• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 04.10.2012  № 589
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 р. за № 1762/22074

  Про затвердження Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  Відповідно до підпункту 4.3.1 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та з метою збереження існуючих і залучення додаткових вантажопотоків транзитних вантажів НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, що додається.

  2. Департаменту економіки та фінансів у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України

  Б. В. Колесніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 04.10.2012  № 589

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 р. за № 1762/22074

  ПОРЯДОК встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає засади, принципи та процедуру встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні (далі — Тарифна політика) на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками і сприяє:

  забезпеченню максимальної конкурентоспроможності та привабливості національної транспортної системи на міжнародному ринку транспортних послуг для збереження існуючих обсягів транзитних вантажів та залучення нових та додаткових, збільшення валютних надходжень;

 3. створенню умов для стабільного економічного функціонування залізниць;
 4. створенню загальнодоступних тарифних умов для всіх користувачів транспортних послуг.
 5. 1.2. Тарифна політика на відповідний фрахтовий рік затверджується протокольним рішенням на щорічних Тарифних конференціях залізничних адміністрацій — учасниць Тарифної угоди залізничних адміністрацій (Залізниць) держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі — Тарифна конференція), та протягом року оголошуються зміни та доповнення до неї відповідно до положень пунктів шостого та сьомого статті 3 Тарифної угоди залізничних адміністрацій (Залізниць) держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав( 997_a46 ) (далі — Тарифна угода).

  II. Основні фактори, які підлягають моніторингу та врахуванню під час розгляду питання щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  2.1. Укрзалізниця, Мінінфраструктури України та Тарифна рада при Міністерстві інфраструктури України (далі — Тарифна рада) при розгляді питань щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками зобов'язані враховувати такі фактори:

 6. обсяги перевезень та їх особливості, динаміку обсягів перевезення конкретних видів вантажів;
 7. рівень тарифів, що склався за попередній рік;
 8. рівень тарифів на перевезення вантажів у межах України;
 9. кон'юнктуру міжнародного товарного та транспортного ринків (за наявності), логістику транспортування вантажів альтернативними українському напрямками перевезень (за наявності), плату за перевезення за такими конкурентними напрямками (за наявності), рівень тарифів на залізницях, що складають конкуренцію залізницям України (за наявності);

 10. рівень світових цін на продукцію, що перевозиться залізницями (за наявності);
 11. частку транспортної складової в ціні продукції (за наявності);
 12. собівартість перевезень залізничним транспортом;
 13. динаміку доходів залізниць від збільшення обсягів перевезення.
 14. 2.2. Встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками ґрунтується на таких принципах:

 15. врахування економічних інтересів усіх учасників транспортного процесу;
 16. забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат залізниць;
 17. гнучка та оперативна система реагування на зміни кон'юнктури міжнародного транспортного ринку;
 18. гласність прийнятих рішень з питань затвердження тарифів, їх зміни і правил застосування;
 19. врахування кон'юнктури міжнародного транспортного ринку, виду вантажу та його вартості (за наявності), логістичних схем транспортування вантажів (за наявності), конкурентоспроможності альтернативних напрямків перевезень (за наявності).

  III. Порядок підготовки пропозицій щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  3.1. Пропозиції щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками (далі — пропозиції) на відповідний фрахтовий рік подаються Укрзалізницею до Мінінфраструктури України.

  3.2. Пропозиції мають містити:

  планові показники перевезень транзитних вантажів в умовах встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики (додаток 1);

  моніторинг перевезень транзитних вантажів Укрзалізницею в умовах встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики за звітний період (додаток 2);

  аналіз ефективності встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики за умови залучення гарантованих обсягів транзитних перевезень вантажів за конкретними напрямками залізницями України (додаток 3);

 20. логістичну схему (додаток 4);
 21. гарантійні листи від експедиторів (вантажовласників) із зазначенням обсягів вантажопотоків, строків перевезень, країни їх походження та виробника (за наявності);

  іншу інформацію, яку Укрзалізниця вважає за необхідне додати.

  3.3. Після прийняття Тарифної політики протягом фрахтового року пропозиції можуть ініціюватися Мінінфраструктури України, Укрзалізницею на підставі звернень вантажовласників, перевізників, експедиторів та інших учасників ринку, які повинні містити:

 22. планові обсяги перевезень транзитних вантажів;
 23. логістичну схему;
 24. запропонований рівень коефіцієнтів до базових ставок або тарифну ставку;
 25. гарантійні листи із зазначенням обсягів вантажопотоків, строків перевезень, країни їх походження та виробника (за необхідності);

  іншу інформацію, яку Мінінфраструктури України і Укрзалізниця вважають за необхідне додати.

  3.4. Укрзалізниця може встановлювати пільгові тарифи зі знижкою не більш як 30% від тарифів, установлених Тарифною політикою, враховуючи конкурентоспроможність українського напрямку транспортування вантажів, собівартість перевезень, гарантований обсяг перевезень та строк надання знижки.

  Рішення, прийняті Укрзалізницею щодо встановлення в межах наданих повноважень пільгових тарифів протягом п’яти робочих днів з дати їх прийняття подаються до Міністерства інфраструктури України.

  IV. Порядок розгляду пропозицій щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  4.1. Структурний підрозділ з питань залізничного транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради, розглядають пропозиції, підготовлені Укрзалізницею, виходячи з принципів та на підставі аналізу факторів, викладених у розділі II цього Порядку.

  4.2. Прийняття пропозицій щодо встановлення ініційованих коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками вважається доцільним у разі відповідності таким критеріям:

  залучення за рахунок наданих коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками додаткових вантажопотоків цього вантажу або збереження існуючого вантажопотоку;

  планові доходи від перевезень додатково залучених за рахунок встановлення ініційованих коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками вантажопотоків компенсуватимуть планові витрати на перевезення відповідного виду вантажу у плановому періоді;

  планові підвищення або збереження існуючого рівня доходів, прибутку і відрахувань до державного бюджету;

 26. перевезення відповідних вантажів у плановому періоді не є збитковим.
 27. В інших випадках прийняття пропозицій вважається недоцільним.

  4.3. Укрзалізниця до 25 вересня надає до Мінінфраструктури України пропозиції та необхідні матеріали щодо встановлення на наступний фрахтовий рік коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками.

  4.4. Структурний підрозділ з питань залізничного транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради, не пізніше 01 жовтня року, який передує тому, на який встановлюються коефіцієнти до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, готують та передають на розгляд Тарифної ради обґрунтовані рекомендації щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками.

  4.5. Тарифна рада не пізніше 05 жовтня розглядає обґрунтовані рекомендації та іншу інформацію на своїх засіданнях та приймає рішення щодо погодження пропозицій стосовно коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками на Тарифній конференції.

  Для розгляду питань щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками на засідання Тарифної ради обов'язково запрошуються представники Укрзалізниці, а за рішенням голови Тарифної ради — вантажовласники, перевізники, експедитори та інші учасники ринку.

  Рішення Тарифної ради не пізніше 10 жовтня оформляється протоколом, який затверджується головою Тарифної ради. Рішення Тарифної ради щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками затверджується відповідним наказом Мінінфраструктури України.

  4.6. Після прийняття рішення Тарифною радою щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками Мінінфраструктури України або уповноважений ним орган Управління справами Тарифної політики не пізніше 15 жовтня інформує інших учасників Тарифної угоди( 997_a46 ) про прийняті тарифні умови на наступний фрахтовий рік, які затверджуються під час прийняття Тарифної політики на відповідний фрахтовий рік на щорічних Тарифних конференціях.

  4.7. Згідно з вимогами статті 2 Тарифної угоди( 997_a46 ) після прийняття на черговій Тарифній конференції Тарифної політики вона офіційно друкується Управлінням справами Тарифної політики. Інформація про введення в дію Тарифної політики на відповідний фрахтовий рік доводиться до відома вантажовласників, перевізників, експедиторів та інших учасників ринку наказом Мінінфраструктури України.

  V. Зміна встановлених та встановлення нових коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  5.1. У разі необхідності зміни коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками протягом року (збільшення або зменшення більше ніж на 30%) підготовка та розгляд відповідних пропозицій здійснюються за процедурою, визначеною в розділі III та пунктах 4.1, 4.2 розділу IV цього Порядку протягом місяця з дня надходження відповідної пропозиції до Мінінфраструктури України, у тому числі:

  Укрзалізниця розглядає (або готує) пропозиції, надані  вантажовласниками, перевізниками, експедиторами та іншими учасниками ринку, та звертається до Мінінфраструктури України з відповідною ініціативою згідно з розділом ІІІ цього Порядку;

  структурний підрозділ з питань залізничного транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради, розглядають пропозиції, готують рекомендації щодо зміни (встановлення) коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками та подає їх на розгляд Тарифної ради протягом 7 робочих днів з дати отримання належним чином оформлених пропозицій від Укрзалізниці.

  Тарифна рада приймає рішення щодо зміни (встановлення) нових коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками протягом 7 робочих днів з дати отримання рекомендацій, наданих представниками структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради.

  5.2. Моніторинг ефективності застосування коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками здійснюється Укрзалізницею спільно зі структурним підрозділом з питань залізничного транспорту та структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики щоквартально та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати закінчення відповідного строку надання знижки (остаточний моніторинг) згідно з додатками 2, 3 до цього Порядку.

  5.3. Наданий Укрзалізницею звіт про результати моніторингу ефективності встановлення коефіцієнтів до базової ставки Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками розглядається структурними підрозділами Мінінфраструктури України, які брали участь у розгляді питання щодо встановлення вищезазначених коефіцієнтів та тарифних ставок. Звіт підлягає розгляду та затвердженню Тарифною радою за процедурою, визначеною в абзацах другому, четвертому пункту 5.1 цього розділу, у строки, що не перевищують одного місяця з дня надходження звіту про результати моніторингу до Мінінфраструктури України.

  Директор Департаменту економіки та фінансів

  О. Назаренко

  Додаток 1 до Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ( z1762-12 BF88.xls ) перевезень транзитних вантажів в умовах встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики

  Додаток 2 до Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  МОНІТОРИНГ ПЕРЕВЕЗЕНЬ( z1762-12 BF89.xls ) транзитних вантажів Укрзалізницею в умовах встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики

  Додаток 3 до Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ( z1762-12 BF90.xls ) встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики за умови залучення гарантованих обсягів транзитних перевезень вантажів за конкретними напрямками  залізницями України

  Додаток 4 до Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками

  ЛОГІСТИЧНА СХЕМА( z1762-12 BF91.xls ) перевезення вантажу

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  С 16 января начинает функционировать Единый реестр адвокатов Украины

  Во исполнение Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» № 5076-VI от 5 июля с. г. Совет адвокатов Украины сообщает о начале функционирования с 16 января 2013 Единого реестра адвокатов ...

  Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства “Волиньобленерго” за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "Волиньобленерго" за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

  Консультація юриста безкоштовно

  Консультація юриста безкоштовно для всіх громадян України від професіоналів!

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa