• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ-газ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1258

ЗВІТНІ ( z1821-12 BF68.xls ) та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування, зберігання, розподілу природного газу та його постачання за регульованим тарифом

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1258

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 р. за № 1821/22133

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ-газ (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарської діяльності з транспортування, зберігання, розподілу природного газу та його постачання за регульованим тарифом"

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами; із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ; з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ; з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, незалежно від підпорядкування (далі — ліцензіат).

  1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі — НКРЕ).

  1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

  Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Законів України "Про природні монополії"( 1682-14 ), "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 );

  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами( z0026-10 ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року № 9, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 26/17321;

  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ( z0025-10 ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року № 8, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 25/17320;

  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ( z0029-10 ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року № 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 29/17324;

  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом( z0028-10 ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року № 11, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 28/17323;

  Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу( z1076-06 ), з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 вересня 2006 року № 1182, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2006 року за № 1076/12950 (із змінами);

  інших нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність ліцензіатів з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, із зберігання природного газу, розподілу природного та нафтового газу та з постачання природного газу за регульованим тарифом.

  II. Порядок та терміни надання інформації

  2.1. Форма № 4-НКРЕ-газ (квартальна) подається ліцензіатами до НКРЕ до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, крім додатків 2 та 4, що подаються щомісячно до 15 числа місяця, наступного після звітного.

  2.2. Звітними періодами є квартал, півріччя, 9 місяців, рік, крім додатків 2 та 4, звітним періодом для яких є місяць.

  2.3. Ліцензіати надають форму № 4-НКРЕ-газ (квартальна) у двох примірниках: один — до НКРЕ, другий — до відповідного територіального підрозділу НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

  2.4. Форма № 4-НКРЕ-газ (квартальна) надсилається поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: nerc4g@nerc.gov.ua.

  2.5. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання та головним бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця та номер контактного телефону.

  2.6. У разі внесення змін до звіту ліцензіат терміново повідомляє про це НКРЕ та відповідний територіальний підрозділ НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

  III. Пояснення щодо заповнення форми № 4-НКРЕ-газ (квартальна)

  3.1. Форма № 4-НКРЕ-газ (квартальна) передбачає звітність ліцензіата з провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами; із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ; з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ; з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року та заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

  3.2. У рядку 1 "Виробнича собівартість продукції, усього" відображається сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1,5, яка включає всю суму витрат, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.3. У рядку 1.1 "Матеріальні витрати, усього" відображається сума значень рядків 1.1.1 — 1.1.6, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.4. У рядку 1.2 "Витрати на оплату праці" відображається сума прямих витрат на оплату праці, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.5. У рядку 1.3 "Відрахування на соціальні заходи" відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.6. У рядку 1.4 "Амортизація" відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.7. У рядку 1.5 "Інші витрати, усього" відображається сума значень рядків 1.5.1 — 1.5.7, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності; рядок 1.5.7 "інші витрати" розшифровується за статтями витрат на окремому аркуші та надається одночасно з формою.

  3.8. У рядку 2 "Адміністративні витрати, усього" відображається сума значень рядків 2.1 — 2.5, яка включає всю суму витрат, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.9. У рядку 3 "Витрати на збут продукції, усього" відображається сума значень рядків 3.1 — 3.5, яка включає всю суму витрат, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.10. У рядку 4 "Витрати на встановлення лічильників газу населенню, усього" відображається сума рядків 4.1 — 4.5, яка включає всю суму витрат на встановлення лічильників газу населенню.

  3.11. У рядку 5 "Інші операційні витрати" відображається сума витрат звітного періоду, які не входять до складу виробничої собівартості зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.12. У рядку 6 "Витрати операційної діяльності, усього" відображається сума рядків 6.1 — 6.5, яка включає всю суму операційних витрат, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.13. У рядку 6.1 "Матеріальні витрати" відображається сума значень рядків 1.1, 2.1, 3.1 та 4.1, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.14. У рядку 6.2 "Витрати на оплату праці" відображається сума значень рядків 1.2, 2.2, 3.2 та 4.2, яка включає всю суму витрат на оплату праці, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.15. У рядку 6.3 "Відрахування на соціальні заходи" відображається сума значень рядків 1.3, 2.3, 3.3 та 4.3, яка включає всю суму витрат, пов’язаних з відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  3.16. У рядку 6.4 "Амортизація" відображається сума значень рядків 1.4, 2.4, 3.4 та 4.4, яка включає всю суму амортизації, що відноситься до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.17. У рядку 6.5 "Інші витрати" відображається сума значень рядків 1.5, 2.5, 3.5 та 4.5, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.18. У рядку 7.1 "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього" відображається сума всієї тарифної виручки, яку одержано від зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.19. У рядку 7.2 "Податок на додану вартість" відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

  3.20. У рядку 7.3 "Інші вирахування з доходу" відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

  3.21. У рядку 7.4 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається різниця значень рядка 7.1 та рядків 7.2, 7.3.

  3.22. У рядку 8.1 "Прибуток (збиток)" відображається різниця значень рядка 7.4 та рядка 6.

  3.23. У рядку 8.2 "Податок на прибуток" відображається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 ).

  3.24. Рядок 8.3 "Чистий прибуток" заповнюється як різниця значень, указаних у рядках 8.1 та 8.2.

  3.25. У рядку 8.4 "Використання чистого прибутку, усього" відображається сума значень рядків 8.4.1 та 8.4.2, яка включає всю суму використаного чистого прибутку, що відноситься до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.26. У рядку 9 "Обсяг транспортування (постачання, зберігання) природного газу, млн м-3" граф 1, 3, 5, 7 відображається обсяг згідно зі встановленою структурою тарифу, а граф 2, 4, 6, 8 — згідно з фактичним обсягом транспортування (постачання, зберігання) природного газу.

  3.27. Рядок 10 "Собівартість 1000 тис. м-3 природного газу, грн" заповнюється як співвідношення даних рядка 1 до рядка 9.

  3.28. Рядок 11 "Тариф за 1000 тис. м-3 природного газу, грн" заповнюється як співвідношення суми даних рядків 6 та 8.1 до даних рядка 9.

  3.29. Рядок 12 "Рентабельність за видами діяльності, %" заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 8.1 до рядка 6.

  3.30. Рядок 13 "Середня нормативна чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

  3.31. Рядок 14 "Середня фактична чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

  3.32. Рядок 15 "Середньомісячна заробітна плата, грн" заповнюється як співвідношення даних рядка 6.2 до рядка 14, поділене на кількість місяців звітного періоду і помножене на 1000 грн.

  3.33. У рядку 16 "Первісна вартість основних засобів, тис. грн" відображається фактична вартість придбання основних засобів або фактичні витрати на створення даних основних засобів.

  3.34. Рядок 17 "Залишкова вартість основних засобів, тис. грн" відображається сума первісної вартості основних засобів за вирахуванням їх зносу.

  3.35. Додаток 1 "Розшифрування основних показників інших видів діяльності" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

  3.36. Додаток 2 "Розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку та розрахунку відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами( z0570-03 ), затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року № 264, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за № 570/7891, Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами ( z0571-03 ), затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року № 264, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за № 571/7892, та Методики визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов( z1224-03 ), затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 року за № 1224/8545.

  3.37. Додаток 3 "Фактичні показники витрат на оплату праці за видами діяльності" заповнюється згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010( va327609-10 ), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, на підставі даних бухгалтерського обліку.

  3.38. Додаток 4 "Обсяги транспортування, постачання природного газу розподільними трубопроводами в розрізі категорій споживачів" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

  Начальник управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

  В. Семенець

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Грошовий еквівалент премії Нобеля Євросоюз передасть дітям

  Гроші від Нобелівської премії миру 2012 року Євросоюз передасть 23 тисячам дітей з Сирії, Колумбії, Конго й Пакистану, які стали жертвами війн або конфліктів. Єврокомісія також вирішила подвоїти ...

  Смартфони від Apple: мода на тонкий дизайн і потужний процесор

  Аналітики припускали, що більш тонкий екран на смартфонах буде затребуваний для того, щоб зробити більшою батарею і тим самим збільшити час роботи від однієї зарядки. Але Apple у своєму новому ...

  Про скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Волковського В.Г., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 серпня 2012 року за № 21-36-7844, Центральна виборча комісія

  Про скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Волковського В. Г., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 8 серпня 2012 року за № 21-36-7844

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa