• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури, Міністерство культури УкраїниМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 20.12.2012  № 1560
 2. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури

  На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887( 887-2012-п ) "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", з метою надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам щодо реалізації частини третьої статті 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури( 388/2011 ), затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 388, НАКАЗУЮ:

  Затвердити Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури ( v1560734-12 ), що додаються.

  Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Л. П. Гомольська) довести цей наказ до відома Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання в роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

  Міністр

  М. А. Кулиняк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства культури України 20.12.2012 № 1560

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури

  1. Загальні положення

  1.1. Ці Методичні рекомендації розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України( 887-2012-п ) "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" від 26 вересня 2012 р. № 887 та з метою врахування у положеннях про структурні підрозділи з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — структурний підрозділ з питань культури) завдань і повноважень, визначених актами законодавства, необхідними для реалізації політики у сфері культури на відповідній території.

  1.2. Положення про структурні підрозділи з питань культури розробляються на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації( 887-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, та з обов'язковим врахуванням у них галузевих повноважень, необхідних для реалізації державної політики у сфері кінематографії, формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, викладених в цих Методичних рекомендаціях.

  Методичні рекомендації носять рекомендаційний характер.

  1.3. Терміни, що використовуються в цих Методичних рекомендаціях, вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про культуру"( 2778-17 ), "Про кінематографію"( 9/98-ВР ), "Про театри і театральну справу"( 2605-15 ), "Про музеї і музейну справу"( 249/95-ВР ), "Про бібліотеки і бібліотечну справу"( 32/95-ВР ), "Про охорону культурної спадщини"( 1805-14 ), "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ), інших нормативно-правових актах.

  1.4. Положення про структурний підрозділ державної адміністрації у сфері культури, утворений як юридична особа публічного права, підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ).

  1.5. Затверджені положення рекомендовано опублікувати у місцевих засобах масової інформації, а також забезпечити безперешкодний доступ для ознайомлення з ним працівникам структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій у сфері культури.

  1.6. При розробленні положень про структурні підрозділи з питань культури має бути враховано таке:

  1.6.1. підпорядковуються голові відповідної місцевої державної адміністрації, а також підзвітні і підконтрольні Міністерству культури України в межах, передбачених чинним законодавством;

  1.6.2. керуються Конституцією( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України і, відповідно, розпорядженнями голів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, актів відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятих у межах його компетенції, положенням про структурний підрозділ;

  1.6.3. з урахуванням галузевих повноважень, необхідних для реалізації державної політики у сфері кінематографії, формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав меншин, а також відповідно до особливостей розвитку культури і мистецтв у відповідному регіоні, наявності об'єктів культурної спадщини, мовно-етнічних та конфесійних особливостей населення регіону утворювати у складі місцевої державної адміністрації один або кілька структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики у відповідних сферах: культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, міжетнічні та міжконфесійні стосунки та мовна політика, із розробленням окремого положення для кожного зі створюваних структурних підрозділів.

  2. Структурні підрозділи з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  2.1. Основними завданнями структурних підрозділів з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій є:

 3. забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на відповідній території;
 4. забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
 5. доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
 6. сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

  сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

 7. сприяння збереженню культурної спадщини;
 8. гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;
 9. забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
 10. захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

  2.2. Завданнями структурних підрозділів з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до покладених повноважень є:

  2.2.1. Створення умов для:

  розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

  розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

  задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

  розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

  забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

  задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

  сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

 11. захисту прав споживачів національного культурного продукту;
 12. централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;
 13. сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

 14. збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;
 15. здійснення контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;
 16. фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
 17. збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

 18. сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;
 19. налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;

  сприяння участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;

 20. сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;
 21. сприяння утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

  проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

  забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

 22. функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
 23. моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.

  2.2.2. Формування та подання у встановленому порядку Мінкультури пропозицій щодо:

  формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

 24. надання творчим колективам статусу академічного;
 25. визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

  відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

  занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

  занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

 26. занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України( 878-2001-п ).
 27. 2.2.3. Подання Мінкультури інформації про:

  музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

 28. пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток культурної спадщини.
 29. 2.2.4. Забезпечення участі у:

  розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм;

  розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин, а також здійсненні заходів щодо розселення та облаштування на відповідній території осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

  реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

 30. погоджені проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 31. організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

  2.2.5. Надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, незалежно від форм власності.

  2.2.6. Контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду.

  2.2.7. Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів.

  2.2.8. Збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

  2.2.9. Виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.

  2.2.10. Проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

  2.2.11. Контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування.

  2.2.12. У межах своєї компетенції здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин( 994_014 ), координація діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень.

  2.2.13. Вивчення та аналіз на відповідній території тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розробка поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

  2.2.14. Вивчення та аналіз на відповідній території релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі.

  2.2.15. Попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевірка їх відповідності законодавству.

  2.2.16. Забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.

  2.2.17. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

  2.2.18. Забезпечення виготовлення, складання і передачі Мінкультури наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) — демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження.

  2.2.19. Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій.

  2.2.20. Визначення меж територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони.

  2.2.21. Встановлення режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.

  2.2.22. Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

  2.2.23. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Мінкультури відповідно до закону.

  2.2.24. Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України( 2768-14 );

  2.2.25. Погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони.

  2.2.26. Погодження відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

  2.2.27. Видача дозволів на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони.

  2.2.28. Видача дозволів на відновлення земляних робіт.

  2.2.29. Ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними.

  2.2.30. Сприяння вирішенню питань розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулись в Україну, підготовка та подання голові місцевої держадміністрації та Мінкультури своїх пропозицій із зазначених питань.

  2.2.31. Запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні.

  2.2.32. Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок.

  2.2.33. Видача розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини"( 1805-14 ), дозволів або з відхилення від них.

  2.2.34. Укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини.

  2.2.35. Контроль за виконанням Закону "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ), інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.

  2.2.36. Призначення відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

  2.2.37. Управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного чи місцевого значення, віднесеними до сфери управління відповідної місцевої адміністрації.

  2.2.38. Проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними та правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави.

  2.2.39. Застосування фінансових санкцій за порушення вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини"( 1805-14 ).

  2.2.40. Зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків.

  2.2.41. Облік проведення гастрольних заходів і подання Мінкультури відомостей про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.

  2.2.42. Роз'яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

  2.2.43. Подання інформації для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

  2.2.44. Здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

  2.3. Структурні підрозділи з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право:

  одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

  залучати фахівців інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції підрозділу;

  скликати в установленому порядку засідання та наради з питань, що належать до компетенції підрозділу.

  3. Інші питання діяльності структурних підрозділів з питань культури

  3.1. Керівники структурних підрозділів з питань культури призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідної місцевої державної адміністрації за попереднім погодженням з Міністерством культури України в установленому законодавством порядку.

  3.2. У структурному підрозділі з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі керівника підрозділу (голова колегії), заступників керівника підрозділу за посадою, а також інших працівників підрозділу. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  Директор Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти

  Л. П. Гомольська

  {Текст взято з сайту Мінкультури України http://mincult.kmu.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  юридична адреса в Оболонському районі

  Сдамо юридична адреса в Оболонському районі в нежитловомум фонді немасової реєстрації за договором оренди, без проблем з митницею.

  Про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"( 113/98-ВР ), Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі( z0392-05 ), затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за № 392/10672, НАКАЗУЮ:

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa