• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 25.07.2012  № 869
 2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим

  З метою вдосконалення організаційно-методичних засад з розроблення головними розпорядниками бюджетних коштів планів діяльності на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, та на виконання пункту 4.2.3 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"( 187/2012 ), затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим (додаються).

  2. Департаменту реформування публічної адміністрації (Сторожук Є.Л.) надавати роз'яснення головним розпорядникам бюджетних коштів щодо застосування зазначених Методичних рекомендацій під час складання планів діяльності на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 06.04.2011 № 327( v0327731-11 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим".

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Виконувач обов'язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України

  А. А. Максюта

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 25.07.2012  № 869

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим

  1. Загальні положення

  План діяльності головного розпорядника бюджетних коштів на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим (далі — стратегічний план), — основний документ із планування державної політики у відповідній сфері (секторі), що визначає мету (місію) головного розпорядника бюджетних коштів як суб'єкта державного управління у відповідній сфері (секторі), стратегічні цілі, завдання, заходи та очікувані результати діяльності з урахуванням наявних ресурсів.

  Стратегічний план складається щороку виходячи з визначених актами законодавства завдань і функцій головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до:

  послань Президента України до народу, щорічних та позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

  Програми діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України, державних цільових програм;

  основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, установлених бюджетних призначень згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, схваленого Кабінетом Міністрів України.

  Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують узгоджене розроблення стратегічних планів та бюджетного запиту на наступний бюджетний період.

  Стратегічний план охоплює всю сферу діяльності відповідного головного розпорядника бюджетних коштів, включаючи діяльність розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного головного розпорядника бюджетних коштів (далі — підприємства, установи та організації, що діють у системі органу планування).

  У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому значенні:

  орган планування — суб'єкт стратегічного планування — міністерство або інший державний орган (установа), уповноважений відповідно до законодавства на реалізацію державної політики у відповідній сфері (секторі), який згідно із статтею 22 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;

  сфера діяльності — об'єкт стратегічного планування — сфера (сектор) суспільного життя, на проведення державної політики в якій відповідний головний розпорядник бюджетних коштів уповноважений законами України, актами Президента України або Кабінету Міністрів України;

  стратегічне планування — процес визначення цілей та завдань органу планування щодо розвитку сфери діяльності, методів і способів досягнення цих цілей відповідно до пріоритетів державної політики та можливостей органу планування;

 3. звітний період — період, що охоплює два роки (минулий та поточний роки);
 4. плановий період — період, що охоплює три роки (плановий та два наступні роки).
 5. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України( 2456-17 ), законами України " ( 1602-14 )Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України( 1602-14 )"( 1602-14 ) і "Про державні цільові програми"( 1621-15 ).

  2. Складання (розроблення) стратегічного плану органу планування — міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади

  Стратегічний план органу планування — міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади розробляється з метою визначення його мети (місії), стратегічних цілей, завдань та показників результатів їх виконання на плановий період відповідно до стратегічних цілей і пріоритетів соціально-економічного розвитку на основі оцінки виконання стратегічного плану за звітний період, аналізу поточної ситуації у відповідній сфері та оцінки факторів впливу на діяльність органу планування.

  За рішенням керівника органу планування з метою розроблення стратегічного плану може утворюватися робоча група, до складу якої входять посадові особи відповідних структурних підрозділів органу планування, а також керівники підприємств, установ та організацій, що діють у системі органу планування. До участі у робочій групі можуть залучатися представники наукових та громадських організацій (за згодою).

  Стратегічний план органу планування — міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади розробляється за формою 1 ( v0869731-12 ) згідно з додатком 1 до цих Методичних рекомендацій.

  У пункті 1 "Мета (місія)" стратегічного плану повинна бути представлена мета (місія) органу планування на довгостроковий період. Вона визначає основне призначення органу планування як суб'єкта державного управління і його роль у реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності.

  У пункті 2 "Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності" стратегічного плану вказуються основні показники розвитку сфери діяльності за звітний період з визначенням проблем розвитку сфери діяльності, на розв'язання яких спрямована реалізація стратегічного плану.

  Послідовність аналізу поточної ситуації, як правило, повинна відповідати послідовності визначених стратегічних цілей органу планування. Для цілей аналізу бажано використовувати показники Глобального індексу конкурентоспроможності, що розраховується Всесвітнім економічним форумом, або інші показники (відповідно до сфери діяльності органу планування), що дають змогу оцінити стан розвитку сфери діяльності порівняно з іншими країнами, а також власні показники (критерії) оцінки впливу діяльності органу планування на розвиток відповідної сфери діяльності.

  Висновки, отримані внаслідок проведеного аналізу поточної ситуації у сфері діяльності, є основою для заповнення пункту 3 стратегічного плану.

  У пункті 3 "Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання" стратегічного плану повинні бути представлені:

  у таблиці 3.1 "Взаємозв'язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни", яка визначає відповідність стратегічних цілей органу планування стратегічним цілям та пріоритетам розвитку країни, визначеним актами законодавства та стратегічними і програмними документами:

  - у графі 1 — код та напрям державної політики (згідно з додатком 3 до цих Методичних рекомендацій);

  - у графі 2 — код та найменування стратегічної цілі; кодифікація стратегічних цілей є тризначною: XXN, де XX — код напряму державної політики (згідно з додатком 3 до цих Методичних рекомендацій), N — порядковий номер стратегічної цілі.

  Стратегічні цілі — це кінцеві (очікувані) результати розвитку сфери діяльності, на досягнення яких спрямована робота органу планування. Кількість стратегічних цілей органу планування, як правило, становить не більше п'яти.

  Стратегічні цілі визначаються відповідно до мети (місії) органу планування. При визначенні стратегічних цілей орган планування враховує:

  стратегічні цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку України та державної політики у відповідній сфері діяльності, визначені стратегічними і програмними документами;

  результати проведеного аналізу поточної ситуації та оцінки факторів впливу, зазначені в пункті 2 стратегічного плану, прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий період.

  Під час визначення стратегічних цілей доцільно використовувати метод SMART;

  - у графі 3 — стратегічні цілі, пріоритети або завдання розвитку країни відповідно до нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа;

  - у графі 4 — назва та реквізити нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа, яким визначено відповідну стратегічну ціль (пріоритет, завдання) розвитку країни;

  - у графі 5 — основні шляхи реалізації стратегічної цілі у плановому періоді (розроблення нормативно-правових актів, стратегічних, програмних, прогнозних документів; виконання затверджених стратегій, планів тощо);

  у таблиці 3.2 "Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання" ( v0869731-12 ):

  - у позиції "Стратегічна ціль" — код та найменування стратегічної цілі органу планування (відповідно до графи 2 таблиці 3.1);

  - у позиції "Завдання" — код та визначення завдання, що спрямоване на досягнення відповідної стратегічної цілі; кодифікація завдань є чотиризначною і похідною від кодифікації відповідної стратегічної цілі: XXNZ, де XX (YY) — код напряму державної політики (згідно з додатком 3 до цих Методичних рекомендацій), N — порядковий номер стратегічної цілі, Z — порядковий номер завдання (за кожною стратегічною ціллю необхідно сформулювати не більше семи завдань).

  Завдання визначають шляхи досягнення стратегічних цілей органу планування за допомогою найбільш ефективних методів. Сукупність завдань за визначеними стратегічними цілями повинна охоплювати всю сферу діяльності органу планування.

  Під час визначення завдань органу планування слід урахувати такі вимоги:

 6. кожне завдання повинне бути спрямоване на досягнення лише однієї стратегічної цілі;
 7. реалізація кожного завдання є необхідною умовою для досягнення стратегічної цілі;
 8. строк виконання завдання, як правило, не повинен перевищувати трьох років;
 9. завдання повинні бути орієнтованими на результат, вимірюваними та відповідати наявним ресурсам;
 10. - у графі 1 — найменування показника результату виконання завдання.

  Для кожного завдання повинно бути визначено не більше п'яти показників результатів його виконання. Показники результатів — це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання завдань органу планування у звітному та плановому періоді.

  Під час визначення показників результатів виконання завдань органу планування необхідно:

  сформувати оптимальний набір показників з одночасним збереженням повноти інформації та своєчасності її подання;

  за кожним з визначених показників указати значення за роками звітного та планового періоду виконання відповідного завдання;

  ураховувати, що для цілей моніторингу слід використовувати показники, за якими звітні дані надходять на постійній основі і не рідше ніж один раз на рік.

  У разі коли завдання та показники результатів їх виконання на плановий рік, визначені в проекті стратегічного плану, не відповідають (за змістом завдання або значенням відповідного показника) завданням та показникам, визначеним у попередньому стратегічному плані на відповідний рік, потрібно обґрунтувати доцільність коригування відповідних завдань та/або причини відхилення від запланованих показників;

  - у графі 2 — одиниця виміру значень відповідного показника результату;

  - у графі 3 — джерело інформації (статистичні збірники, звітність, дані управлінського обліку, інші види джерел інформації, що підтверджують достовірність значень визначеного показника результату);

  - у графах 4 і 5 — значення відповідного показника результату за звітний період (у графі 4 — звітне значення за попередній рік, у графі 5 — затверджене значення на поточний рік);

  - у графах 6-8 — значення відповідного показника результату на плановий період (у графі 6 — планове значення на наступний рік, у графах 7 і 8 — прогнозні значення на два наступні за плановим роки).

  У пункті 4 "Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету" стратегічного плану повинна бути представлена інформація щодо:

  виконання протягом планового періоду органом планування державних цільових програм (з визначенням завдань (заходів) і обсягів їх фінансування за рахунок усіх джерел, у тому числі коштів державного бюджету за бюджетними програмами), які спрямовані на реалізацію завдань, визначених у пункті 3.2 стратегічного плану;

  підготовки/реалізації протягом планового періоду органом планування, підприємствами, установами та організаціями, що діють у його системі, інвестиційних програм (проектів) (з визначенням завдань (заходів) та обсягів їх фінансування за рахунок усіх джерел, у тому числі коштів державного бюджету за бюджетними програмами), які спрямовані на виконання завдань, визначених у пункті 3.2 стратегічного плану.

  У пункті 5 "Бюджетні програми" ( v0869731-12 ) повинні бути представлені:

  у позиції "Стратегічна ціль" — код та найменування стратегічної цілі органу планування відповідно до графи 2 таблиці 3.1 та таблиці 3.2.

 11. у позиції "Завдання" — код та визначення завдання відповідно до таблиці 3.2;
 12. у графі 1 — порядковий номер бюджетної програми;
 13. у графі 2 — КПКВК, наданий бюджетній програмі (у разі, якщо бюджетна програма вводиться вперше, графа "КПКВК" не заповнюється), та повна назва бюджетної програми;

  у графі 3 — код, визначений відповідно до Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ), затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (далі — КФКВ);

 14. у графах 4 і 5 — видатки на виконання бюджетної програми на поточний рік (тис. гривень);
 15. у графах 6-11 — видатки на виконання бюджетної програми на плановий період (тис. гривень).
 16. Деталізована інформація щодо всіх бюджетних програм органу планування наводиться в бюджетному запиті, який складається органом планування на підставі затвердженого стратегічного плану та відповідно до наказу Мінфіну від 06.06.2012 № 687( z1057-12 ) "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", зареєстрованого в Мін'юсті 26.06.2012 за № 1057/21369.

  У пункті 6 "Очікувані результати (за роками планового періоду)" зазначається інформація щодо очікуваних результатів, яких буде досягнуто в ході виконання органом планування стратегічних цілей та завдань. Інформація наводиться за роками планового періоду.

  3. Складання (розроблення) стратегічного плану органу планування — державного органу (установи), що не належить до системи центральних органів виконавчої влади

  Стратегічний план органу планування — державного органу (установи), що не належить до системи центральних органів виконавчої влади, розробляється для визначення його мети (місії), завдань та показників результатів їх виконання на плановий період відповідно до визначених актами законодавства завдань і функцій органу планування на основі оцінки виконання стратегічного плану за звітний період.

  Стратегічний план органу планування — державного органу (установи), що не належить до системи центральних органів виконавчої влади, розробляється за формою 2 згідно з додатком 2 до цих Методичних рекомендацій.

  У пункті 1 "Мета (місія)" стратегічного плану повинна бути представлена мета (місія) органу планування на довгостроковий період. Вона визначає основне призначення органу планування як суб'єкта державного управління.

  У пункті 2 "Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності" стратегічного плану вказуються основні показники розвитку сфери діяльності за звітний період та проблеми, на розв'язання яких спрямована реалізація стратегічного плану.

  Для цілей аналізу бажано використовувати показники Глобального індексу конкурентоспроможності, що розраховується Всесвітнім економічним форумом, або інші показники (відповідно до сфери діяльності органу планування), що дають змогу оцінити стан розвитку сфери діяльності порівняно з іншими країнами, а також власні показники (критерії) оцінки впливу діяльності органу планування на розвиток відповідної сфери діяльності.

  Висновки, отримані внаслідок проведеного аналізу поточної ситуації та оцінки факторів впливу на розвиток сфери діяльності, є основою для заповнення пункту 3 стратегічного плану.

  У таблиці 3 "Завдання та показники результатів їх виконання" стратегічного плану повинні бути представлені:

  у позиції "Завдання" — код та визначення завдання; кодифікація завдань є чотиризначною: XXNN, де XX (YY) — код напряму державної політики (згідно з додатком 3 до цих Методичних рекомендацій), NN — порядковий номер завдання.

  Сукупність завдань повинна охоплювати всю сферу діяльності органу планування.

  Під час визначення завдань органу планування слід урахувати такі вимоги:

 17. строк виконання завдання, як правило, не повинен перевищувати трьох років;
 18. завдання повинні бути орієнтованими на результат, вимірюваними та відповідати наявним ресурсам;
 19. у графі 1 — найменування показника результату виконання завдання.
 20. Для кожного завдання повинно бути визначено не більше п'яти показників результатів його виконання. Показники результатів — це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання завдань органу планування у звітному та плановому періоді.

  Під час визначення показників результатів виконання завдань органу планування необхідно:

  сформувати оптимальний набір показників з одночасним збереженням повноти інформації та своєчасності її подання;

  за кожним з визначених показників указати значення за роками звітного та планового періоду виконання відповідного завдання;

  ураховувати, що для цілей моніторингу слід використовувати показники, за якими звітні дані надходять на постійній основі і не рідше одного разу на рік.

  У разі коли завдання та показники результатів їх виконання на плановий рік, визначені в проекті стратегічного плану, не відповідають (за змістом завдання або значенням відповідного показника) завданням та показникам, визначеним у попередньому стратегічному плані на відповідний рік, потрібно обґрунтувати доцільність коригування відповідних завдань та/або причини відхилення від запланованих показників;

 21. у графі 2 — одиниця виміру значень відповідного показника результату;
 22. у графі 3 — джерело інформації (статистичні збірники, звітність, дані управлінського обліку, інші види джерел інформації, що підтверджують достовірність значень визначеного показника результату);

  у графах 4 і 5 — значення відповідного показника результату за звітний період (у графі 4 — звітне значення за попередній рік, у графі 5 — затверджене значення на поточний рік);

  у графах 6-8 — значення відповідного показника результату на плановий період (у графі 6 — планове значення на наступний рік, у графах 7 і 8 — прогнозні значення на два наступні за плановим роки).

  У пункті 4 "Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету" стратегічного плану ( v0869731-12 ) повинна бути представлена інформація щодо:

  виконання протягом планового періоду органом планування державних цільових програм (з визначенням завдань (заходів) і обсягів їх фінансування за рахунок усіх джерел, у тому числі коштів державного бюджету за бюджетними програмами), які спрямовані на реалізацію завдань, визначених у пункті 3 стратегічного плану;

  підготовки/реалізації протягом планового періоду органом планування, підприємствами, установами та організаціями, що діють у його системі, інвестиційних програм (проектів) (з визначенням завдань, заходів та обсягів їх фінансування за рахунок усіх джерел, у тому числі коштів державного бюджету за бюджетними програмами), які спрямовані на виконання завдань, визначених у таблиці 3 стратегічного плану.

  У разі коли органом планування протягом планового періоду не планується виконання державних цільових програм та підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів), пункт 4 не заповнюється.

  У пункті 5 "Бюджетні програми" ( v0869731-12 ) повинні бути представлені:

 23. у позиції "Завдання" — код та визначення завдання відповідно до таблиці 3;
 24. у графі 1 — порядковий номер бюджетної програми;
 25. у графі 2 — КПКВК, наданий бюджетній програмі (у разі, якщо бюджетна програма вводиться вперше, графа "КПКВК" не заповнюється), та повна назва бюджетної програми;

  у графі 3 — КФКВ, визначений відповідно до Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ), затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію";

 26. у графах 4 і 5 — видатки на виконання бюджетної програми на поточний рік (тис. гривень);
 27. у графах 6-11 — видатки на виконання бюджетної програми на плановий період (тис. гривень).
 28. Деталізована інформація щодо всіх бюджетних програм органу планування наводиться в бюджетному запиті, який складається органом планування на підставі затвердженого стратегічного плану та відповідно до наказу Мінфіну від 06.06.2012 № 687( z1057-12 ) "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", зареєстрованого в Мін'юсті 26.06.2012 за № 1057/21369.

  У пункті 6 "Очікувані результати (за роками планового періоду)" зазначається інформація щодо очікуваних результатів, яких буде досягнуто в ході виконання органом планування завдань, визначених у таблиці 3. Інформація наводиться за роками планового періоду.

  4. Виконання стратегічного плану

  Стратегічний план затверджується керівником органу планування в місячний строк після доведення Мінфіном граничного обсягу видатків/надання кредитів державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. Затверджений стратегічний план оприлюднюється в частині, що не містить службової інформації, на офіційному веб-сайті органу планування.

  Для забезпечення виконання стратегічного плану органу планування — міністерства міністром затверджуються плани роботи на перший рік планового періоду (далі — річний план роботи) як міністерства, так і центральних органів виконавчої влади, діяльність яких ним спрямовується і координується.

  Для забезпечення виконання стратегічного плану органу планування — центрального органу виконавчої влади або державного органу (установи), що не належить до системи центральних органів виконавчої влади, річний план роботи затверджується його керівником.

  Річний план роботи ( v0869731-12 ) розробляється за формою 4.1 згідно з додатком 4 до цих Методичних рекомендацій.

  Моніторинг виконання річного плану проводиться не рідше ніж один раз на півроку. Звіт за результатами моніторингу, як правило, містить:

  інформацію про хід виконання річного плану (за формою 4.2 ( v0869731-12 ) згідно з додатком 4 до цих Методичних рекомендацій);

 29. у разі необхідності обґрунтовані пропозиції щодо коригування стратегічного плану.
 30. Звіт за результатами моніторингу затверджується керівником органу планування.

  Унесення змін до затвердженого стратегічного плану здійснюється за рішенням керівника органу планування, зокрема:

  за результатами приведення його у відповідність із показниками Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди — у 50-денний строк після опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;

  на підставі результатів моніторингу виконання річного плану — у двотижневий строк після затвердження відповідного звіту (у разі, якщо він містить обґрунтовані пропозиції щодо коригування стратегічного плану);

  у разі зміни або визначення нових завдань та функцій органу планування, що зумовлюють перегляд визначених стратегічних цілей і завдань, механізмів їх реалізації та/або обсягів фінансування бюджетних програм.

  Оцінка виконання стратегічного плану здійснюється після закінчення першого року його реалізації. Звіт про стан виконання стратегічного плану затверджується керівником органу планування не пізніше 15 березня року, що настає за звітним, та оприлюднюється в частині, що не містить службової інформації, на офіційному веб-сайті органу планування. За рішенням керівника органу планування затвердженню звіту передує його розгляд та схвалення на засіданні колегії (наукової, вченої ради тощо) органу планування.

  Начальник управління організації планування та наукового забезпечення

  М. А. Китаєва

  Додаток 1 до Методичних рекомендацій

  Форма 1

  ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим

  ____________________________________________________________________________ (найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади — головного розпорядника бюджетних коштів)

  1. Мета (місія)

  2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності

  3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

  3.1. Взаємозв'язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни

  Код та назва напряму державної політики (додаток 3)

  Код (XXN) та назва стратегічної цілі

  Пріоритети розвитку країни

  Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа

  Шляхи реалізації стратегічної цілі у плановому періоді

  1

  2

  3

  4

  5

   

   

   

   

   

  3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання

  Найменування показника результату виконання завдання

  Одиниця виміру

  Джерело інформації

  Звітний період

  Плановий період

 31. 20__ рік (звіт)
 32. 20__ рік (затверджено)
 33. 20__ рік (проект)
 34. 20__ рік (прогноз)
 35. 20__ рік (прогноз)
 36. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Стратегічна ціль XXN

  Завдання XXNZ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Стратегічна ціль YYN

  Завдання YYNZ

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

  4.1. Державні цільові програми

  4.1.1. Виконання державних цільових програм у 20__ році

  Завдання XXNZ

  Код та назва державної цільової програми; строк виконання; назва та реквізити рішення про затвердження

  Зміст завдань (заходів) державної цільової програми

  КПКВК та назва бюджетної програми

  Напрями використання бюджетних коштів

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

 37. усього
 38. у тому числі:
 39. державний бюджет
 40. місцевий бюджет
 41. інші джерела

 42. загальний фонд
 43. спеціальний фонд
 44. 1

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за державною цільовою програмою у 20__ році:

   

   

   

   

  Усього за завданням XXNZ у 20__ році:

   

   

   

   

  4.1.2. Виконання державних цільових програм у 20__-20__ роках

  Завдання XXNZ

  Код та назва державної цільової програми; строк виконання

  Зміст завдань (заходів) державної цільової програми

  КПКВК

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

 45. усього
 46. у тому числі:
 47. усього
 48. у тому числі:
 49. державний бюджет
 50. місцевий бюджет
 51. інші джерела

 52. державний бюджет
 53. місцевий бюджет
 54. інші джерела

 55. загальний фонд
 56. спеціальний фонд
 57. загальний фонд
 58. спеціальний фонд
 59. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 60. 10
 61. 11
 62. 12
 63.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.2. Інвестиційні програми (проекти)

  4.2.1. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20__ році

  Завдання XXNZ

  Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації; назва та реквізити рішення про схвалення; етап (стадія) підготовки/реалізації; сфера реалізації за КВЕД

  Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)

  КПКВК та назва бюджетної програми

  Напрями використання бюджетних коштів

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

 64. усього
 65. у тому числі:
 66. державний бюджет
 67. місцевий бюджет
 68. інші джерела

 69. загальний фонд
 70. спеціальний фонд
 71. 1

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за інвестиційною програмою (проектом) у 20__ році:

   

   

   

   

  Усього за завданням XXNZ у 20__ році:

   

   

   

   

  4.2.2. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20__-20__ роках

  Завдання XXNZ

  Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації

  Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)

  КПКВК

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

 72. усього
 73. у тому числі:
 74. усього
 75. у тому числі:
 76. державний бюджет
 77. місцевий бюджет
 78. інші джерела

 79. державний бюджет
 80. місцевий бюджет
 81. інші джерела

 82. загальний фонд
 83. спеціальний фонд
 84. загальний фонд
 85. спеціальний фонд
 86. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 87. 10
 88. 11
 89. 12
 90.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Бюджетні програми

  № з/п

  КПКВК і назва бюджетної програми

  КФКВ

  Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)

 91. 20__ рік (затверджено)
 92. 20__ рік (план)
 93. 20__ рік (прогноз)
 94. 20__ рік (прогноз)
 95. загальний фонд
 96. спеціальний фонд
 97. загальний фонд
 98. спеціальний фонд
 99. загальний фонд
 100. спеціальний фонд
 101. загальний фонд
 102. спеціальний фонд
 103. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 104. 10
 105. 11
 106. Стратегічна ціль XXN

  Завдання XXNZ

  1

  Бюджетна програма 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Бюджетна програма 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за завданням XXNZ:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за стратегічною ціллю XXN:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Стратегічна ціль YYN

  Завдання YYNZ

  3

  Бюджетна програма 3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Бюджетна програма 4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за завданням YYNZ:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за стратегічною ціллю YYN:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. Очікувані результати (за роками планового періоду)

  Начальник управління організації планування та наукового забезпечення

  М. А. Китаєва

  Додаток 2 до Методичних рекомендацій

  Форма 2

  ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим

  ____________________________________________________________________________ (найменування державного органу (установи) — головного розпорядника бюджетних коштів, що не належить до системи центральних органів виконавчої влади)

  1. Мета (місія)

  2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності

  3. Завдання та показники результатів їх виконання

  Найменування показника результату виконання завдання

  Одиниця виміру

  Джерело інформації

  Звітний період

  Плановий період

 107. 20__ рік (звіт)
 108. 20__ рік (затверджено)
 109. 20__ рік (проект)
 110. 20__ рік (прогноз)
 111. 20__ рік (прогноз)
 112. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Завдання XXNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Завдання YYNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

  4.1. Державні цільові програми

  4.1.1. Виконання державних цільових програм у 20__ році

  Завдання XXNN

  Код та назва державної цільової програми; строк виконання; назва та реквізити рішення про затвердження

  Зміст завдань (заходів) державної цільової програми

  КПКВК та назва бюджетної програми

  Напрями використання бюджетних коштів

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

 113. усього
 114. у тому числі:
 115. державний бюджет
 116. місцевий бюджет
 117. інші джерела

 118. загальний фонд
 119. спеціальний фонд
 120. 1

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за державною цільовою програмою у 20__ році:

   

   

   

   

  Усього за завданням XXNN у 20__ році:

   

   

   

   

  4.1.2. Виконання державних цільових програм у 20__-20__ роках

  Завдання XXNN

  Код та назва державної цільової програми; строк виконання

  Зміст завдань (заходів) державної цільової програми

  КПКВК

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

 121. усього
 122. у тому числі:
 123. усього
 124. у тому числі:
 125. державний бюджет
 126. місцевий бюджет
 127. інші джерела

 128. державний бюджет
 129. місцевий бюджет
 130. інші джерела

 131. загальний фонд
 132. спеціальний фонд
 133. загальний фонд
 134. спеціальний фонд
 135. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 136. 10
 137. 11
 138. 12
 139.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.2. Інвестиційні програми (проекти)

  4.2.1. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20__ році

  Завдання XXNN

  Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації; назва та реквізити рішення про схвалення; етап (стадія) підготовки/реалізації; сфера реалізації за КВЕД

  Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)

  КПКВК та назва бюджетної програми

  Напрями використання бюджетних коштів

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

 140. усього
 141. у тому числі:
 142. державний бюджет
 143. місцевий бюджет
 144. інші джерела

 145. загальний фонд
 146. спеціальний фонд
 147. 1

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за інвестиційною програмою (проектом) у 20__ році:

   

   

   

   

  Усього за завданням XXNN у 20__ році:

   

   

   

   

  4.2.2. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20__-20__ роках

  Завдання XXNN

  Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації

  Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)

  КПКВК

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

  Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році (тис. гривень)

 148. усього
 149. у тому числі:
 150. усього
 151. у тому числі:
 152. державний бюджет
 153. місцевий бюджет
 154. інші джерела

 155. державний бюджет
 156. місцевий бюджет
 157. інші джерела

 158. загальний фонд
 159. спеціальний фонд
 160. загальний фонд
 161. спеціальний фонд
 162. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 163. 10
 164. 11
 165. 12
 166.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Бюджетні програми

  № з/п

  КПКВК і назва бюджетної програми

  КФКВ

  Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)

 167. 20__ рік (затверджено)
 168. 20__ рік (план)
 169. 20__ рік (прогноз)
 170. 20__ рік (прогноз)
 171. загальний фонд
 172. спеціальний фонд
 173. загальний фонд
 174. спеціальний фонд
 175. загальний фонд
 176. спеціальний фонд
 177. загальний фонд
 178. спеціальний фонд
 179. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 180. 10
 181. 11
 182. Завдання XXNN

  1

  Бюджетна програма 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Бюджетна програма 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за завданням XXNN:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Завдання YYNN

  3

  Бюджетна програма 3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Бюджетна програма 4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за завданням YYNN:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. Очікувані результати (за роками планового періоду)

  Начальник управління організації планування та наукового забезпечення

  М. А. Китаєва

  Додаток 3 до Методичних рекомендацій

  КОД ТА НАПРЯМИ державної політики відповідно до Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію"

  Код

  Напрям державної політики

 183. 01
 184. Загальнодержавні функції

 185. 02
 186. Оборона

 187. 03
 188. Громадський порядок, безпека та судова влада

 189. 04
 190. Економічна діяльність

 191. 05
 192. Охорона навколишнього природного середовища

 193. 06
 194. Житлово-комунальне господарство

 195. 07
 196. Охорона здоров'я

 197. 08
 198. Духовний та фізичний розвиток

 199. 09
 200. Освіта

 201. 10
 202. Соціальний захист та соціальне забезпечення

  Начальник управління організації планування та наукового забезпечення

  М. А. Китаєва

  Додаток 4 до Методичних рекомендацій

  Форма 4.1

  РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ на ____ рік

  № з/п

  Найменування заходу

  Строк виконання

  Відповідальний виконавець

  Форма завершення заходу

  1

  2

  3

  4

  5

   

  Стратегічна ціль*

   

  Завдання

   

  Захід

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Стратегічна ціль*

   

  Завдання

   

  Захід

   

   

   

   

   

   

   

   

  Форма 4.2

  МОНІТОРИНГ виконання річного плану на ____ рік

  № з/п

  Найменування заходу

  Строк виконання

  Відповідальний виконавець

  Форма завершення заходу

  Стан виконання заходу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  Стратегічна ціль*

   

  Завдання

   

  Захід

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Стратегічна ціль*

   

  Завдання

   

  Захід

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ____________ * Позиція не заповнюється державними органами (установами), що не належать до системи центральних органів виконавчої влади.

  Начальник управління організації планування та наукового забезпечення

  М. А. Китаєва

  {Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Польша упростила визовый режим для украинцев

  Польша приняла решение об упрощении визового режима для туристов с Украины. Такая договоренность была достигнута во Львове во время украино-польских консультаций по консульско-правовым вопросам, ...

  Про офіційні курси гривні до іноземної валюти, Національний банк України

  Національний банк України 30.10.2012 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти* Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс

  Утверждена Инструкция о порядке работы с техсредствами фиксации судебного процесса

  Приказом Государственной судебной администрации Украины от 20 сентября 2012 г. №108 утверждена Инструкция о порядке работы с техническими средствами фиксации судебного процесса (судебного заседания). ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa