• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 23.08.2012  № 939
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 р. за № 1809/22121

  Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

  Відповідно до глави 4 розділу I Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та Положення про Міністерство фінансів України ( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу, що додається.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 30 травня 2007 року № 662( z0673-07 ) "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 червня 2007 року за № 673/13940.

  3. Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Циба Р. П.) в установленому порядку забезпечити:

 3. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. оприлюднення цього наказу.
 5. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Шевченка Ю.І.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 23.08.2012  № 939

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 р. за № 1809/22121

  ПОРЯДОК взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

  1. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини п’ятої статті 22, частини другої статті 32, статей 34-36, 42, 46, 59-61 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), Положення про Міністерство фінансів України ( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 року № 574( z0003-02 ) "Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2002 року за № 3/6291 (далі — Інструкція).

  1.2. Цей Порядок регулює взаємовідносини між Міністерством фінансів України (далі — Мінфін) як головним розпорядником бюджетних коштів (далі — головний розпорядник) та центральними органами виконавчої влади (відповідальними виконавцями бюджетних програм) (далі -відповідальні виконавці) у процесі складання, затвердження та виконання державного бюджету за кодом відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 "Міністерство фінансів України" (далі — КВК 350) відповідно до бюджетної класифікації( v0011201-11 ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію".

  1.3. Статус відповідальних виконавців та особливості їх участі в бюджетному процесі визначено Інструкцією( z0003-02 ).

  1.4. До системи головного розпорядника, крім центрального апарату Мінфіну, входять шість відповідальних виконавців, а саме:

  Державна казначейська служба України;

  Державна митна служба України;

  Державна податкова служба України;

  Державна пробірна служба України;

  Державна фінансова інспекція України;

  Державна служба фінансового моніторингу України.

  1.5. Обов’язки щодо координації питань у процесі складання, затвердження та виконання державного бюджету, здійснення у межах своїх повноважень контролю за додержанням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо головного розпорядника покладаються на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу функціональних повноважень та департамент, на який покладені функції головного розпорядника згідно з Положенням про структурний підрозділ Мінфіну (далі — Департамент).

  1.6. Головний розпорядник приймає від відповідальних виконавців на розгляд за кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають, з детальними обґрунтуваннями та розрахунками за визначеними формами:

  плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів));

  проект кошторису та бюджетний запит, складені на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетних періоди;

  мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі — розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів, які будуть отримувати кошти з державного бюджету за КВК 350( v0011201-11 );

 6. проекти паспортів бюджетних програм та звіти про їх виконання;
 7. зведені проекти кошторисів та зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду та зведені плани спеціального фонду (далі — зведені кошториси) для складання розпису державного бюджету;

  розподіл показників зведених кошторисів відповідальних виконавців у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, показників планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів;

  кошториси на погодження по центральному апарату з розрахунками та обґрунтуваннями в розрізі кодів економічної класифікації видатків( v0011201-11 );

  зміни до розпису державного бюджету в межах, затверджених відповідальним виконавцем бюджетних програм;

 8. зміни до кошторисів у межах, затверджених відповідальними виконавцями бюджетних програм;
 9. зміни до кошторисів у межах, затверджених відповідальними виконавцями бюджетних програм за головним розпорядником;

  пропозиції щодо формування порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів;

 10. розподіли відкритих асигнувань за мережею відповідального виконавця;
 11. розподіли раніше відкритих (невикористаних) асигнувань;
 12. фінансову та бюджетну звітність за бюджетними програмами;
 13. інформацію про бюджет за бюджетними програмами та показниками.

  1.7. Департамент спільно зі структурними підрозділами Мінфіну готує висновки та пропозиції щодо документів, зазначених у пункті 1.6 цієї глави. Оформлені документи в установленому порядку подаються на підпис та погодження керівництву Мінфіну.

  1.8. Проекти кошторисів за бюджетними програмами на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди, бюджетні запити, проекти зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів установ розглядаються головним розпорядником у присутності посадових осіб, відповідальних за формування показників бюджетних програм.

  2. Порядок формування проектів кошторисів та прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетних періоди та їх розгляду головним розпорядником

  2.1. Головний розпорядник здійснює формування проектів кошторисів та прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетних періоди.

  2.2. Головний розпорядник при розгляді проектів кошторисів та прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетних періоди за бюджетними програмами:

  враховує інформацію Рахункової палати України та Державної фінансової інспекції України щодо результатів проведених ревізій і перевірок цільового та ефективного використання коштів, виділених на виконання бюджетних програм, і державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ;

  вимагає від кожного відповідального виконавця бюджетних програм здійснення оптимізації своїх витрат;

  здійснює поглиблений аналіз, у першу чергу, видатків, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ, непріоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, що не стосуються виконання основних функцій і завдань з урахуванням інформації про виконання паспортів бюджетних програм за попередній звітний рік;

  розглядає заходи щодо скорочення непершочергових витрат, включаючи витрати на придбання та утримання автомобільного транспорту, мобільних телефонів, меблів, іншого обладнання та устаткування, будівництва та капітального ремонту адміністративних об’єктів тощо.

  2.3. Відповідальні виконавці:

  здійснюють аналіз видатків, затверджених за бюджетними програмами на поточний ріку розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) та класифікації кредитування бюджету, та готують пропозиції щодо потреби у видатках на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди, виходячи зі зміни законодавства, закінчення/періодичності дії програм з відповідними обґрунтуваннями;

  надають перелік та обсяги видатків та кредитів на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди, зміна обсягів яких відбувається у зв’язку зі змінами показників, що впливають на розрахунок видатків, разом з детальними розрахунками і обґрунтуваннями;

  надають перелік та обсяги нових видатків (надання/повернення кредитів) державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди відповідно до змін у законодавстві або в зв’язку з періодичністю виконання певних програм разом з детальними розрахунками і обґрунтуваннями;

  вносять пропозиції щодо уточнення назв бюджетних програм, упорядкування бюджетних програм (об’єднання, розподіл, передача від одного відповідального виконавця іншому) з детальними обґрунтуваннями таких змін;

  узгоджують з відповідними структурними підрозділами Мінфіну інформацію щодо окремих бюджетних програм, а в разі потреби — з іншими центральними органами виконавчої влади;

  забезпечують включення до бюджетних запитів за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у разі їх схвалення у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів);

  подають головному розпоряднику інформацію щодо проектів кошторисів за бюджетними програмами на паперових та електронних носіях у встановлені Мінфіном терміни. Зазначена інформація вноситься в автоматизовану інформаційну систему „Держбюджет" (далі — АІС ГРК).

  2.4. Розгляд головним розпорядником проектів кошторисів та прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетних періоди здійснюється у встановлені терміни в такому порядку:

  відповідальні виконавці готують проекти кошторисів за бюджетними програмами, здійснюють їх узгодження зі структурними підрозділами Мінфіну. Після цього інформація вноситься в АІС ГРК та із супроводжувальним листом подається на паперових та електронних носіях до Департаменту;

  Департамент здійснює аналіз поданих відповідальними виконавцями матеріалів, готує висновки, зауваження та пропозиції до них та подає на розгляд заступнику Міністра фінансів України відповідно до розподілу функціональних повноважень;

  відповідальні виконавці вживають заходів щодо усунення розбіжностей з головним розпорядником і в триденний строк вносять уточнення до попередніх показників у робочому порядку та подають їх до Департаменту на електронних носіях та у паперовому вигляді за підписами заступника керівника відповідального виконавця відповідно до розподілу функціональних повноважень та керівника планово-фінансової служби.

  3. Порядок формування бюджетних запитів та їх розгляду головним розпорядником

  3.1. Підготовка та розроблення бюджетних запитів до проекту державного бюджету на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетних періоди здійснюються у встановлені Мінфіном терміни.

  3.2. Головний розпорядник для забезпечення своєчасної організації роботи, пов’язаної зі складанням бюджетних запитів на наступний рік та наступні за плановим два бюджетних періоди:

  доводить у триденний строк до відома відповідальних виконавців доведені Мінфіном граничні обсяги видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів з державного бюджету на наступні за плановим два бюджетних періоди та за окремими програмами — граничні обсяги видатків за спеціальним фондом і організовує розроблення бюджетних запитів;

 14. надає роз’яснення щодо їх складання;
 15. розробляє і доводить інші показники, яких відповідальні виконавці повинні додержуватися при визначенні видатків та наданні кредитів;

 16. установлює графік подання бюджетних запитів відповідальними виконавцями.
 17. 3.3. Відповідальні виконавці при підготовці бюджетних запитів та здійсненні розрахунків до них:

  при визначенні обсягу видатків та наданні кредитів із загального і спеціального фондів державного бюджету на наступний рік за основу беруть відповідні обсяги видатків та надання кредитів, які затверджені законом про Державний бюджет України на поточний рік;

  під час розподілу граничного обсягу видатків та надання кредитів із загального та спеціального фондів державного бюджету за бюджетними програмами дотримуються граничних обсягів, наданих головним розпорядником;

  при розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків( v0011201-11 ) враховують чисельність працівників, передбачені до запровадження розміри мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, зміни щодо визначення відсотків нарахувань на заробітну плату, підвищення цін (тарифів) тощо;

  в обов'язковому порядку виконують вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на утримання установ;

  при формуванні видатків на оплату праці враховують структуру їх видатків із забезпеченням у першочерговому порядку обов’язкових виплат відповідно до законодавства, а також доплати та надбавки, премії, матеріальну допомогу тощо;

 18. під час визначення видатків забезпечують економію бюджетних коштів і матеріальних цінностей;
 19. до бюджетних запитів включають тільки видатки, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності установи;

  видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, передбачають лише за умови забезпечення бюджетними коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості;

  відповідно до основних функціональних повноважень здійснюють розподіл видатків за напрямами діяльності;

  визначаються з обсягами видатків, які спрямовуються на виконання державних цільових програм або їх завдань;

  при визначенні видатків враховують результати аналізу управління зобов’язаннями загального та спеціального фондів з урахуванням можливої кредиторської та дебіторської заборгованостей на початок бюджетного року в межах граничних обсягів, наданих головним розпорядником;

 20. враховують інші показники, які впливають на розрахунки видатків;
 21. визначають результативні показники, які характеризують виконання бюджетних програм;
 22. у разі незабезпечення потреби в коштах граничними обсягами видатків вказують положення нормативно-правового акта, виконання яких не забезпечується;

  приводять бюджетні зобов’язання загального фонду державного бюджету у відповідність із доведеним граничним обсягом видатків та надання кредитів із загального та спеціального фондів державного бюджету.

  3.4. Відповідальні виконавці при формуванні капітальних видатків на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів в обов’язковому порядку надають розрахунки коштів у розрізі об’єктів за окремо встановленими головним розпорядником формами.

  3.5. Відповідальні виконавців процесі складання бюджетних запитів при визначенні показників спеціального фонду виходять з того, що обсяги надходжень до спеціального фонду проекту державного бюджету визначаються на підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік. За основу цих розрахунків беруться такі показники:

  обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень і вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен установлюватися відповідно до законодавства;

 23. прогнозні надходження коштів до спеціального фонду бюджету;
 24. рівень фактичного виконання надходжень до спеціального фонду за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує планованому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в розрахунку, і повністю відповідати показникам фінансової та бюджетної звітності за відповідні періоди.

  3.6. Складені бюджетні запити відповідальні виконавці із супровідним листом подають на розгляд головному розпоряднику в такому порядку:

  відповідальні виконавці повний пакет бюджетних запитів, у тому числі заповнені бюджетні запити в АІС ГРК, подають у встановлені строки Департаменту на паперових та електронних носіях для перевірки дотримання загальних вимог до заповнення бюджетних запитів та завантаження їх у електронну базу даних;

  у разі потреби відповідальні виконавці узгоджують бюджетні запити з відповідними галузевими структурними підрозділами Мінфіну;

  головний розпорядник проводить аналіз бюджетних запитів, поданих відповідальними виконавцями, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, готує висновки, зауваження та пропозиції до них;

  якщо відповідальні виконавці у бюджетних запитах надають розподіл граничного обсягу видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідного рівня функціонування бюджетної установи (оплату праці, розрахунки за енергоносії тощо), головний розпорядник має право повернути відповідальному виконавцю бюджетний запит на доопрацювання;

  відповідальні виконавці вживають заходів щодо узгодження бюджетних запитів з головним розпорядником і в триденний строк вносять уточнення до бюджетних запитів у робочому порядку та подають їх до Департаменту на електронних та паперових носіях та у зброшурованому вигляді за підписами заступників керівників відповідального виконавця відповідно до розподілу функціональних повноважень та планово-фінансової служби.

  4. Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

  4.1. Відповідно до пункту 2.1 глави 2 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету( z1401-11 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 року № 1223, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за № 1401/20139, відповідальні виконавці в установлені терміни подають головному розпоряднику мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі — розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів (далі — мережа), які будуть отримувати кошти з державного бюджету за КВК 350( v0011201-11 ).

  4.2. При підготовці мережі відповідальні виконавці повинні визначити:

  статус установ та організацій, керуючись установчими документами та враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"та інших нормативно-правових актів;

 25. рівень розпорядників коштів.
 26. 4.3. Відповідальні виконавці до своєї мережі включають розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від відповідального виконавця.

  4.4. Дані про мережу на електронних та паперових носіях із супровідним листом подаються головному розпоряднику. У супровідному листі в обов’язковому порядку зазначається кількість розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, що включені до мережі.

  4.5. Відповідальний виконавець отримує в Державній казначейській службі України (далі — Казначейство) програмне забезпечення для підготовки інформації.

  4.6. Головний розпорядник подає до Казначейства у визначений ним строк підготовлену інформацію щодо мережі на паперових та електронних носіях за встановленою формою.

  4.7. Головним розпорядником за поданням відповідальних виконавців вносяться зміни до мережі в разі внесення (виключення) установ, уточнення їх реквізитів тощо.

  5. Підготовка та затвердження порядків використання коштів державного бюджету

  5.1. Відповідальні виконавці складають проекти порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами (далі — проект порядку), передбаченими частиною сьомою статті 20 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ).

  5.2. Відповідальні виконавці узгоджують з Департаментом проект порядку щодо відповідності його цілям і напрямам використання бюджетних коштів, визначення відповідального виконавця бюджетної програми, шляхів погашення бюджетної заборгованості, у тому числі перенесеної кредиторської заборгованості із неіснуючих в поточному році програм на існуючі з подальшим її погашенням.

  5.3. Департамент разом з відповідальними виконавцями готує пакет документів щодо погодження проекту порядку з відповідними центральними органами виконавчої влади, який підписує Міністр фінансів України.

  5.4. У разі виявлення зауважень проект порядку повертається до відповідального виконавця на доопрацювання. Відповідальний виконавець разом з Департаментом доопрацьовує проект порядку і подає в установленому порядку на повторне погодження головному розпоряднику.

  5.5. Погоджений проект порядку подається головним розпорядником державного бюджету до Кабінету Міністрів України на затвердження.

  Порядки використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України, затверджуються протягом 30 днів з дня набрання ним чинності.

  Якщо реалізація бюджетної програми продовжується у наступних бюджетних періодах, дія порядку використання бюджетних коштів за такою бюджетною програмою (з урахуванням змін до цього порядку, внесених у разі необхідності) продовжується до завершення її реалізації.

  6. Порядок складання та затвердження паспортів бюджетних програм та звіту про їх виконання

  6.1. Відповідальні виконавці складають проект паспорта бюджетної програми на наступний бюджетний рік за бюджетними програмами, керуючись вимогами наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами).

  6.2. Паспорти бюджетних програм відповідальними виконавцями формуються в АІС ГРК з використанням інформації, наведеної у бюджетних запитах, виходячи з відповідних показників, визначених головним розпорядником, а після затвердження державного бюджету уточнюються відповідно до бюджетних призначень з розподілом результативних показників.

  6.3. Відповідальні виконавці з набранням чинності законом про Державний бюджет України у визначений головним розпорядником термін подають проекти паспортів бюджетних програм головному розпоряднику водному примірнику.

  6.4. Відповідальні виконавці забезпечують своєчасність подання проектів паспортів бюджетних програм, достовірність, зміст і повноту інформації, що в них міститься.

  6.5. Головний розпорядник розглядає подані відповідальними виконавцями проекти паспортів бюджетних програм і в разі виявлення помилок повертає їх на доопрацювання відповідальним виконавцям. Відповідальні виконавці вносять до проектів паспортів відповідні зміни і в триденний строк подають їх головному розпоряднику.

  6.6. Головний розпоряднику тижневий строк від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

  6.7. Відповідальні виконавці надсилають розпорядникам коштів нижчого рівня копії затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

  6.8. Відповідальні виконавці у терміни, визначені для подання зведеної фінансової та бюджетної звітності, подають головному розпоряднику відповідно звіти про виконання паспортів бюджетних програм.

  6.9. Відповідальні виконавці здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

  7. Порядок складання розпису Державного бюджету України

  7.1. Головний розпорядник з метою забезпечення складання розпису державного бюджету доводить до відповідальних виконавців лімітні довідки про бюджетні асигнування (головний розпорядник отримує лімітну довідку з помісячним розподілом асигнувань із загального фонду в цілому).

  7.2. Відповідальні виконавці отримують оновлення до АІС ГРК від Інформаційно-аналітичного департаменту Мінфіну електронною поштою. За зверненням відповідального виконавця Інформаційно-аналітичним департаментом надаються необхідні роз’яснення щодо застосування АІС ГРК.

  7.3. Відповідальні виконавці складають проекти зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів), зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів і у визначений термін подають головному розпоряднику документи на паперових та електронних носіях.

  7.4. Департамент вносить подані відповідальними виконавцями дані в АІС ГРК згідно з інструкцією до цієї програми, звіряє правильність внесення даних відповідно до вимог із складання розпису.

  7.5. Для складання розпису державного бюджету Департамент подає відповідним структурним підрозділам Мінфіну показники розпису державного бюджету за підписом директора Департаменту.

  7.6. У розписі державного бюджету розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядником здійснюється в розрізі відповідальних виконавців за всіма затвердженими бюджетними програмами у розрізі відповідно до кодів економічної класифікації видатків бюджету( v0011201-11 ) та класифікації кредитування бюджету.

  7.7. Одержані головним розпорядником від Казначейства витяги із розпису державного бюджету за всіма бюджетними програмами в розрізі відповідальних виконавців є підставою для затвердження розпорядниками нижчого рівня у встановленому порядку кошторисів та планів асигнувань. Головний розпорядник доводить витяги з розпису державного бюджету відповідальним виконавцям за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України.

  7.8. У разі коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством строк, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період згідно з вимогами бюджетного законодавства.

  7.9. Головний розпорядник для складання тимчасового розпису державного бюджету на відповідний період бюджетного року доводить граничні обсяги асигнувань загального фонду до відповідальних виконавців за бюджетними програмами.

  7.10. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл граничних обсягів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету за доведеними формами і в установлений термін на паперових та електронних носіях подають головному розпоряднику.

  8. Порядок складання та затвердження кошторисів

  8.1. Витяги із розпису державного бюджету, доведені відповідальним виконавцям, є підставою для затвердження в установленому порядку:

  кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів — усіма розпорядниками;

 27. планів використання бюджетних коштів — одержувачами бюджетних коштів.
 28. 8.2. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл показників зведених кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів за територіями і подають його головному розпоряднику на паперових та електронних носіях.

  8.3. Зазначений розподіл показників за підписом головного розпорядника подається Казначейству для формування розпису державного бюджету та помісячного плану асигнувань загального фонду за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

  8.4. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду центральних апаратів відповідальних виконавців за бюджетними програмами "Керівництво та управління…" затверджуються керівником відповідного центрального органу виконавчої влади і подаються Мінфіну, розглядаються структурними підрозділами та головним розпорядником і погоджуються заступником Міністра фінансів України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

  8.5. Плани використання бюджетних коштів одержувачами затверджуються їх керівниками за погодженням з відповідальними виконавцями, через яких вони одержують бюджетні кошти.

  8.6. У разі коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період.

  8.7. Головний розпорядник відповідно до витягів з тимчасового розпису державного бюджету, наданих Казначейством, розсилає витяги з розпису державного бюджету відповідальним виконавцям за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України, які є підставою для складання в установленому порядку:

  тимчасових кошторисів, тимчасових планів асигнувань загального фонду бюджету, тимчасових планів надання кредитів із загального фонду бюджету, тимчасових планів спеціального фонду, тимчасових планів використання бюджетних коштів і тимчасових помісячних планів використання бюджетних коштів — усіма розпорядниками;

 29. тимчасових планів використання бюджетних коштів — одержувачами бюджетних коштів.
 30. 8.8. Бюджетні установи відповідального виконавця відповідно до тимчасового розпису державного бюджету складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси (з довідками про зміни до них у разі їх внесення), а вищі навчальні заклади та наукові установи — також тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками. При цьому зведені тимчасові кошториси не складаються.

  8.9. Відповідальними виконавцями під час складання на наступний рік річного та помісячного розписів бюджету, кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і помісячних планів використання бюджетних коштів враховуються обсяги здійснених видатків і наданих кредитів з бюджету згідно з тимчасовими розписами та тимчасовими кошторисами, тимчасовими планами використання бюджетних коштів і тимчасовими помісячними планами використання бюджетних коштів.

  9. Унесення змін до розпису державного бюджету

  9.1. Головним розпорядником у процесі виконання державного бюджету пропозиції відповідальних виконавців щодо унесення змін до розпису державного бюджету розглядаються за обґрунтованим поданням у разі:

  перерозподілу видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації видатків( v0011201-11 ) у межах загального обсягу його призначень окремо за загальним та спеціальним фондами;

  перерозподілу бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального фонду або спеціального фонду відповідального виконавця/головного розпорядника;

  інших випадків, передбачених законодавством.

  9.2. Головний розпорядник надає узгоджені пропозиції про унесення змін до розпису державного бюджету за бюджетними програмами відповідальних виконавців відповідним галузевим департаментам Мінфіну для підготовки довідок про внесення змін.

  9.3. Головним розпорядником коштів пропозиції відповідальних виконавців про внесення змін до розпису державного бюджету шляхом перерозподілу видатків та кредитування за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації видатків бюджету( v0011201-11 ) та класифікації кредитування бюджету у межах загального обсягу його призначень за загальним або спеціальним фондом розглядаються три рази на рік: за результатами роботи за І квартал, І півріччя та 9 місяців. В окремих випадках у разі потреби (з метою недопущення кредиторської заборгованості у зв’язку зі зміною цін (тарифів), ставок тощо) з наданням детальних розрахунків та обґрунтувань пропозиції про зміни до розпису можуть бути розглянуті в термін подання відповідних документів.

  9.4. Довідки про внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду затверджуються відповідно до пункту 8.4 цього Порядку.

 31. 10. Розподіл відкритих асигнувань за бюджетними програмами
 32. 10.1. Казначейство готує та подає виписку з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального (спеціального) фонду Державного бюджету України (з обов’язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) головному розпоряднику.

  10.2. Головний розпорядник при відкритті асигнувань відповідальним виконавцям повідомляє їм реєстраційні дані за бюджетними програмами — номер і дату розподілів за скороченою економічною класифікацією видатків( v0011201-11 ),  за винятком коду 5000 "Інші видатки".

  За кодом 5000 "Інші видатки" повідомляються тільки номер і дата розподілу. Відповідальний виконавець самостійно здійснює розподіл відкритих асигнувань за цим кодом за бюджетними програмами.

  10.3. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл відкритих асигнувань за своєю мережею і подають його головному розпоряднику на наступний день після повідомлення про відкриття асигнувань Казначейством — на паперових носіях, у трьох примірниках, з візами посадових осіб, на яких покладені обов’язки щодо забезпечення своєчасної і належної підготовки та оформлення відповідних документів з виконання державного бюджету.

  10.4. Відповідальні виконавці розподіли відкритих асигнувань подають до 10-ї години наступного робочого дня, які підписуються головним розпорядником і подаються Казначейству в той самий день.

  10.5. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл відкритих асигнувань відповідно до належних їм сум. У разі розподілу відкритих асигнувань не в повному обсязі разом з розподілом надається довідка про залишки відкритих асигнувань за кодами економічної класифікації( v0011201-11 ) за формою згідно з додатком, що додається.

  10.6. Головний розпорядник повідомляє відповідального виконавця про підписання розподілу або його доопрацювання. Головний розпорядник самостійно подає до Казначейства підписані розподіли відкритих асигнувань щодо відповідальних виконавців.

 33. 11. Перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань
 34. 11.1. Відповідальні виконавці в окремих випадках за умови прийняття головним розпорядником рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань на підставі детальних обґрунтувань можуть здійснювати перерозподіл невикористаних відкритих асигнувань за своєю мережею.

  11.2. Відповідальний виконавець із супровідним листом та детальними поясненнями причин щодо неможливості використання коштів і обґрунтуваннями подає на розгляд головному розпоряднику розподіл відкритих асигнувань (зміни до фактично відкритих асигнувань за бюджетними програмами) на паперових носіях, з візами посадових осіб, на яких покладені обов’язки щодо забезпечення своєчасної і належної підготовки та оформлення відповідних документів з виконання державного бюджету.

  11.3. Головним розпорядником розглядається розподіл відкритих асигнувань за наявності поважних причин (відкриття асигнувань під узяті бюджетні зобов’язання згідно з договірними документами та ненадання виконавцями у визначений термін актів виконаних робіт, послуг, поставки товарів; реорганізація, ліквідація розпорядників коштів нижчого рівня тощо).

  Подані відповідальним виконавцем документи розглядаються протягом п’яти календарних днів. У разі потреби зазначені документи розглядаються в присутності посадової особи відповідального виконавця, доопрацювання документів здійснюється у робочому порядку. За недостатності обґрунтувань щодо потреби та доцільності внесення змін документи повертаються на доопрацювання із супровідним листом.

  11.4. У разі прийняття пояснень відповідального виконавця головний розпорядник подає попередньо підписаний головним бухгалтером розподіл відкритих асигнувань на підпис заступнику Міністра фінансів України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

  Підписані розподіли відкритих асигнувань щодо відповідальних виконавців головний розпорядник самостійно подає до Казначейства.

 35. 12. Порядок подання звітності за бюджетними програмами
 36. 12.1. Відповідальні виконавці подають фінансову та бюджетну звітність за бюджетними програмами головному розпоряднику та Казначейству відповідно до Порядку подання фінансової звітності( 419-2000-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (із змінами) (далі — Порядок подання фінансової звітності), та Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів( z0196-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (далі — Порядок складання фінансової та бюджетної звітності).

  12.2. Головний розпорядник затверджує терміни подання фінансової та бюджетної звітності відповідальними виконавцями з таким розрахунком, щоб вони дотримувались термінів подання фінансової та бюджетної звітності до органів Казначейства, з урахуванням термінів, встановлених нормативно-правовими актами.

  12.3. Відповідальні виконавці відповідно до затверджених термінів подають головному розпоряднику фінансову та бюджетну звітність разом з пояснювальною запискою.

  Пояснювальна записка складається відповідно до глави 4 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності( z0196-12 ).

  12.4. Головний розпорядник може установлювати для відповідальних виконавців додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію, не передбачену Порядком складання фінансової та бюджетної звітності( z0196-12 ), щодо виконання бюджетних програм, за якими вони включені до мережі.

  12.5. Головний розпорядник уразі виявлення помилок та перекручень у поданій відповідальними виконавцями фінансовій та бюджетній звітності повертає її разом із супровідним листом на доопрацювання. У листі зазначаються норми Порядку складання фінансової та бюджетної звітності( z0196-12 ), яких не було дотримано. Відповідальний виконавець у робочому порядку протягом двох днів повинен усунути недоліки і подати головному розпоряднику доопрацьований звіт.

  12.6. Головний розпоряднику встановленому порядку подає зведену фінансову та бюджетну звітність Казначейству та Рахунковій палаті України щокварталу у строки, установлені законодавством.

 37. 13. Публічне представлення інформації про бюджет
 38. 13.1. Головний розпорядник на виконання статей 28, 58-61 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) до 15 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені йому законом про Державний бюджет України, відповідно до форм та вимог, встановлених Мінфіном.

  13.2. Відповідальні виконавці готують інформацію про бюджет за бюджетними програмами та показниками та подають головному розпоряднику разом з річною фінансовою та бюджетною звітністю у встановлені головним розпорядником терміни.

  13.3. Інформація про бюджет відповідального виконавця подається головному розпоряднику відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) та наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489( z0137-11 ) "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за № 137/18875.

 39. 14. Затвердження структури та штатних розписів
 40. 14.1. Структура апарату центрального органу виконавчої влади -відповідального виконавця відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"( 3166-17 ) та Положення про Міністерство фінансів України( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, затверджується керівником відповідного центрального органу виконавчої влади, а в разі його відсутності — особою, яка виконує його обов’язки, підписується керівником планово-фінансової служби і подається до Мінфіну. Структура апарату центрального органу виконавчої влади — відповідального виконавця розглядається структурними підрозділами і погоджується Міністром фінансів України або особою, яка виконує його обов’язки.

  14.2. Штатний розпис апарату центрального органу виконавчої влади -відповідального виконавця затверджується керівником відповідного центрального органу виконавчої влади, а в разі його відсутності — особою, яка виконує його обов’язки, підписується керівником планово-фінансової служби і подається до Мінфіну. Штатний розпис апарату центрального органу виконавчої влади — відповідального виконавця розглядається структурними підрозділами і погоджується керівником або заступником керівника Мінфіну.

  Директор Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності — головний бухгалтер

  Р. П. Циба

  Додаток до Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

  ДОВІДКА про стан розподілу відкритих асигнувань відповідальному виконавцю

  ___________________________________________________________ (найменування відповідального виконавця)

  Відкрито асигнувань

  Розподілено асигнувань

  Залишок нерозподілених асигнувань, (тис. грн)

  Причина нерозподілу асигнувань у повному обсязі

 41. дата
 42. КПКВ

  КЕКВ ( v0011201-11 )

 43. сума (тис. грн)
 44. дата
 45. номер розподілу
 46. сума (тис. грн)
 47. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Мэр Мелитополя, подозреваемый в коррупции, за свое освобождение внес 1,5 млн грн залога

  Мэр Мелитополя, подозреваемый в получении взяток в особо крупных размерах и ряде других должностных преступлений, внес определенный судом залог – 1 млн 500 тыс. 276 грн, в связи с чем и остался ...

  Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 21.03.2013 № 168, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

  Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 21.03.2013 № 168 Керуючись статтями 18, 19 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), статтями 14, 18 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"( 1770-14 ) та у зв'язку з кадровими змінами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

  «Сміття» стане дорожчим?

  Президент Віктор Янукович 28 грудня підписав Закон № 5519VI Про внесення змін до Податкового кодексу щодо удосконалення адміністрування податків і зборів, прийнятий парламентом попереднього скликання. ...

  Яхти на старті затримав штиль

  Ми не беремо від природи нічого, крім відзнятих фотографій, не залишаємо нічого, крім слідів на піску, та не вбиваємо нічого, окрім власного вільного часу, такі принципи озвучив директор Південної ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa