• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Правил надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 04.10.2012 № 649
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2012 р. за № 1779/22091

  Про затвердження Правил надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України

  Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України( 3393-17 ) та з метою організації та забезпечення виконання польотів, пошуку та рятування державних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України, що додаються.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

  Міністр оборони України

  Д. А. Саламатін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 04.10.2012  № 649

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2012 р. за № 1779/22091

  ПРАВИЛА надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України

  I. Загальні положення

  1.1. Ці Правила визначають процедури та вимоги до надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України з метою організації виконання польотів, пошуку та рятування державних повітряних суден.

  1.2. Ці Правила поширюються на державні повітряні судна України Збройних Сил України, органів внутрішніх справ, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та органу охорони державного кордону України.

  1.3. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:

  аварійний приводний передавач — бортове обладнання, що передає в ефір характерні сигнали на фіксованих частотах;

  адреса повітряного судна — індивідуальна комбінація, що складається з 24 бітів, надана повітряному судну з метою забезпечення зв’язку "повітря-земля", навігації та спостереження;

  біт — одиниця кількості інформації, яка міститься в повідомленні типу "так"/"ні" (у двійковому коді — "0" або "1"), один двійковий розряд машинного слова;

  бортова система попередження зіткнень — бортова система, заснована на використанні сигналів прийомовідповідача вторинного оглядового радіолокатора (далі — ВОРЛ), що функціонує незалежно від наземного обладнання та надає пілоту інформацію щодо конфліктної ситуації, яку можуть створити повітряні судна, оснащені прийомовідповідачем ВОРЛ;

  вторинний оглядовий радіолокатор — радіолокаційна система нагляду, яка використовує передавачі/приймачі (запитувачі) та прийомовідповідачі;

  експлуатуюча організація — військова частина, ремонтне підприємство або організація будь-якої організаційно-правової форми, яка безпосередньо здійснює експлуатацію державних повітряних суден та відповідає за технічний стан;

  заява про отримання адреси повітряного судна (далі — заява) (додаток 1) — офіційне звернення заявника до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України Міністерства оборони України (далі — Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України), що підписується командиром (керівником) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою, з метою надання адреси повітряного судна;

  заявник — командир (керівник) експлуатуючої організації, який подав заяву до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України з метою отримання адреси повітряного судна.

  Інші терміни, які використовуються в цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України( 3393-17 ) та інших законах України.

  II. Загальні вимоги

  2.1. Адреса повітряного судна надається державним повітряним суднам України, до складу бортового обладнання яких уходить апаратура перспективних систем зв’язку, спостереження, навігації та (або) аварійний приводний передавач.

  2.2. До апаратури перспективних систем зв’язку, спостереження, навігації належать: прийомовідповідач ВОРЛ режиму "S", бортова система попередження зіткнень, прийомопередавач цифрових ліній передачі даних.

  2.3. Адреса повітряного судна заноситься до апаратури перспективних систем зв’язку, спостереження, навігації та аварійного приводного передавача, які входять до складу бортового обладнання державного повітряного судна.

  2.4. Адреса повітряного судна складається з 24 бітів. Фіксований блок із перших дев’яти бітів — 010100001, закріплений за Україною Міжнародною організацією цивільної авіації, визначає національну належність повітряного судна та відповідає національному знаку — UR. Наступний перемінний блок із п’ятнадцяти бітів надається конкретному державному повітряному судну.

  2.5. Перемінний блок має двійкову систему обчислення, вибрану згідно з системою послідовного надання номера у зростаючому порядку.

  2.6. Кожний новий ряд перемінного блока відповідає окремому державному повітряному судну.

  2.7. Державному повітряному судну надається тільки одна адреса повітряного судна незалежно від комплектації бортового обладнання або його заміни.

  2.8. Адреса повітряного судна виконує функцію адресації та розпізнавання державного повітряного судна і не використовується для передачі будь-якої іншої інформації.

  2.9. Державним повітряним суднам не надаються адреси повітряних суден, які складаються з 24 нулів або 24 одиниць.

  ІІІ. Порядок надання адреси повітряного судна

  3.1. Загальне керівництво наданням адрес повітряних суден державним повітряним суднам здійснює начальник Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України або особа, яка його заміщує (далі -начальник Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України).

  3.2. Експлуатуюча організація подає до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України заяву не пізніше ніж за 10 днів до очікуваної дати польоту.

  Допускається надання заяви факсимільним або електронним зв’язком із обов’язковим наданням оригіналів документів у строк не більше 15 днів.

  3.3. Строк розгляду заяви Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня її реєстрації.

  3.4. У разі виникнення потреби у розгляді додаткових документів Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України надсилає заявнику відповідне повідомлення. Строк розгляду заяви в цьому разі продовжується до п’яти робочих днів із дня одержання всіх документів.

  3.5. Рішення про надання адреси повітряного судна приймається після вивчення заяви та проведення оцінки додаткових документів.

  3.6. У разі позитивного рішення державному повітряному судну надається адреса повітряного судна, а експлуатуючій організації видається Посвідчення про надання адреси повітряного судна (додаток 2). Копія Посвідчення про надання адреси повітряного судна залишається на обліку у Службі реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

  3.7. Посвідчення про надання адреси повітряного судна підписується начальником Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України та скріплюється гербовою печаткою Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

  3.8. Отримавши Посвідчення про надання адреси повітряного судна, експлуатуюча організація заносить адресу до формуляра державного повітряного судна в розділ "Індивідуальні особливості повітряного судна" за формою "Адреса повітряного судна 010 100 001 000 000 000 000 000". Запис до формуляра державного повітряного судна засвідчується підписом командира (керівника) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

  3.9. У разі псування, зношення або втрати Посвідчення про надання адреси повітряного судна керівництво експлуатуючої організації проводить службове розслідування та надає копію (витяг) наказу про його результати до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України. Після цього видається дублікат Посвідчення про надання адреси повітряного судна.

  3.10. У разі відмови в наданні адреси повітряного судна Служба

  реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України письмово повідомляє експлуатуючу організацію про причини прийняття такого рішення. Адреса повітряного судна не надається у разі, якщо обладнання, встановлене на повітряне судно, не відноситься до апаратури перспективних систем зв’язку, спостереження, навігації та (або) не є аварійним приводним передавачем або заява за формою та змістом не відповідає вимогам цих Правил.

  3.11. У разі передачі державного повітряного судна до нової експлуатуючої організації Посвідчення про надання адреси повітряного судна чинності не втрачає та передається разом із державним повітряним судном.

  ІV. Порядок скасування адреси повітряного судна

  4.1. Адреса повітряного судна скасовується, якщо:

 3. державне повітряне судно виключено з Реєстру державних повітряних суден України;
 4. припинено подальшу експлуатацію державного повітряного судна;
 5. на державному повітряному судні припинено використання апаратури перспективних систем зв’язку, спостереження, навігації та аварійного приводного передавача.

  4.2. У разі настання випадків, зазначених у пункті 4.1 цього розділу, експлуатуюча організація протягом п’яти робочих днів повідомляє про це Службу реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України та повертає Посвідчення про надання адреси повітряного судна.

  V. Вимоги з оформлення та зберігання документації

  5.1. Документи, які надсилаються до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України, за формою та змістом повинні відповідати чинному законодавству України та цим Правилам.

  5.2. Уся документація підлягає обов’язковій реєстрації. Обов’язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов’язані з їх проходженням та виконанням.

  5.3. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України приймає до розгляду документи у вигляді оригіналів або завірених командирами (керівниками) експлуатуючих організацій копій.

  5.4. В експлуатуючій організації Посвідчення про надання адреси повітряного судна зберігаються в окремих справах. Для державних повітряних суден транспортної та спеціальної категорій Посвідчення про надання адреси повітряного судна зберігаються на борту державних повітряних суден в оригіналі.

  5.5. Документи, що надійшли до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України для отримання Посвідчення про надання адреси повітряного судна, зберігаються в окремій справі разом з копіями Посвідчень про надання адреси повітряного судна.

  Заступник Міністра оборони України — керівник апарату

  В. М. Можаровський

  Додаток 1 до Правил надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України

  ЗАЯВА про отримання адреси повітряного судна

  Прошу розглянути питання щодо надання адреси повітряного судна державному повітряному судну:

  1

  Позначення державного повітряного судна виробником

  2

  Виробник державного повітряного судна та його місцезнаходження

  3

  Заводський номер державного повітряного судна

  4

  Бортовий номер державного повітряного судна

  5

  Дата виготовлення державного повітряного судна

  6

  Назва та склад апаратури перспективних систем зв’язку, спостереження, навігації та (або) аварійного приводного передавача

  7

  Експлуатуюча організація, її місцезнаходження

  Цим документом я засвідчую, що вказана вище інформація є достовірною.

  З Правилами надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 4 жовтня 2012 року № 649, ознайомлений.

  Посада

  Підпис

  Ініціали, прізвище

  Дата

  М. П.

  Додаток 2 до Правил надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України

  УКРАЇНА

  МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

  ПОСВІДЧЕННЯ про надання адреси повітряного судна № _____

  Державному повітряному судну:

  Заводський номер:

  Дата виготовлення:

  Виробник:

  Надана адреса повітряного судна:

  У разі виключення державного повітряного судна з Реєстру державних повітряних суден України, припинення подальшої експлуатації державного повітряного судна або припинення використання на ньому апаратури перспективних систем зв’язку, спостереження, навігації та (або) аварійного приводного передавача адреса повітряного судна скасовується.

  Посада

  Підпис

  Ініціали, прізвище

  Дата

  М. П.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  У Севастополі в ДТП постраждало шестеро людей

  30 жовтня, о 20 годині 20 хвилин, на 70 км автодороги м. Ялта - м. Севастополь, водій автомобіля FORD SCORPIO з невідомих поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ...

  Пиво на Кіпрі варили ще три з половиною років тому

  Британські археологи, що працюють на Кіпрі, розкопали стародавній предмет куполоподібної форми, який, як вони вважають, застосовувався в пивоварінні - як піч для сушіння і випалу солоду, повідомляєGazeta.ua.

  С 1 января 2015 года НДС в автоматическом режиме будет возмещаться на месяц раньше, - И.Белоус

  Новая система электронного администрирования налога на добавленную стоимость позволит осуществлять бюджетное возмещение НДС экспортерам и импортерам в автоматическом режиме на месяц раньше, чем сейчас. Об этом заявил Председатель Государственной фискальной службы Украины Игорь Белоус.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa