• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1258

ЗВІТНІ ( z1823-12 BF50.xls ) та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1258

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 р. за № 1823/22135

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) ( z1823-12 ) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами"

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

  1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі — НКРЕ).

  1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

  Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 );

  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами( z1244-05 ), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 вересня 2005 року № 87 та постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 30 вересня 2005 року № 858, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2005 року за № 1244/11524;

  інших нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання з транспортування магістральними трубопроводами нафтопродуктів, що поставляються споживачам України.

  ІІ. Порядок та терміни надання інформації

  2.1. Форма № 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) подається до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду.

  2.2. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

  2.3. Суб'єкти господарювання подають форму № 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) у двох примірниках: перший — до НКРЕ (надсилається поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: nerc4n@nerc.gov.ua.), другий — до відповідного територіального підрозділу НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

  2.4. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання та головним бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця та номер контактного телефону.

  2.5. У разі внесення змін до звіту суб'єкт господарювання терміново повідомляє про це НКРЕ та відповідний територіальний підрозділ НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

  ІІІ. Пояснення щодо заповнення форми № 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна)

  3.1. Форма № 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) передбачає звітність ліцензіата з провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року та заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

  3.2. При заповненні найменування суб'єкта господарювання зазначається повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до його свідоцтва про державну реєстрацію.

  3.3. У рядку 1 "Матеріальні витрати, усього" відображається сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 і включається вся сума матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного виду діяльності.

  3.4. У рядку 2 "Витрати на оплату праці" відображається сума прямих витрат на оплату праці, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.5. У рядку 3 "Відрахування на соціальні заходи" відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.6. У рядку 4 "Амортизація" відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.7. Рядок 5 "Інші витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Рядок 5.7 "інші витрати" розшифровується за статтями витрат на окремому аркуші та подається одночасно з формою.

  3.8. Рядок 6 "Витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 1, 2, 3, 4, 5.

  3.9. Рядок 7 "Прибуток, усього" заповнюється як різниця значень рядків 12, 6 та 11.

  3.10. У рядку 8 "Податок на прибуток" відображається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 ).

  3.11. Рядок 9 "Чистий прибуток" заповнюється як різниця значень рядків 7 та 8.

  3.12. У рядку 10 "Використання чистого прибутку, усього" відображається сума значень рядків 10.1 та 10.2, яка включає всю суму використаного прибутку, що відноситься до зазначеного у звіті виду діяльності.

  3.13. Рядок 11 "Рентна плата за транспортування нафтопродуктів нафтопродуктопроводами" заповнюється відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ).

  3.14. Рядок 12 "Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням затвердженого тарифу на транспортування нафтопродуктів та обсягів транспортування нафтопродуктів.

  3.15. У рядку 13 "Обсяг транспортування нафтопродуктів, тис. т" та рядку 13.1 "у т. ч.: обсяг транспортування нафтопродуктів споживачам України" відображаються фактичні обсяги транспортування нафтопродуктів нафтопродуктопроводами.

  3.16. У рядку 14 "Обсяг вантажообігу, млн т·км" відображається фактичний обсяг вантажообігу нафтопродуктів нафтопродуктопроводами.

  3.17. Рядок 15 "Собівартість 100 т·км, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 6 до значення рядка 14, поділене на 10.

  3.18. Рядок 16 "Середній питомий тариф за 100 т·км, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 12 до значення рядка 14, поділене на 10.

  3.19. Рядок 17 "Рентабельність, %" заповнюється як відсоткове співвідношення значення рядка 7 до значення рядка 6.

  3.20. Рядок 18 "Середня нормативна чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

  3.21. Рядок 19 "Середня фактична чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

  3.22. Рядок 20 "Середньомісячна заробітна плата, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 2 до значення рядка 19, поділене на кількість місяців звітного періоду і помножене на 1000 грн.

  3.23. У рядку 21 "Первісна вартість основних засобів, тис. грн" відображається фактична вартість придбання основних засобів або фактичні витрати на створення даних засобів.

  3.24. У рядку 22 "Залишкова вартість основних засобів, тис. грн" відображається сума первісної вартості основних засобів за вирахуванням їх зносу.

  3.25. Додаток 1 "Обсяг транспортування, вантажообіг, тарифна виручка за звітний період в розрізі маршрутів, тарифи на які встановлює НКРЕ" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

  3.25.1. Графа 6 "Вантажообіг, 100 т·км" заповнюється шляхом множення графи 3 на графу 5 та на 1000 т та ділення на 100 км.

  3.25.2. Графа 7 "Тарифна виручка, тис. грн" заповнюється шляхом множення графи 4 на графу 5.

  3.26. Додаток 2 "Розшифрування основних показників інших видів діяльності" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

  Начальник управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

  В. Семенець

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження та визнання такими, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2013 р. за № 1285/23817 Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

  Преференції для ведення бізнесу

  Реформу вітчизняного податкового законодавства було розпочато у грудні 2010 року, коли Президент України підписав прийнятий Верховною Радою Податковий кодекс, який ще називають податковою Біблією. ...

  Про призначення позачергових виборів Скуратівського сільського голови (Скуратівська сільська рада Малинського району Житомирської області), Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Скуратівського сільського голови Юрченка С. М. (Скуратівська сільська рада Малинського району Житомирської області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої та п’ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада України постановляє:

  Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України

  Національний банк України 03.09.2013 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів Код цифровий Код літерний Кількість унцій Назва Облікові курси

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa