• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України, Державна інспекція ядерного регулювання УкраїниДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 09.08.2013  № 88
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 р. за № 1484/24016

  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України

  Відповідно до Указів Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" (зі змінами) та від 06 квітня 2011 року № 403( 403/2011 ) "Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України" НАКАЗУЮ:

  1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Держатомрегулювання України:

  Подяка Державної інспекції ядерного регулювання України;

  Грамота Державної інспекції ядерного регулювання України;

  Почесна грамота Державної інспекції ядерного регулювання України;

 3. нагрудний знак "За сумлінну працю".
 4. 2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України, що додається.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 30 січня 2006 року № 14( z0122-06 ) "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Держатомрегулювання України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2006 року за № 122/11996.

  4. За успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових обов'язків до працівників Держатомрегулювання України, її територіальних органів можуть також застосовуватись такі заходи заохочення, як виплата премії, вручення цінного подарунка.

  5. Сектору кадрів (Корнієвська О. В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Голова

  О. Миколайчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 09.08.2013  № 88

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 р. за № 1484/24016

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України

  I. Загальні положення

  1.1. Відомчі заохочувальні відзнаки Держатомрегулювання України (далі — відомчі відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній діяльності під час виконання службових обов'язків з питань формування та реалізації державної політики та державного регулювання у сфері безпеки використання ядерної енергії, за проявлену ініціативу, творчий підхід, високу результативність і продуктивність праці.

  1.2. Відомчими відзнаками є:

  Подяка Державної інспекції ядерного регулювання України (ескіз та опис наведено в додатках 1, 2);

  Грамота Державної інспекції ядерного регулювання України (ескіз та опис наведено в додатках 3, 4);

  Почесна грамота Державної інспекції ядерного регулювання України (ескіз та опис наведено в додатках 5, 6);

 5. нагрудний знак "За сумлінну працю" (ескіз ( z1484-13 ) та опис наведено в додатках 7, 8).
 6. До нагрудного знака "За сумлінну працю" відзначеному видається посвідчення про відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Державної інспекції ядерного регулювання України — нагрудним знаком "За сумлінну працю" (ескіз та опис ( z1484-13 ) наведено в додатках 9, 10).

  1.3. Відомчими заохочувальними відзнаками відзначаються працівники Держатомрегулювання України, її територіальних органів, підприємств, які належать до сфери управління Держатомрегулювання України, включаючи працівників Держатомрегулювання України після виходу на пенсію, за значний внесок у формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії, державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Відзначення відомчими відзнаками може приурочуватись до загальнодержавних та галузевих професійних свят.

  1.4. Подякою Держатомрегулювання України (далі — Подяка) відзначаються працівники, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, які пропрацювали не менше ніж 1 рік.

  1.5. Грамотою Держатомрегулювання України (далі — Грамота) відзначаються працівники, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, які пропрацювали не менше ніж 2 роки та були відзначені Подякою.

  1.6. Почесною грамотою Держатомрегулювання України (далі — Почесна грамота) відзначаються працівники, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, які пропрацювали не менше ніж 3 роки та які раніше були відзначені Грамотою та/або які були відзначені іншими заохочувальними відзнаками органів державної влади.

  Особи, відзначені Грамотою, Почесною грамотою, можуть бути представлені до відзначення цими заохочувальними відзнаками не раніше ніж через три роки після останнього відзначення, за винятком працівників, які досягли граничного віку перебування на державній службі (пенсійного віку) та виходять на пенсію.

  1.7. Нагрудним знаком "За сумлінну працю" (далі — Нагрудний знак) відзначаються працівники Держатомрегулювання України, її територіальних органів, які пропрацювали не менше ніж 5 років та вже були відзначені Почесною грамотою. Повторно Нагрудним знаком працівники не відзначаються.

  1.8. Гранична кількість відомчих відзнак Держатомрегулювання України, якими можуть бути відзначені протягом календарного року працівники, зазначених у пунктах 1.3 — 1.7 цього розділу, не може перевищувати:

  Подяки — 40 одиниць;

  Грамоти — 20 одиниць;

  Почесні грамоти — 15 одиниць;

  Нагрудні знаки — 13 одиниць.

  II. Порядок представлення до нагородження відомчими відзнаками

  2.1. Подання про відзначення відомчими відзнаками Держатомрегулювання України вносяться на розгляд не пізніше ніж за місяць до дати проведення нагородження працівника.

  У поданні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, її посада; подія, з нагоди якої пропонується відзначення; характеристика трудової діяльності працівника за весь час роботи у Держатомрегулюванні України та обов'язково вказуються конкретні значні трудові досягнення, що стали підставою для порушення клопотання. До подання додається біографічна довідка працівника.

  У разі представлення до відзначення керівників підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання України, подається довідка про виконання основних фінансових показників відповідних підприємств.

  2.2. Подання про відзначення Подякою, Грамотою, Почесною грамотою, Нагрудним знаком подається на ім'я Голови Держатомрегулювання України заступниками Голови Держатомрегулювання України, керівниками структурних підрозділів, територіальних органів Держатомрегулювання України, керівниками підприємств, які належать до сфери управління Держатомрегулювання України, за погодженням із заступниками Голови Держатомрегулювання України за напрямом діяльності.

  2.3. Подання про відзначення Почесною грамотою, Нагрудним знаком вносяться на розгляд Колегії Держатомрегулювання України для надання погодження.

  2.4. Рішення про відзначення або про відмову у відзначенні відзнаками приймається Головою Держатомрегулювання України.

  2.5. Відзначення відомчими відзнаками проводиться наказом Держатомрегулювання України.

  2.6. Особа, яка має дисциплінарне чи адміністративне стягнення, що не знято, представленню до відзначення не підлягає.

  III. Порядок вручення відзнак

  3.1. Подяка, Грамота, Почесна грамота та Нагрудний знак вручаються в урочистій обстановці Головою Держатомрегулювання України або, за його дорученням заступниками Голови Держатомрегулювання України чи членами Колегії Держатомрегулювання України.

  3.2. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, зберігання якого забезпечується кадровою службою Держатомрегулювання України.

  3.3. Особі, відзначеній Нагрудним знаком, видається посвідчення за підписом Голови Держатомрегулювання України.

  3.4. В особовій справі та трудовій книжці відзначеного робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу про відзначення відомчою відзнакою.

  3.5. Облік відзначень відомчими відзнаками забезпечує кадрова служба Держатомрегулювання України.

  3.6. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат відзнаки не видається.

  IV. Порядок носіння і зберігання Нагрудного знака

  4.1. Нагрудний знак носять з правого боку грудей і розміщують нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

  4.2. Відзначеній особі може бути видано дублікат посвідчення про відзначення Нагрудним знаком.

  Завідувач Сектору кадрів

  О. Корнієвська

  Додаток 1 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Держатомрегулювання України — Подяки Державної інспекції ядерного регулювання України

  Додаток 2 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Держатомрегулювання України — Подяки Державної інспекції ядерного регулювання України

  Бланк Подяки Держатомрегулювання України є паперовим бланком формату А4. Друк повнокольоровий з одного боку.

  Фон бланка темно-рожевого кольору.

  У верхній частині бланка Подяки розташована емблема Держатомрегулювання України.

  Подяка обрамлена рамкою сріблястого кольору.

  Під зображенням емблеми Держатомрегулювання України чорним кольором виконано напис "Державна інспекція ядерного регулювання України".

  Нижче — напис сріблястого кольору — "ПОДЯКА".

  У центральній частині бланка Подяки зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відзначається.

  Далі — текст, у якому вказується підстава для відзначення.

  У нижній частині бланка в одному рядку чорним кольором виконано напис "Голова", нижче — дата та номер наказу про відзначення. Посередині — місце для підпису, який засвідчується печаткою Держатомрегулювання України, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.

  Додаток 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Держатомрегулювання України — Грамоти Державної інспекції ядерного регулювання України

  Додаток 4 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Держатомрегулювання України — Грамоти Державної інспекції ядерного регулювання України

  Бланк Грамоти Держатомрегулювання України є паперовим бланком формату А4. Друк повнокольоровий з одного боку.

  Фон бланка темно-рожевого кольору.

  У верхній частині бланка Грамоти розташована емблема Держатомрегулювання України.

  Грамота обрамлена рамкою коричневого кольору.

  Під зображенням емблеми Держатомрегулювання України коричневим кольором виконано напис "Державна інспекція ядерного регулювання України".

  Нижче — напис жовтого кольору — "ГРАМОТА", ще нижче — напис коричневим кольором — "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

  У центральній частині бланка Грамоти зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відзначається.

  Далі — текст, у якому вказується підстава для відзначення.

  У нижній частині бланка в одному рядку коричневим кольором виконано написи "Голова", нижче — дата та номер наказу про відзначення. Посередині — місце для підпису, який засвідчується печаткою Держатомрегулювання України, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.

  Додаток 5 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Держатомрегулювання України — Почесної грамоти Державної інспекції ядерного регулювання України

  Додаток 6 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Держатомрегулювання України — Почесної грамоти Державної інспекції ядерного регулювання України

  Бланк Почесної грамоти Держатомрегулювання України є паперовим бланком формату А3. Друк повнокольоровий з обох боків.

  Фон бланка темно-рожевого кольору.

  Правий лицьовий бік бланка обрамлений рамкою жовтувато-коричневого кольору. У верхній частині розташована емблема Держатомрегулювання України. Нижче виконано напис коричневим кольором — "Державна інспекція ядерного регулювання України", під ним — напис жовтого кольору — "ПОЧЕСНА ГРАМОТА".

  Правий та лівий зворотні боки бланка обрамлені рамкою жовтувато-коричневого кольору. У верхній лівій частині Почесної грамоти розташовано напис у два рядки коричневим кольором — "Державна інспекція ядерного регулювання України". Нижче посередині розташована емблема Держатомрегулювання України. У правій верхній частині Почесної грамоти розташовано напис жовтого кольору — "ПОЧЕСНА ГРАМОТА", ще нижче виконується напис коричневим кольором — "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

  У правій центральній частині бланка Почесної грамоти зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відзначається.

  Далі — текст, у якому вказується підстава для відзначення.

  У нижній частині бланка в одному рядку виконується напис "Голова", ще нижче — дата та номер наказу про відзначення. Посередині — місце для підпису, який засвідчується печаткою Держатомрегулювання України, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.

  Додаток 7 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України — нагрудного знака "За сумлінну працю"

  Додаток 8 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України — нагрудного знака "За сумлінну працю"

  Відзнака "За сумлінну працю" має форму рівностороннього хреста жовтого кольору, який накладено на променисту зірку сріблястого кольору. Сторони хреста у формі променів помаранчевого кольору з рельєфними крапками. По центру хреста розташована емблема, навколо якої розміщено напис — "Держатомрегулювання України". Емблему обрамляє лавровий вінок жовтого кольору. Нижню частину хреста прикрашає стрічка червоного кольору, на якій розміщено напис жовтого кольору — "За сумлінну працю".

  На зворотному боці нагрудного знака розміщено пристрій для кріплення до одягу та місце для порядкового номера.

  Розмір відзнаки: 45 х 45 мм.

  Усі зображення і написи рельєфні.

  Додаток 9 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України — нагрудного знака "За сумлінну працю"

  Додаток 10 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України (пункт 1.2)

  ОПИС посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України — нагрудного знака "За сумлінну працю"

  Посвідчення є прямокутником розміром 75 х 110 мм із твердого картону червоного кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

  На обкладинці посвідчення розташовано зображення Малого Державного Герба України, під яким виконано напис великими друкованими літерами жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ".

  Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.

  У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщено напис у два рядки чорного кольору великими друкованими літерами "Державна інспекція ядерного регулювання України".

  У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено зображення відомчої заохочувальної відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України — нагрудного знака "За сумлінну працю".

  Нижче під цим зображенням посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщується в один рядок напис чорного кольору "№ _____".

  У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі вносяться відомості щодо прізвища, ім'я, по батькові працівника, нижче літерами чорного кольору зазначається текст "наказом Держатомрегулювання України від "___" ____________ 20__ р. № _____".

  Під цим написом посередині літерами чорного кольору в одному рядку виконується напис "НАГОРОДЖЕНО", у другому — "відомчою заохочувальною", у третьому "відзнакою — нагрудним знаком", у четвертому — "За сумлінну працю".

  Нижче розміщено напис "Голова _____________" для підпису, під цим написом літери "М. П." — для печатки.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 17.11.2004 № 2502, Фонд державного майна України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 946/23478 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 17.11.2004 № 2502

  Прокуратура задержала начальника милиции Днепродзержинска из-за получения взятки, – СМИ

  Работники прокуратуры задержали начальника городского управления внутренних дел Днепродзержинска по подозрению в получении взятки. Об этом «УНИАН» сообщил информированный источник в правоохранительных ...

  Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками, Національний банк України

  Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками У зв'язку із розширенням переліку забезпечення кредитів рефінансування та внесенням змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України( z0410-09 ), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 2009 року за № 410/16426 (зі змінами), Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa