьмий виключити.
 14. У зв’язку з цим абзаци сорок дев’ятий — шістдесят третій вважати відповідно абзацами сорок восьмим — шістдесят другим.

  3. У розділі ІІІ( z1143-06 ):

  3.1. В абзаці двадцять другому пункту 3.1( z1143-06 ) слова «безпечної роботи і» замінити словами «експлуатації електроустановок споживачів та»; після слів «навичок безпечного виконання робіт» доповнити словами «з експлуатації електроустановок споживачів».

  3.2. У пункті 3.2( z1143-06 ):

 15. абзац одинадцятий( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 16. «Д — система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря і природною циркуляцією масла;»;

 17. абзац чотирнадцятий ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 18. «ДЦ — система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря і масла з неспрямованим потоком масла;»;

 19. абзац двадцять сьомий ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 20. «М — система охолодження трансформатора з природною циркуляцією повітря і масла;»;

 21. абзац двадцять дев’ятий ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 22. «НДЦ — система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря і масла зі спрямованим потоком масла;»;

 23. абзац тридцять перший ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 24. «НЦ — система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією води і масла зі спрямованим потоком масла;»;

 25. абзац п’ятдесят п’ятий ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 26. «Ц — система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією води і масла з неспрямованим потоком масла;».

  4. У розділі ІV( z1143-06 ):

  4.1. У главі 1( z1143-06 ):

 27. пункт 1.2( z1143-06 ) після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 28. «впровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів тощо;».

  У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

  в абзаці третьому пункту 1.5 слова «для особи з базовою вищою освітою» замінити словами «для особи з неповною та базовою вищою освітою»;

 29. пункт 1.6( z1143-06 ) доповнити новим абзацом такого змісту:
 30. «Керівник споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів.»;

  абзац перший пункту 1.8 ( z1143-06 ) після слів «споживачі, які мають» доповнити словами «один несекціонований»;

 31. в абзаці першому пункту 1.11( z1143-06 ) слово «Забороняється» замінити словами «Не допускається»;
 32. підпункт «д» пункту 1.12 ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 33. «д) організацію проведення експертного обстеження (технічного діагностування) електроустановок;».

  4.2. У главі 2( z1143-06 ):

 34. в абзаці четвертому пункту 2.6( z1143-06 ) слово «електроенергетики» виключити;
 35. абзац шостий пункту 2.13( z1143-06 ) доповнити словами «за обов’язковою участю представника профспілки або уповноваженого працівника з питань охорони праці.»;

  в абзаці другому пункту 2.20( z1143-06 ) слова «(головного енергетика, його заступника)» замінити словами «, особи, яка буде її заміщати у разі відсутності»;

  в абзаці другому пункту 2.21( z1143-06 ) слова «, як правило, бере участь керівник споживача» замінити словами «бере участь керівник споживача (або його заступник з технічних питань)».

  4.3. У главі 4( z1143-06 ):

  У пункті 4.1( z1143-06 ):

  в абзаці першому( z1143-06 ) слова та цифри «НД, зокрема СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007» замінити словами та цифрами «, зокрема Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів ( 461-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, та Правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ( z1370-11 ), затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08 листопада 2011 року № 691, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за № 1370/20108»;

 36. абзаци другий( z1143-06 ) та третій( z1143-06 ) виключити;
 37. абзац другий пункту 4.3 ( z1143-06 ) після слів «живлення за тимчасовими схемами» доповнити словами «(в тому числі для будівельних майданчиків)»;

 38. пункт 4.4( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 39. «4.4. До прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів повинні бути виконані всі роботи, передбачені проектною документацією згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами, а також змонтоване і випробуване обладнання.

  На об'єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничих працівників та перебування людей відповідно до вимог НД і здійснено його комплексне випробування.»;

 40. абзац четвертий пункту 4.7 ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 41. «Лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (лінії електропередавання напругою 0,38 кВ -150 кВ, трансформаторні пункти напругою 6 кВ — 20 кВ, трансформаторні підстанції напругою 35 кВ — 150 кВ), крім вимірювань та випробувань електротехнічних характеристик окремих їх елементів, повинні бути випробувані увімкненням їх під робочу лінійну напругу. Такі випробування вважаються успішними за умови нормальної і безперервної роботи основного і допоміжного обладнання трансформаторних пунктів напругою 6 кВ — 20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 35 кВ — 150 кВ протягом 72 годин, а ліній електропередавання напругою 0,4 кВ-150 кВ — протягом 24 годин.»;

 42. абзаци другий( z1143-06 ) та третій пункту 4.13( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 43. «Підключення електричних мереж будівельних майданчиків та тимчасових атракціонів здійснюються відповідно до затверджених проектів, які пройшли експертизу на відповідність НД з питань пожежної безпеки, крім будівельних майданчиків з будівництва індивідуальних житлових будинків населення, а також об’єктів, які будуються за будівельним паспортом забудови земельної ділянки.

  Підключення зазначених електроустановок до електричної мережі електропередавальної організації здійснюється після проведення технічного огляду електроустановки представниками Держенергонагляду, крім будівельних майданчиків з будівництва індивідуальних житлових будинків населення, а також об’єктів, які будуються за будівельним паспортом забудови земельної ділянки.»;

 44. абзац перший пункту 4.14 ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 45. «4.14. Підключення електроустановки закінченого будівництвом об’єкта, який приймається в експлуатацію, до електричної мережі проводиться власником мереж після технічного огляду електроустановки відповідно до пункту 4.12 цієї глави і оформлення власником електроустановки декларації про готовність об’єкта до експлуатації або одержання сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів( 461-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, та на підставі договору про постачання електричної енергії (договору про спільне використання технологічних електричних мереж, про технічне забезпечення електропостачання споживача).».

  4.4. У главі 5( z1143-06 ):

  в абзаці першому пункту 5.1( z1143-06 ) слова «технічного опосвідчення (діагностування)» замінити словами «експертного обстеження (технічного діагностування)»;

 46. пункти 5.3( z1143-06 ) і 5.4( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 47. «5.3. Після закінчення встановленого технічною документацією строку експлуатації електроустановки повинні підлягати експертному обстеженню (технічному діагностуванню) з метою визначення залишкового ресурсу й можливості його поновлення відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки( 687-2004-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

  У разі досягнення граничного строку експлуатації керівник споживача призупиняє подальшу експлуатацію устаткування до проведення експертного обстеження відповідною експертною організацією.

  5.4. При експертному обстеженні (технічному діагностуванні) електроустановок проводяться:

 48. вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);
 49. аналіз умов та режимів експлуатації;
 50. розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;
 51. проведення огляду;
 52. проведення неруйнівного контролю;
 53. визначення механічних характеристик, хімічного складу матеріалів, проведення металографічних досліджень, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напружено-деформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами;

  здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану, що включають розрахунок режимів роботи;

 54. визначення залишкового ресурсу устаткування.
 55. За результатами експертного обстеження експертною організацією можуть готуватися такі висновки:

  продовження експлуатації устаткування згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами;

 56. продовження експлуатації устаткування з обмеженням її параметрів та/або на визначений строк;
 57. проведення ремонту устаткування;
 58. проведення модернізації або реконструкції устаткування;
 59. використання устаткування для іншого призначення;
 60. виведення устаткування з експлуатації.
 61. Експлуатація електроустановок з аварійно небезпечними дефектами, виявленими в процесі експертного обстеження (технічного діагностування), не допускається.».

  5. У першому реченні абзацу другого пункту 2.18 глави 2 розділу V ( z1143-06 ) слова «за поданням територіального підрозділу Держенергонагляду» виключити.

  6. Абзаци третій( z1143-06 ) та четвертий пункту 6.7 розділу VІ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:

  «нещасні випадки на виробництві — згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві( 1232-2011-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232;

  нещасні випадки невиробничого характеру — згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру ( 270-2001-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270.».

  7. У розділі VІІ( z1143-06 ):

  7.1. У другому реченні пункту 1.3 глави 1( z1143-06 ) слова та цифри «на відповідність СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007» виключити.

  7.2. У главі 2( z1143-06 ):

  в абзаці першому пункту 2.4( z1143-06 ) слова та цифри «не менше 500 метрів» замінити словами та цифрами «не більше 500 метрів»;

 62. пункт 2.7( z1143-06 ) доповнити новим абзацом такого змісту:
 63. «Умови експлуатації кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену, а також допустимі значення струмів перевантаження визначаються відповідно до інструкцій підприємства-виробника.»;

  у другому реченні абзацу першого пункту 2.17( z1143-06 ) слова «броню кабелів, прокладену» замінити словами «броню кабелів, прокладених»;

  у пункті 2.22( z1143-06 ) слова «періодично оповіщати» замінити словами «не рідше одного разу на рік оповіщати».

  7.3. У главі 3( z1143-06 ):

 64. у пункті 3.1( z1143-06 ) слова та цифри «від 0,38 до» замінити словами та цифрами «від 0,38 кВ до»;
 65. пункт 3.6( z1143-06 ) викласти у такій редакції:
 66. «3.6. Приміщення, призначені для встановлення комірок КРУЕ, а також для їх ревізії та ремонту, повинні бути ізольовані від зовнішнього середовища та інших приміщень. Стіни, підлога та стеля повинні бути пофарбовані пилонепроникною фарбою або викладені кахельною плиткою. Прибирання приміщень повинно здійснюватись вологим або вакуумним способом.

  Приміщення, де встановлені комірки КРУЕ або елегазові вимикачі, відповідно до вимог проекту можуть бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією з відведенням повітря знизу. Повітря припливної вентиляції повинно проходити через фільтри, що запобігають потраплянню в приміщення пилу.

  Приміщення з комірками КРУЕ, які мають герметичні елегазові системи (без дозаправки на весь час експлуатації), відповідно до вимог проекту можуть бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією та приладами контролю і сигналізації наявності елегазу в приміщенні, влаштованими згідно з вимогами пункту 2.15 глави 2 ДБН В.2.5.23-2010. Приміщення з комірками КРУЕ, які мають елегазові системи з дозаправкою елегазу під час експлуатації, а також приміщення для їх ревізії відповідно до вимог проекту повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією та приладами контролю і сигналізації наявності елегазу в приміщенні згідно з вимогами пунктів 12.4.7-12.4.9 глави 12.4 розділу 12 ГКД 34.20.507- 2003.

  Рівень спрацювання приладу контролю і сигналізації наявності елегазу в приміщенні повинен бути не вище значень граничнодопустимої концентрації елегазу в повітрі робочої зони 5000 мг/м-3 згідно з додатком 2 до ГОСТ 12.1.005-88.

  Періодичність перевірки системи контролю і сигналізації наявності елегазу в приміщенні та роботи системи вентиляції встановлюється графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача.»;

  абзац третій пункту 3.15 ( z1143-06 ) доповнити словами «або згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство.»;

 67. абзац другий пункту 3.16 ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 68. «Строки проведення технічного обслуговування РУ та очищення її обладнання встановлюються особою, відповідальною за електрогосподарство, з урахуванням місцевих умов. Прибирання приміщень РУ, очищення електрообладнання та проведення його технічного обслуговування повинні виконувати працівники з дотриманням правил безпеки.»;

  в абзаці чотирнадцятому пункту 3.35( z1143-06 ) слова «проведеного технічного опосвідчення стану» замінити словами «проведеного експертного обстеження (технічного діагностування)».

  7.4. У главі 4( z1143-06 ):

 69. пункт 4.5( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 70. «4.5. Трансформатори (реактори), обладнані пристроями газового захисту, повинні бути встановлені відповідно до вимог пункту 4.2.109 глави 4.2 розділу 4 ПУЕ так, щоб кришка (знімальна частина бака) мала підйом у напрямку до газового реле не менше ніж 1%, а маслопровід до розширника — не менше ніж 2%. Діафрагма вихлопної труби повинна бути направлена в бік, протилежний від обладнання ВРУ.

  У разі просідання фундаменту трансформатора і порушення вимог пункту 4.2.109 глави 4.2 розділу 4 ПУЕ щодо кута нахилу знімальної частини бака необхідно вжити заходів для його відновлення.»;

 71. абзац перший пункту 4.13 ( z1143-06 ) викласти в такій редакції:
 72. «4.13. На трансформаторах з примусовою циркуляцією повітря і природною циркуляцією масла (система охолодження Д) електродвигуни вентиляторів повинні автоматично вмикатися у разі досягнення значення температури верхніх шарів масла 55°C або номінального значення навантаження незалежно від температури масла і вимикатися у разі зниження значення температури масла до 45-50°C, якщо при цьому сила струму навантаження менша від номінального значення.»;

  в абзаці сьомому пункту 4.30( z1143-06 ) слова «фазування трансформаторів» замінити словами «фазування обмоток трансформаторів»;

  в абзаці шостому пункту 4.34( z1143-06 ) слова «технічного опосвідчення стану» замінити словами «експертного обстеження (технічного діагностування)».

  7.5. У главі 5( z1143-06 ):

  в пункті 5.13( z1143-06 ) слова «працівники цеху (дільниці)» замінити словами «електротехнологічні працівники цеху (дільниці)»;

  перше речення пункту 5.18( z1143-06 ) після слів «капітальних і поточних ремонтів електродвигунів» доповнити словами «та технічного обслуговування».

  7.6. У главі 6( z1143-06 ):

 73. пункт 6.2( z1143-06 ) доповнити новим абзацом такого змісту:
 74. «В електроустановках споживача напругою до 1 кВ, що захищаються автоматичними вимикачами з тепловим розчіплювачем чи запобіжниками, обслуговування пристроїв захисту виконують електротехнічні працівники, які обслуговують ці електроустановки та пройшли спеціальне навчання.»;

 75. пункт 6.8( z1143-06 ) викласти у такій редакції:
 76. «6.8. Усі уставки захистів перевіряють на чутливість та селективність. Вони повинні відповідати всім режимам і схемам електропостачання. Принципи виконання і розташування пристроїв РЗАіТ повинні відповідати вимогам НД.»;

  у другому реченні абзацу другого пункту 6.19( z1143-06 ) слова «і на них повинно бути маркування» виключити;

 77. перший абзац пункту 6.39 ( z1143-06 ) викласти у такій редакції:
 78. «6.39. Порядок підключення електрообладнання споживачів до пристроїв ПА (АЧР, САВН тощо) визначається Правилами підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження( z0667-02 ), затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 29 липня 2002 року № 449, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2002 року за № 667/6955 (у редакції наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості України від 31 липня 2012 року № 554), та Правилами застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах( z1177-03 ), затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 01 грудня 2003 року № 714, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2003 року за № 1177/8498 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 липня 2012 року № 553).»;

  у таблиці 4( z1143-06 ) слова та цифри «Розчіплювачі автоматів до 100 В» замінити словами та цифрою «Розчіплювачі автоматів до 1 кВ».

  7.7. У главі 7( z1143-06 ):

  в абзаці другому пункту 7.1( z1143-06 ) слова та цифру «Усі відкриті провідні частини в електроустановках на напругу понад 1 кВ» замінити словами та цифрою «Усі металеві частини електрообладнання напругою понад 1 кВ, що при нормальних режимах не перебувають під напругою,»;

 79. пункт 7.5( z1143-06 ) доповнити новими абзацами такого змісту:
 80. «Допускається при збільшенні опору заземлювального пристрою замість огляду з вибірковим розкриттям ґрунту влаштовувати додаткові штирові біметалічні заземлювачі, розміщені в площині головного заземлювача і з’єднані з ним, з метою доведення опору до норми, встановленої ПУЕ.

  Не допускається використовувати біметалічні штирові заземлювачі з мідним покриттям у кислих ґрунтах.»;

  в абзаці п’ятому пункту 7.7( z1143-06 ) слова «розрядниками, і на опорах» замінити словами «розрядниками (ОПН), на опорах».

  7.8. Абзац четвертий пункту 8.28 глави 8( z1143-06 ) викласти в такій редакції:

  «Якщо 0,1с<t<0,5с, допускається підвищення значення напруги, яке дорівнює U1С+0,3(U0,1С-U1С), де U1С і U0,1С — допустимі підвищення значення напруги тривалістю t, яка дорівнює відповідно 1,0 і 0,1с.».

  7.9. У главі 9( z1143-06 ):

 81. пункт 9.16( z1143-06 ) після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 82. «спучування стінок конденсаторної установки та витікання просочувальної рідини.».

  У зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

  в абзаці другому пункту 9.18( z1143-06 ) слова «мають бути знищені (захоронені) у місцях, визначених санітарно-епідеміологічними службами» замінити словами «повинні здаватися на утилізацію суб’єктам господарювання, що мають відповідні ліцензії на проведення робіт щодо операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України).»;

 83. доповнити главу( z1143-06 ) новими пунктами такого змісту:
 84. «9.20. У точках підключення конденсаторних установок напругою до 1 кВ рекомендується періодично (один раз на рік) контролювати рівень та склад гармонійних складових напруги відповідно до ГОСТ 13109-97. Цей контроль здійснюється також при підключенні на об’єкті тиристорної перетворювальної або регулювальної техніки.

  9.21. На шинах напругою 6 кВ — 10 кВ, до яких підключені конденсаторні установки, рекомендовано встановлювати пристрої безперервного моніторингу гармонійних складових напруги.».

  7.10. Пункт 10.20 глави 10( z1143-06 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  «Рекомендовано впроваджувати прилади контролю напруги в режимі «on-line» без відключення навантаження і розряду акумуляторів, у першу чергу на підстанціях та пристроях безперебійного живлення серверів систем комерційного обліку електроенергії.».

  7.11. У главі 11( z1143-06 ):

  абзац перший пункту 11.3 ( z1143-06 ) після слів «червоного кольору» доповнити словами «на плафоні світильника.»;

 85. в абзаці четвертому пункту 11.6( z1143-06 ) слова «не закріплених на жорстких опорах» виключити.
 86. 7.12. У главі 12( z1143-06 ):

  в абзаці третьому пункту 12.7( z1143-06 ) слова «регулювальних приладів» замінити словами «реєструвальних приладів»;

  абзац дев’ятий пункту 12.16 ( z1143-06 ) доповнити словами «, які не обмежують візуальний контроль за їх технічним станом та іншими елементами електроустановки.».

  7.13. У пункті 13.9 глави 13( z1143-06 ) літеру та цифри «R60» замінити літерою та цифрами «R60».

  8. У додатку 1 до Правил( zc143-06 ):

  8.1. У таблиці 1( zc143-06 ):

 87. назву колонки 3 викласти у такій редакції:
 88. «Перелік питань та обладнання, які підлягають перевірці, та нормативне значення параметрів контролю»;

 89. у колонці 2 пункту 2 літеру та цифру «К2» замінити літерою «К»;
 90. у колонці 3 пункту 19 слова та цифри «таблиці 20 додатка 1» замінити словами та цифрами «пункту 1, підпункту «б» пункту 3 і пункту 4 таблиці 20 додатка 1».

  8.2. Назву колонки 3 таблиць 2( zc143-06 ), 5( zc143-06 ) та 6( zc143-06 ) викласти у такій редакції:

  «Нормативне значення».

  8.3. У таблиці 7( zc143-06 ):

 91. назву колонки 3 викласти у такій редакції:
 92. «Нормативне значення»;

  в колонці 3 підпункту «б» пункту 2 слова «довжини та глибини» замінити словами «довжини за глибини».

  8.4. У таблиці 8( zc143-06 ):

 93. назву колонки 3 викласти у такій редакції:
 94. «Нормативне значення»;

 95. в колонці 3 пункту 2 слово «повинен» замінити словом «повинно»;
 96. колонку 2 пункту 4 доповнити літерою «М»;
 97. в колонці 4 пункту 4 слова та цифри «менше ніж мінус 10%» замінити словами та цифрами «менше ніж на мінус 10%»; слова та цифри «менше ніж мінус 20%» замінити словами та цифрами «менше ніж на мінус 20%».

  8.5. У таблиці 9( zc143-06 ):

 98. назву колонки 3 викласти у такій редакції:
 99. «Нормативне значення»;

  у колонці 3 пункту 2 слова та цифри «у таблиці 20» замінити словами та цифрами «у таблицях 19 і 20».

  8.6. У таблиці 10( zc143-06 ):

 100. назву колонки 3 викласти у такій редакції:
 101. «Нормативне значення»;

 102. у колонці 3 підпункту «а» пункту 1 слово «наведений» замінити словом «наведене»;
 103. у пункті 9:
 104. колонку 2 доповнити літерою «К»;
 105. у колонці 3 слова «за піднятого до упору плунжера» замінити словами «при піднятому до упору плунжері»;

  у колонці 3 пункту 12 слова та цифри «таблицею 20 цього додатка» замінити словами та цифрами «пунктом 1, підпунктом «б» пункту 3 і пунктом 4 таблиці 20 цього додатка».

  8.7. У таблиці 11( zc143-06 ):

 106. назву колонки 3 викласти у такій редакції:
 107. «Нормативне значення»;

 108. у колонці 1 пункту 4 слово «кута» замінити словами «тангенса кута».
 109. 8.8. У таблиці 12( zc143-06 ):

 110. назву колонки 3 викласти у такій редакції:
 111. «Нормативне значення»;

  у колонці 3 підпункту «б» пункту 1 слова «Випробування проводять відповідно» замінити словами «Вимірювання проводять відповідно»;

  у колонці 3 пункту 12 слова та цифри «таблицею 20 цього додатка» замінити словами та цифрами «пунктом 1, підпунктом «б» пункту 3 і пунктом 4 таблиці 20 цього додатка».

  8.9. Назву колонки 3 таблиці 13( zc143-06 ) викласти у такій редакції:

  «Нормативне значення».

  8.10. У таблиці 14( zc143-06 ):

 112. назву колонки 3 викласти у такій редакції:
 113. «Нормативне значення»;

  в колонці 3 пункту 6 слова «за піднятого до упору плунжера» замінити словами «при піднятому до упору плунжері».

  8.11. Назву колонки 3 таблиці 15( zc143-06 ) викласти у такій редакції:

  «Нормативне значення».

  8.12. У таблиці 16( zc143-06 ):

 114. назву колонки 3 викласти у такій редакції:
 115. «Нормативне значення»;

 116. у колонці 3 підпункту «а» пункту 1 слово «наведений» замінити словом «наведене»;
 117. у колонці 4 підпункту «б» пункту 1 слова «рекомендується безпосередньо» замінити словами «рекомендується проводити безпосередньо».

  8.13. У колонці 4 пункту 5 таблиці 20( zc143-06 ) слова та цифру «раз на 3 роки не рідше» замінити словами та цифрою «раз на 3 роки, але не рідше».

  8.14. У таблиці 22( zc143-06 ):

 118. колонку 3 пункту 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
 119. «Під час ремонту обмоток електродвигунів змінного струму випробування проводять відповідно до додатка Г до СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007.»;

 120. абзац другий колонки 3 підпункту «а» пункту 4 виключити;
 121. у колонці 3 пункту 6 слова «не повинна відрізнятися» замінити словами «не повинно відрізнятися»;
 122. доповнити таблицю новим пунктом 13 такого змісту:
 123. «

 124. 13. Вимірювання зазорів у підшипниках ковзання
 125. К

  Вимірювання проводять відповідно до інструкцій виробника

  ».

  8.15. У колонці 3 пункту 3 таблиці 23 слова «виміряного мегаомметром» замінити словами «виміряне мегомметром».

  8.16. У таблиці 27( zc143-06 ):

 126. колонку 3 пункту 6 викласти в такій редакції:
 127. «Проводиться шляхом натискання на кнопку «Т» (тест)»;

 128. у колонці 4 пункту 10 слово та цифри «пункту 10» замінити словом та цифрою «пункту 9»;
 129. у примітці 2 до таблиці слова та цифри «пунктах 1, 5, 6, 10 та 11» замінити словами та цифрами «пунктах 1, 6, 9 та 10»;

 130. доповнити таблицю новою приміткою 3 такого змісту:
 131. «3. Міжремонтні перевірки та вимірювання (М), зазначені в пунктах 4 та 5 цієї таблиці, проводяться не рідше ніж один раз на 3 роки».

  9. У додатку 2 до Правил( zc143-06 ):

  9.1. Таблицю 9( zc143-06 ) доповнити новою виноскою такого змісту:

  «**** Випробування випрямленою напругою кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену проводяться тільки у разі прокладення нових кабелів, а також після їх ремонту (монтажу різного виду муфт).».

  9.2. У рядку 5 колонки 1 таблиці 20 літери, слово та цифри «tg d за 90°С**» замінити літерами, словом та цифрами «tg dм за 90°С**».

  9.3. Таблицю 30( zc143-06 ) викласти в такій редакції:

  «Таблиця 30. Значення опору вентильних розрядників (елементів розрядників)

  Тип розрядника або елемента розрядника

  Значення опору, МОм

 132. не менше
 133. не більше
 134. 1

  2

  3

  РВМ — 3

 135. 15
 136. 40
 137. РВМ — 6

 138. 100
 139. 250
 140. РВМ — 10

 141. 170
 142. 450
 143. РВМ — 15

 144. 600
 145. 2000
 146. РВМ — 20

 147. 1000
 148. 10000
 149. Елементи розрядника РВМ — 35*

 150. 600
 151. 2000
 152. РВРД — 3

 153. 95
 154. 300
 155. РВРД — 6

 156. 210
 157. 940
 158. РВРД -10

 159. 770
 160. 5000
 161. Елементи розрядника РВМА — 66*

 162. 250 400
 163. 1000 2000
 164. Елементи розрядника РВМГ — 110М

 165. 400
 166. 2500
 167. Елементи розрядника РВМГ — 150М

 168. 400
 169. 2500
 170. __________ * Розрядник складається з двох елементів.».

  9.4. У третій виносці до таблиці 46( zc143-06 ) цифри та літеру «0,001r» замінити цифрами та літерою «0,01r».

  9.5. У таблиці 47( zc143-06 ):

  у колонці 1 підпункту 3.1.1 підпункту 3.1 пункту 3 слова «вихідних ліній» замінити словами «відхідних ліній»;

  у першій виносці до таблиці слова та цифри «яку визначають за виразом 1.7.5 пункту 1.7.99 ПУЕ» замінити словами та цифрами «яку визначають згідно з пунктом 1.7.99 глави 1.7 розділу 1 ПУЕ».

  9.6. У колонці 1 пункту 2 таблиці 49( zc143-06 ) слова «Увімкнення і» замінити словами «Увімкнення і вимкнення».

  10. У тексті Правил( z1143-06 ) та додатках ( zc143-06 ) до них слово «навантага» в усіх відмінках замінити словом «навантаження» у відповідних відмінках; слова «центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду» в усіх відмінках замінити словом «Держенергонагляд» у відповідних відмінках.

  Директор Департаменту електроенергетики

  С. Я. Меженний

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  В Індії – новий президент

  Переможцем виборів став Пранаб Мухерджі, колишній міністр фінансів, один з лідерів керівної партії Національний конгрес. За нього проголосували 69% депутатів двох палат парламенту і законодавчих ...

  Про внесення змін до Положення про прикордонний режим, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін до Положення про прикордонний режим Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Положення про прикордонний режим( 1147-98-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1127; 1999 р., № 17, ст. 726; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2004 р., № 26, ст. 1705; 2010 р., № 94, ст. 3340), такі зміни:

  Про звільнення С. Карлашенка з посади голови Сакської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим, Президент України

  Розпорядження  Президента України Звільнити КАРЛАШЕНКА Сергія Феофановича з посади голови Сакської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим.

  Порахували збитки і борги

  Україна готова до зими на тверду четвірку про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк під час селекторної наради, що відбулася ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa