• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Положення про Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби, Державна митна служба УкраїниДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 11.10.2012 № 534
 2. Про затвердження Положення про Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби

  Відповідно до статей 543( 4495д-17 ), 544( 4495д-17 ), 548 Митного кодексу України( 4495д-17 ) НАКАЗУЮ:

  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 16.03.2011 № 205 "Про затвердження Статуту Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби".

  2. Затвердити Положення про Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби, що додається (далі — Положення).

  3. Управлінню справами направити до Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби два примірники Положення та дві належним чином завірені копії цього наказу.

  4. Керівнику Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби подати Положення до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та в місячний строк забезпечити його погодження та проведення державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Голова Служби

  І. Г. Калєтнік

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 11.10.2012 № 534

  ПОЛОЖЕННЯ про Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби

  1. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає правовий статус Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби (далі — Центр), а саме його компетенцію (завдання, функції, права).

  1.2. Центр є спеціалізованим митним органом, який виконує функції навчального закладу з питань підвищення кваліфікації фахівців, а також функцію з кінологічного забезпечення. Центр здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників митної служби України та кінологічне забезпечення її діяльності, виконує завдання та несе відповідальність відповідно до повноважень, делегованих Держмитслужбою України.

  1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Митним кодексом України( 4495-17 ), законами України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про державну таємницю"( 3855-12 ), "Про Дисциплінарний статут митної служби України" ( 2805-15 ), "Про освіту"( 1060-12 ), іншими законами, актами та дорученнями Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 831( 831-2009-п ) "Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів та речовин", наказами Міністерства фінансів України та дорученнями Міністра фінансів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, дорученнями Голови Державної митної служби України, наказами Національного агентства України з питань державної служби,іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням, підписаним начальником Центру та затвердженим наказом Держмитслужби України.

  1.4. Центр безпосередньо підпорядковується Голові Державної митної служби України, підконтрольний та підзвітний заступнику Голови Державної митної служби України згідно з розподілом обов'язків.

  1.5. Центр є юридичною особою, утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного казначейства України та банку.

  1.6. Майно Центру є державною власністю та відображається в самостійному балансі Центру.

  1.7. Центр виконує функції, передбачені цим Положенням, на всій митній території України.

  1.9. Повне найменування Центру:

  українською мовою: ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА КІНОЛОГІЇ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

  російською мовою: ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ И КИНОЛОГИИ ГОСТАМОЖСЛУЖБЫ

  англійською мовою: CENTREFOR PERSONNELPROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CYNOLOGYOFTHE STATE CUSTOMS SERVICE.

  1.10. Адреса Центру: 29018, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3.

  1.11. Створення, реорганізація та ліквідація Центру здійснюються згідно із законодавством України.

  1.12. Структура, штатний розпис, кошторис Центру затверджуються Головою Державної митної служби України.

  Гранична чисельність працівників Центру затверджується наказом Державної митної служби України.

  1.13. Положення про структурні підрозділи Центру, а також посадові інструкції їх працівників затверджуються начальником Центру.

  2. Основні завдання Центру

  2.1. Основними завданнями Центру є:

 3. участь у реалізації державної митної політики;
 4. підвищення кваліфікації працівників митної служби України, у тому числі з іноземних мов, відповідно до потреб митної служби України у кваліфікованих кадрах;

  участь у професійному, психологічному доборі кадрів для проходження служби у митних органах та організаціях;

 5. участь у контролі рівня професійних знань працівників митної служби;
 6. організація і проведення тренінгів, практикумів, у тому числі із застосуванням новітніх засобів митного контролю;

 7. кінологічне забезпечення діяльності митної служби України, у тому числі:
 8. проведення спеціальної підготовки інспекторів-кінологів митних органів зі службовими собаками щодо виявлення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин тощо;

  розведення та селекція службових собак з робочими якостями, придатними для використання в митних органах України;

  організація та проведення на конкурсній основі добору для митних органів ремонтного поголів'я службових собак;

 9. ветеринарне супроводження кінологічної діяльності;
 10. участь в межах компетенції у службових (відомчих, міжвідомчих та міжнародних) заходах, в тому числі з використанням службових собак, які спрямовані на запобігання, виявлення і припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, прекурсорів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин;

  співпраця з навчальними закладами, міжнародними організаціями, державними установами та органами виконавчої влади, митними органами та організаціями, кінологічними службами України та зарубіжних держав, у тому числі і на договірній основі;

  участь в межах компетенції Центру в опрацюванні та розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань державної митної справи;

 11. організація навчання та контролю рівня професійної підготовки агентів з митного оформлення;
 12. започаткування та реалізація проектів і програм міжнародної технічної та іншої допомоги у межах делегованих Державною митною службою України повноважень;

  забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними в установленому законом порядку;

  здійснення, в межах повноважень, обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами;

  участь у впровадженні, розвитку та технічному супроводженні, у межах компетенції, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій в державній митній справі;

  управління, в межах делегованих Держмитслужбою України повноважень, об'єктами митної інфраструктури;

 13. виконання в межах компетенції інших завдань, пов'язаних із здійсненням державної митної справи.
 14. 2.2. Цивільна правоздатність Центру виникає з дня його державної реєстрації і складається з його прав та обов'язків.

  3. Основні повноваження Центру

  3.1. Центр відповідно до покладених на нього завдань виконує регулятивну, правозастосовчу, організаційну, координуючу, аналітичну, контролюючу функції, а саме:

  визначає зміст підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу відповідно до потреб Держмитслужби України, відповідно до державних стандартів освіти;

 15. визначає форми, засоби та види організації підвищення кваліфікації;
 16. розробляє та створює систему навчально-методичного забезпечення для усіх видів та форм підвищення кваліфікації працівників митної служби України;

  впроваджує та супроводжує програмно-інформаційні комплекси з дистанційного навчання, мовної підготовки, тестування тощо;

 17. застосовує технічні засоби митного контролю під час навчального процесу;
 18. організовує, проводить та приймає участь у науково-методичних, науково-практичних конференціях, семінарах, курсах, тренінгах, виставках, обміні досвідом та в інших заходах;

  взаємодіє в межах компетенції з органами прикордонної служби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, іншими правоохоронними органами та контролюючими службами в установленому законодавством порядку;

  бере участь, в межах компетенції Центру, у проведенні перевірок діяльності митних органів та організацій, а також в проведенні контрольних заходів в зонах діяльності митниць;

  забезпечує стажування працівників Центру на посадах, пов'язаних з набуттям практичного досвіду здійснення митної справи;

  розробляє та створює систему навчально-методичного забезпечення для усіх видів та форм підвищення кваліфікації працівників митної служби України;

 19. визначає навчальне навантаження викладачів Центру;
 20. створює та розвиває власну інфраструктуру, в тому числі, для проведення практичних занять зі слухачами та тренувань зі службовими собаками;

  здійснює діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та зразків зброї, вибухових речовин, грошових банкнот для дресирування службових собак;

  організовує, проводить та бере участь у міжвідомчих, всеукраїнських та міжнародних змаганнях спеціалістів-кінологів;

  створює сучасну матеріально-технічну та ветеринарно-санітарну бази для діагностики та лікування службових собак;

 21. провадить редакційно-видавничу діяльність;
 22. видає в межах своєї компетенції накази. Розробляє проекти нормативно-правових актів;
 23. розробляє плани роботи Центру;
 24. забезпечує ведення діловодства та архівної справи в структурних підрозділах Центру;
 25. здійснює ведення претензійної і позовної роботи. Забезпечує представлення в установленому законодавством порядку інтересів Центру в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

  забезпечує організацію робіт з питань охорони праці, протипожежної безпеки та цивільної оборони в Центрі та подання в установленому порядку звітів із зазначених питань до Держмитслужби України;

  забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці, службової інформації, а також захист інформації з обмеженим доступом;

  забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи з питань запобігання проявам корупції та іншим зловживанням в Центрі;

  розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних осіб і громадян з питань своєї діяльності;

  веде згідно із законодавством, фінансово-господарську діяльність і бухгалтерський облік. Забезпечує подання до Держмитслужби України та інших уповноважених органів фінансової, бюджетної та статистичної звітності у строки, установлені чинним законодавством;

  забезпечує отримання та прийом, облік, зберігання, інвентаризацію, списання матеріальних цінностей, контролює раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереження державної власності;

 26. здійснює в межах кошторису закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб Центру;
 27. забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом, належний рівень професійної підготовки працівників Центру;

  забезпечує підбір, розстановку та ротацію особового складу Центру, його підготовку та підвищення кваліфікації, проведення атестації працівників й формування кадрового резерву;

  здійснює військовий облік військовозобов'язаних працівників Центру та їх бронювання на період мобілізації та воєнного часу;

  здійснює профілактичні та інші заходи, спрямовані на попередження правопорушень з боку посадових осіб митної служби України у межах компетенції Центру;

 28. забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;
 29. здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на Центр завдань, у тому числі й ті, які делеговані йому Держмитслужбою України.

  3.2. Центр має право:

  звертатися до митних органів для вжиття заходів чи здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, що належать до компетенції Центру, та вимагати звітів про їх виконання;

  одержувати в установленому законодавством порядку від митних органів, структурних підрозділів Держмитслужби України, інших державних і недержавних органів, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію, статистичні дані й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених керівництвом Держмитслужби України на Центр;

 30. у межах компетенції брати участь у розробці та розгляді проектів нормативно-правових актів;
 31. за дорученням керівництва Держмитслужби України представляти інтереси Держмитслужби України в державних та інших органах, міжнародних установах, організаціях та митних службах іноземних країн, а також в науково-дослідних організаціях, фінансових, правоохоронних та інших державних органах;

 32. здійснювати контроль за діяльністю митних органів у межах компетенції Центру;
 33. вносити, в межах компетенції, пропозиції щодо вдосконалення системи підвищення кваліфікації та кінологічного забезпечення, табеля комплектування кінологічних команд митниць, запровадження міжнародного досвіду в роботі митних органів, а також до плану діяльності Держмитслужби України;

  звертатись до керівництва митних органів щодо залучення відповідних фахівців їх структурних підрозділів для вирішення покладених на Центр завдань;

  у межах компетенції проводити наради, семінари, тренінги, практикуми з працівниками митних органів. Залучати до цієї роботи, а також для проведення відповідних досліджень і методичних розробок спеціалістів Держмитслужби України, митних органів, представників науково-дослідних організацій та навчальних закладів.

  3.3. Центр може мати й інші права, необхідні йому для здійснення покладених на нього завдань, якщо такі права будуть надані в установленому порядку Держмитслужбою України.

  4. Керівництво Центру

  4.1. Центр очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом Держмитслужби України відповідно до чинного законодавства та підпорядковується безпосередньо Голові Державної митної служби України, підконтрольний та підзвітний заступнику Голови Державної митної служби України згідно з розподілом обов'язків.

  4.2. Начальник Центру має заступників за основними напрямами діяльності, що призначаються на посади та звільняються з них наказом Держмитслужби України.

  4.3. Начальник Центру відповідає за:

 34. забезпечення виконання покладених на Центр завдань, передбачених цим Положенням;
 35. добір і розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку особового складу Центру;

 36. негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників;
 37. виконання вимог бюджетного законодавства, дотримання фінансово-бюджетної та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Центрі, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України;

  організацію в Центрі роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

  підтримання в робочому стані обладнання, яке встановлене в Центрі, належний рівень трудової та виконавської дисципліни, дотримання посадовими особами Центру вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

  4.4. Начальник Центру зобов'язаний:

 38. здійснювати загальне керівництво діяльністю Центру;
 39. забезпечувати організацію виконання функцій Центру для досягнення основних завдань, які поставлені перед Центром;

 40. забезпечувати взаємодію Центру з митними органами, структурними підрозділами Держмитслужби України;
 41. підписувати накази, видавати розпорядження, контролювати їх виконання та якість і своєчасність виконання працівниками Центру доручень керівництва Держмитслужби України, підписувати фінансові й інші службові документи;

  надавати пропозиції керівництву Держмитслужби України щодо внесення змін до затверджених структури та штатного розпису Центру;

 42. виконувати інші завдання, визначені керівництвом Держмитслужби України.
 43. 4.5. Начальник Центру:

 44. визначає пріоритети і стратегічні напрями роботи Центру;
 45. підписує положення про Центр;
 46. вносить подання та порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Державної митної служби України;

  організовує та веде роботу з особовим складом Центру у порядку, установленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Центру за номенклатурою посад начальника Центру, а також порушує клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Державної митної служби України;

  розпоряджається в установленому порядку коштами загального та спеціального фондів Державного бюджету в межах затверджених кошторисів, матеріальними цінностями, наданими в розпорядження Центру, за їх цільовим призначенням;

 47. у межах компетенції Центру укладає контракти, договори та угоди для забезпечення діяльності Центру;
 48. відряджає працівників Центру в службові відрядження в межах території України;
 49. бере участь або делегує повноваження щодо участі у складі комісій, делегацій, експертних та інших робочих груп у вирішенні питань, що належать до компетенції Центру;

 50. може брати участь у засіданнях колегії та нарадах Держмитслужби України;
 51. очолює робочі групи, комісії;
 52. від імені Держмитслужби України та за погодженням з Головою Державної митної служби України представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав;

  надає у встановленому законодавством порядку та в межах своєї компетенції інформацію митним органам, структурним підрозділам Держмитслужби України, іншим державним і недержавним органам;

  у межах наданих повноважень веде ділове листування з іноземними організаціями, представництвами іноземних організацій в Україні, потенційними та діючими організаціями — постачальниками обладнання, робіт та послуг для потреб Держмитслужби України та Центру;

  розглядає скарги, заяви та клопотання юридичних і фізичних осіб, проводить особистий прийом громадян.

  Начальник Центру підвищення кваліфікації,  перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби

  А. Д. Войцещук

  WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  ЦИК опубликует официальные результаты выборов не ранее 11 ноября

  Центральная избирательная комиссия может установить официальные результаты выборов народных депутатов Украины не ранее 11 ноября. Об этом сообщил член ЦИК Михаил Охендовский.

  Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів

  Cудовий юрист в Дніпровському суді

  Розглянемо, як можна оформити трудові відносини з судовим юристом в Дніпровському суді, які потрібні документи

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa