• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2013 р. № 735 Київ

  Про внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміни до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності( 244-95-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. № 244 (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 546; 2000 р., № 12, ст. 457; 2002 р., № 42, ст. 1933; 2007 р., № 74, ст. 2759; 2012 р., № 3, ст. 85, № 16, ст. 592), виклавши його у редакції, що додається.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. № 244 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 735)

  ПОРЯДОК накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

  Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає процедуру накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі — штрафи), що передбачені Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності"( 208/94-ВР ) (далі — Закон).

  2. Справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності розглядаються Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі — інспекції).

  Накладати штраф від імені інспекцій мають право керівник Держархбудінспекції та уповноважені ним його заступники, керівники територіальних органів Держархбудінспекції та їх заступники у межах своїх повноважень.

  3. Штрафи накладаються на суб’єктів містобудування — юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — суб’єкти містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

  У разі коли суб’єкт містобудування перешкоджає притягненню його до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування разом з інспекціями вживають всіх необхідних заходів для притягнення такого суб’єкта до відповідальності.

  У разі відмови суб’єкта містобудування в отриманні документів (протокол, постанова та документи, які підтверджують факт правопорушення), які є підставою для притягнення його до відповідальності, документи надсилаються суб’єкту містобудування рекомендованим листом з повідомленням.

  Належним підтвердженням факту надіслання документів є розрахунковий документ відділення поштового зв’язку щодо оплати послуг з доставки рекомендованої поштової кореспонденції.

  У разі ненадання суб’єктом містобудування, який притягається до відповідальності, інформації щодо його адреси документи, які є підставою для притягнення його до відповідальності, надсилаються суб’єкту містобудування за адресою місцезнаходження (місця проживання, місця реєстрації), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

  Надіслання рекомендованим листом з повідомленням документів, які є підставою для притягнення до відповідальності, за адресою місцезнаходження (місця проживання) суб’єкта містобудування, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, вважається належним врученням зазначених документів незалежно від факту їх отримання суб’єктом містобудування.

  Накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

  4. У разі вчинення одним суб’єктом містобудування двох або більше правопорушень у сфері містобудівної діяльності штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

  У разі вчинення одного правопорушення у сфері містобудівної діяльності декількома суб’єктами містобудування штраф накладається на кожного з них.

  5. Накладення на суб’єкта містобудування штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності не звільняє від відповідальності, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ), посадових осіб такого суб’єкта, до службових обов’язків яких належить забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

  6. Штраф за правопорушення може бути накладено на суб’єкта містобудування протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

  Днем виявлення правопорушення є день складення акта перевірки відповідного суб’єкта містобудування.

  7. Притягнення суб’єктів містобудування до відповідальності не звільняє їх від відшкодування заподіяної внаслідок правопорушення шкоди.

  Провадження у справах про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

  8. Провадження у справі про правопорушення у сфері містобудівної діяльності не може бути розпочате, а розпочате провадження підлягає закриттю в разі:

  1) відсутності події і складу правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

  2) втрати чинності відповідним положенням Закону ( 208/94-ВР ), яке передбачає відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

  3) закінчення на момент розгляду справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності строків, передбачених Законом ( 208/94-ВР );

  4) наявності за тим самим фактом вчиненого правопорушення щодо суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення штрафу або нескасованої постанови про закриття справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

  5) наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).

  Протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

  9. Про вчинення правопорушення у сфері містобудівної діяльності керівник структурного підрозділу інспекції, його заступники, які згідно з функціональними обов’язками здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль, або головний державний інспектор (далі — уповноважена посадова особа інспекції) складають протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

  10. Уповноважена посадова особа інспекції складає протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності у двох примірниках, один з яких надається під підпис суб’єкту містобудування, що притягається до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, не пізніше трьох робочих днів з дня складення акта перевірки такого суб’єкта містобудування.

  11. У разі вчинення одним суб’єктом містобудування двох або більше правопорушень у сфері містобудівної діяльності протокол складається стосовно кожного правопорушення окремо.

  У разі вчинення одного правопорушення у сфері містобудівної діяльності кількома суб’єктами містобудування протокол складається стосовно кожного з них окремо.

 1. 12. У протоколі про правопорушення у сфері містобудівної діяльності зазначаються:
 2. дата і місце його складення;
 3. посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;
 4. відомості про суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності;
 5. місце вчинення і суть правопорушення;
 6. нормативно-правовий акт, нормативний документ (акт), вимоги якого порушено;
 7. положення Закону( 208/94-ВР ), яке передбачає відповідальність за відповідне правопорушення;
 8. прізвища, адреси свідків (у разі наявності);
 9. пояснення суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності;
 10. інші відомості, що мають значення для вирішення справи.

  13. Протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності підписується особою, яка його склала, суб’єктом містобудування, який притягається до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також свідками (у разі наявності).

  У разі відмови суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, від підписання протоколу або ознайомлення з ним уповноважена посадова особа інспекції, що складає протокол, робить про це відповідну відмітку в ньому.

  Суб’єкт містобудування, який притягається до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які є його невід’ємною частиною, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

  14. Під час складання протоколу уповноважена посадова особа інспекції, що складає протокол, роз’яснює суб’єкту містобудування, який притягається до відповідальності, його права та обов’язки, передбачені Законом ( 208/94-ВР ) та цим Порядком.

  До протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності можуть додаватися оригінали або копії документів, фотоматеріали, які підтверджують факт вчинення правопорушення у сфері містобудівної діяльності, винність суб’єкта містобудування в його вчиненні та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

  15. Протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та інші матеріали подаються посадовій особі інспекції, уповноваженій розглядати справу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, з метою вирішення питання притягнення до відповідальності та накладення штрафу протягом трьох днів після його складення.

  Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний суб’єктом містобудування, щодо якого він складений.

  Розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

  16. Справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі — справа) розглядається посадовою особою інспекції, до повноважень якої належить розгляд таких справ, протягом 15 днів з дня одержання зазначеною особою протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та інших матеріалів справи.

  17. Справа може розглядатися за участю суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності, або його уповноваженого представника, експертів, інших осіб.

  Відомості про час і місце розгляду справи повідомляються суб’єкту містобудування, який притягається до відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи, не пізніше як за три доби до дня розгляду справи.

  Неприбуття суб’єкта містобудування у визначений час і місце не перешкоджає розгляду справи.

 11. 18. Справа розглядається відкрито та на засадах рівності всіх учасників.
 12. 19. Доказами у справі про правопорушення у сфері містобудівної діяльності є будь-які фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність правопорушення, винність відповідного суб’єкта містобудування в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

  Зазначені дані встановлюються на підставі протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, у разі потреби — на підставі пояснень суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності, свідків, а також інших документів.

  20. Посадова особа інспекції, до повноважень якої належить розгляд справ, під час підготовки справи до розгляду з’ясовує:

  1) чи належить до її компетенції розгляд цієї справи;

  2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

  3) чи сповіщено суб’єкта містобудування, щодо якого складено протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, про час і місце розгляду справи;

  4) чи витребувані необхідні додаткові матеріали;

  5) чи підлягають задоволенню клопотання (за наявності) суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності, або інших осіб, що беруть участь у справі.

  21. Посадова особа інспекції, до повноважень якої належить розгляд справ, під час розгляду справи зобов’язана з’ясувати, чи було вчинено правопорушення у сфері містобудівної діяльності, чи винний відповідний суб’єкт містобудування в його вчиненні, чи підлягає він притягненню до відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

  Постанова про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

  22. За результатами розгляду справи посадова особа інспекції, до повноважень якої належить розгляд справ, приймає одну з таких постанов:

  1) постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі — постанова про накладення штрафу);

  2) постанову про закриття справи щодо накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі — постанова про закриття справи).

 13. 23. У постанові про накладення штрафу та постанові про закриття справи зазначаються:
 14. посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка винесла постанову;
 15. дата розгляду справи;
 16. відомості про суб’єкта містобудування, щодо якого розглядається справа (для фізичних осіб — підприємців: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання/реєстрації, місце роботи, посада, відомості про документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, орган, що його видав), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера), інші відомості; для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника, інші відомості);

 17. обставини, установлені під час розгляду справи;
 18. нормативно-правовий акт, нормативний документ (акт), вимоги якого порушено;
 19. положення Закону( 208/94-ВР ), яке передбачає відповідальність за відповідне правопорушення;
 20. прийняте у справі рішення.
 21. У постанові зазначаються порядок і строк її оскарження.

  Постанова підписується уповноваженою посадовою особою інспекції, яка розглянула справу, та скріплюється печаткою.

  Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

  24. Постанова про закриття справи приймається за наявності обставин, передбачених пунктом 8 цього Порядку, і складається у двох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку керівникові або уповноваженому представникові суб’єкта містобудування чи надсилається йому поштою (крім випадків, передбачених підпунктом 5 пункту 8 цього Порядку), про що робиться відмітка у постанові, а другий — залишається в інспекції, яка винесла постанову.

  25. Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку керівникові або уповноваженому представникові суб’єкта містобудування чи надсилається йому поштою, про що робиться відмітка у постанові. Другий примірник у разі несплати штрафу в установлений строк пред’являється інспекцією до примусового виконання у порядку та строки, визначені Законом України "Про виконавче провадження"( 606-14 ), а третій — залишається в інспекції, яка винесла постанову.

  26. Постанова про накладення штрафу та постанова про закриття справи набирають законної сили після закінчення строку їх оскарження.

  27. Постанові про накладення штрафу та постанові про закриття справи присвоюються реєстраційні номери, що складаються з порядкового номера постанови та реєстраційного номера вихідної кореспонденції інспекції, який зазначається через скісну риску.

  Облік постанов про накладення штрафу та постанов про закриття справи здійснюється уповноваженою посадовою особою шляхом внесення запису про них до журналу обліку таких постанов. Журнал має бути пронумеровано, прошнуровано та скріплено гербовою печаткою і засвідчено підписом керівника відповідної інспекції. Облік постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо.

  Оскарження постанови про накладення штрафу та постанови про закриття справи

  28. Постанову про накладення штрафу та постанову про закриття справи відповідно до статті 5 Закону( 208/94-ВР ) може бути оскаржено суб’єктом містобудування, щодо якого її винесено, до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк інспекції, яка винесла відповідну постанову.

  29. Оскарження постанови про накладення штрафу в установлений строк зупиняє її виконання до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

  Виконання постанови про накладення штрафу

  30. Суб’єкт містобудування, щодо якого прийнята постанова про накладення штрафу, сплачує штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення або надіслання такої постанови.

  Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт добровільної сплати суми штрафу в повному обсязі, надається (надсилається) інспекції в одноденний строк з дня його сплати.

  Копія завіреного банком платіжного документа підшивається до справи.

  У разі несплати штрафу в установлений строк уповноважена посадова особа інспекції надсилає другий примірник постанови про накладення штрафу до органу державної виконавчої служби для примусового виконання за адресою місцезнаходження (місця проживання, місця реєстрації), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у встановленому законом порядку.

  31. Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом і підлягає виконанню в установленому законом порядку з дня набрання нею законної сили.

  У разі оскарження постанови про накладення штрафу та належного повідомлення відповідної інспекції про її оскарження така постанова направляється до органу державної виконавчої служби для примусового виконання після набрання законної сили відповідним рішенням суду, крім випадків скасування її судом.

  32. Постанова про накладення штрафу звертається до виконання інспекцією, яка винесла таку постанову.

  33. У разі винесення кількох постанов про накладення штрафу щодо одного суб’єкта містобудування кожна постанова виконується окремо.

  34. Не підлягає виконанню постанова про накладення штрафу, яку не було звернуто до виконання протягом двох років з дня винесення.

  У разі зупинення виконання постанови відповідно до пункту 29 цього Порядку перебіг строку давності її виконання, визначеного статтею 4 Закону( 208/94-ВР ), зупиняється до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

  Строк, протягом якого виконання постанови про накладення штрафу було зупинено, до загального строку давності виконання такої постанови не зараховується.

  35. Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання постанови про накладення штрафу забезпечується посадовою особою інспекції, яка її винесла, відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).

  Порядок формування справи

 22. 36. Ведення справи забезпечує посадова особа інспекції відповідно до функціональних обов’язків.
 23. Справа вважається закінченою після виконання у повному обсязі постанови про накладення штрафу, що підтверджує наявність копії завіреного банком платіжного документа про сплату штрафу в повному обсязі, надходження постанови про закриття виконавчого провадження або винесення постанови про закриття справи у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку.

  37. Справа формується окремо стосовно кожної прийнятої постанови та передається на зберігання до архіву інспекції. До справи додається опис документів, сторінки справи прошнуровуються, пронумеровуються.

 24. 38. Справи зберігаються в архіві інспекції в установленому порядку протягом п’яти років.
 25. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  До уваги водіїв! Стан проїзду автодорогами України станом на 14.00 23.01.2013 року

  Через складні погодні умови, сильну ожеледицю на окремих ділянках автодоріг держави ускладнено рух транспортних засобів. Для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, безперешкодної роботи ...

  Верховный суд Британии открыл собственный канал на видеосервисе YouTube

  Теперь видеозаписи судебных заседаний Верховного суда Великобритании можно посмотреть на популярном интернет-сервисе YouTube, пишет The Guardian. На данный момент опубликовано шесть видео.

  Цієї ночі в Землю ледь не врізався астероїд

  У ніч на 14 вересня над Землею пролетів астероїд на відстані в 3 мільйони кілометрів від нашої планети (за космічними мірками це небагато всього в дев'ять разів більше відстані між Землею і ...

  Майже п’ять мільйонів українців отримують «конвертовану» зарплату

  4,7 мільйона українців на сьогодні працюють нелегально, тобто отримують зарплати в конвертах, не мають соціального захисту та нічого не платять до чотирьох державних соціальних фондів, заявив ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa