• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження плану заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2012 рік, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 серпня 2012 р. № 720-р Київ

  Про затвердження плану заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2012 рік

  1. Затвердити план заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2012 рік (далі — план заходів), що додається.

  2. Центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України звіти про стан виконання плану заходів, а Міністерству закордонних справ — відповідну інформацію для узагальнення і подання Президентові України.

  3. Установити, що фінансування плану заходів здійснюється за рахунок і в межах видатків, передбачених центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам з цією метою в Державному бюджеті України на 2012 рік( 4282-17 ), та інших джерел, не заборонених законодавством.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 720-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ з виконання Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2012 рік ( 273/2012 )

  Зміст завдання Річної національної програми( 273/2012 )

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

  РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

  1.1. Внутрішня політика

  1.1.1. Демократичні реформи

  1.1.1.1. Проведення вільних і чесних виборів

  1. Забезпечити участь офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, громадських організацій під час проведення виборів народних депутатів України

  сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав і міжнародних організацій у виконанні їх повноважень під час спостереження за виборчим процесом на виборах народних депутатів України

  МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

 1. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 2. 1.1.1.2. Зміцнення демократичних інститутів

  2. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів про місцевий референдум і про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"( 2493-14 ) (нова редакція)

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про місцевий референдум" (реєстраційний номер 7082) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція) (реєстраційний номер 9673)

  Мін'юст

  -"-

  3. Розробити проекти Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні і плану заходів з її реалізації (з урахуванням основних стратегічних напрямів реформування місцевого самоврядування в Україні, схвалених на Міжнародних муніципальних слуханнях "Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях")

  внесення пропозицій для обговорення на засіданні Ради регіонів проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

  Мінрегіон

 3. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 4. 1.1.1.3. Захист прав і свобод людини

  4. Створити належні умови для виправлення засуджених, здобуття ними освіти і набуття професії, їх соціальної адаптації в суспільстві, розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

  забезпечення виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої Указом Президента України від 24 травня 2011 р. № 597 ( 597/2011 )

  Мін'юст, ДПтС

  -"-

  забезпечення реалізації проектів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Кабінету Міністрів України з питань ювенальної юстиції

  -"-

  -"-

  визначення переліку слідчих ізоляторів, які потребують першочергового проведення поточного і капітального ремонту; підготовка відповідних пропозицій

  ДПтС

  -"-

  забезпечення в рамках співпраці із Всеукраїнською благодійною організацією "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом" залучення технічної допомоги Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією з метою сприяння здійсненню заходів з протидії ВІЛ-інфекції серед засуджених та осіб, взятих під варту

  -"-

  -"-

  5. Визначити на законодавчому рівні механізм реалізації права на безоплатну правову допомогу для вразливих верств населення

  розроблення проектів нормативно-правових актів з питань надання безоплатної правової допомоги, які спрямовані на реалізацію Закону України "Про безоплатну правову допомогу"( 3460-17 )

  Мін'юст

 5. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 6. 6. Сприяти впровадженню процедури медіації

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про медіацію"

  -"-

  -"-

  7. Оптимізувати систему професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державної пенітенціарної служби України

  вивчення питання щодо можливості фінансування за рахунок коштів державного бюджету наукових досліджень у сфері виконання кримінальних покарань в рамках діяльності наукового центру Інституту кримінально-виконавчої служби

  ДПтС

  -"-

  забезпечення кадрового комплектування наукового центру з проблем пенітенціарної діяльності у складі Інституту кримінально-виконавчої служби

  -"-

  -"-

  1.1.1.4. Захист прав національних меншин

  8. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Концепції державної етнонаціональної політики України

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про Концепцію державної етнонаціональної політики" (реєстраційний номер 10152-1)

  Мінкультури

  -"-

  1.1.1.5. Свобода слова

  9. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

  підготовка, проведення громадського обговорення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України:

 7. захисту професійної діяльності журналістів;
 8. Про захист професійної діяльності журналістів

  Держкомтелерадіо, Мін'юст

  -"-

 9. реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації
 10. Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

  Держкомтелерадіо, Мін'юст

 11. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 12. 1.1.1.6. Сприяння розвитку громадянського суспільства

  10. Сприяти залученню громадських організацій до реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні в рамках Мережі партнерства Україна — НАТО

  висвітлення заходів, пов'язаних з імплементацією положень Листа про наміри стосовно підтримки Мережі партнерства Україна — НАТО

  Держкомтелерадіо

  -"-

  проведення за сприяння Громадської ліги Україна — НАТО навчальних семінарів щодо інформування особового складу МВС, МНС, СБУ з питань співробітництва України з організаціями європейської та євроатлантичної безпеки

  Держкомтелерадіо, центральні органи виконавчої влади, Громадська ліга Україна — НАТО (за згодою)

  -"-

  сприяння діяльності цільових груп Мережі партнерства Україна — НАТО, зокрема щодо запровадження демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою)

  -"-

  11. Сприяти з метою формування свідомої громадянської позиції щодо державної політики співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору посиленню взаємодії між експертами з питань безпеки та суспільством

  інформування громадськості про стан виконання завдань і здійснення заходів Річної національної програми

  Держкомтелерадіо, МЗС, центральні органи виконавчої влади

  -"-

  забезпечення проведення діалогу між суб'єктами сектору безпеки і оборони України та громадськими організаціями, зокрема в рамках діяльності Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ(за згодою)

 13. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 14. 12. Сприяти активізації взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади з громадськими радами при таких органах для спільного здійснення заходів співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору

 15. сприяння діяльності громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади
 16. центральні і місцеві органи виконавчої влади
 17. -"-

  1.1.2. Забезпечення верховенства права

  1.1.2.1. Боротьба з корупцією

  13. Забезпечити здійснення заходів, передбачених на 2012 рік Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки( 1240-2011-п ), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240

  забезпечення розгляду питання виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки ( 1240-2011-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240, під час засідань Національного антикорупційного комітету

  Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)

  -"-

 18. забезпечення здійснення заходів, передбачених на 2012 рік зазначеною Державною програмою
 19. центральні органи виконавчої влади
 20. -"-

  14. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про правила етичної поведінки

  вжиття заходів щодо імплементації положень Закону України "Про правила етичної поведінки"( 4722-17 )

  -"-

  -"-

  15. Започаткувати проведення на постійній основі інформаційно-роз'яснювальних кампаній з метою формування у суспільстві негативного ставлення до корупції

  проведення науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій з метою формування у суспільстві негативного ставлення до корупції

  центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 21. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 22. розроблення та запровадження соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

  Держкомтелерадіо, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  -"-

  16. Продовжити розроблення та запровадження навчальних заходів для підвищення рівня підготовки фахівців у сфері боротьби з корупцією в межах реалізації Ініціативи НАТО в рамках Програми "Партнерство заради миру" ( 950_001 ) щодо розбудови системи прозорості та довіри у безпекових та оборонних інституціях

  забезпечення координації участі органів сектору безпеки і оборони України у заходах, передбачених Ініціативою

  Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою)

  -"-

  проведення на регулярній основі навчальних курсів для працівників Центрального управління та регіональних органів СБУ щодо розбудови прозорої системи органів сектору безпеки і оборони

  СБУ (за згодою)

  -"-

  забезпечення проведення в державних органах самооцінки шляхом заповнення листа опитування ("Процес самооцінки 2012") щодо здійснення закупівель та ефективного використання бюджетних коштів

  Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою)

 23. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 24. 17. Вжити заходів щодо започаткування проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реалізації антикорупційної політики

  вивчення досвіду держав — членів НАТО та організації "Transparency International" щодо протидії корупції в секторі безпеки і оборони та можливості поширення такого досвіду в Україні

  -"-

  -"-

  18. Забезпечити взаємодію з громадянським суспільством у питаннях формування, реалізації та моніторингу імплементації антикорупційної політики

 25. забезпечення діяльності громадської ради при Національному антикорупційному комітеті
 26. Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

  -"-

  1.1.2.2. Реформування системи кримінальної юстиції

  19. Привести законодавство у сфері провадження адвокатської діяльності у відповідність з європейськими стандартами шляхом прийняття Закону України "Про адвокатуру"

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

  Мін'юст

  -"-

  1.1.2.3. Реформа державного управління

  20. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про адміністративні послуги"

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про адміністративні послуги"

  -"-

  -"-

  21. Забезпечити внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, підготовленого з урахуванням рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України

  Мін'юст

 27. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 28. 1.1.2.4. Боротьба з відмиванням коштів

  22. Продовжити поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями, зокрема активізувати участь у засіданнях, семінарах, конференціях та інших заходах з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, які проводяться під егідою Організації Об'єднаних Націй, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки

  забезпечення здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів переміщення товарів, які використовуються з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

  Держмитслужба, СБУ (за згодою)

  -"-

  забезпечення участі у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що проводяться під егідою міжнародних організацій

  Держмитслужба, Держфінмоніторинг

  забезпечення участі у засіданнях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) для Європи/Євразії, пленарних засіданнях та в діяльності робочих груп FATF

  Держфінмоніторинг

  -"-

  забезпечення участі у пленарних засіданнях Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)

  -"-

  -"-

  забезпечення участі в діяльності Євразійської групи з питань протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму (пленарних засіданнях, діяльності робочих груп)

  Держфінмоніторинг

 29. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 30. забезпечення участі у заходах Егмонтської групи (засіданнях Комітету, діяльності робочих груп, пленарних засіданнях)

  -"-

  -"-

  23. Продовжити роботу з укладення двосторонніх міжнародних договорів України про співробітництво з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

  проведення переговорів з метою укладення меморандумів про взаєморозуміння з компетентними органами Арабської Республіки Єгипет, Республіки Сенегал, Республіки Індонезія, Фінляндської Республіки та інших держав

  -"-

  -"-

  1.2. Економічні питання

  1.2.1. Досягнення макроекономічної стабільності

 31. 24. Забезпечити стабільність грошової одиниці України
 32. вжиття заходів до забезпечення цінової стабільності
 33. Мінекономрозвитку, Мінфін, Національний банк (за згодою)

  -"-

  25. Забезпечити розвиток державно-приватного партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності економіки та стимулювання інвестиційної діяльності

  розроблення проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених Законом України "Про державно-приватне партнерство"( 2404-17 )

  Мінекономрозвитку

  -"-

 34. 26. Створити умови для соціально-економічного зростання
 35. забезпечення реалізації політики, спрямованої на здійснення якісних структурних зрушень в економіці з метою запровадження інноваційної моделі розвитку, а також вдосконалення ринкових інститутів, поглиблення європейської інтегрованості української економіки та поступового досягнення європейських стандартів життя населення

  -"-

  -"-

  27. Посилити роль регіонів у забезпеченні зростання економіки та їх відповідальність за розв'язання соціальних проблем

  поліпшення підприємницького клімату, забезпечення проведення активної інвестиційної політики та модернізації інфраструктури, а також реформування ключових секторів економіки

  Мінекономрозвитку, інші органи виконавчої влади

 36. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 37. 1.2.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності

 38. 28. Продовжити впорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру
 39. приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"( 2806-15 )

  -"-

  -"-

  29. Залучити ресурси міжнародної технічної допомоги з метою сприяння забезпеченню інноваційної спрямованості підприємництва, правової, фінансової та організаційної підтримки перспективних інвестиційних та інноваційних проектів у сфері малого підприємництва, стимулювання розвитку венчурного капіталу, лізингу, факторингу, розроблення і реалізації кластерних проектів

  вжиття заходів для залучення міжнародної технічної допомоги з метою сприяння створенню та розвитку інноваційно-орієнтованої бізнес-інфраструктури (інноваційні структури, бізнес-інкубатори, фонди кредитних порук (гарантій), технологічні, наукові та промислові парки, інноваційні кластери)

  -"-

  -"-

  30. Сприяти розвитку експортної діяльності українських підприємств, створенню системи підтримки експортної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва

  забезпечення підтримки експортної діяльності шляхом проведення виставок української продукції та захисту інтересів національного товаровиробника на зовнішньому ринку

  -"-

  -"-

 40. 31. Забезпечити на належному рівні захист прав споживачів
 41. проведення перевірок стану споживчого ринку (зокрема тематичних) щодо дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів суб'єктами господарювання

  Держспоживінспекція

 42. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 43. 1.2.3. Енергетична безпека

  32. Здійснити заходи щодо отримання коштів для проведення технічного дослідження можливості синхронної інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України та енергетичної системи Республіки Молдова в об'єднання європейських енергосистем ENTSO-E (континентальна Європа) за рахунок фондів спільної операційної програми прикордонного співробітництва "Румунія — Україна — Республіка Молдова 2007 — 2013 роки"

  забезпечення належного супроводження заходів щодо отримання коштів для проведення технічного дослідження можливості синхронної інтеграції української та молдовської енергосистем в об'єднання європейських енергосистем ENTSO-E (континентальна Європа) за рахунок фондів спільної операційної програми прикордонного співробітництва "Румунія — Україна — Республіка Молдова 2007 — 2013 роки"

  Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС, НЕК "Укренерго"

  -"-

  33. Вивчити досвід держав — членів НАТО щодо забезпечення енергетичної безпеки, зокрема шляхом продовження співробітництва у рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки

 44. проведення засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки
 45. Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, інші органи виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України

  -"-

  34. Під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки разом з експертами НАТО провести аналіз даних про існуючі та потенційні загрози для безпечного функціонування об'єктів атомної енергетики, магістральних нафтопроводів та ліній електропередачі, у тому числі внаслідок протиправного втручання в їх роботу

  обмін досвідом в рамках засідань Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки щодо забезпечення рівня безпеки об'єктів енергетики

  Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Держатомрегулювання, НАК "Нафтогаз України"

  -"-

  35. Втілювати положення енергетичного розділу стенд-бай домовленостей України з МВФ з урахуванням зростання ціни на газ

 46. продовження переговорів з представниками МВФ щодо реалізації програми стенд-бай
 47. Мінекономрозвитку, Мінфін, Міненерговугілля, НАК "Нафтогаз України"

 48. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 49. 1.3. Зовнішня політика

  1.3.1. Конструктивне партнерство з Організацією Північноатлантичного договору у сфері підтримання безпеки євроатлантичного простору. Участь і підтримка миротворчих операцій і місій під егідою Альянсу

  36. Розвивати діалог України з Альянсом шляхом проведення засідань Комісії Україна — НАТО, у тому числі на основі узгодженого з Альянсом річного плану заходів у рамках Комісії Україна — НАТО

 50. участь у засіданні Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів оборони
 51. Міноборони

  -"-

  37. Проводити експертні консультації Україна — НАТО на високому рівні та консультації спільних робочих груп з питань воєнної реформи, економічної безпеки, планування дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації цивільного характеру, науки і захисту довкілля та з питань оборонно-технічного співробітництва в рамках Комісії Україна — НАТО

  забезпечення представництва центральних органів виконавчої влади на засіданнях спільних робочих груп з питань воєнної реформи, науки і захисту навколишнього природного середовища та з питань оборонно-технічного співробітництва в рамках Комісії Україна — НАТО

  Міноборони, МЗС, МНС, інші центральні органи виконавчої влади

  -"-

  забезпечення участі Української Сторони у засіданнях Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи, а також в інших заходах, що проводяться під її егідою

  Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, МЗС, СБУ (за згодою)

  -"-

  проведення засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру (жовтень 2012 р., м. Брюссель, Королівство Бельгія)

  МНС

 52. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 53. 38. Проводити спільні засідання і консультації з Комітетом НАТО з питань політики та партнерства щодо вирішення актуальних питань зовнішньої політики України і співробітництва між Україною та Альянсом

  забезпечення представництва України на засіданнях Комітету НАТО з питань політики та партнерства і консультаціях з Комітетом

  МЗС, Міноборони

  -"-

  39. Забезпечувати діяльність українського миротворчого контингенту в рамках участі у міжнародній миротворчій операції НАТО в Косово (КФОР)

  підготовка особового складу та проведення ротації миротворчого контингенту в рамках участі у міжнародній миротворчій операції НАТО в Косово (КФОР)

  Міноборони

  -"-

  40. Забезпечити участь миротворчого персоналу України у проведенні операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Ісламській Республіці Афганістан

  підготовка особового складу та проведення ротацій миротворчого персоналу в рамках участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

  -"-

  -"-

  41. Надавати повітряний коридор для здійснення перельотів літаків військово-транспортної авіації збройних сил держав — членів Альянсу через територію України в рамках участі в операції МССБ в Ісламській Республіці Афганістан

  забезпечення супроводження літаків військово-транспортної авіації збройних сил держав — членів НАТО під час здійснення перельотів через територію України в рамках участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

  -"-

  -"-

  42. Забезпечити участь представників України у засіданнях Північноатлантичної ради НАТО (на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, постійних представників у форматі держав — контрибуторів МССБ, КФОР), Військового комітету НАТО (на рівні начальників генеральних штабів та військових представників у форматі держав — контрибуторів МССБ, КФОР), Комітету НАТО з питань політики проведення операцій

  забезпечення участі представників України у засіданнях Північноатлантичної ради НАТО, Військового комітету НАТО, а також Комітету НАТО з питань політики операцій

  МЗС, Міноборони

 54. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 55. 43. Забезпечити участь корабля Військово-Морських Сил Збройних Сил України у військово-морських операціях у Середземному морі в рамках операції Організації Північноатлантичного договору "Активні зусилля", а також провадження діяльності первинного національного Контактного пункту операції Організації Північноатлантичного договору "Активні зусилля" та здійснення обміну інформацією про судна, що викликають підозру

  забезпечення обміну інформацією щодо підозрілих суден між первинним національним Контактним пунктом і Штабом командування морського компонента регіонального командування Об'єднаних збройних сил НАТО "Південь" (м. Неаполь, Італійська Республіка)

  Міноборони

  -"-

  44. Опрацювати питання можливої участі України в операції НАТО з протидії піратству "Океанський щит"

 56. опрацювання питання щодо залучення Збройних Сил до операції "Океанський щит"
 57. -"-

  -"-

  45. Продовжити планову підготовку підрозділів спеціального призначення Служби безпеки України для участі в операціях Альянсу з метою досягнення цілей партнерства шляхом участі у процесі планування та оцінки сил у рамках виконання Програми НАТО "Партнерство заради миру"( 950_001 )

  продовження вивчення іноземних мов особовим складом Центру спеціальних операцій "А" СБУ із залученням спеціалістів національних навчальних закладів та іноземних фахівців, зокрема за сприяння НАТО із використанням можливостей Програми НАТО з професійної підготовки цивільного персоналу

  СБУ (за згодою), Нацдержслужба

 58. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 59. 46. Продовжити консультації між Україною та НАТО з питань протиракетної оборони
 60. забезпечення (у разі надходження відповідних запрошень) участі представників України в консультаціях на рівні експертів між Україною і НАТО з питань протиракетної оборони

  Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), МЗС, Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою), Міноборони, ДКА

  -"-

  1.3.1.1. Забезпечення національного представництва в органах Альянсу

  47. Забезпечити вивчення на належному рівні іноземних мов та професійну підготовку фахівців для заміщення посад у представництвах України в робочих органах та інституціях Альянсу

  організація навчання кандидатів для заміщення посад у представництвах України в робочих органах та інституціях Альянсу на курсах вивчення іноземних мов і фахових курсах

  Міноборони

  -"-

  48. Провести планові ротації офіцерів Збройних Сил України на посадах штабних елементів військових штабів Альянсу за результатами прозорого та альтернативного добору кандидатів із числа офіцерів Збройних Сил України, які перебувають у резерві на заміщення посад штабних елементів військових штабів Альянсу

  здійснення конкурсного добору кандидатів на заміщення посад штабних елементів військових штабів Альянсу та проведення планових ротацій

  -"-

  -"-

  49. Забезпечити належну взаємодію командування Збройних Сил України з командуванням НАТО під час залучення до ротацій Сил реагування НАТО

  забезпечення взаємодії командування Збройних Сил України з командуванням НАТО під час залучення до ротацій в Силах реагування НАТО з використанням можливостей Місії України при НАТО та офіцерів Збройних Сил України, що перебувають на посадах штабних елементів військових штабів Альянсу

  Міноборони

 61. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 62. 1.3.2. Інтеграція в Європейський Союз

  50. Вжити в установленому порядку заходів щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачатиме, зокрема, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі

  завершення технічної підготовки до підписання тексту Угоди про асоціацію проведення роботи з інституціями та державами — членами ЄС щодо забезпечення їх підтримки в підписанні Угоди про асоціацію

  МЗС, Мінекономрозвитку

  -"-

  забезпечення участі представників Держмитслужби у заходах щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка передбачатиме, зокрема, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі

  Мінекономрозвитку, МЗС, Держмитслужба

  -"-

 63. 51. Продовжити виконання Порядку денного асоціації Україна — ЄС
 64. забезпечення належного здійснення заходів Порядку денного асоціації Україна — ЄС та проведення моніторингу здійснення заходів у рамках роботи Підкомітету № 5 "Митне та транскордонне співробітництво"

  Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінекономрозвитку, МЗС

  -"-

  вжиття передбачених на 2011 — 2012 роки заходів щодо реалізації Порядку денного асоціації Україна — ЄС

 65. центральні органи виконавчої влади
 66. -"-

  52. Продовжити виконання Програми всеохоплюючої інституційної розбудови в рамках ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство"

  забезпечення проведення семінару високого рівня в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство" з метою обговорення актуальних питань співробітництва в митній сфері між державами — членами ЄС та державами — учасницями Східного партнерства (жовтень 2012 р., м. Київ)

  Держмитслужба, МЗС

 67. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 68. затвердження плану інституціональної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

  Нацдержслужба, Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін'юст, Держкомтелерадіо

  -"-

  53. Продовжити реалізацію Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року № 494( 494/2011 )

 69. забезпечення супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:
 70. Мін'юст, МВС, МЗС

  -"-

  "Про документи України, що посвідчують особу, дають право на в'їзд в Україну та виїзд з України" (реєстраційний номер 10381);

  "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (реєстраційний номер 10468)

  внесення на розгляд Президента України проекту Указу Президента України про внесення змін до Указу Президента України від 26 лютого 1998 р. № 153 "Про дипломатичний та службовий паспорти України"( 153/98 ) у зв'язку із запровадженням нових зразків дипломатичного та службового паспортів з електронним носієм біометричної інформації

  МЗС

 71. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 72. забезпечення виконання першого етапу плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та перехід до другого етапу виконання цього документа

  МЗС, Мін'юст, МВС та інші центральні органи виконавчої влади

  -"-

  забезпечення належного виконання заходів Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 р. № 494( 494/2011 )

  МЗС, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба

  -"-

  54. Забезпечити виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб( 994_851 ), ратифікованої Законом України від 15 січня 2008 р. № 116-VI( 116-17 ), та продовжити участь України в роботі Спільного комітету з питань реадмісії Україна — ЄС з метою проведення моніторингу виконання Угоди

  укладення імплементаційних протоколів з державами — членами ЄС щодо виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб( 994_851 )

  ДМС, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мін'юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, СБУ (за згодою)

  -"-

  55. Забезпечити виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз( 994_850 ), ратифікованої Законом України від 15 січня 2008 р. № 117-VI( 117-17 ), та продовжити участь України в роботі Спільного візового комітету Україна — ЄС з метою проведення моніторингу виконання Угоди та підготовки до укладення імплементаційних протоколів з державами — членами ЄС для реалізації положень зазначеної Угоди

  проведення сьомого засідання Спільного комітету експертів з реалізації Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз( 994_850 )

  МЗС, МВС, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, ДМС, Мін'юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури

 73. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 74. внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз( 994_850 )

  МЗС

  -"-

  56. Продовжити співробітництво з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM)

  продовження співробітництва з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова з метою гармонізації стандартів і процедур прикордонного контролю, активізації співробітництва прикордонних і митних служб, проведення аналізу потенційних ризиків

  Адміністрація Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужба

  -"-

  продовження в межах, визначених законодавством України та Мандатом Місії, співробітництва з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM) у питаннях протидії та запобігання проявам корупції серед працівників митних та прикордонних служб, проявам транснаціональної організованої злочинності із зосередженням зусиль на безпосередній співпраці з національними партнерами Місії у державах — членах НАТО та ЄС

  СБУ (за згодою)

  -"-

  57. Продовжити співробітництво з ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики, зокрема в рамках Спільної політики безпеки і оборони

  активізація консультацій та координації дій через наявні дипломатичні та військові канали з метою зосередження зусиль на міжнародних питаннях загального значення, включаючи передусім виклики загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ( 994_055 ) та іншими відповідними багатосторонніми документами, а також з огляду на практику України щодо приєднання до заяв і спільних позицій ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики

  МЗС, Міноборони

 75. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 76. продовження діалогу щодо імплементації Європейської стратегії безпеки
 77. -"-

  -"-

 78. активізація консультацій між Україною та ЄС щодо врегулювання кризових ситуацій
 79. МЗС, Міноборони, МВС

  -"-

  продовження імплементації Севільських домовленостей щодо консультацій і співробітництва між Україною та ЄС в операціях із врегулювання криз під проводом ЄС, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов'язаних із Спільною політикою безпеки і оборони

  МЗС, МВС, Мін'юст, СБУ (за згодою)

  -"-

  продовження військово-політичних консультацій та зустрічей високого рівня між представниками України та ЄС

  Міноборони

  -"-

  58. Забезпечити здійснення заходів, передбачених Робочим планом співробітництва Збройних Сил України і Секретаріату Ради ЄС (у рамках Спільної політики безпеки і оборони)

 80. виконання Робочого плану співробітництва Збройних Сил України і Секретаріату Ради ЄС
 81. Міноборони

 82. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 83. 59. Продовжити роботу з можливого розширення формату воєнно-політичного діалогу між Україною та ЄС, зокрема щодо участі Міністра оборони у неформальних засіданнях на рівні міністрів оборони держав — членів ЄС

 84. проведення воєнно-політичних консультацій з представниками оборонних органів держав — членів ЄС
 85. -"-

  -"-

  60. Продовжити виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 — 2015 роки ( 974-2008-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 974 (з наступними змінами)

  визначення потреби щодо вивчення іноземних мов фахівцями, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, на центральному та регіональному рівні на 2013 рік

  Нацдержслужба, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  -"-

  підвищення рівня знань іноземних мов фахівцями, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

  Нацдержслужба

  -"-

  проведення засідання координаційної ради з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

  -"-

  -"-

  проведення навчання державних службовців щодо використання інструментів інституційної розбудови Twinning TAIEX

  -"-

  -"-

  61. Залучати авіаційні транспортні засоби до перевезення вантажів та особового складу збройних сил держав — членів ЄС, які беруть участь у миротворчих місіях і операціях ЄС

  продовження роботи з укладення двосторонніх угод з урядами держав — членів ЄС про співробітництво у сфері авіаційних військових перевезень

  Міноборони

 86. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 87. 62. Забезпечити належну підготовку визначених підрозділів Збройних Сил України до участі у багатонаціональних бойових тактичних групах ЄС

  проведення оцінки підрозділів Збройних Сил, визначених до участі у багатонаціональних бойових тактичних групах ЄС, за методикою, що передбачена Концепцією оперативних можливостей НАТО

  -"-

  -"-

 88. 63. Забезпечити участь України у морській операції ЄС "EU NAVFOR ATALANTA"
 89. вирішення правових, логістичних та організаційних питань для забезпечення подальшої участі України у морській операції ЄС "EU NAVFOR ATALANTA"

  Міноборони, СБУ (за згодою), МЗС, Мін'юст

  -"-

  1.3.3. Розвиток добросусідських відносин із сусідніми державами

  64. Продовжити роботу з демаркації державного кордону та делімітації акваторій Азовського і Чорного морів та Керченської протоки

 90. проведення засідання Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії
 91. МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінагрополітики, Держкомзем

  -"-

 92. проведення засідання Спільної українсько-російської демаркаційної комісії
 93. -"-

  -"-

  65. Досягти компромісного рішення щодо умов постачання, транзиту та ціни на природний газ, який постачається з Російської Федерації в Україну

  проведення переговорів щодо визначення взаємоприйнятних умов постачання, транзиту природного газу та ціни на нього

  Міненерговугілля, МЗС, Мінекономрозвитку, Мінфін, НАК "Нафтогаз України"

  -"-

  66. Активізувати переговори з вирішення актуальних питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, на основі конструктивного діалогу та пошуку узгоджених рішень

  проведення засідання Підкомісії з питань функціонування Чорноморського Флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії (орієнтовно — III квартал 2012 р.)

  МЗС, Мінекономрозвитку, МВС, Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінрегіон, Мінфін, Мін'юст, Міноборони, МНС, СБУ (за згодою), Держкомзем, Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація

 94. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 95. проведення засідання Робочої групи з військово-політичних питань Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

  МЗС, МНС, Міноборони, Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою), Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

  -"-

  проведення засідання Робочої групи з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства у Чорному та Азовському морях Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

  Мінінфраструктури, МЗС, Мін'юст, Міноборони

  -"-

  проведення засідання Робочої групи з питань інвентаризації земельних ділянок та державного майна України, яке перебуває в користуванні Чорноморського флоту Російської Федерації, Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

  Фонд державного майна, МЗС, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Міноборони, Мінфін, Мін'юст, Держкомзем

 96. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 97. проведення засідання Робочої групи з питань юрисдикції та правових питань функціонування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

  Мін'юст, МВС, МЗС, Міноборони, СБУ (за згодою)

  -"-

  проведення засідання Робочої групи з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

  Мінприроди, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  -"-

  проведення необхідної роботи з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про організацію взаємодії з питань попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у місцях дислокації Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

  МНС

  -"-

  проведення необхідної роботи (завершення узгодження тексту) з укладення Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про узгодження пересувань, пов'язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, поза місцями їх дислокації

  Міноборони, Мін'юст, МЗС

 98. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 99. проведення необхідної роботи (завершення узгодження тексту) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про перетинання державного кордону України військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації, особами із складу варт і фахівцями, що супроводжують спеціальні вантажі в інтересах Чорноморського флоту Російської Федерації, які прибувають (вибувають) на військових кораблях, суднах забезпечення або літальних апаратах Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України

  Адміністрація Держприкордонслужби, Держекспортконтроль, Держмитслужба, Міноборони, Мін'юст, МЗС

  -"-

  проведення необхідної роботи (завершення узгодження тексту) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства у Чорному і Азовському морях

  Мінінфраструктури, Міноборони, Мін'юст, МЗС

  -"-

  67. Активізувати та поглибити галузеве співробітництво з Республікою Білорусь, у тому числі в рамках реалізації ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство"

  забезпечення участі у 21-му засіданні Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва

  Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

 100. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 101. проведення необхідної роботи (підписання) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про створення сприятливих правових, економічних та організаційних умов для розширення лізингової діяльності

  -"-

  -"-

  проведення необхідної роботи (підписання) з укладення Угоди між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь про співробітництво у сфері охорони та сталого використання транскордонних природоохоронних територій

  Мінприроди, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  -"-

  проведення необхідної роботи (підписання) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про міжрегіональне та прикордонне співробітництво

  Мінрегіон, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  -"-

  проведення необхідної роботи (підписання) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі вищої та післядипломної (післявузівської) освіти

  МОНмолодьспорт, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  -"-

  68. Продовжити реалізацію Концепції інтегрованого управління кордонами ( 2031-2010-р ), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. № 2031

  забезпечення поетапного впровадження багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

  Держмитслужба

 102. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 103. 69. Проводити заходи щодо здійснення контролю за військовою діяльністю у прикордонних районах із Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь на виконання двосторонніх угод та Віденського документа про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 2011 року

  супроводження в Україні іноземних інспекційних груп, проведення робочих зустрічей з метою виконання двосторонніх угод із Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь

  Міноборони

  -"-

  проведення заходів щодо здійснення контролю за військовою діяльністю, робочих зустрічей на виконання двосторонніх угод із Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь

  -"-

  -"-

  1.3.4. Внесок у забезпечення регіональної безпеки. Участь у регіональних ініціативах

  70. Продовжити забезпечення активної участі України в діяльності Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та органів, пов'язаних з ОЧЕС

  забезпечення участі України у засіданнях Робочої групи експертів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва з питань співробітництва митних служб

  Держмитслужба, МЗС

  -"-

  забезпечення участі України в діяльності Організації Чорноморського Економічного Співробітництва та органів, пов'язаних із зазначеною Організацією

  МЗС

  -"-

  71. Продовжити участь у діяльності Чорноморської групи Військово-Морського співробітництва (BLACKSEAFOR)

  забезпечення участі Збройних Сил у діяльності Чорноморської групи Військово-Морського співробітництва (BLACKSEAFOR)

  Міноборони

 104. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 105. 72. Завершити роботу з опрацювання нормативно-правової бази щодо утворення спільної українсько-польсько-литовської бригади "УкрПолЛитБриг" і підписання відповідної Технічної угоди

  опрацювання тристоронніх документів про утворення спільної військової частини та завершення процедури їх підписання

  -"-

  -"-

  73. Участь у заходах, що проводяться в рамках діяльності Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням (RACVIAC), з підтримання діалогу з питань здійснення контролю над озброєнням, зміцнення довіри та безпеки, реформування збройних сил, здійснення демократичного контролю над державною воєнною організацією, забезпечення безпеки кордонів

  участь у засіданнях, конференціях та інших практичних заходах, що проводяться в рамках діяльності Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням (RACVIAC)

  -"-

  -"-

  74. Продовжити впровадження положень Документа про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, прийнятого 25 квітня 2002 р. Республікою Болгарія, Грузією, Румунією, Російською Федерацією, Турецькою Республікою і Україною

 106. участь у військово-морському навчанні "Довіра — 2012"
 107. -"-

  -"-

 108. забезпечення постійного обміну військово-морською інформацією
 109. -"-

  -"-

  75. Продовжити роботу з узгодження з іноземними партнерами питання про започаткування зустрічей міністрів оборони держав Чорноморського регіону

  обговорення питання про започаткування зустрічей міністрів оборони держав Чорноморського регіону під час візиту Міністра оборони Турецької Республіки в Україну та в ході двосторонніх воєнно-політичних консультацій з делегаціями оборонних органів держав Чорноморського регіону

  Міноборони

 110. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 111. 76. Поглибити співробітництво берегових (прикордонних) охоронних органів у рамках Форуму чорноморського прикордонного співробітництва

  поглиблення співробітництва берегових (прикордонних) охоронних органів у рамках Форуму чорноморського прикордонного співробітництва

  Адміністрація Держприкордонслужби

  -"-

  77. Участь у заходах, що проводяться в рамках діяльності Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ, щодо боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків, протидії незаконній торгівлі зброєю, торгівлі людьми та нелегальній міграції

  забезпечення участі України в діяльності Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ з питань боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків, протидії незаконній торгівлі зброєю, торгівлі людьми та нелегальній міграції

  МЗС, СБУ (за згодою)

  -"-

  1.3.5. Внесок у забезпечення розв'язання конфліктів мирним шляхом

  78. Активно сприяти проведенню переговорів щодо врегулювання придністровської проблеми у форматі "5 + 2", налагодженню прямого діалогу між сторонами конфлікту, а також розв'язанню соціальних, економічних і гуманітарних проблем між сторонами конфлікту

  забезпечення участі у черговому раунді офіційних переговорів у форматі "5 + 2" у м. Відні відповідно до погодженого сторонами порядку денного

  МЗС

  -"-

  продовження співпраці з усіма учасниками офіційних переговорів у форматі "5 + 2" з метою збереження динаміки переговорів та постійного діалогу між сторонами конфлікту, зміцнення довіри та сприяння нормалізації економічної ситуації в регіоні

  МЗС

 112. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 113. продовження роботи з державними органами Республіки Молдова та Придністровської Молдавської Республіки із залучення Придністров'я до проектів, що становлять першочерговий інтерес для України, зокрема демаркації центральної (придністровської) ділянки українсько-молдовського кордону, задоволення потреб української громади, вирішення найбільш актуальних економічних та соціальних питань

  -"-

  -"-

  продовження забезпечення функціонування уніфікованого митного режиму на всій протяжності українсько-молдовського кордону, включаючи його придністровську ділянку, а також підтримка діяльності Місії ЄС з надання допомоги Україні та Молдові з питань кордону (діє з жовтня 2005 р.)

  -"-

  -"-

  максимальне використання накопиченого потенціалу переговорного процесу під час головування України в ОБСЄ у 2013 році

  -"-

  -"-

  1.3.6. Співробітництво з міжнародними організаціями

  79. Забезпечити участь України в роботі Трійки ОБСЄ в 2012 році та розробити пріоритети головування України в ОБСЄ в 2013 році

  забезпечення виконання доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням головування України в ОБСЄ у 2013 році

  МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

 114. у межах видатків, передбачених у державному бюджеті
 115. 80. Продовжити виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ — Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)( 994_922 ), ратифікованого Законом України від 15 квітня 2009 р. № 1264-VI( 1264-17 )

  виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ — Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)( 994_922 )

  Міноборони

  -"-

  81. Вжити заходів до виконання зобов'язань України, які випливають з її членства в Раді Європи, зокрема стосовно вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, приведення функцій прокуратури у відповідність з європейськими стандартами, завершення реформування судової системи

  забезпечення виконання Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 р. № 24( 24/2011 )

  Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади

  -"-

 116. 82. Продовжити імплементацію плану дій Ради Європи для України на 2011 — 2014 роки
 117. забезпечення реалізації проектів, передбачених планом дій Ради Європи для України на 2011 — 2014 роки

  МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  -"-

  1.3.7. Контроль над озброєнням, нерозповсюдження зброї масового знищення. Державний експортний контроль

  83. Забезпечити обмін інформацією між Україною та державами — учасниц

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Представители оккупационных властей, нарушающих права украинцев в Крыму, не смогут избежать правосудия, - П.Петренко

  Украинские органы следствия открыли ряд уголовных дел против представителей оккупационной власти, судей, правоохранителей и работников исполнительной службы Крыма, которые нарушали права украинцев в Крыму и занимались экспроприацией имущества. Решение по этим делам может быть вынесено заочно. Об этом во время брифинга в Кабинете Министров сообщил глава Минюста Павел Петренко.

  А ця ялинка з лісу прийшла?!

  Ялинка королева новорічних свят, яка створює настрій і приховує подарунки. Журналісти Урядового курєра прикрашали лісових красунь, ловили браконьєрів, що нищать їх, та подивилися новинки для ...

  Как введение единого электронного билета отразится на льготниках?

  Пассажиры льготных категорий , которым государство гарантирует право на бесплатный проезд , после введения единого электронного билета и в дальнейшем будут пользоваться этим правом без каких-либо ...

  Адвокатов просят предоставить доказательства о совершенных правоохранителями нарушениях

  Как стало известно редакции «ЮП», среди адвокатов была достигнута договоренность с органами прокуратуры относительного безотлагательного увольнения из органов прокуратуры всех без исключения ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa