• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про організацію діяльності штабних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 24.05.2013  № 505
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2013 р. за № 924/23456

  Про організацію діяльності штабних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України

  Відповідно до Законів України "Про міліцію"( 565-12 ), "Про центральні органи виконавчої влади"( 3166-17 ), Положення про Міністерство внутрішніх справ України( 383/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, та з метою подальшого вдосконалення роботи штабних підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

  1.1. Положення про штаб головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, що додається.

  1.2. Положення про штаб міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, що додається.

  2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті:

  2.1. Забезпечити вивчення особовим складом підпорядкованих підрозділів вимог цього наказу.

  2.2. У місячний строк привести накази, які регулюють діяльність штабних підрозділів, у відповідність до вимог цього наказу.

  3. Головному штабу МВС України (Березан В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 24.05.2013  № 505

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2013 р. за № 924/23456

  ПОЛОЖЕННЯ про штаб головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті

  І. Загальні положення

  1.1. Штаб є самостійним структурним підрозділом головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, який забезпечує координацію, аналіз, планування, контроль та узгодження дій структурних підрозділів головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — структурні підрозділи), міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ (далі — територіальні органи внутрішніх справ) з питань захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки (на території обслуговування).

  1.2. Діяльність штабу головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС) ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

  1.3. Працівники штабу повинні поважати гідність особи, виявляти гуманне ставлення до неї, захищати права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого становища, расової і національної належності, громадянства, віку, статі, мови й освіти, ставлення до релігії, політичних та інших переконань.

  1.4. Штаб у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Кримінальним( 2341-14 ) і Кримінальним процесуальним кодексами України( 4651-17 ), Законами України "Про міліцію"( 565-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та цим Положенням.

  1.5. Штаб утворюється та реорганізовується відповідно до чинного законодавства.

  1.6. Діяльність штабу координує і контролює начальник головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, або особа, яка виконує його обов’язки. Забороняється покладати на штаб та на його посадових осіб, виконання завдань і функцій, не передбачених цим Положенням.

  1.7. Гранична чисельність та структура штабу ГУМВС, УМВС визначається штатним розписом МВС України, який затверджуються заступником Міністра — керівником апарату. Комплектування посад начальницького складу штабу здійснюється відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ( 114-91-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114.

  1.8. Штаб організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами.

  1.9. Організацію роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в штабі здійснюють працівники режимно-секретного органу.

  ІІ. Основні завдання штабу

  2.1. Постійний моніторинг стану оперативної обстановки на території обслуговування та організація реагування на її зміни.

  2.2. Організація діяльності чергових частин ГУМВС, УМВС, територіальних органів внутрішніх справ з питань:

 3. організації оперативного реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події;
 4. забезпечення електронного моніторингу за місцезнаходженням підозрюваних (обвинувачених), до яких застосовано електронні засоби контролю, ведення журналу обліку осіб, до яких застосовуються електронні засоби контролю та оформлення їх особових справ;

  контролю за інформуванням працівниками структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб;

 5. організаційного та методичного забезпечення заходів щодо її вдосконалення.
 6. 2.3. Організаційне та методичне забезпечення інформаційно-аналітичної роботи структурних підрозділів і територіальних органів внутрішніх справ та здійснення комплексного аналізу стану злочинності, охорони і забезпечення громадського порядку на території обслуговування,

 7. результатів роботи структурних підрозділів і територіальних органів внутрішніх справ.
 8. 2.4. Перспективне і поточне планування роботи ГУМВС, УМВС та заходів щодо вдосконалення службової діяльності структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ.

  2.5. Здійснення контролю за реалізацією структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ законів України, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, виконання нормативно-правових актів МВС України, наказів ГУМВС, УМВС організаційно-розпорядчого характеру.

  2.6. Інспектування структурних підрозділів і територіальних органів внутрішніх справ та надання їм практичної допомоги в організації роботи.

  2.7. Організаційне та методичне забезпечення оборонно-мобілізаційної роботи та цивільного захисту у структурних підрозділах і територіальних органах внутрішніх справ, а також контроль за станом їх мобілізаційної готовності та організації цивільного захисту.

  2.8. Здійснення в структурних підрозділах та територіальних органах внутрішніх справ перевірок за станом обліково-реєстраційної дисципліни.

  ІІІ. Функції штабу

  3.1. Моніторинг оперативної обстановки та організація реагування на її зміни:

  3.1.1. Збір, оцінка, аналіз інформації про криміногенну ситуацію на території обслуговування, тяжкі, особливо тяжкі та резонансні злочини, інші надзвичайні події та заходи, що вживаються структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ для усунення недоліків.

  3.1.2. Підготовка оперативних зведень про кримінальні правопорушення та інші події. Обмін інформацією стосовно них з іншими правоохоронними органами.

  3.1.3. Спільно зі структурними підрозділами участь в організації діяльності оперативного штабу ГУМВС, УМВС та його робочої групи з координації дій та управління силами і засобами органів внутрішніх справ (далі — ОВС) під час проведення масових заходів, державних свят і надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

  3.1.4. Спільно із заінтересованими структурними підрозділами участь у розробленні та контролі за реалізацією типових планів операцій.

  3.2. Аналітична робота і планування:

  3.2.1. Здійснення з урахуванням пропозицій і матеріалів структурних підрозділів підготовки:

  комплексної оцінки криміногенної ситуації на території обслуговування за півріччя і рік, проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру щодо посилення протидії злочинності;

 9. узагальнених матеріалів за підсумками роботи засідань колегії та нарад керівництва ГУМВС, УМВС;
 10. аналітичних довідок про оперативну обстановку на території обслуговування і заходи, що вживаються структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ з метою зміцнення правопорядку;

  доповідних записок керівництву ГУМВС, УМВС з проблем діяльності структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ, організації.

  3.2.2. Організація і проведення спільно зі структурними підрозділами, навчальними закладами та науково-дослідними установами МВС аналітичних та кримінологічних досліджень з актуальних питань протидії злочинності, забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів, охорони та забезпечення громадського порядку.

  3.3. Організаційне забезпечення діяльності колегії і нарад керівництва ГУМВС, УМВС:

  заслуховування звітів керівників структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ на засіданнях колегії та нарадах керівництва ГУМВС, УМВС;

 11. ведення протоколів засідань колегії та нарад керівництва ГУМВС, УМВС.
 12. 3.4. Організація і проведення відповідно до планів ГУМВС, УМВС і доручень керівництва ГУМВС, УМВС семінарів, оперативних нарад працівників штабних, аналітичних та контрольно-методичних підрозділів, а також заслуховування звітів їх керівників про проведену ними роботу.

  3.5. Забезпечення систематичного аналізу стану обліково-реєстраційної дисципліни в територіальних органах внутрішніх справ.

  3.6. Забезпечення систематичного аналізу, контролю та здійснення перевірок за станом дотримання законності під час застосування адміністративно-правозастосовної діяльності структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ.

  3.7. Інформування керівництва ГУМВС, УМВС про стан виконання структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ покладених на них керівництвом завдань у сфері правоохоронної діяльності.

  3.8. Організаційне і методичне забезпечення діяльності штабних підрозділів щодо:

  3.8.1. Надання організаційної, методичної допомоги у виконанні покладених на них завдань і функцій, удосконалення їх діяльності.

  3.8.2. Організації стажування на базі штабу ГУМВС, УМВС керівників та працівників штабних підрозділів територіальних органів внутрішніх справ.

  3.8.3. Організації роботи з вивчення та поширення структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ передових форм та методів роботи та здійснення контролю за їх упровадженням в практичну діяльність ОВС.

  3.9. Опрацювання проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру з питань, які містять службову інформацію або відомості, що становлять державну таємницю.

  3.10. Забезпечення оборонно-мобілізаційної роботи:

  2.10.1. Організаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізаційного планування в ГУМВС, УМВС.

  3.10.2. Забезпечення організації планування та здійснення заходів цивільного захисту структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ.

  3.10.3. Здійснення перевірок стану мобілізаційної та бойової готовності структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ.

  IV. Права штабу

  4.1. У своїй діяльності штаб має права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 ), Законами України "Про міліцію"( 565-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), іншими нормативно-правовими актами.

  4.2. При здійсненні оперативно-службової діяльності штаб має право:

  4.2.1 Організовувати та проводити:

  перевірки стану реалізації структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС України, виконання рішень колегії МВС України та ГУМВС, УМВС;

  комплексні інспектування, контрольні, цільові та інші перевірки структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ.

  4.2.2. Користуватись базами даних ОВС та іншими базами даних для вирішення покладених на штаб завдань та функцій.

  4.2.3. Спільно зі структурними підрозділами надавати методичну допомогу територіальним органам внутрішніх справ.

  4.2.4. За дорученням керівництва ГУМВС, УМВС:

 13. готувати проекти наказів організаційно-розпорядчого характеру;
 14. приймати рішення про продовження строку виконання чи зняття з контролю документів, які перебувають на контролі в штабі.

  V. Обов’язки начальника штабу

  5.1. Здійснює безпосереднє керівництво та організовує роботу штабу, відповідає за належне виконання покладених на підрозділ завдань і функцій. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками.

  5.2. Затверджує функціональні обов’язки керівників та працівників підрозділів штабу.

  5.3. Подає керівництву ГУМВС, УМВС пропозиції щодо оцінки стану протидії злочинності, забезпечення ефективності оперативно-службової діяльності структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ, заходів щодо вдосконалення їх роботи.

  5.4. За дорученням начальника ГУМВС, УМВС представляє ГУМВС, УМВС в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції штабу.

  5.5. Координує дії органів внутрішніх справ під час виконання комплексних завдань щодо посилення протидії злочинності та охорони громадського порядку.

  5.6. Заслуховує звіти керівників структурних підрозділів штабу ГУМВС, УМВС про виконання ними функціональних обов’язків, стан роботи підпорядкованих підрозділів і заходи щодо її вдосконалення.

  5.7. Подає пропозиції керівнику ГУМВС, УМВС щодо призначення комплексного інспектування, контрольних, цільових та інших перевірок структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ.

  5.8. За рішенням керівника ГУМВС, УМВС може бути членом колегії ГУМВС, УМВС.

  5.9. Погоджує та візує за відсутності зауважень організаційно-розпорядчі документи ГУМВС, УМВС.

  5.10. За дорученням керівництва ГУМВС, УМВС організовує проведення службових перевірок у відповідності до чинного законодавства.

  5.11. Вносить керівництву ГУМВС, УМВС пропозиції щодо вдосконалення структури і визначення штатної чисельності штабних підрозділів.

  VІ. Права начальника штабу

  6.1. За дорученням керівництва ГУМВС, УМВС отримує від керівників структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ матеріали, необхідні для підготовки:

 15. узагальненої інформації до МВС України, органів державної влади;
 16. питань, що вносяться на розгляд колегії і нарад керівництва МВС України, ГУМВС, УМВС;
 17. поточних і перспективних планів роботи МВС України, ГУМВС, УМВС;
 18. аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів.
 19. 6.2. Вносить керівництву ГУМВС, УМВС подання щодо встановлення грошового забезпечення працівникам штабу, порушує перед керівництвом ГУМВС, УМВС клопотання щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення в межах асигнувань.

  6.3. Здійснює контроль за станом та організацією роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в штабі.

  6.4. За погодженням з керівництвом ГУМВС, УМВС залучає до підготовки комплексних, методичних, інформаційно-аналітичних та інших документів керівників і працівників заінтересованих структурних підрозділів ГУМВС, УМВС.

  6.5. Надає керівництву ГУМВС, УМВС пропозиції щодо виїздів працівників штабу у службові відрядження та надання їм відпусток.

  6.6. У разі відсутності начальника штабу його обов’язки виконує один із заступників, визначений відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  Начальник Головного штабу МВС України полковник міліції

  В. М. Березан

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  У Балаклаві джип на повному ходу перевернувся і влетів у зупинку

  Уранці 9 липня на повороті на Балаклаву, не доїжджаючи до мосту, позашляховик, не впоравшись зі складним поворотом, вилетів з дороги.

  когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ТОВ „КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО”, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про видачу ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ТОВ „КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО"

  юридична адреса у Печерському районі

  Надамо юридична адреса у Печерському районі в нежитловомум фонді немасової реєстрації, без проблем з податковою, витримують будь-які перевірки.

  Суд в США не согласился, что «лайки» в соцсети то же, что и вербально выраженное мнение

  Суд в США не согласился, что «лайки» в социальной сети Facebook следует рассматривать так же, как и вербально выраженное мнение, сообщает Abajournal. По мнению судьи Реймонда Джексона, (Raymond ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa