• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від 21 листопада 2013 року, Міністерство освіти і науки УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 21.11.2013  № 1606
 2. Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від 21 листопада 2013 року

  Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента( 1149-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня 2008 р. № 1149, та на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства (протокол № 8 від 21 листопада 2013 року) НАКАЗУЮ:

  1. Присвоїти вчене звання професора науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ відповідно до списку згідно з додатком 1.

  2. Присвоїти вчене звання доцента науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 2.

  3. Відмовити у присвоєнні вченого звання науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 3.

  4. Направити атестаційні матеріали здобувачів щодо присвоєння вченого звання на зовнішню експертизу до науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки відповідно до списку згідно з додатком 4 ( v1606729-13 ).

  5. Видати Француз-Яковець Тетяні Анатоліївні дублікат атестата доцента кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права і визнати раніше виданий атестат за номером 12 ДЦ № 031253 недійсним.

  6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 21.11.2013  № 1606

  СПИСОК наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та науково-дослідних установ, яким присвоєно вчене звання професора

  Автономна Республіка Крим

  Інститут біології південних морів

  Воробйовій Людмилі Вікторівні — зі спеціальності 03.00.17 — Гiдробiологiя

  Кримський гуманітарний університет

  Халілеву Руслану Амдійовичу — професора кафедри історії, правознавства та методики викладання

  Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського

  Притулі Леоніду Федоровичу — професора кафедри дитячої хірургії (курс урології)

  Кримський інженерно-педагогічний університет

  Рашковській Валентині Іванівні — професора кафедри образотворчого мистецтва

  Стефаненко Маргариті Миколаївні — професора кафедри обліку та аудиту

  Дніпропетровська область

  Дніпропетровський державний аграрний університет

  Приходьку Ігорю Павловичу — професора кафедри обліку і аудиту

  Криворізький національний університет

  Гушку Сергію Володимировичу — професора кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності

  Кулішову Володимиру Васильовичу — професора кафедри міжнародної економіки

  Купіну Андрію Івановичу — професора кафедри комп'ютерних систем та мереж

  Щокіну Вадиму Петровичу — професора кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

  Національний гірничий університет

  Волковій Вікторії Євгенівні — професора кафедри будівництва і геомеханіки

  Пилипенку Юрію Івановичу — професора кафедри економічної теорії та основ підприємництва

  Проціву Володимиру Васильовичу — професора кафедри основ конструювання механізмів і машин

  Донецька область

  Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф'єва

  Качмарчику Володимиру Петровичу — професора кафедри духових та ударних інструментів

  Донецький державний університет управління

  Любчук Ользі Костянтинівні — професора кафедри психології

  Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

  Олейник Тетяні Вікторівні — професора кафедри офтальмології

  Чайковській Ілоні Владиславівні — професора кафедри загальної стоматології

  Донецький національний технічний університет

  Мареничу Костянтину Миколайовичу — професора кафедри гірничої електротехніки і автоматики

  Донецький національний університет

  Балтачеєвій Наілі Аскарівні — професора кафедри управління персоналом та економіки праці

  Моісєєву Олександру Михайловичу — професора кафедри кримінального права і процесу

  Інститут фізико-огранічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка

  Короткіх Миколі Івановичу — зі спеціальності 02.00.03 — Органiчна хімія

  Запорізька область

  Бердянський державний педагогічний університет

  Захарченку Павлу Васильовичу — професора кафедри економічної кібернетики і фінансів

  Запорізька державна інженерна академія

  Воронковій Валентині Григорівні — професора кафедри менеджменту організацій

  Запорізький національний технічний університет

  Орловському Ігорю Анатолійовичу — професора кафедри електропривода та автоматизації промислових установок

  Класичний приватний університет

  Ляховій Інні Миколаївні — професора кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання

  Пивоварову Михайлу Григоровичу — професора кафедри економіки підприємства

  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

  Елькіну Марку Веніаміновичу — професора кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

  Івано-Франківська область

  Івано-Франківський національний медичний університет

  Фофанову Олександру Дмитровичу — професора кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії

  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

  Ткачу Олегу Володимировичу — професора кафедри менеджменту і маркетингу

  Київська область

  Академія праці, соціальних відносин і туризму

  Барматовій Світлані Петрівні — професора кафедри соціології та соціального управління

  Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва

  Винарській Олені Іванівні — зі спеціальності 14.02.01 — Гiгiєна та професійна патологія

  Інститут гідромеханіки

  Городецькій Наталії Сергіївні — зі спеціальності 01.04.06 — Акустика

  Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького

  Кудрявцю Юрію Йосиповичу — зі спеціальності 14.01.07 — Онкологiя

  Соляник Галині Іванівні — зі спеціальності 14.01.07 — Онкологiя

  Інститут захисту рослин

  Ретьману Сергію Васильовичу — зі спеціальності 06.01.11 — Фiтопатологiя

  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

  Спіріну Олегу Михайловичу — зі спеціальності 13.00.10 — Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

  Інститут історії України

  Верменич Ярославі Володимирівні — зі спеціальності 07.00.01 — Iсторiя України

  Марочку Василю Івановичу — зі спеціальності 07.00.01 — Iсторiя України

  Інститут спеціальної педагогіки

  Кульбіді Світлані Вікторівні — зі спеціальності 13.00.03 — Корекцiйна педагогiка

  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

  Батенко Людмилі Павлівні — професора кафедри стратегії підприємств

  Смагіну Володимиру Леонтійовичу — професора кафедри банківських інвестицій

  Київський національний лінгвістичний університет

  Мариненку Юрію Васильовичу — професора кафедри української філології та славістики

  Київський національний торговельно-економічний університет

  Белінській Світлані Омельянівні — професора кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів

  Кифяку Василю Федоровичу — професора кафедри менеджменту і туризму

  Міненку Михайлу Анатолійовичу — професора кафедри менеджменту

  Романенку Володимиру Анатолійовичу -професора кафедри економічної теорії та конкурентної політики

  Сидоренко Олені Володимирівні — професора кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів

  Київський національний університет будівництва і архітектури

  Гавришу Олександру Михайловичу — професора кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

  Пискунову Сергію Олеговичу — професора кафедри будівельної механіки

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Вільній Ярославі Володимирівні — професора кафедри історії української літератури і шевченкознавства

  Номіровському Дмитру Анатолійовичу — професора кафедри обчислювальної математики

  Павловій Олені Юріївні — професора кафедри етики, естетики та культурології

  Семенову Володимиру Вікторовичу — професора кафедри обчислювальної математики

  Київський національний університет технологій та дизайну

  Тарасенко Ірині Олексіївні — професора кафедри фінансів

  Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

  Рогановій Марині Вікторівні — професора кафедри суспільних наук

  Національна академія державного управління при Президентові України

  Газарян Світлані Вікторівні — професора кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування

  Миколайчуку Миколі Миколайовичу — професора кафедри економічної та фінансової політики

  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

  Анкіну Миколі Львовичу — професора кафедри ортопедії і травматології

  Кебкалу Андрію Борисовичу — професора кафедри хірургії та проктології

  Матюсі Ларисі Федорівні — професора кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги

  Сорокіну Богдану Вікторовичу — професора кафедри онкології

  Національний медичний університет імені О. О.Богомольця

  Мельник Наталії Олексіївні — професора кафедри гістології та ембріології

  Національний науковий центр радіаційної медицини

  Абраменко Ірині Вікторівні — зі спеціальності 03.00.01 — Радiобiологiя

  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

  Волкову Володимиру Леонідовичу — професора кафедри олімпійського та професійного спорту

  Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

  Зуєвській Наталі Валеріївні — професора кафедри геобудівництва та гірничих технологій

  Карпцю Мирославу Васильовичу — професора кафедри металознавства та термічної обробки

  Коржику Олексію Володимировичу — професора кафедри акустики та акустоелектроніки

  Лемку Олегу Львовичу — професора кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

  Продеусу Аркадію Миколайовичу — професора кафедри акустики та акустоелектроніки

  Халамендик Вікторії Борисівні — професора кафедри політології, соціології та соціальної роботи

  Національний університет біоресурсів і природокористування України

  Жибаку Мирону Миколайовичу — професора кафедри економіки підприємства

  Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

  Фіногенову Юрію Семеновичу — професора кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

  Національний університет фізичного виховання і спорту України

  Борисовій Ользі Володимирівні — професора кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту

  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди

  Буряк Ларисі Іванівні — професора кафедри історії та культури України

  Меху Олегу Андрійовичу — професора кафедри економіки підприємства та економічної теорії

  Навальній Марині Іванівні — професора кафедри професійної освіти

  Українська військово-медична академія

  Вороненку Володимиру Васильовичу — професора кафедри організації медичного забезпечення збройних сил

  Якимцю Володимиру Миколайовичу — професора кафедри військово-профілактичної медицини

  Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

  Башавець Наталії Андріївні — професора кафедри фізичного виховання

  Кіровоградська область

  Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

  Кіяну Олександру Івановичу — професора кафедри всесвітньої історії

  Луганська область

  Донбаський державний технічний університет

  Окалєлову Василю Миколайовичу — професора кафедри розробки родовищ корисних копалин

  Луганська державна академія культури і мистецтв

  Абакумовій Вікторії Іванівні — професора кафедри бібліотекознавства, документознавства та інформаційної діяльності

  Луганський державний медичний університет

  Альошиній Раїсі Михайлівні — професора кафедри внутрішньої медицини

  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

  Неживому Олексію Івановичу — професора кафедри філологічних дисциплін

  Панченко Любові Феліксівні — професора кафедри теоретичної і прикладної інформатики

  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

  Марченку Дмитру Миколайовичу — професора кафедри комп'ютерних систем та мереж

  Смолій Вікторії Миколаївні — професора кафедри електронних апаратів

  Львівська область

  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

  Футалі Василю Петровичу — професора кафедри нової та новітньої історії України

  Інститут сільського господарства Карпатського регіону

  Седілу Григорію Михайловичу — зі спеціальності 03.00.04 — Бiохiмiя

  Львівська комерційна академія

  Вдовичину Ігорю Ярославовичу — професора кафедри теорії держави і права

  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

  Орлу Юрію Глібовичу — професора кафедри хірургії

  Слабому Михайлу Васильовичу — професора кафедри організації і економіки фармації та технології ліків

  Стернюку Юрію Мар'яновичу — професора кафедри онкології і радіології

  Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка

  Мицику Богдану Григоровичу — зі спеціальності 01.04.07 — Фізика твердого тіла

  Одеська область

  Національний університет "Одеська юридична академія"

  Козаченку Олександру Васильовичу — професора кафедри кримінально-правових дисциплін

  Польовому Миколі Анатолійовичу — професора кафедри соціальних теорій

  Одеська державна академія будівництва та архітектури

  Цубенко Валерії Леонідівні — професора кафедри українознавства

  Одеський державний університет внутрішніх справ

  Волощуку Анатолію Миколайовичу — професора кафедри адміністративного права та адміністративного процесу

  Одеський національний економічний університет

  Кублікову Володимиру Костянтиновичу — професора кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

  Никифоренку Валерію Григоровичу — професора кафедри управління персоналом і економіки праці

  Рябініній Людмилі Миколаївні — професора кафедри банківської справи

  Хомутенко Вірі Петрівні — професора кафедри фінансів

  Одеський національний морський університет

  Руденку Сергію Васильовичу — професора кафедри системного аналізу та логістики

  Полтавська область

  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

  Ляшенку Віктору Павловичу — професора кафедри інформатики і вищої математики

  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

  Гапон Світлані Василівні — професора кафедри ботаніки та методики навчання біології

  Українська медична стоматологічна академія

  Важничій Олені Митрофанівні — професора кафедри експериментальної та клінічної фармакології

  Рівненська область

  Національний університет водного господарства та природокористування

  Кузнєцовій Тетяні Володимирівні — професора кафедри економіки підприємства

  Рівненський державний гуманітарний університет

  Сверлюку Ярославу Васильовичу — професора кафедри музичного мистецтва (курс духових та ударних інструментів)

  Сумська область

  Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

  Рудишину Сергію Дмитровичу — професора кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін

  Тернопільська область

  Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

  Бенері Валентині Єфремівні — професора кафедри педагогіки вищої школи

  Тернопільський національний економічний університет

  Кізимі Тетяні Олексіївні — професора кафедри фінансів

  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

  Марущаку Павлу Орестовичу — професора кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

  Харківська область

  Національний фармацевтичний університет України

  Коліснику Сергію Вікторовичу — професора кафедри аналітичної хімії

  Супрун Еліні Владиславівні — професора кафедри загальної фармації та безпеки ліків

  Щокіній Катерині Геннадіївні — професора кафедри фармакології

  Українська державна академія залізничного транспорту

  Даренському Олександру Миколайовичу — професора кафедри колії та колійного господарства

  Кірдіній Олені Григорівні — професора кафедри обліку і аудиту

  Харківська державна академія культури

  Большаковій Анастасії Миколаївні — професора кафедри соціальної психології

  Степанову Віктору Юрійовичу — професора кафедри менеджменту і адміністрування

  Харківська державна зооветеринарна академія

  Гноєвому Ігорю Вікторовичу — професора кафедри технології кормів і годівлі тварин

  Харківська медична академія післядипломної освіти

  Касьяновій Олені Миколаївні — професора кафедри педагогіки

  Харківський державний університет харчування та торгівлі

  Крутовій Анжеліці Сергіївні — професора кафедри фінансів

  Харківський національний медичний університет

  Коростію Володимиру Івановичу — професора кафедри психіатрії, наркології та медичної психології

  Питецькій Наталі Іванівні — професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, основ біоетики та біобезпеки (курс пропедевтики внутрішньої медицини)

  Харківський національний медичний університет

  Сировій Ганні Олегівні — професора кафедри медичної та біоорганічної хімії

  Харківський національний педагогічний університет імені Г.C. Сковороди

  Неліну Євгену Петровичу — професора кафедри математики

  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

  Ємцю Борису Григоровичу — професора кафедри молекулярної і медичної біофізики

  Маслову Вячеславу Олександровичу — професора кафедри квантової радіофізики

  Харківський національний університет радіоелектроніки

  Танянському Сергію Станіславовичу — професора кафедри електронних обчислювальних машин

  Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

  Васюті Костянтину Станіславовичу — професора кафедри бойового застосування радіотехнічного озброєння

  Херсонська область

  Херсонський державний університет

  Блиновій Олені Євгенівні — професора кафедри загальної та соціальної психології

  Хмельницька область

  Подільський державний агротехнічний університет

  Волощук Катерині Богданівні — професора кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин

  Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

  Мацьку Віталію Петровичу — професора кафедри української мови та літератури

  Хмельницький національний університет

  Тельнову Анатолію Сергійовичу — професора кафедри маркетингу

  Черкаська область

  Уманський національний університет садівництва

  Вольваку Сергію Федоровичу — професора кафедри процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва

  Опалку Анатолію Івановичу — професора кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології

  Чернігівська область

  Чернігівський національний технологічний університет

  Леню Василю Степановичу — професора кафедри обліку і аудиту

  Директор департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами

  І. А. Некрасса

  Додаток 2 до наказу Міністерства освіти та науки України 21.11.2013  № 1606

  СПИСОК педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання доцента

  Автономна Республіка Крим

  Академія військово-морських сил імені П. С. Нахімова

  Гончаренку Петру Дмитровичу — доцента кафедри боєприпасів

  Кримський гуманітарний університет

  Аджиєвій Лєнарі Сейдаметівні — доцента кафедри історії

  Бугерко Ярославі Миколаївні — доцента кафедри психології

  Бузінській Яні Михайлівні — доцента кафедри іноземних мов

  Вісич Олександрі Андріївні — доцента кафедри української філології та методики викладання

  Давкуш Наталії Валеріївні — доцента кафедри методик початкової і дошкільної освіти

  Коротковій Ользі Володимирівні — доцента кафедри фінансів і кредиту

  Матвієнко Ганні Ігорівні — доцента кафедри української філології та методики викладання

  Шевченко Аллі Миколаївні — доцента кафедри української та російської філології

  Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського

  Кауд Дія — доцента кафедри шкірно-венеричних хвороб

  Лугіну Ігорю Анатолійовичу — доцента кафедри гістології і ембріології

  Самохваловій Вікторії Вікторівні — доцента кафедри нервових хвороб (курс неврології)

  Кримський університет культури, мистецтв і туризму

  Безкоровайній Наталі Степанівні — доцента кафедри вокального та інструментального мистецтва

  Севастопольський міський гуманітарний університет

  Маяковій Ірині Володимирівні — доцента кафедри прикладної психології

  Шкловській Олені Наумівні — доцента кафедри іноземної філології

  Севастопольський національний технічний університет

  Скребець Олені Володимирівні — доцента кафедри філософських і соціальних наук

  Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

  Галяс Ірині Анатоліївні — доцента кафедри гуманітарних дисциплін

  Гончаренко Юлії Юріївні — доцента кафедри інформаційної безпеки

  Магдич Катерині Олександрівні — доцента кафедри хімічних технологій атомних електростанцій

  Ожигановій Марині Іванівні — доцента кафедри інформаційної безпеки

  Вінницька область

  Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

  Белік Наталії Володимирівні — доцента кафедри нормальної фізіології

  Братковій Ользі Юріївні — доцента кафедри загальної гігієни та екології

  Бурковському Миколі Івановичу — доцента кафедри загальної хірургії

  Буртяк Наталії Григорівні — доцента кафедри акушерства та гінекології

  Денесюк Олені Віталіївні — доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

  Драчук Ользі Петрівні — доцента кафедри фармакології

  Дроненку Володимиру Григоровичу — доцента кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

  Коновалову Сергію Вікторовичу — доцента кафедри нормальної фізіології

  Король Тетяні Михайлівні — доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права

  Курдиш Ларисі Федорівні — доцента кафедри терапевтичної стоматології

  Кутельмаху Олегу Ігоровичу — доцента кафедри терапевтичної стоматології

  Макогончуку Андрію Вікторовичу — доцента кафедри травматології та ортопедії (курс медицини катастроф та безпеки життєдіяльності)

  Масіброді Наталії Григорівні — доцента кафедри акушерства та гінекології

  Нагайчуку Василю Івановичу — доцента кафедри загальної хірургії

  Онофрійчук Олені Сергіївні — доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб

  Пашинській Ользі Степанівні — доцента кафедри фармакології

  Поповій Олені Іванівні — доцента кафедри стоматології дитячого віку

  Превару Анатолію Петровичу — доцента кафедри загальної хірургії

  Салдан Юлії Йосипівні — доцента кафедри очних хвороб

  Слепченко Наталії Степанівні — доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

  Старовєр Анжеліці Вікторівні — доцента кафедри акушерства і гінекології

  Теклюку Сергію Васильовичу — доцента кафедри психіатрії (курс наркологія)

  Феджазі Олегу Павловичу — доцента кафедри хірургії

  Харковенко Руслані Володимирівні — доцента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я

  Чугу Тетяні Вікторівні — доцента кафедри стоматології дитячого віку

  Шевчук Олені Василівні — доцента кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми

  Шмалію Валентину Івановичу — доцента кафедри внутрішньої медицини

  Вінницький національний технічний університет

  Пискляровій Анні Валеріївні — доцента кафедри електричних станцій та систем

  Волинська область

  Луцький національний технічний університет

  Голодюк Галині Іванівні доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

  Лобановій Світлані Іванівні доцента кафедри іноземних мов

  Мартинюк Оксані Миколаївні доцента кафедри іноземних мов

  Мельник Світлані Адамівні доцента кафедри приладобудування

  Назарчук Людмилі Володимирівні доцента кафедри машин легкої промисловості

  Панасюк Наталії Леонідівні доцента кафедри комп'ютерних технологій професійного навчання

  Піменовій Ользі Олександрівні доцента кафедри філософії, політології та права

  Полінкевичу Роману Миколайовичу доцента кафедри комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування

  Саю Володимиру Анатолійовичу доцента кафедри обладнання переробних виробництв

  Шимчуку Сергію Петровичу доцента кафедри машин легкої промисловості

  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Антонюку Володимиру Зіновійовичу доцента кафедри педагогіки

  Крижановській Зореславі Юріївні доцента кафедри загальної та соціальної психології

  Решетник Лесі Петрівні доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

  Чубосі Надії Федорівні доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

  Дніпропетровська область

  Дніпропетровська державна фінансова академія

  Даценко Вікторії Володимирівні — доцента кафедри фінансів та державного управління

  Тараненко Вікторії Євгенівні — доцента кафедри податків

  Дніпропетровська медична академія

  Міхно Сергію Петровичу — доцента кафедри хірургії, травматології та ортопедії

  Фастовець Олені Олександрівні — доцента кафедри ортопедичної стоматології

  Дніпропетровський гуманітарний університет

  Торянику Володимиру Миколайовичу — доцента кафедри загально-правових дисциплін

  Дніпропетровський державний аграрний університет

  Абрамович Інні Ананіївні — доцента кафедри маркетингу

  Лебеденко Олесі Василівні — доцента кафедри менеджменту організацій

  Ляшенко Олені Анатоліївні — доцента кафедри менеджменту

  Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

  Байбакову Володимиру Михайловичу — доцента кафедри акушерства, гінекології та педіатрії (курс дитячої хірургії)

  Куліковій Фаїні Йосипівні — доцента кафедри клінічних дисциплін (курс променевої діагностики та променевої терапії)

  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

  Арбузову Максиму Анатолійовичу — доцента кафедри колії та колійного господарства

  Губарю Олексію Васильовичу — доцента кафедри колії та колійного господарства

  Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

  Коваленко Аліні Григорівні — доцента кафедри обліку та аудиту

  Інститут підприємництва "Стратегія"

  Іванніковій Наталії Анатоліївні — доцента кафедри економіки підприємства та маркетингу

  Лисенко Юлії Валеріївні — доцента кафедри економіки підприємства та маркетингу

  Слабко Яні Яківні — доцента кафедри економіки підприємства та маркетингу

  Криворізький національний університет

  Голіковій Катерині Олександрівні — доцента кафедри права

  Іщенку Миколі Івановичу — доцента кафедри маркетингу

  Кондратенко Руслані Василівні — доцента кафедри дошкільної освіти

  Ледян Тетяні Олександрівні — доцента кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

  Остапчук Ірині Олександрівні — доцента кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму

  Потапенку Олегу Борисовичу — доцента кафедри педагогіки

  Соколовій Валентині Петрівні — доцента кафедри хімічних технологій палива та вуглецевих матеріалів

  Федоряці Людмилі Діамарівні — доцента кафедри англійської філології

  Хараджян Наталі Анатоліївні — доцента кафедри інформатики та прикладної математики

  Національна металургійна академія України

  Аюповій Тетяні Анатоліївні — доцента кафедри матеріалознавства

  Біловій Оксані Вікторівні — доцента кафедри вищої математики

  Кавац Олені Олександрівні — доцента кафедри інформаційних технологій та систем

  Меняйло Олені Валеріївні — доцента кафедри ливарного виробництва

  Сеймуку Анатолію Олексійовичу — доцента кафедри фізичного виховання

  Сорокіній Олені Володимирівні — доцента кафедри фінансів

  Сулім-Тимовті Анні Олександрівні — доцента кафедри інтелектуальної власності

  Національний гірничий університет

  Бублікову Андрію Вікторовичу — доцента кафедри автоматизації та комп'ютерних систем

  Коврову Олександру Станіславовичу — доцента кафедри екології

  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

  Дірявці Юрію Павловичу — доцента кафедри українознавства

  Котурановій Тетяні Віталіївні — доцента кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

  Донецька область

  Донбаська державна машинобудівна академія

  Чуніхіній Тетяні Сергіївні — доцента кафедри обліку і аудиту

  Донбаський державний педагогічний університет

  Блиновій Ірині Анатоліївні — доцента кафедри практики мовлення та інформаційних технологій

  Жариковій Марині Володимирівні — доцента кафедри мовознавства та російської мови

  Жнакіній Ельвірі Григорівні — доцента кафедри фундаментальних економічних дисциплін

  Пилипенко Олені Сергіївні — доцента кафедри менеджменту

  Резніковій Олені Анатоліївні — доцента кафедри психології

  Донецький державний університет управління

  Поповій Юлії Миколаївні — доцента кафедри логістики

  Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

  Зубенко Інні Валеріївні — доцента кафедри фізичної реабілітації, спортивної, нетрадиційної медицини та фізичного виховання

  Лимаренко Марині Петрівні — доцента кафедри педіатрії

  Раденку Євгену Євгеновичу — доцента кафедри хірургії та ендоскопії

  Устиновій Наталії Валеріївні — доцента кафедри психології

  Донецький національний технічний університет

  Бруяці Ользі Олегівні — доцента кафедри загальнонаукових дисциплін

  Довгалю Денису Олександровичу — доцента кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

  Кочину Олександру Євгеновичу — доцента кафедри електронної техніки

  Лихачовій Вікторії Вікторівні — доцента кафедри нарисної геометрії та технічного креслення

  Ніколаєнку Денису Володимировичу — доцента кафедри інформаційних систем в економіці

  Донецький національний університет

  Васюк Катерині Миколаївні — доцента кафедри психології

  Дорошенко Ліні Миколаївні — доцента кафедри цивільного права і процесу

  Кирилишену Ярославу Вікторовичу — доцента кафедри інформаційних систем управління

  Красіковій Марині Борисівні — доцента кафедри англійської мови

  Нікольській Олесі Валеріївні — доцента кафедри конституційного і міжнародного права

  Островській Юлії Костянтинівні — доцента кафедри англійської філології

  Сімоновій Галині Вячеславівні — доцента кафедри інформаційних систем управління

  Трегубову Олександру Сергійовичу — доцента кафедри економіки підприємства

  Трофімовій Олені Володимирівні — доцента кафедри англійської філології

  Хамедовій Ользі Анатоліївні — доцента кафедри історії української літератури і фольклористики

  Яртемик Вікторії Володимирівні — доцента кафедри прикладної механіки і комп'ютерних технологій

  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Гладковій Ользі Вячеславні — доцента кафедри фінансів

  Ільєнко Юлії Ігорівні — доцента кафедри інформаційних систем і технологій управління

  Канєєвій Інарі Ісмаілівні — доцента кафедри фінансів

  Перкун Ірині Володимирівні — доцента кафедри екології, фізики і безпеки життєдіяльності

  Погребняку Андрію Володимировичу — доцента кафедри обладнання харчових виробництв

  Распоповій Вікторії Андріївні — доцента кафедри економіки підприємства

  Серебровій Світлані Борисівні — доцента кафедри лінгводидактики

  Солдатовій Ірині Володимирівні — доцента кафедри економіки і менеджменту

  Донецький юридичний інститут

  Ушакову Андрію Володимировичу — доцента кафедри спеціальної фізичної підготовки

  Шигімагіній Лілії Анатоліївні — доцента кафедри філософії

  Маріупольський державний університет

  Коротковій Юлії Михайлівні — доцента кафедри освітнього менеджменту та педагогіки

  Проценко Олені Борисівні — доцента кафедри освітнього менеджменту та педагогіки

  Сардарян Каринні Гамлетівні — доцента кафедри української філології

  Приазовський державний технічний університет

  Алістаєвій Антоніні Володимирівні — доцента кафедри економіки підприємств

  Зюзю Володимиру Миколайовичу — доцента кафедри фізичного виховання та спорту

  Ковальову Андрію Валерійовичу — доцента кафедри економіки підприємств

  Солідор Наталі Аркадіївні — доцента кафедри матеріалознавства

  Житомирська область

  Житомирський державний технологічний університет

  Грабар Ользі Іванівні — доцента кафедри програмного забезпечення систем

  Жалінській Ірині Володимирівні — доцента кафедри менеджменту організацій і адміністрування

  Камських Олександру Валерійовичу — доцента кафедри розробки родовищ корисних копалин

  Житомирський державний університет імені Івана Франка

  Підгурській Валентині Юріївні — доцента кафедри філології і лінгводидактики

  Рудницькій Ользі Павлівні — доцента кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства

  Житомирський національний агроекологічний університет

  Кравчук Наталії Іванівні — доцента кафедри економіки підприємства

  Шукаловичу Василю Федоровичу — доцента кафедри аналізу і статистики

  Закарпатська область

  Закарпатський художній інститут

  Міськову Івану Олексійовичу — доцента кафедри суспільних дисциплін

  Мукачівський державний університет

  Задорожному Ігорю Зеноновичу — доцента кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін

  Івановій Вікторії Вікторівні — доцента кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти

  Фенцик Оксані Миколаївні — доцента кафедри філологічних дисциплін

  Запорізька область

  Бердянський державний педагогічний університет

  Бурназовій Вірі Володимирівні — доцента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання

  Запорізька медична академія післядипломної освіти

  Кульбачуку Олександру Сергійовичу — доцента кафедри сімейної медицини

  Запорізький національний технічний університет

  Горлачовій Вікторії Володимирівні — доцента кафедри іноземної мови професійного спілкування

  Градецькому Андрію Вікторовичу — доцента кафедри правознавства

  Кубічу Вадиму Івановичу — доцента кафедри автомобілів

  Тонкіх Ірині Юріївні — доцента кафедри журналістики

  Юферевій Олені Володимирівні — доцента кафедри журналістики

  Запорізький національний університет

  Богданову Сергію Миколайовичу — доцента кафедри менеджменту організацій та логістики

  Бухаріній Людмилі Михайлівні — доцента кафедри менеджменту організацій та логістики

  Іваненко Тамарі Вікторівні — доцента кафедри фізичного виховання

  Литвиній Юлії Сергіївні — доцента кафедри гуманітарних дисциплін

  Стєганцеву Євгенію Вікторовичу — доцента кафедри алгебри та геометрії

  Класичний приватний університет

  Бандуріній Катерині Вікторівні — доцента кафедри фізичної реабілітації

  Бірюкову Артему Валентиновичу — доцента кафедри романо-германської філології

  Боклаг Валентині Андріївні — доцента кафедри державного управління та земельного кадастру

  Галіциній Наталі Вікторівні — доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  Донченко Ірині Анатоліївні — доцента кафедри практичної психології

  Юхновській Юлії Олександрівні — доцента кафедри менеджменту організацій

  Яцук Наталії Василівні — доцента кафедри туризму та готельного господарства

  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

  Волковій Ірині Вікторівні — доцента кафедри української мови

  Горній Оксані Іванівні — доцента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

  Івано-Франківська область

  Івано-Франківський національний медичний університет

  Вербовській Ользі Степанівні — доцента кафедри терапії і сімейної медицини

  Голотюку Володимиру Володимировичу — доцента кафедри загальної хірургії (курс онкології)

  Дмитрів Ірині Володимирівні — доцента кафедри загальної хірургії

  Князевич-Чорній Тетяні Володимирівні — доцента кафедри анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії

  Кулинич-Міськів Мар'яні Олегівні — доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології (курс професійних хвороб)

  Ласитчук Оксані Миколаївні — доцента кафедри акушерства та гінекології

  Сапатому Андрію Любомировичу — доцента кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії

  Сиротинській Ірині Дмитрівні — доцента кафедри біологічної та медичної хімії

  Сулятицькому Миколі Івановичу — доцента кафедри українознавства

  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

  Якібчук Марії Василівні — доцента кафедри філології та перекладу

  Івано-Франківський університет — права імені Короля Данила Галицького

  Криховецькому Івану Зеновійовичу — доцента кафедри економічної теорії

  Луцькій Наталії Іванівні — доцента кафедри обліку і аудиту

  Перовичу Дмитру Миколайовичу — доцента кафедри економічної теорії

  ПВНЗ "Галицька академія"

  Ковальовій Галині Василівні — доцента кафедри фінансів та обліку

  Мацук Зоряні Андріївні — доцента кафедри фінансів та обліку

  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

  Гундер Любові Василівні — доцента кафедри музикознавства та методики музичного виховання

  Лапковському Едуарду Йосиповичу — доцента кафедри спортивно-педагогічних дисциплін

  Мельнику Олександру Юліановичу — доцента кафедри теорії та історії виконавського мистецтва

  Менделі Ірині Ярославівні — доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

  Польовій Лесі Василівні — доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

  Яців Світлані Остапівні — доцента кафедри англійської філології

  Київська область

  Академія адвокатури України

  Хотинській-Нор Оксані Зіновіївні — доцента кафедри цивільного, господарського права та процесу

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  Доманській Олені Анатоліївні — доцента кафедри журналістики

  Дражниці Сергію Анатолійовичу — доцента кафедри фінансів та банківської справи

  Жалко Тетяні Йосипівні — доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  Засанській Світлані Володимирівні — доцента кафедри фінансів

  Ісаєнко Вікторії Анатоліївні — доцента кафедри фінансів

  Томащук Олені Григорівні — доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання

  Державний університет телекомунікацій

  Ткаленко Оксані Миколаївні — доцента кафедри комутаційних систем

  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

  Баторшиній Аділя Фатехівні — доцента кафедри міжнародних фінансів

  Бортнік Анастасії Миколаївні — доцента кафедри економіки підприємств

  Гришко Оксані Миколаївні — доцента кафедри теорії та історії держави і права

  Дзюбенко Любові Миколаївні — доцента кафедри економіки підприємств

  Максимович Валерії Іванівні — доцента кафедри банківських інвестицій

  Славковій Аллі Аркадіївні — доцента кафедри фінансів

  Сущенку Олександру Миколайовичу — доцента кафедри фінансів

  Шарковій Ірині Миколаївні — доцента кафедри теорії та історії держави і права

  Київський національний лінгвістичний університет

  Дягілєвій Жанетті Анатоліївні — доцента кафедри німецької філології

  Майєр Наталії Василівні — доцента кафедри методики викладання іноземних мов

  Смоліній Світлані Володимирівні — доцента кафедри методики викладання іноземних мов

  Київський національний торговельно-економічний університет

  Багрію Конону Леонідовичу — доцента кафедри обліку і аудиту

  Биковій Наталії Володимирівні — доцента кафедри економіки підприємства

  Вербицькій Людмилі Федорівні — доцента кафедри психології

  Вудвуд Вікторії Василівні — доцента кафедри економіки підприємства

  Красніцькій Ганні Миколаївні — доцента кафедри філософських та соціальних наук

  Лалакулич Марії Юріївні — доцента кафедри бухгалтерського обліку

  Романчук Аллі Леонідівні — доцента кафедри обліку і аудиту

  Скуловатовій Олені Вікторівні — доцента кафедри психології

  Труфен Аллі Олегівні — доцента кафедри обліку і аудиту

  Шелесту Олексію Леонідовичу — доцента кафедри фінансів

  Київський національний університет будівництва і архітектури

  Бондару Роману Петровичу — доцента кафедри електротехніки та електроприводу

  Книшу Валерію Івановичу — доцента кафедри теорії архітектури

  Рябець Юлії Степанівні — доцента кафедри дизайну архітектурного середовища

  Соколовій Людмилі Віталіївні — доцента кафедри вищої математики

  Черткову Олегу Юрійовичу — доцента кафедри технології будівельного виробництва

  Ярошенку Юрію Федоровичу — доцента кафедри управління проектами

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Безродному Дмитру Анатолійовичу — доцента кафедри геофізики

  Вовку Олександру Йосиповичу — доцента кафедри історії права та держави

  Глухову Сергію Івановичу — доцента кафедри бойового застосування і експлуатації радіолокаційних, радіотехнічних та метрологічних засобів Повітряних Сил

  Гринюку Володимиру Олексійовичу — доцента кафедри правосуддя

  Євстігнєєву Андрію Сергійовичу — доцента кафедри екологічного права

  Євтушенко Людмилі Володимирівні — доцента кафедри іноземних мов

  Іванюті Олександру Миколайовичу — доцента кафедри електрофізики

  Крижанівському Віктору В'ячеславовичу — доцента кафедри правосуддя

  Лалаян Наталії Степанівні — доцента кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови

  Подденежній Олені Володимирівні — доцента кафедри історії російської літератури

  Київський національний університет культури і мистецтв

  Дзюбенко Олені Леонідівні — доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

  Логвиненко Олені Михайлівні — доцента кафедри видавничої справи та мережевих видань

  Чухрай Любові Олександрівні — доцента кафедри історії України і музеєзнавства

  Київський національний університет технологій та дизайну

  Курганському Андрію Володимировичу — доцента кафедри ергономіки і проектування одягу

  Машталер Антоніні Анатоліївні — доцента кафедри філософії, політології та українознавства

  Мельник Людмилі Михайлівні — доцента кафедри технології трикотажного виробництва

  Павленку Володимиру Миколайовичу — доцента кафедри електромеханічних систем

  Русіній Юлії Олександрівні — доцента кафедри фінансів

  Селіверстовій Людмилі Сергіївні — доцента кафедри менеджменту сфери послуг

  Київський університет ринкових відносин

  Яншиній Анні Миколаївні — доцента кафедри економіки, підприємництва та маркетингу

  Київський університет управління та підприємництва

  Лондар Лідії Панасівні — доцента кафедри фінансів та кредиту

  Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

  Сушку Дмитру Сергійовичу — доцента кафедри обліку і фінансів

  Національна академія внутрішніх справ

  Гелич Юлії Олександрівні — доцента кафедри господарсько-правових дисциплін

  Красницькій Анжелі Віталіївні — доцента кафедри юридичного документознавства

  Смаглюку Олександру Володимировичу — доцента кафедри кримінального права

  Томма Роману Павловичу — доцента кафедри економічної безпеки

  Хахуцяк Ользі Юріївні — доцента кафедри досудового розслідування

  Шевчуку Олександру Олександровичу — доцента кафедри економічної безпеки

  Національна академія статистики, обліку та аудиту

  Сніжко Ользі Сергіївні — доцента кафедри бухгалтерського обліку

  Національна академія управління

  Нестеренку Олександру Васильовичу — доцента кафедри інтелектуальних систем

  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

  Ашаренковій Ользі Вікторівні — доцента кафедри терапевтичної стоматології

  Невірковцю Анатолію Антоновичу — доцента кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації

  Педаченко Наталії Юріївні — доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології

  Національний авіаційний університет

  Красношапці Наталії Дмитрівні — доцента кафедри автоматизації та енергоменеджменту

  Кубальському Владиславу Нарцизовичу — доцента кафедри міжнародного права

  Кузнєцовій Тетяні Вікторівні — доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Михалевичу Віктору Вадимовичу — доцента кафедри основ архітектури та дизайну

  Нечипоруку Віталію Володимировичу — доцента кафедри інформаційно-вимірювальних систем

  Остапенко Тетяні Геннадіївні — доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Остроумову Івану Вікторовичу — доцента кафедри аеронавігаційних систем

  Радьку Олегу Віталійовичу — доцента кафедри машинознавства

  Ястремській Ларисі Сергіївні — доцента кафедри біотехнології

  Національний медичний університет імені О. О.Богомольця

  Крючиній Євгенії Андріївні — доцента кафедри загальної хірургії

  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

  Макаренко Аллі Ігорівні — доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін

  Полатайко Олені Михайлівні — доцента кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури

  Слабку Володимиру Миколайовичу — доцента кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп'ютерної графіки

  Собяніній Галині Миколаївні — доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання

  Титовій Наталії Михайлівні — доцента кафедри теорії та методики професійної підготовки

  Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

  Андрусь Ользі Іванівні — доцента кафедри економіки і підприємництва

  Вунтесмері Юрію Володимировичу — доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки

  Галкіну Олександру Юрійовичу — доцента кафедри промислової біотехнології

  Гану Анатолію Леонідовичу — доцента кафедри геобудівництва та гірничих технологій

  Глушко Олені Володимирівні — доцента кафедри екології та технології рослинних полімерів

  Добролюбовій Марині Валеріївні — доцента кафедри автоматизації експериментальних досліджень

  Жирову Олександру Леонідовичу — доцента кафедри математичного моделювання економічних систем

  Королю Сергію Вікторовичу — доцента кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

  Косогіну Олексію Володимировичу — доцента кафедри технології електрохімічних виробництв

  Мелащенко Олені Маратівні — доцента кафедри психології і педагогіки

  Шовкалюк Марині Михайлівні — доцента кафедри теплотехніки та енергозбереження

  Шумській Аллі Антонівні — доцента кафедри математичних методів захисту інформації

  Національний транспортний університет

  Дегтярьовій Ользі Миколаївні — доцента кафедри транспортного права та логістики

  Ігнатенку Дмитру Олександровичу — доцента кафедри транспортного права та логістики

  Національний університет "Києво-Могилянська академія"

  Вакулюк Поліні Василівні — доцента кафедри хімії

  Курановій Світлані Іванівні — доцента кафедри загального і слов'янського мовознавства

  Національний університет біоресурсів і природокористування України

  Арнауті Олексію Володимировичу — доцента кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції

  Кліх Ларисі Володимирівні — доцента кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції

  Кобиш Антоніні Іванівні — доцента кафедри ветеринарно-санітарної експертизи

  Сіваку Ігорю Миколайовичу — доцента кафедри конструювання машин

  Національний університет Державної податкової служби України

  Аністратенко Юлії Ігорівні — доцента кафедри фінансового права

  Бащук Олені Юріївні — доцента кафедри вищої математики

  Дідук Аллі Григорівні — доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

  Єгоровій Тетяні Михайлівні — доцента кафедри аудиту та економічного аналізу

  Мазуренку Миколі Сергійовичу — доцента кафедри організації оперативно-розшукової діяльності

  Мельничук Ганні Сергіївні — доцента кафедри міжнародної економіки та підприємництва

  Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

  Швалючинському Василю Володимировичу — доцента кафедри Сухопутних військ

  Національний університет фізичного виховання і спорту України

  Бондар Олені Михайлівні — доцента кафедри кінезіології

  Гончаровій Наталії Миколаївні — доцента кафедри кінезіології

  Єраковій Любові Анатоліївні — доцента кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації

  Національний університет харчових технологій

  Левченко Юлії Григорівні — доцента кафедри прикладної економіки

  Новойтенко Ірині Віталіївні — доцента кафедри прикладної економіки

  Радзієвській Ірині Гіронтіївні — доцента кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів

  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди

  Зленко Аллі Миколаївні — доцента кафедри професійної освіти

  Кулик Олені Дмитрівні — доцента кафедри української лінгвістики та методики навчання

  Овсієнко Людмилі Миколаївні — доцента кафедри української лінгвістики і методики навчання

  Паламарчук Оксані Миколаївні — доцента кафедри економіки підприємства та економічної теорії

  Українська військово-медична академія

  Семеніву Ігорю Петровичу — доцента кафедри організації медичного забезпечення збройних сил

  Університет менеджменту освіти

  Гриценок Інні Антонівні — доцента кафедри університетської та професійної освіти

  Пінчук Наталії Іванівні — доцента кафедри психології управління

  Кіровоградська область

  Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

  Вівсяній Інні Анатоліївні — доцента кафедри історії України

  Дьоміну Сергію Петровичу — доцента кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

  Міловій Тетяні Миколаївні — доцента кафедри правознавства

  Спінулу Ігорю Васильовичу — доцента кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну

  Кіровоградський національний технічний університет

  Боську Віктору Васильовичу — доцента кафедри автоматизації виробничих процесів

  Коломієць Людмилі Василівні — доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища

  Мацую Анатолію Миколайовичу — доцента кафедри автоматизації виробничих процесів

  Луганська область

  Донбаський державний технічний університет

  Кобзєвій Катерині Василівні — доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

  Тищенку Олегу Митрофановичу — доцента кафедри металургії чорних металів

  Луганський державний медичний університет

  Андрушенко Вікторії Валеріївні — доцента кафедри медичної біології

  Василенко Вікторії Миколаївні — доцента кафедри нервових хвороб

  Пеннер Вікторії Аркадіївні — доцента кафедри нервових хвороб та нейрохірургії

  Порох Дар'ї Олександрівні — доцента кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

  Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

  Данилевському Андрію Олександровичу — доцента кафедри кримінального права

  Нестеровичу Володимиру Федоровичу — доцента кафедри конституційного та міжнародного права

  Старовойтовій Юлії Геннадіївні — доцента кафедри кримінального права

  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

  Боярській Ользі Володимирівні — доцента кафедри агробізнесу та управління соціально-економічними системами

  Деркачовій Вікторії Віталіївні — доцента кафедри економічної теорії і маркетингу

  Кліменку Сергію Сергійовичу — доцента кафедри заразних хвороб, патанатомії та судової ветеринарії

  Коваленко Ірині Анатоліївні — доцента кафедри землеробства та екології довкілля

  Хаблаку Сергію Григоровичу — доцента кафедри ґрунтознавства і агрохімії

  Луганський національний аграрний університет

  Бублик Ользі Іванівні — доцента кафедри політології та правознавства

  Крисало Ользі Вікторівні — доцента кафедри теорії та практики перекладу

  Мінаєвій Еллі Вікторівні — доцента кафедри російського мовознавства та комунікативних технологій

  Пономарьовій Тетяні Олександрівні — доцента кафедри російського мовознавства та комунікативних технологій

  Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

  Грабовенко Наталії Валеріївні — доцента кафедри педагогіки та психології

  Дятловій Олені Миколаївні — доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання

  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

  Агафоновій Ганні Сергіївні — доцента кафедри політології та міжнародних відносин

  Кирилову Олегу Дмитровичу — доцента кафедри оподаткування

  Кокурі Катерині Вікторівні — доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

  Пархоменко Наталії Олександрівні — доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

  Часовському Сергію Анатолійовичу — доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

  Львівська область

  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

  Бродській Оксані Орестівні — доцента кафедри практики німецької мови

  Гурій Марії Олександрівні — доцента кафедри моделювання та інформаційно-комунікативних технологій в економіці

  Задільській Галині Миколаївні — доцента кафедри методики викладання іноземних мов

  Паласевичу Миколі Богдановичу — доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки

  Львівська комерційна академія

  Волинець Тетяні Володимирівні — доцента кафедри господарського права та процесу

  Сороківській Марії Василівні — доцента кафедри фінансів і кредиту

  Фігель Юлії Осипівні — доцента кафедри теорії держави і права

  Львівський державний університет внутрішніх справ

  Михаліцькій Наталії Ярославівні — доцента кафедри економіки та економічної безпеки

  Цимбрівському Тарасу Степановичу — доцента кафедри адміністративно-правових дисциплін

  Львівський інститут економіки і туризму

  Джалюк Наталії Семенівні — доцента кафедри природничо-математичних дисциплін

  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

  Гутору Тарасу Григоровичу — доцента кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я

  Козловському Ігорю Валерійовичу — доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології

  Малик Оксані Романівні — доцента кафедри патологічної анатомії та судової медицини

  Марченко Надії Єліферіївні — доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології

  Москвяку Євгену Йосифовичу — доцента кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я

  Федевичу Юрію Мироновичу — доцента кафедри біологічної хімії

  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

  Бенч Оксані Орестівні — доцента кафедри мікробіології та вірусології

  Бойку Андрію Олександровичу — доцента кафедри технології виробництва молока і яловичини

  Львівський університет бізнесу та права

  Семчук Жанні Віталіївні — доцента кафедри фінансів і кредиту

  Сопільнику Ростиславу Любомировичу — доцента кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури

  Миколаївська область

  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

  Кучманич Ірині Миколаївні — доцента кафедри теоретичної та прикладної психології

  Нікорі Анні Олександрівні — доцента кафедри педагогіки та методики викладання суспільствознавчих дисциплін

  Підопригорі Світлані Володимирівні — доцента кафедри української літератури і методики навчання

  Свірідовській Ларисі Михайлівні — доцента кафедри музичного мистецтва

  Шиян Тетяні Володимирівні — доцента кафедри іноземних мов

  Яценко Ганні Юріївні — доцента кафедри філософії

  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

  Золотухіну Юрію Віталійовичу — доцента кафедри дизайну

  Мостіпаненко Ганні Борисівні — доцента кафедри турбін

  Рижкову Сергію Сергійовичу — доцента кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок

  Таганову Олегу Миколайовичу — доцента кафедри філософії та культурології

  Чорноморський державний університет імені Петра Могили

  Січку Дмитру Сергійовичу — доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу

  Фертіковій Тетяні Михайлівні — доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

  Одеська область

  Національний університет "Одеська юридична академія"

  Балабусі Катерині Володимирівні — доцента кафедри іноземних мов

  Бігняку Олександру Валентиновичу — доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права

  Давиденку Леоніду Миколайовичу — доцента кафедри загально-правових дисциплін

  Давидовій Ірині Віталівні — доцента кафедри цивільного права

  Кантур Кирилу Олександровичу — доцента кафедри іноземних мов

  Кирилюк Аллі Володимирівні — доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права

  Петренку Володимиру Сергійовичу — доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права

  Симонян Юлії Юріївні — доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права

  Чайковському Юрію Володимировичу — доцента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин

  Одеська національна академія харчових технологій

  Іванченковій Ларисі Володимирівні — доцента кафедри обліку та аудиту

  Козак Катерині Богданівні — доцента кафедри менеджменту та фінансів

  Козоновій Юлії Олександрівні — доцента кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування

  Поваровій Наталі Миколаївні — доцента кафедри технології м'яса, риби і морепродуктів

  Седіковій Ірині Олександрівні — доцента кафедри менеджменту та логістики

  Одеська національна морська академія

  Зоріній Ользі Ігорівні — доцента кафедри адміністративного та кримінального права (курс фінансове та податкове право)

  Одеський державний екологічний університет

  Волкову Андрію Ігоровичу — доцента кафедри прикладної екології

  Одеський державний університет внутрішніх справ

  Юрію Ігорю Анатолійовичу — доцента кафедри теорії та історії держави і права

  Одеський національний економічний університет

  Артюх Оксані Валентинівні — доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

  Волоховій Майї Петрівні — доцента кафедри фінансів

  Логвіновській Світлані Іванівні — доцента кафедри фінансів

  Хомутенко Аллі Віталіївні — доцента кафедри фінансів

  Одеський національний медичний університет

  Хрущу Олександру Володимировичу — доцента кафедри нейрохірургії та неврології

  Одеський національний морський університет

  Лапкіну Олександру Івановичу — доцента кафедри системного аналізу та логістики

  Одеський регіональний інститут державного управління

  Берегой Тетяні Анатоліївні — доцента кафедри регіональної політики та публічного адміністрування

  Голинській Олесі Володимирівні — доцента кафедри економічної та фінансової політики

  Ровинській Катерині Ігорівні — доцента кафедри права і законотворчого процесу

  Сенчі Ірині Анатоліївні — доцента кафедри управління проектами

  Полтавська область

  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

  Григоровій Тетяні Альбертівні — доцента кафедри інформатики і вищої математики

  Кобильській Олені Борисівні — доцента кафедри інформатики і вищої математики

  Мороз Олені Василівні — доцента кафедри маркетингу

  Ховрак Інні Вікторівні — доцента кафедри фінансів і кредиту

  Полтавська державна аграрна академія

  Антонцю Анатолію Вікторовичу — доцента кафедри вищої математики і логіки

  Щербаковій Наталії Сергіївні — доцента кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи

  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

  Вільховому Юрію Віталійовичу — доцента кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії

  Жалій Тамарі Віталіївні — доцента кафедри правознавства

  Павленку Володимиру Івановичу — доцента кафедри соціальної і корекційної педагогіки

  Седих Кірі Валеріївні — доцента кафедри психології

  Полтавський університет економіки і торгівлі

  Білобровій Тетяні Олександрівні — доцента кафедри мі

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, Національний банк України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 р. за № 1568/24100 Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

  Про здійснення екологічного контролю пестицидів та агрохімікатів у формі попереднього документального контролю, Державна митна служба України

  Начальнику Київської регіональної митниці Начальникам митниць Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Про здійснення екологічного контролю пестицидів та агрохімікатів у формі попереднього документального контролю

  КСУ попросили разъяснить, можно ли принудительно госпитализировать недееспособных

  Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская обратилась в Конституционный Суд Украины относительно конституционности положения части первой статьи 13 Закона Украины «О психиатрической ...

  Напередодні зимових канікул ДАІ нагадує дорослим про необхідність подбати про безпеку дітей

  Уже з наступного тижня в дітей розпочнуться зимові канікули. Напередодні відпочинку працівники ДАІ України проводять з юними пішоходами уроки й лекції з безпеки дорожнього руху. Однак, навчаючи ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa