• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

 1. 19.11.2012  № 1059
 2. Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання торговцями цінних паперів електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( z1737-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається торговцями цінних паперів (далі — Торговці) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1737-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049.

  2. Електронна форма адміністративних даних Торговців складається з файлу в електронному вигляді:

  Щоквартальні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "QwartTrds.xsd";

  Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "IrregTrds.xsd".

  3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

  4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

  5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

  6. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування "Windows-1251".

  7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

  9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

  10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 19.11.2012 № 1059

  ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді

  1. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних торговця:

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds QwartTrds.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds' D_EDRPOU='Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця' D_NAME='Дані: Скорочене найменування торговця' STD='Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID='Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG='False' TTYPE = '003'>

  Відкриття головного тегу

  <z:Fin>

  Тег відкриття блоку структур "Fin"

  Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

  Блоки даних структур "Fin"

  </z:Fin>

  Заключний тег блоку структур "Fin"

  <z:DTSAGROPEN>

  Тег відкриття структури "AGROPEN"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ___________________________________________________________ />

  Дані структури "AGROPEN"

  </z:DTSAGROPEN>

  Заключний тег структури "AGROPEN"

  <z:DTSALLCONTR>

  Тег відкриття структури "ALLCONTR"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ____________________________________________________________ />

  Дані структури "ALLCONTR"

  </z:DTSALLCONTR>

  Заключний тег структури "ALLCONTR"

  <z:DTSCOMPANY>

  Тег відкриття структури "COMPANY"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані Поля2' ... /> <z:row ____________________________________________________________ />

  Дані структури "COMPANY"

  </z:DTSCOMPANY>

  Заключний тег структури "COMPANY"

  <z:DTSCPAPERS>

  Тег відкриття структури "CPAPERS"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ____________________________________________________________ />

  Дані структури "CPAPERS"

  </z:DTSCPAPERS>

  Заключний тег структури "CPAPERS"

  <z:DTSFINANS>

  Тег відкриття структури "FINANS"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ___________________________________________________________ />

  Дані структури "FINANS"

  </z:DTSFINANS>

  Заключний тег структури "FINANS"

  <z:DTSFININSTR>

  Тег відкриття структури "FININSTR"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ____________________________________________________________ />

  Дані структури "FININSTR"

  </z:DTSFININSTR>

  Заключний тег структури "FININSTR"

  <z:DTSGODREP>

  Тег відкриття структури "GODREP"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ____________________________________________________________ />

  Дані структури "GODREP"

  </z:DTSGODREP>

  Заключний тег структури "GODREP"

  <z:DTSLICVID>

  Тег відкриття структури "LICVID"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ____________________________________________________________ />

  Дані структури "LICVID"

  </z:DTSLICVID>

  Заключний тег структури "LICVID"

  <z:DTSLICVID2>

  Тег відкриття структури "LICVID2"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ____________________________________________________________ />

  Дані структури "LICVID2"

  </z:DTSLICVID2>

  Заключний тег структури "LICVID2"

  <z:DTSREPAGRNR>

  Тег відкриття структури "REPAGRNR"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ___________________________________________________________ />

  Дані структури "REPAGRNR"

  </z:DTSREPAGRNR>

  Заключний тег структури "REPAGRNR"

  <z:DTSSuprovod>

  Тег відкриття структури "Suprovod"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ... /> <z:row ____________________________________________________________ />

  Дані структури "Suprovod"

  </z:DTSSuprovod>

  Заключний тег структури "Suprovod"

  </z:root>

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "QwartTrds.xsd"-**

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd"/> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name="ISIN"><restriction base="string"><maxLength value="12" /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type200'><restriction base='string'><maxLength value='200'></restriction></simpleType> <element name='root'> <complexType><all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSREPAGRNR'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'> <complexType><attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='AC_04_1' type='double' /><attribute name='AS_04_1' type='double' /><attribute name='AC_04_2' type='double'/><attribute name='AS_04_2' type='double'/><attribute name='AC_04_3' type='double'/><attribute name='AS_04_3' type='double'/><attribute name='AC_04_4' type='double'/><attribute name='AS_04_4' type='double'/><attribute name='AS_04_5' type='double'/><attribute name='AC_04_5' type='double'/><attribute name='AS_04_6' type='double'/><attribute name='AC_04_6' type='double'/><attribute name='AC_04_7' type='double'/><attribute name='AC_04_8' type='double' /><attribute name='AC_04_9' type='double'/><attribute name='AS_04_9' type='double'/><attribute name='AC_04' type='double' /><attribute name='AS_04' type='double' /><attribute name='AC_04_2ORG' type='double' /><attribute name='AS_04_2ORG' type='double' /><attribute name='AC_04_2NORG' type='double' /><attribute name='AS_04_2NORG' type='double' /><attribute name='AC_04_4ORG' type='double' /><attribute name='AS_04_4ORG' type='double' /><attribute name='AC_04_4NORG' type='double' /><attribute name='AS_04_4NORG' type='double' /><attribute name='AC_04_6ORG' type='double' /><attribute name='AS_04_6ORG' type='double' /><attribute name='AC_04_6NORG' type='double' /><attribute name='AS_04_6NORG' type='double' /><attribute name='AC_04_8ORG' type='double' /><attribute name='AS_04_8ORG' type='double' /><attribute name='AC_04_8NORG' type='double' /><attribute name='AS_04_8NORG' type='double' /><attribute name='AC_04_9ORG' type='double' /><attribute name='AS_04_9ORG' type='double' /><attribute name='AC_04_9NORG' type='double' /><attribute name='AS_04_9NORG' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></ element></sequence></complexType></element><element name='DTSLICVID2'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'><element name='row' form='q ualified'><complexType><attribute name='LC_2_01' type='double' /><attribute name='LC_2_02' type='double' /><attribute name='LC_2_03' type='double' /><attribute name='LC_2_04' type='double' /><attribute name='LC_2_05' type='double' /><attribute name='LC_2_06' type='double' /><attribute name='LC_2_07' type='double' /><attribute name='LC_2_08' type='double' /><attribute name='LC_2_09' type='double' /><attribute name='LC_2_10' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' />< complexType></element></sequence></complexType></element><element name='D TSLICVID'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='LC_1_01' type='double' /><attribute name='LC_1_02' type='double'/><attribute name='LC_1_03' type='double' /><attribute name='LC_1_04' type='double'/><attribute name='LC_1_05' type='double' /><attribute name='LC_1_06' type='double' /><attribute name='LC_1_07' type='double' /><attribute name='LC_1_08' type='double' /><attribute name='LC_1_09' type='double' /><attribute name='LC_1_10' type='double'/><attribute name='LC_1_11' type='double' /><attribute name='LC_1_12' type='double'/><attribute name='LC_1_13' type='double' /><attribute name='LC_1_14' type='double'/><attribute name='LC_1_15' type='double' /><attribute name='LC_1_16' type='double'><attribute name='LC_1_17' type='double' /><attribute name='LC_1_18' type='double'/><attribute name='LC_1_19' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></ sequence></complexType></element><element name='DTSGODREP'><complexType ><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qu alified'><complexType><attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='GR_01' type='double' /><attribute name='GR_02' type='double' /><attribute name='GR_03' type='double' /><attribute name='GR_04' type='long' /><attribute name='GR_06' type='double' /><attribute name='GR_07' type='double' /><attribute name='GR_08' type='long' /><attribute name='GR_09' type='double' /><attribute name='GR_10' type='long' /><attribute name='GR_11' type='double' /><attribute name='GR_12' type='double' /><attribute name='GR_13' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></sequence></ complexType></element><element name='DTSFININSTR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='VSERIA' type='z:Type10' /><attribute name='VNUM' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITNAME' type='string' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRIS' type='z:Type10' /><attribute name='PAPERCOUNT' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></ complexType></element></sequence></complexType></element><element name='D TSFINANS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='RZKAL' type='double' /><attribute name='PZKRA' type='double' /><attribute name='RZKP_A' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></ sequence></complexType></element><element name='DTSCPAPERS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualitied'><complexType><attribute name='OBJECT' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='VSERIA' type='z:Type10' /><attribute name='VNUM' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /> <attribute name='EMMITNAME' type='string' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type10' /><attrlbute name='EMEDRISI' type='z:Type10' /><attribute name='PAPERCOUNT' type='double' /><attribute name='MONEY' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></compiexType></element></ sequence></complexType></element><element name='DTSCOMPANY'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='PIBKERIVNIKA' type='string' /><attribute name='OPF' type='z:Type10' /> <attribute name='REGION' type='z:Type10' /><attribute name='SUBREGION' type='z:Type100' /><attribute name='INDEX' type='z:Type12' /><attribute name='TOWN' type='z:Type100' /><attribute name='STREET' type='z:Type200' /><attribute name='AP' type='z:Type50' /><attribute name='PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='EMAIL' type='z:Type254' /><attribute name='WEB' type='z:Type254' /><attribute name='STCAPITAL' type='double' /><attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /><attribute name='ACCOUNT' type='z:Type50' /><attribute name='BANKMFO' type='z:Type50' /><attribute name='LICSERIAB' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMB' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTB' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDB' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAD' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMD' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTD' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDD' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAA' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMA' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTA' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDA' type='dateTime'/><attribute name='LICSERIAY' type='z:Type10' /><attribute name='LIADRNUMY' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTY' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDY' type='dateTime' /><attribute name='REGNUM' type='z:Type254' /><attribute name='REGDATE' type='dateTime' /><attribute name='GLIADRNUM' type='z:Type254' /><attribute name='GLICDATEST' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></ element></all></complexType></element><element name='DTSALLCONTR'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='AC_03_1' type='double'/><attribute name='AS_03_1' type='double'/><attribute name='AC_03_2' type='double' /><attribute name='AS_03_2' type='double' /><attribute narne='AC_03_2ORG' type='double' /><attribute name='AS_03_2ORG' type='double' /><attribute name='AC_03_2NORG' type='double' /><attribute name='AS_03_2NORG' type='double'/><attribute name='AC_03_3' type='double'/><attribute name='AS_03_3' type='double'/><attribute name='AC_03_4' type='double'/><attribute name='AS_03_4' type='double' /><attribute name='AC_03_4ORG' type='double' /><attribute name='AS_03_4ORG' type='double' /><attribute name='AC_03_4NORG' type='double' /><attribute name='AS_03_4NORG' type='double' /><attribute name='AC_03_4ORG2' type='double' /><attribute name='AS_03_4ORG2' type='double' /><attribute name='AC_03_4NORG2' type='double' /><attribute name='AS_03_4NORG2' type='double'/><attribute name='AC_03_5' type='double'/><attribute name='AS_03_5' type='double'/><attribute name='AC_03_6' type='double'/><attribute name='AS_03_6' type='double' /><attribute name='AC_03_6ORG' type='double' /><attribute name='AS_03_6ORG' type='double' /><attribute name='AC_03_6NORG' type='double' /><attribute name='AS_03_6NORG' type='double' /><attribute name='AC_03_6ORG2' type='double' /><attribute name='AS_03_6ORG2' type='double' /><attribute name='AC_03_6NORG2' type='double' /><attribute name='AS_03_6NORG2' type='double'/><attribute name='AC_03_7' type='double'/><attribute name='AS_03_7' type='double'/><attribute name='AC_03_8' type='double'/><attribute name='AS_03_8' type='double' /><attribute name='AC_03_8ORG' type='double' /><attribute name='AS_03_8ORG' type='double' /><attribute name='AC_03_8NORG' type='double' /><attribute name='AS_03_8NORG' type='double'/><attribute name='AC_03_8NORG2' type='double' /><attribute name='AS_03_8NORG2' type='double' /><attribute name='AC_03_9' type='double' /><attribute name='AS_03_9' type='double' /><attribute name='AC_03_10' type='double' /><attribute name='AS_03_10' type='double' /><attribute name='AC_03_11' type='double' /><attribute name='AS_03_11' type='double' /><attribute name='AC_03' type='double' /><attribute name='AS_03' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></ complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSAGROPEN'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='AGRCAT' type='double' /><attribute name='DATESTART' type='dateTime' /><attribute name='AGRNUM' type='z:Type100' /><attribute name='OPERPART' type='z:Type10' /> <attribute name='CONTRTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='CONTRACT' type='z:Type10' /><attribute name='CONTRACTTCP' type='z:Type10' /><attribute name='OSEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='OSNAME' type='string' /><attribute name='OKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='OSEDRISI' type='z:Type50' /><attribute name='PIRNAME' type='string' /><attribute name='OS_F' type='z:Type254' /><attribute name='OS_I' type='z:Type254' /><attribute name='OS_O' type='z:Type254' /><attribute name='O_IDN' type='z:Type254' /><attribute name='OCOUNTRY' type='z:Type10' /><attribute name='ACTTCP' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attrihute name='ISINORCF' type='z:Type254' /> <attribute name='BILLSERIYA' type='z:Type10' /><attribute name='BILLNUMBER' type='z:Type50' /><attribute name='BILLDATE' type='dateTime' /><attribute name='BILLENDDATE' type='dateTime' /><attribute name='MARKETTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='MARKETTYPEOPER' type='z:Type10' /><attribute name='NOMINAL' type='double' /><attribute name='BILLSUM' type='double' /><attribute name='IPSERTBORG' type='double'/><attribute name='OPCSERTPREMIYA' type='double' /><attribute name='CURRENCYTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='MARKETTYPE2' type='z:Type10' /><attribute name='EMIT' type='z:Type254' /><attribute name='EMITSIGN' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITNAME' type='string' /><attribute name='EMEDRISI' type='z:Type10' /> <attribute name='EMKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type10' /><attribute name='PAPSC' type='double' /><attribute name='STARTSUM' type='double' /><attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='FAVOURTAPE' type=z:Type10' /><attribute name='CALCTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></ element></sequence></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

  __________ ** Опис структури даних "AGROPEN" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу.

  Назва елемента

  Зміст

  AGRCAT

  Вид договору 2)

  DATESTART

  Дата укладання договору

  AGRNUM

  Номер договору/разового замовлення

  OPERPART

  Частина операції за договором РЕПО: "1"- перша частина операції за договором РЕПО,"2" — друга частина операції за договором РЕПО

  CONTRTYPE

  Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами 3)

  CONTRACT

  Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами 4)

  CONTRACTTCP

  Вид професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами — торговець цінними паперами) 5)

  OSEDRPOU

  Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами — юридичної особи — резидента

  OSNAME

  Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами — юридичної особи

  OKODNEREZ

  Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами — нерезидента

  OSEDRISI

  Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, — клієнт/контрагент торговця цінними паперами

  PIRNAME

  Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, — клієнт/контрагент торговця цінними паперами

  OS_F

  Прізвище фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  OS_I

  Ім'я фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  OS_O

  По батькові фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

  O_IDN

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта — фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  OCOUNTRY

  Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами 6)

  ACTTCP

  Вид діяльності торговця цінними паперами 5)

  FININSTR

  Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором 7)

  ISINORCFI

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

  BILLSERIYA

  Серія векселя

  BILLNUMBER

  Номер векселя

  BILLDATE

  Дата видачі векселя

  BILLENDDATE

  Дата погашення векселя

  MARKETTYPE

  Вид ринку 8)

  MARKETTYPEOPER

  Види ринку за характером проведення операцій 9)

  NOMINAL

  Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)

  BILLSUM

  Сума векселя

  IPSERTBORG

  Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

  OPCSERTPREMIYA

  Премія (для опціонних сертифікатів)

  CURRENCYTYPE

  Вид валюти 10)

  MARKETTYPE2

  Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів 11)

  EMIT

  Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент 3

  EMITSIGN

  Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" — емітент, "2" — векселедавець, "3" — заставодавець

  EMEDRPOU

  Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  EM_IDN

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) — фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  EMMITNAME

  Найменування особи (П.І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  EMEDRISI

  Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

  EMKODNEREZ

  Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

  EMCOUNTRY

  Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір 6)

  PAPSC

  Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)

  STARTSUM

  Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.) 12)

  CODEVAL

  Вид валюти 10)

  FAVOURTAPE

  Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" — купівля, "2" — продаж, "3" — міна

  CALCTYPE

  Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" — так, "2" — ні

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "ALLCONTR" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період.

  Назва елемента

  Зміст

  CODEVAL

  Вид валюти 2)

  FININSTR

  Вид фінансового інструменту ("1" — акції, "2" — облігації підприємств, "3" — інвестиційні сертифікати, "4" — облігації внутрішніх державних позик України, "5" — векселі, "6" — деривативи, "7" — інші фінансові інструменти)

  AC_03_1

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  AS_03_1

  Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 3)

  AC_03_2

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  AS_03_2

  Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

  AC_03_2ORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні андеррайтингу (первинний ринок) (шт.)

  AS_03_2ORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні андеррайтингу (первинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_2NORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андеррайтингу (первинний ринок) (шт.)

  AS_03_2NORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андеррайтингу (первинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_3

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  AS_03_3

  Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 3)

  AC_03_4

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  AS_03_4

  Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 4)

  AC_03_4ORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (шт.)

  AS_03_4ORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_4NORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (шт.)

  AS_03_4NORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_4ORG2

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (вторинний ринок) (шт.)

  AS_03_4ORG2

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (вторинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_4NORG2

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (вторинний ринок) (шт.)

  AS_03_4NORG2

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при провадженні брокерської діяльності (вторинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_5

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  AS_03_5

  Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 3)

  AC_03_6

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  AS_03_6

  Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

  AC_03_6ORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (первинний ринок) (шт.)

  AS_03_6ORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_6NORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (первинний ринок) (шт.)

  AS_03_6NORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при провадженні дилерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_6ORG2

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (вторинний ринок) (шт.)

  AS_03_6ORG2

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при провадженні дилерської діяльності (вторинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_6NORG2

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при провадженні дилерської діяльності (вторинний ринок) (шт.)

  AS_03_6NORG2

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при провадженні дилерської діяльності (вторинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_7

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

  AS_03_7

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

  AC_03_8

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (первинний ринок) (шт.)

  AS_03_8

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (первинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_8ORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (первинний ринок) (шт.)

  AS_03_8ORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (первинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_8NORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (вторинний ринок) (шт.)

  AS_03_8NORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (вторинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_8NORG2

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (вторинний ринок) (шт.)

  AS_03_8NORG2

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (вторинний ринок) (грн.) 4)

  AC_03_9

  Загальна кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі

  AS_03_9

  Загальна сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі (грн.) 4)

  AC_03_10

  Загальна кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі (шт.)

  AS_03_10

  Загальна сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі (грн.) 4)

  AC_03_11

  Загальна кількість укладених договорів за всіма видами діяльності (шт.)

  AS_03_11

  Загальна сума укладених договорів за всіма видами діяльності (грн.) 3)

  AC_03

  Загальна кількість виконаних договорів за всіма видами діяльності (шт.)

  AS_03

  Загальна сума виконаних договорів за всіма видами діяльності (грн.) 4)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "COMPANY" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про торговця цінними паперами.

  Назва елемента

  Зміст

  PIBKERIVNIKA

  Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

  OPF

  Організаційно-правова форма 1)

  REGION

  Область 2)

  SUBREGION

  Район

  INDEX

  Поштовий індекс

  TOWN

  Населений пункт

  STREET

  Вулиця, будинок

  AP

  Кімната, квартира

  PHONE

  Контактний телефон

  EMAIL

  Електронна адреса

  WEB

  Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет

  STCAPITAL

  Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн.)

  BANKNAME

  Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

  ACCOUNT

  Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

  BANKMFO

  МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

  LICSERIAB

  Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

  LIAGRNUMB

  Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

  LICDATESTARTB

  Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

  LICDATEENDB

  Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)

  LICSERIAD

  Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

  LIAGRNUMD

  Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

  LICDATESTARTD

  Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

  LICDATEENDD

  Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності)

  LICSERIAA

  Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

  LIAGRNUMA

  Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

  LICDATESTARTA

  Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

  LICDATEENDA

  Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності)

  LICSERIAY

  Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

  LIADRNUMY

  Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

  LICDATESTARTY

  Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

  LICDATEENDY

  Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності)

  REGNUM

  Реєстраційний номер/номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

  REGDATE

  Дата включення в державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

  GLIADRNUM

  Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

  GLICDATEST

  Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "CPAPERS" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу.

  Назва елемента

  Зміст

  OBJECT

  Об'єкт управління: "1" — цінні папери, "2" — грошові кошти

  FININSTR

  Вид фінансового інструмента 2)

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

  VSERIA

  Серія векселя

  VNUM

  Номер векселя

  EMMITTYPE

  Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" — емітент, "2" — векселедавець, "3" — заставодавець

  EMEDRPOU

  Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  EM_IDN

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) — фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  EMMITNAME

  Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  EMCOUNTRY

  Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент 3)

  EMEDRISI

  Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

  PAPERCOUNT

  Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

  MONEY

  Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "FINANS" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім банків).

  Назва елемента

  Зміст

  RZKAL

  Розрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідності

  PZKRA

  Розрахункове значення коефіцієнта рентабельності активів

  RZKP_A

  Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (автономії)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ ** Опис структури даних "FININSTR" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, за станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків).

  FININSTR

  Вид фінансового інструмента 2)

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

  VSERIA

  Серія векселя

  VNUM

  Номер векселя

  EMMITTYPE

  Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" — емітент, "2" — векселедавець, "3" — заставодавець

  EMEDRPOU

  Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  EM_IDN

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) — фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  EMMITNAME

  Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  EMCOUNTRY

  Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент 3)

  EMEDRISI

  Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

  PAPERCOUNT

  Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "GODREP" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік.

  Назва елемента

  Зміст

  CODEVAL

  Вид валюти 2)

  GR_01

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  GR_02

  Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 3

  GR_03

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  GR_04

  Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

  GR_06

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  GR_07

  Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 3)

  GR_08

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  GR_09

  Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 4)

  GR_10

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  GR_11

  Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 3)

  GR_12

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  GR_13

  Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ ** Опис структури даних "LICVID" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про дотримання показників ліквідності торговцем цінними паперами.

  Назва елемента

  Зміст

  LC_1_01

  Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінних паперів при здійсненні брокерської діяльності

  LC_1_02

  Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами при здійсненні брокерської діяльності

  LC_1_03

  Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності

  LC_1_04

  Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської та дилерської діяльності

  LC_1_05

  Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу

  LC_1_06

  Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської, дилерської діяльності та андеррайтингу

  LC_1_07

  Розмір статутного капіталу торговця цінними паперами (грн.)

  LC_1_08

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінних паперів при здійсненні брокерської діяльності, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

  LC_1_09

  Відхилення від нормативу (+, -)

  LC_1_10

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами при здійсненні брокерської діяльності, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

  LC_1_11

  Відхилення від нормативу (+, -)

  LC_1_12

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

  LC_1_13

  Відхилення від нормативу (+, -)

  LC_1_14

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської та дилерської діяльності, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

  LC_1_15

  Відхилення від нормативу (+, -)

  LC_1_16

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

  LC_1_17

  Відхилення від нормативу (+, -)

  LC_1_18

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської, дилерської діяльності та андеррайтингу, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

  LC_1_19

  Відхилення від нормативу (+, -)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "LICVID2" до файлу схеми "QwartTrds. xsd". Довідка про дотримання показників капіталу та інвестування торговцем цінними паперами.

  LC_2_01

  Мінімальний розмір власних коштів торговців цінними паперами

  LC_2_02

  Відхилення від нормативу (+, -)

  LC_2_03

  Показник адекватності власних коштів 1)

  LC_2_04

  Відхилення від нормативу (+, -) 1)

  LC_2_05

  Показник адекватності основного капіталу 1)

  LC_2_06

  Відхилення від нормативу (+, -) 1)

  LC_2_07

  Максимальне значення показника інвестування в цінні папери окремо за кожним товариством 1)

  LC_2_08

  Максимальне відхилення від нормативу (+, -) 1)

  LC_2_09

  Показник загальної суми інвестування 1)

  LC_2_10

  Відхилення від нормативу (+, -) 1)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "REPAGRNR" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період.

  Назва елемента

  Зміст

  CODEVAL

  Вид валюти 2)

  AC_04_1

  Кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  AS_04_1

  Сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 3)

  AC_04_2

  Кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  AS_04_2

  Сума виконаних договорів при здійсненні андерайтингу (грн.) 4)

  AC_04_3

  Кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  AS_04_3

  Сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 3)

  AC_04_4

  Кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  AS_04_4

  Сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 4)

  AS_04_5

  Кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  AC_04_5

  Сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 3)

  AS_04_6

  Кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  AC_04_6

  Сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

  AC_04_7

  Кількість укладених договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

  AC_04_8

  Кількість виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

  AC_04_9

  Загальна кількість укладених договорів за всіма видами діяльності (шт.)

  AS_04_9

  Загальна сума укладених договорів за всіма видами діяльності (грн.) 3)

  AC_04

  Загальна кількість виконаних договорів за всіма видами діяльності (шт.)

  AS_04

  Загальна сума виконаних договорів за всіма видами діяльності (грн.) 4)

  AC_04_2ORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  AS_04_2ORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

  AC_04_2NORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андерайтингу (шт.)

  AS_04_2NORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

  AC_04_4ORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  AS_04_4ORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

  AC_04_4NORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  AS_04_4NORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 4)

  AC_04_6ORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  AS_04_6ORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

  AC_04_6NORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  AS_04_6N0RG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

  AC_04_8ORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

  AS_04_8ORG

  Сума виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (грн.) 4)

  AC_04_8NORG

  Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

  AS_04_8NORG

  Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (грн.) 4)

  AC_04_9ORG

  Загальна кількість виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі (шт.)

  AS_04_9ORG

  Загальна сума виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі (грн.) 4)

  AC_04_9NORG

  Загальна кількість виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі (шт.)

  AS_04_9NORG

  Загальна сума виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі (грн.) 4)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartTrds.xsd".

  Назва елемента

  Зміст

  ISPDAT

  Дата заповнення

  VIPRAV

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

  TAG

  Примітки

  2. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних торговця:

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds IrregTrds.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds' D_EDRPOU='Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця' D_NAME='Дані: Скорочене найменування торговця' STD='Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID='Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG='True' TTYPE= '003'>

  Відкриття головного тегу

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Розлучення та розділ майна подружжя

  При шлюборозлучному процесі і поділі майна виникають деякі складнощі, які може вирішити сімейний адвокат

  Про реєстрацію представника політичної партії Українська Національна Асамблея у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, Центральна виборча комісія

  Про реєстрацію представника політичної партії Українська Національна Асамблея у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу До Центральної виборчої комісії 13 серпня 2012 року надійшла заява політичної партії Українська Національна Асамблея разом з іншими документами щодо реєстрації Бережного Антона Анатолійовича представником цієї партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

  У Сумах в зіткненні трьох авто загинув чоловік

  28 листопада, близько 12 години 30 хвилин, у Сумах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю одразу трьох авто: легковика, мікроавтобуса і вантажівки.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa