• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Щоб на службовому мундирі — ні плями, ні цяточки

  Щоб на службовому мундирі — ні плями, ні цяточкиДЕКЛАРУЄМОСЯ

  Відповідно до Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» вітчизняні держслужбовці подають відомості про доходи і витрати

  Суспільство, винаймаючи управлінців на роботу в структури виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, цілком закономірно очікує від них справедливого, чесного і неупередженого виконання функціональних обов’язків.

  Водночас центральна та місцева влади зобов’язані створити умови, за яких приватні інтереси, ділові та інші зв’язки держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування не повинні позначатися на ухваленні державних рішень, оскільки це може істотно похитнути авторитет усієї системи управління, викликати нарікання і недовіру людей. Задля збереження доброчесності в державному управлінні у цивілізованих країнах існують різноманітні інструменти, мета яких — запобігти виникненню конфлікту інтересів.

  Це зокрема обмеження щодо суміщення службової діяльності з іншими видами діяльності, яке поширюється на політиків, публічних службовців тощо. Друге місце за важливістю займає декларування особистих доходів, майна, подарунків, приватних інтересів, пов’язаних із контрактними зобов’язаннями тощо.

  Колаж Ірини НАЗІМОВОЇ з використанням сайту forum4all.ru.

  У вас нема зерна неправди за собою?

  З липня 2011 року в нашій країні набрав чинності новий антикорупційний Закон «Про засади запобігання і протидії корупції». Розроблений він за кращими європейськими зразками і покликаний сприяти прозорості та загальному контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Головне завдання цього документа — вчасно виявляти фінансові конфлікти інтересів і запобігати їм, мінімізувати корупційні ризики, поліпшити ефективність протидії ухиленню від податків.

  Торік у січні набула чинності стаття 12 згаданого закону, відповідно до якої особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, подають до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

  — Врахуйте, що новим у чинному антикорупційному законодавстві (порівняно з колишнім Законом «Про боротьбу з корупцією») є подання відомостей про витрати, — каже завідувач сектору запобігання та виявлення корупції Міністерства економічного розвитку і торгівлі заслужений юрист України Василь Вакаров. — Це можуть бути витрати, приміром, під час придбання нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів або утримання майна. Причім форму декларації затверджено власне законом.

  Цього року публічні службовці вже вдруге декларують свої статки за новою формою, а все нове потребує відповідної роз’яснювальної роботи, — продовжує пан Василь. — Як свідчить практика, у посадовців як центральних, так і місцевих структур виконавчої влади та органів місцевого самоврядування виникає багато запитань щодо заповнення декларації, у таких звітах трапляються невідповідності, зокрема і технічного характеру.

  Допоки ще нема уніфікованого підходу до заповнення декларацій, тому трапляються недоречності в тексті відповідей. Потребує додаткових пояснень і неоднозначність прийняття рішень спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції щодо складання протоколу про корупційне правопорушення в частині порушень вимог фінансового контролю.

  Тим паче, що в цьогорічній деклараційній кампанії, як і в торішній, крім осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру також подають інші посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету.

  Ідеться про керівників різного рівня (заступників цих керівників) юридичних осіб, що належать до сфери освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту.

  — З огляду на це, — додає головний спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції Мінекономрозвитку Сергій Яременко, — ми спільно із Всеукраїнською спеціальною колегією з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю розробили відповідні Методичні рекомендації, які й презентували нещодавно. Зроблено їх у формі запитань і відповідей, тож, гадаємо, вони прислужаться всім тим, хто дотримується закону і турбується про чистоту власного мундира.

  Що варто знати

  Відповідно до Закону «Про засади запобігання і протидії корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно. Водночас, завважує голова Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Юрій Лавренюк, чимало державних службовців допоки не розуміють, як потрібно заповнювати відповідні положення цього документа. Нерозуміння, незнання та невчасна подача декларації стали причиною того, що торік значну частину «білих комірців» було притягнуто до адміністративної відповідальності, тож згадані Методичні рекомендації стануть у пригоді широкому загалу.

  У них зокрема зазначається, що окремі дані в них є інформацією з обмеженим доступом, не підлягають оприлюдненню, а отже, в державних установах слід вжити заходи для обмеження доступу до декларацій.

  Якщо декларант зареєстрований за однією адресою, а фактично проживає за іншою, зазначаються дві адреси. Поняття «член сім’ї» може бути застосовано лише за умови сукупності обов’язкових ознак: спільне проживання; пов’язаність спільним побутом; наявність взаємних прав та обов’язків з декларантом.

  Водночас дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає (статус дитини має особа до досягнення нею повноліття — 18 років).

  Докладно розтлумачено, що слід включати до суми сукупного доходу, одержаного декларантом (членами його сім’ї) у звітному році. Це не лише заробітна плата, премії, надбавки, винагороди, пенсії, стипендії, а й сукупний розмір матеріальної допомоги; сукупна вартість дарунків, призів, виграшів; загальна сума одержаних аліментів; сукупна вартість (за договірними цінами, нотаріально засвідченими документами) успадкованих земельних ділянок, житлових будинків, квартир, транспортних засобів; загальна сума страхових виплат, відшкодувань; загальна сума одержаних доходів від продажу власного майна (рухомого і нерухомого).

  Методичні рекомендації консультують, як правильно відповісти на запитання розділів «Відомості про нерухоме майно». Приміром, якщо декларантові належить лише частина житлової площі (земельної ділянки), то в декларації слід вказати належну йому частину та частку на неповнолітніх дітей (у матері або батька за згодою сторін).

  Автори цього довідника дають відповіді на запитання «Що робити держслужбовцю, якщо члени його сім’ї відмовляються подавати інформацію про свої доходи?» та «Як визначити доходи членів сім’ї у випадку, якщо у звітному періоді вони були безробітними?» Пояснено, яка передбачена відповідальність за порушення вимог фінансового контролю — неподання, несвоєчасне подання декларації або подання у ній недостовірних відомостей та багато іншого.

  Щоправда, пояснює Василь Вакаров, за всієї серйозності чинного законодавства механізм перевірки декларації допоки можна визначити як ситуативний. Тобто якщо державний службовець веде помірний спосіб життя і не привертає до себе уваги, досить складно визначити, чи відповідають задекларовані прибутки його витратам. Тому цей механізм слід удосконалити, щоб остаточно викорінити корупційний бур’ян з нашого адміністративного поля.

  Можливо, це буде тоді, коли широка громадськість та ЗМІ матимуть вільний доступ не лише до декларацій посадовців, а й до Єдиного реєстру осіб, що скоїли корупційні правопорушення, і зможуть контролювати цей процес.

  Насамкінець зазначимо, що «Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами» розміщені на офіційному сайті Мінекономрозвитку www.me.gov.ua в розділі «Запобігання проявам корупції».

  ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

  ♦ Декларація заповнюється власноруч чорнильною або кульковою ручкою синього чи чорного кольору.

  ♦ Якщо в звітному році ви змінили прізвище, ім’я, по батькові, спочатку слід зазначити нові прізвище, ім’я, по батькові, а в дужках — попередні дані.

  ♦ Якщо через свої релігійні переконання ви відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і маєте про це відмітку в паспорті громадянина України, — в декларації слід зазначити на цьому місці серію та номер паспорта громадянина України.

  ♦ У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у вашому паспорті, то зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.

  ♦ Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

  ♦ У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

  ♦ Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

  ♦ У полі «перерахованого у гривні» і полі «у тому числі за кордоном» зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

  ♦ Поле «сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування» і поле «усього» заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

  ♦ Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.

  ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

  Чи вважається доходом відшкодування, яке отримав державний службовець відповідно за рішенням суду за майнову або моральну шкоду?

  Статтями 22, 23 Цивільного кодексу визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування, у тому числі на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

  Майнова або моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб за рішенням суду одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

  Тобто зазначене відшкодування (компенсація) є додатковим видом доходу фізичної чи юридичної особи, яка зазнала відповідних збитків.

  Отже, суми відшкодувань за майнову або моральну шкоду, отримані декларантом чи членами його сім’ї, необхідно зазначати в позиції 20 розділу ІІ декларації.

  У яких пунктах декларації державний службовець має відображати плату за навчання своїх дітей у навчальних закладах?

  Сума коштів, сплачених декларантом на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання його або членів сім’ї, по суті відноситься до фінансових зобов’язань посадовця.

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ТОВ „ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про видачу ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ТОВ „ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"

  що втратив чинність, спільного наказу Державного комітету України з державного матеріального резерву та Державного казначейства України від 12 жовтня 2005 року № 289/186, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2013 р. за № 1558/24090 Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Державного комітету України з державного матеріального резерву та Державного казначейства України від 12 жовтня 2005 року № 289/186

  Полтавщину очистять від сміття

  Переробка сміття проблема і для фахівців житлово-комунального господарства, і для населення, і для влади. І розвязати її непросто. Однак на Полтавщині знайшли вихід із ситуації, та такий, ...

  Про визнання таким, наказу Мінрегіону України від 31.01.2013 № 33, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

  Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінрегіону України від 31.01.2013 № 33 У зв'язку із змінами в організаційній структурі Мінрегіону України та враховуючи визнання керівниками сторін соціального діалогу діяльності робочої групи з доопрацювання проекту Галузевої угоди між Мінрегіоном, Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців в сфері будівництва, проектування та архітектури, Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2013 — 2015 роки вичерпаною, НАКАЗУЮ:

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa