• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 19.11.2012  № 1202/1291
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2012/22324

  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

  Відповідно до підпункту 13.1.4 підпункту 13.1 пункту 13 розділу І Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки( 187/2012 ) «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (далі — Типовий перелік), що додається.

  2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

  Департаментом місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) — до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів;

  Департаментом економіки та фінансування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Даниленко С. В.) — до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту:

  від 01 жовтня 2010 року № 1149/3438( z0957-10 ) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 957/18252;

  від 09 лютого 2011 року № 73/404( z0242-11 ) "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2011 року за № 242/18980.

  4. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Рибака С. О. та першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Суліму Є.М.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр фінансів України

  Ю. В. Колобов

  Міністр освіти і науки, молоді та спорту України

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.11.2012  № 1202/1291

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2012/22324

  ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів*

  Програма

  Проведення спортивної роботи в регіоні

  Мета

  Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

  Підпрограма 1

  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі — КТКВК( v0011201-11 )) 130102)

  Завдання 1

  Результативні показники

  Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

  Показники затрат: кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од. Показники продукту: кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн. Показники якості: динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %

  Завдання 2

  Результативні показники

  Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

  Показники затрат: кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од. Показники продукту: кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн. Показники якості: динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

  Завдання 3

  Результативні показники

  Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських  видів спорту

  Показники затрат: кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од. Показники продукту: кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. Показники якості: динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %

  Завдання 4

  Результативні показники

  Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

  Показники затрат: кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од. Показники продукту: кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб. Показники ефективності: середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. Показники якості: кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб; динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %

  Підпрограма 2

  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (КТКВК( v0011201-11 ) 130106)

  Завдання 1

  Результативні показники

  Проведення навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

  Показники затрат: кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од. Показники продукту: кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн. Показники якості: динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %

  Завдання 2

  Результативні показники

  Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

  Показники затрат: кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од. Показники продукту: кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн. Показники якості: динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

  Завдання 3

  Результативні показники

  Організація і проведення регіональних змагань з  неолімпійських видів спорту

  Показники затрат: кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од. Показники продукту: кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з  неолімпійських видів спорту, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн. Показники якості: динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у  регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %

  Завдання 4

  Результативні показники

  Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

  Показники затрат: кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од. Показники продукту: кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб. Показники ефективності: середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн. Показники якості: кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб; динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %

  Програма

  Діяльність закладів фізичної культури і спорту

  Мета

  Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

  Підпрограма 1

  Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності (КТКВК( v0011201-11 ) 130114)

  Завдання 1

  Результативні показники

  Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

  Показники затрат: кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), од.; кількість штатних працівників ШВСМ, осіб, у тому числі тренерів, осіб; середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб; кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.; кількість навчально-тренувальних зборів, од. Показники продукту: кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.; кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.; кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од. Показники ефективності: середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів, грн; середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, грн; середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн. Показники якості: кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб

  Підпрограма 2

  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КТКВК( v0011201-11 ) 130107)

  Завдання

  Результативні показники

  Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

  Показники затрат: кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.; обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн; кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб, у тому числі тренерів, осіб. Показники продукту: середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб; кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб; кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од. Показники ефективності: середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн; середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн; середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн; середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн; середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн. Показники якості: кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб; кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб; динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %

  Підпрограма 3

  Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КТКВК( v0011201-11 ) 130203)

  Завдання

  Результативні показники

  Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

  Показники затрат: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету,  в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.; обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл  фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн; кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, од., у тому числі тренерів, од. Показники продукту: середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб; кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб; кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од. Показники ефективності: середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн; середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн; середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн; середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн; середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн. Показники якості: кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб; кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб; динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %

  Підпрограма 4

  Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд (КТКВК( v0011201-11 ) 130110)

  Завдання

  Результативні показники

  Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

  Показники затрат: кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.; кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб. Показники продукту: кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. Показники ефективності: середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн; середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. Показники якості: динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %

  Підпрограма 5

  Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КТКВК( v0011201-11 ) 130205)

  Завдання

  Результативні показники

  Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

  Показники затрат: кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.; кількість штатних працівників спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од. Показники продукту: кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од. Показники ефективності: середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, якій надається фінансова підтримка з бюджету, грн; середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн. Показники якості: динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %

  Програма

  Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху

  Мета

  Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос» для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

  Підпрограма 1

  Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (КТКВК( v0011201-11 ) 130201)

  Завдання

  Результативні показники

  Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

  Показники затрат: кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, од. Показники продукту: кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, осіб. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день проведення місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств спортивних заходів (у розрізі їх видів), грн. Показники якості: динаміка** кількості спортсменів місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь у спортивних заходах, порівняно з минулим роком, %; динаміка** кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів), проведених місцевими осередками всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком, %

  Підпрограма 2

  Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (КТКВК( v0011201-11 ) 130202)

  Завдання

  Результативні показники

  Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

  Показники затрат: кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, од. Показники продукту: кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, осіб. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), які проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, грн. Показники якості: динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком, %; динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком, %

  Підпрограма 3

  Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (КТКВК( v0011201-11 ) 130204)

  Завдання

  Результативні показники

  Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення

  Показники затрат: кількість місцевих рад товариства, од.; кількість штатних працівників місцевих рад товариства, осіб. Показники продукту: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих рад товариства, од.; кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства, од. Показники ефективності: середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній місцевій раді товариства, грн; середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих рад товариства, грн. Показники якості: динаміка** сільського населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, %; динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства, порівняно з минулим роком, %

  Програма

  Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів

  Мета

  Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

  Підпрограма 1

  Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл (КТКВК( v0011201-11 ) 130104)

  Завдання 1

  Результативні показники

  Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

  Показники затрат: кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.; кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб. Показники продукту: кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту (в розрізі їх видів), осіб. Показники ефективності: середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн. Показники якості: динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %

  Завдання 2

  Результативні показники

  Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту

  Показники затрат: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі — ДЮСШ) для інвалідів, од.; кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл паралімпійського резерву (далі — СДЮШПР), од.; кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб., у тому числі тренерів, осіб. Показники продукту: середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб; кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб; кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, од. Показники ефективності: середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн; середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн; середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у розрахунку на одного учня, грн; середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн; середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн. Показники якості: кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб; кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб; динаміка** кількості учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %

  Підпрограма 2

  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту (КТКВК( v0011201-11 ) 130105)

  Завдання 1

  Результативні показники

  Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань

  Показники затрат: кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од. Показники продукту: кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань, грн. Показники якості: динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань, %

  Завдання 2

  Результативні показники

  Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань

  Показники затрат: кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од. Показники продукту: кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, грн. Показники якості: динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів  з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

  Завдання 3

  Результативні показники

  Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів

  Показники затрат: кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од. Показники продукту: кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн. Показники якості: динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у  регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %

  Завдання 4

  Результативні показники

  Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

  Показники затрат: кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од. Показники продукту: кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од. Показники ефективності: середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн. Показники якості: динаміка** кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком, %

  Завдання 5

  Результативні показники

  Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів

  Показники затрат: обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн. Показники продукту: кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб. Показники ефективності: середні витрати на забезпечення  участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн. Показники якості: кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб; динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком, %

  __________ * При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений. ** Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівня показника порівняно з рівнем попереднього року.

  Директор Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України

  О. С. Шнипко

  Директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

  С. В. Даниленко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Соціальна реклама – вагомий важіль, який здатен змінити ставлення громадськості до існуючих суспільних проблем…

  Лише за вісім місяців поточного року на дорогах Полтавської області сталося 632 ДТП, в яких загинуло 111 людей і травмувалися 810. Нажаль, не зважаючи на приголомшливу статистику, більшість громадян ...

  Свято для малюків: ДАІ Полтавщини нагадує дітям Правила дорожнього руху

  Напередодні новорічно-різдвяних свят нам всім, а особливо малечі, так хочеться свята, дива, або просто зустрічі, яка підніме настрій.

  Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Комунальній установі "Муніципальне будівництво" Макіївської міської ради Донецької області вул. Московська, 2/37, м. Макіївка, Донецька обл., 86157 Державній казначейській службі України вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

  Рекламу — геть з дороги!

  Такого засилля реклами, як в Україні, годі ще десь шукати. У засобах масової інформації, особливо електронних, її стільки, що в більшості людей псується настрій уже від самої згадки про неї. ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa