• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Клінічного протоколу лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в рамках реалізації гранту 9 раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 15.02.2013  № 126
 2. Про затвердження Клінічного протоколу лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в рамках реалізації гранту 9 раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом "туберкульоз"

  Відповідно до статей 9( 2586-14 ), 10 Закону України( 2586-14 ) "Про протидію захворюванню на туберкульоз", в рамках реалізації програми "Зниження захворюваності на туберкульоз в Україні за рахунок розширення та покращання доступу до високоякісних послуг з профілактики та лікування туберкульозу", згідно з Меморандумом про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством охорони здоров'я України та благодійним фондом "Розвиток України" від 30 червня 2011 року, з метою забезпечення ефективного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Клінічний протокол лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз протитуберкульозними препаратами II ряду, закупленими за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі — Клінічний протокол), що додається.

  2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій забезпечити застосування Клінічного протоколу, затвердженого цим наказом у роботі.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

  Міністр

  Р. Богатирьова

  ПОГОДЖЕНО:

  В. о. Голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

  Є. Ханюков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 15.02.2013 № 126

  КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз протитуберкульозними препаратами II ряду, закупленими за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

  1. До лікування протитуберкульозними препаратами (далі — ПТП) II ряду, закупленими за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом "туберкульоз" (далі — Глобальний фонд), залучаються пацієнти, хворі на мультирезистентний туберкульоз (далі — МР ТБ) з підтвердженим випадком МР ТБ, а саме: "Нові випадки туберкульозу легень", "Рецидиви туберкульозу легень", "Невдача після першого курсу лікування", із отриманими результатами тесту медикаментозної чутливості (далі — ТМЧ) МБТ — із резистентністю, як мінімум до ізоніазиду та рифампіцину або ризиком МР ТБ (далі — РМР ТБ) за результатами молекулярно-генетичних методів — із резистентністю, як мінімум до рифампіцину (далі — Пацієнти) за рішенням центральної лікарської консультативної комісії (консиліуму) із хіміорезистентного туберкульозу (далі — ЦЛКК-ХР ТБ) щодо визначення випадку МР ТБ чи РМР ТБ.

  2. Лікування Пацієнтів здійснюється з дотриманням основних принципів хіміотерапії (далі — ХТ) для хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до наказу МОЗ України від 22 грудня 2012 року № 1091 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі" (за винятком первинного застосування у стандартній схемі лікування капреоміцину замість канаміцину на період визначення чутливості до останнього).

  3. Для лікування Пацієнтів необхідно призначати наступні режими ХТ:

 3. 8 Z Cm Lfx Et Cs±Pas±E 12Lfx Et Cs±Z ±PAS±E — залежно від чутливості до Z та E;
 4. 8 Z Km Lfx Et Cs±Pas±E 12Lfx Et Cs±Z ±PAS±E — залежно від чутливості до Z та E.
 5. 4. Кожна доза ПТП видається Пацієнтам під безпосереднім контролем медичних (соціальних) працівників за його прийомом (ДОТ) з відміткою у формі № 81-3/о "Медична карта лікування хворого на туберкульоз ТБ 01-МР ТБ (4 категорія)"( v0199282-09 ) кожної отриманої дози та із зазначенням, що вказані ПТП II ряду, закуплені за кошти Глобального фонду.

  5. Піразинамід завжди застосовується в інтенсивну фазу (незалежно від результатів ТМЧ до нього), у підтримуючу — може бути використаний тільки в разі чутливості МБТ.

  6. До моменту визначення спектра резистентності МБТ до канаміцину необхідно розпочинати лікування Пацієнтів з режимів ХТ із включенням капреоміцину. У разі встановлення чутливості МБТ до канаміцину за результатами ТМЧ на рідких та/або щільних середовищах, необхідно капреоміцин замінити на канаміцин. При встановленні згідно з ТМЧ резистентності до канаміцину необхідно продовжити прийом капреоміцину або в разі призначення канаміцину до отримання результатів ТМЧ до ПТП II ряду — замінити його на капреоміцин.

  7. При збереженій чутливості МБТ до етамбутолу він може входити до режиму ХТ Пацієнта як додатковий ПТП до обов'язкових ПТП II ряду (Cm (Km), Lfx, Et (Pt), Cs) без їх відміни.

  8. У разі встановлення резистентності МБТ до циклосерину, етіонаміду за результатами ТМЧ (міжнародними стандартами не рекомендується корекція схем лікування в залежності від результатів ТМЧ до них) — зазначені препарати не виключаються з режимів лікування Пацієнтів.

  9. Етіонамід виключають з режиму ХТ лише у разі його тривалого неефективного застосування в анамнезі або виражених побічних реакцій, котрі не можна ліквідувати симптоматичними засобами.

  10. У разі продовження бактеріовиділення на кінець 4, 6, 8 місяців ХТ необхідно обов'язково направити Пацієнта на засідання ЦЛКК-ХР ТБ для вирішення питання щодо подальшої тактики ведення Пацієнта, повторного призначення ТМЧ МБТ та обов'язкової консультації торакального хірурга.

  11. У разі продовження бактеріовиділення у Пацієнта протягом інтенсивної фази лікування, необхідно індивідуально вирішити питання на засіданні ЦЛКК-ХР ТБ щодо продовження лікування ПТП, закупленими за кошти Глобального фонду, із урахуванням прихильності Пацієнта до лікування, переносимості ПТП, прогнозу щодо вилікування туберкульозного процесу, можливості проведення оперативного втручання тощо.

  12. Для забезпечення безперервного лікування важливо завчасно планувати виписку Пацієнта зі стаціонару. Лікуючий лікар-фтизіатр має координувати свої дії щодо виписки Пацієнта з дільничним/районним фтизіатром протитуберкульозного закладу, куди направляється хворий. За 7 днів до виписки лікуючий лікар-фтизіатр має повідомити дільничному/районному фтизіатру дату виписки, діагноз, план подальшого лікування, а також інші необхідні відомості щодо Пацієнта. Крім плану лікування, ЦЛКК-ХР ТБ має з'ясувати умови, в яких буде проводитися амбулаторне лікування (наявність житла, доступ до медичної допомоги, можливість соціального супроводу тощо). За відсутності умов для продовження лікування на амбулаторних умовах розглядається питання щодо продовження лікування в умовах стаціонару протитуберкульозних закладів, протитуберкульозних санаторіїв із забезпеченням дотримання вимог інфекційного контролю. Медикаментозний менеджмент має організовуватися таким чином, щоб ПТП II ряду "супроводжували" Пацієнта.

  13. Ведення Пацієнтів у разі виникнення побічних реакцій на ПТП — згідно з чинною нормативно-правовою базою. Усім хворим необхідно проводити постійний клініко-лабораторний моніторинг побічних реакцій, при їх виникненні — вжити заходів щодо усунення побічних реакцій симптоматичними засобами. Відміну ПТП необхідно проводити тільки у разі виникнення виражених побічних реакцій, котрі неможливо усунути симптоматичними засобами.

  14. При неефективності ХТ або недостатній ефективності результатів лікування Пацієнтів необхідно застосовувати хірургічне і колапсохірургічне лікування згідно з чинною нормативно-правовою базою.

  15. При включенні Пацієнта до лікування необхідно забезпечити повний режим лікування із включенням ПТП I ряду (піразинамід, етамбутол) на весь курс ХТ за кошти державного бюджету.

  16. Категорично забороняється використовувати в режимах ХТ Пацієнтів ПТП II ряду, закуплені за кошти державного бюджету, або лікувати пацієнтів, що лікуються за кошти державного бюджету, ПТП II ряду, що закуплені за кошти Глобального фонду.

  17. У разі виключення хворого за рішенням ЦЛКК — ХР ТБ з лікування ПТП II ряду, закупленими за кошти Глобального фонду (підтверджені ЦЛКК-ХР ТБ невдача лікування, перерва лікування, помер та інше), залишки ПТП, передбачені на подальше лікування зазначеного хворого, додаються до повного набору препаратів на курс лікування інших Пацієнтів.

  18. У разі виявлення у Пацієнтів ВІЛ-інфекції обов'язково необхідно забезпечити зазначених Пацієнтів антиретровірусними препаратами (далі — АРТ). АРТ призначається всім ВІЛ-інфікованим, які хворі на МР ТБ, незалежно від кількості CD-4, причому розпочинати АРТ необхідно як можна скоріше після початку протитуберкульозного лікування.

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Директор державного закладу "Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України"

  О. Стельмах

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Про розподіл антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, додатково закуплених за кошти Державного бюджету України на 2013 рік, Міністерство охорони здоров'я України

  Про розподіл антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, додатково закуплених за кошти Державного бюджету України на 2013 рік

  Ярмаркують на весь світ

  Учора під Миргородом на Полтавщині розпочав роботу традиційний Сорочинський ярмарок. Від імені уряду участь у його урочистому відкритті взяв віце-премєр-міністр Олександр Вілкул.

  В Україні стартував проект «Енергоефективне місто»

  Віце-премєр-міністр Олександр Вілкул провів робочу зустріч із виконавчим директором Східного комітету німецької економіки (СКНЕ) Райнером Лінднером. Сторони обговорили подальший розвиток проекту ...

  Про внесення змін у додаток 13-2 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін у додаток 13-2 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Кабінет Міністрів України постановляє: Внести зміни у додаток 13( 268-2006-п )-2( 268-2006-п ) до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2011 р., № 85, ст. 3105), замінивши позиції

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa